logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1491 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "min" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

mina
minà
mini

Paraules que tinguin 5 lletres

amina
amino
gemin
imina
imino
minar
minat
miner
mines
mingo
mínim
minsa
minse
minso
minut
minva
minve
minvi
minyó
sumin
tamín
xumin

Paraules que tinguin 6 lletres

aimina
aminat
amines
amínic
ammina
camina
camini
camins
cremin
dimina
domina
dominà
domini
domino
dominó
dòmino
ermini
formin
gèmina
gèmini
gomina
hemina
humina
imines
lamina
làmina
mínbar
mindel
minera
miners
miniar
miniat
mínima
mínims
minoic
minora
minova
minses
minsos
minuet
minuta
minuts
minvar
minvat
minven
minves
minvol
mínvol
minvós
nòmina
ominós
rumina
timina
vimini

Paraules que tinguin 7 lletres

agminat
aimines
alúmina
alumini
aluminó
aminada
aminats
amínica
amínics
arminià
caminal
caminar
caminem
caminen
caminer
caminin
caminoi
commina
culmina
culminà
cumínic
diamina
diminut
dominar
dominat
dominen
Domingo
dominic
dominis
dormina
dormint
efemina
elimina
eminent
examina
examini
eximint
feminal
filmina
fulmina
fulmini
geminar
geminat
gèminis
germina
germini
helmint
hermina
hominem
homínid
jaumina
jaumins
laminar
laminat
làmines
laminós
lèmming
liminar
llumins
luminal
lumínic
minable
minador
minaire
Minaren
minaret
mineral
mineres
mineria
minerva
minette
miniada
miniats
minibar
minimal
mínimes
mínimum
minoica
minoics
minorar
minorat
minoria
minoves
minúcia
minuend
minutar
minutes
minvada
minvant
minvell
minvola
mínvola
minvols
mínvols
minvosa
minyona
minyons
nominal
nominar
ominosa
primina
Rosmini
ruminar
ruminat
salmina
seminal
sòmines
termina
termini
tiamina
vermina
vimínia
viminis
Wyoming

Paraules que tinguin 8 lletres

abominar
acuminat
adermina
agminada
agminats
aiminada
albúmina
alcamina
aluminat
alumínic
aluminós
aminació
aminades
Arminius
assumint
auramina
bilàmina
butamina
calamina
caminada
caminals
caminant
caminarà
caminava
caminera
carminat
carmínic
colamina
colomina
comminar
comminut
conomina
coromina
criminal
criminós
culminar
culminat
cumínica
cumínics
deformin
denomina
desminar
diamines
diminuta
diminuts
dominada
dominant
dominats
dominava
dominica
dominicà
domínica
dominics
dopamina
efeminar
efeminat
eliminar
eliminat
eliminen
encamina
Encamino
erminiat
examinar
examinat
Examinem
examinen
fulminar
fulminat
fulmínia
fulmínic
fulminis
geminada
geminats
germinal
germinar
germinat
germinen
gramínia
helmints
homínids
imminent
indamina
informin
jaumines
laminada
laminars
laminats
lamineta
laminosa
llaminer
lluminós
lumínica
lumínics
melamina
minadora
minadors
minaires
minarina
mindelià
minerals
minerves
minestra
mingueta
miniades
minigolf
ministra
ministre
minorant
minories
minúcies
minuciós
minúscul
minutant
minutari
minutera
minvades
minvadet
minvoles
mínvoles
minvoses
minvosos
minyones
minyonia
nominada
nominals
nomineta
ominoses
ominosos
palomina
palomino
plasmina
Resumint
rodamina
rosminià
ruminada
ruminant
ruminats
seminals
seminari
seminoma
sudamina
terminal
terminar
terminat
terminen
terminis
tiramina
trigemin
verminós
vimínies
vitamina
xeremina

Paraules que tinguin 9 lletres

abdominal
Abominava
acuminada
acuminats
adminicle
adnominal
agminades
albuminat
albúmines
albuminós
aluminiar
aluminiat
alumínica
alumínics
aluminita
aluminosa
aluminosi
amíniques
aminoàcid
aminoacil
andròmina
antimines
arminiana
arminians
bàdminton
balsamina
benjamina
benjamins
bigeminat
binominal
bituminar
bituminós
caçamines
cacuminal
caminador
caminaire
caminants
Caminaren
caminàvem
carbamina
cardamina
carminada
carminats
ceruminós
cloramina
cominassa
comminuir
comminuta
comminuts
condomina
condomini
Conjumina
consumint
contamina
criminals
criminosa
culminada
culminant
curcumina
denominal
denominar
denominat
deprimint
desaminar
determina
determini
dictamina
difuminar
diminutes
diminutiu
disminuir
disminuït
dominable
dominació
dominades
dominador
dominants
dominaren
dominical
efeminada
efeminats
eliminada
eliminant
eliminats
eminència
encaminar
encaminat
erminiada
erminiats
estaminal
etilamina
examinada
examinand
examinant
examinava
extermina
extermini
feminisme
feminista
feminitat
feminoide
foraminal
fosfamina
fulminant
fulmínies
gelsemina
geminació
geminades
germinals
glutamina
gramínies
helmíntic
histamina
hominoide
ignomínia
il·lumina
il·luminà
iminoàcid
imprimint
innominat
inseminar
laminació
laminades
laminador
laminària
laminatge
laminoses
laminosos
llaminera
llaminers
lluminosa
luminisme
luminòfor
luminogen
minadores
mineraler
mingrelià
Mingrèlia
miniatura
minifundi
minimista
minimitza
ministeri
ministrar
ministrer
ministres
ministril
Minkowski
minoiques
minoració
minorants
minoratiu
minorista
minoritat
minotaure
minsament
minuàrtia
minuciosa
minúscula
minúsculs
minvament
minyonada
minyonesa
nominació
nominatiu
pecaminós
pergamins
predomina
predominà
predomini
prolamina
prominent
protamina
recrimina
reprimint
ruminació
ruminades
seminació
seminaris
seminegra
seminífer
seminúria
suprimint
terminada
terminals
terminant
terminats
tretamina
trigèmina
trigèmins
verminosa
vincamina
vitaminat
vitamines
vitamínic
vitaminós
voluminós

Paraules que tinguin 10 lletres

abdominals
abominable
abominació
acuminades
ad hominem
adminicles
administra
administri
albuminosa
albuminosi
aluminiada
aluminiats
aluminífer
aluminoses
aluminosos
amfetamina
aminoàcids
aminofenol
aminoplast
aminosucre
andròmines
arminianes
arsenamina
azolitmina
benjamines
bigeminada
bigeminats
bituminosa
butilamina
caminadora
caminadors
carminades
carminatiu
ceruminosa
cobalamina
cognominar
comminació
comminució
comminutes
comprimint
conjuminar
conjuminat
conjuminen
contaminar
contaminat
contaminen
contaminin
contramina
criminòleg
criminoses
criminosos
culminació
culminants
cumíniques
denominada
denominats
descaminar
descominal
desminatge
desosamina
determinar
determinat
determinen
determinin
dictaminar
dictaminat
diminutius
diminutiva
discrimina
disminució
disminueix
disminuïda
disminuint
disminuïts
disseminar
disseminat
disseminen
dissemínul
dominadora
dominadors
dominància
dominicals
dominicana
dominicans
dominiques
dominiquès
domíniques
dragamines
duralumini
efeminació
efeminades
efeminador
eliminable
eliminació
eliminades
eliminador
eliminarem
eminències
encaminada
encaminats
enllaminir
equitamina
ergotamina
erminiades
estaminals
estaminodi
examinació
examinador
examinanda
examinands
examinaven
exterminar
exterminat
femineïtat
feminitzar
Fenilamina
feniramina
flamingant
fulminació
fulminador
geminiflor
germinació
germinador
germinaren
germinatiu
graminífer
graminívor
graminoide
helmíntica
helmíntics
hexosamina
ignominiós
il·luminar
il·luminat
il·luminen
imminència
incriminar
incriminat
innominada
innominats
laminadora
laminadors
laminarina
llaminejar
llamineres
llamineria
lleguminós
lluminària
lluminoses
lluminosos
luminància
lumíniques
luminògena
luminògens
mercromina
metilamina
mindeliana
mindelians
minervista
miniaturar
miniaturat
miniatures
minicadena
minifundis
minimitzar
ministeris
minoratius
minorativa
minoritari
minucioses
minuciosos
minúscules
minusvàlid
minusvàlua
minyonejar
minyoneria
minyonívol
nominatius
nominativa
oximinació
pecaminosa
peppermint
pergaminer
pescamines
portamines
postlimini
predominar
predominen
preeminent
preliminar
prolamines
prominents
pronominal
protamines
recriminar
recriminat
reexaminar
remintolar
rosminiana
rosminians
semimínima
seminífera
seminífers
seminòmada
subliminar
teobromina
terminable
terminació
terminades
terminador
terminatiu
terminisme
terminòleg
trigeminat
trigèmines
triptamina
uninominal
verminoses
verminosos
vitaminada
vitaminats
vitamínica
vitamínics
vitaminosa
voluminosa

Paraules que tinguin 11 lletres

abominables
adminicular
administrar
administrat
administren
adobacamins
agrostemina
al·lilamina
albuminèmia
albuminoide
albuminoses
albuminosos
albuminúria
aluminiades
aluminiatge
aluminífera
aluminífers
alumíniques
amfetamines
amfetamínic
aminoacètic
aminocetona
aminofòrmic
aminopirina
apergaminar
apergaminat
arsfenamina
asquelmints
avitaminosi
beneixamina
beneixamins
bigeminades
bigeminisme
bituminoses
bituminosos
caminadores
carbilamina
carminatius
carminativa
ceruminoses
ceruminosos
comminatori
conjuminada
contaminada
contaminant
contraminar
correcamins
criminòlegs
criminòloga
crominància
culminícola
defeminació
delaminació
denominable
denominació
denominades
denominador
denominatiu
desaminació
desminyonar
determinada
determinant
determinats
dietilamina
dietilamino
diminutives
discriminar
discriminat
disminueixi
disminuïdes
disseminada
disseminats
dominadores
dominiquesa
efeminadora
efeminadors
efeminament
eliminadora
eliminadors
eliminatori
eminentment
encaminades
encaminador
estaminífer
estaminodis
etanolamina
examinadora
examinadors
examinandes
exterminats
Foraminífer
fulminadora
fulminadors
fulminatori
geminiflora
geminiflors
germinadora
germinadors
germinatius
germinativa
glucosamina
graminífera
graminífers
graminívora
graminívors
graminoides
helmintiasi
hiosciamina
ignominiosa
il·luminada
il·luminant
il·luminats
innominable
innominades
inseminació
laminadores
laminarials
llaminadura
lleguminosa
luminàncies
luminescent
luminògenes
mannosamina
mindelianes
mineralitza
mineralogia
mineralògic
mingreliana
mingrelians
miniaturada
miniaturats
minibàsquet
minimalisme
minimalista
ministerial
ministeriat
ministrable
ministressa
minoratives
minoritària
minoritaris
minusvàlida
minusvàlids
minyonívola
minyonívols
monomineral
naftilamina
neostigmina
nitrosamina
nominalisme
nominalista
nominalment
nominatives
ominosament
ovoalbúmina
passacamins
pecaminoses
pecaminosos
pergaminera
pergaminers
plasminogen
postnominal
predominant
predominava
prehomínids
preliminars
previtamina
prominència
pronominals
prostigmina
protaminasa
provitamina
quadrigemin
quasidomini
quinonimina
quintigemin
quitosamina
rescinamina
rosminianes
seminarista
seminíferes
seminograma
seminòmades
subdominant
subliminars
subministra
subterminal
terminatius
terminativa
terminòlegs
terminòloga
toxalbúmina
trigeminada
trigeminats
vitaminades
vitaminoses
vitaminosos
voluminoses
voluminosos

Paraules que tinguin 12 lletres

administrada
administrant
administrats
administrava
aluminíferes
amfetamínica
amfetamínics
aminoalcohol
aminobenzoic
Aminoderivat
aminoplàstic
aminopterina
antigramínic
antiverminós
antivitamina
apergaminada
apergaminats
arminianisme
ascohelmints
beneixamines
carminatives
catecolamina
codominància
comminatòria
comminatoris
conjuminable
conjuminació
contaminable
contaminació
contaminades
contaminador
contaminants
criminalista
criminalitat
criminalment
criminologia
criminològic
cuproalumini
denominadora
denominadors
denominatius
denominativa
desencaminar
determinable
determinació
determinades
determinants
determinatiu
determinisme
determinista
diaminofenol
difenilamina
dimetilamina
diminutament
discriminant
disminucions
disminueixen
disseminació
disseminades
dominantment
dominicatura
dominiqueses
dominiquesos
efeminadores
eliminadores
eliminatòria
eliminatoris
eminentíssim
encaminadora
encaminadors
encaminament
enllaminidor
escitamínies
escopolamina
estaminífera
estaminífers
examinadores
exterminable
exterminació
exterminador
feminització
fisostigmina
foraminífers
fulminadores
fulminatòria
fulminatoris
geminiflores
germinadores
germinatives
graminíferes
graminiforme
graminívores
helmíntiques
hidroxiamino
hominització
ignominioses
ignominiosos
il·luminable
il·luminació
il·luminades
il·luminador
il·luminaren
il·luminatiu
il·luminaven
il·luminisme
il·luminista
imminentment
incontaminat
incriminable
incriminació
indeterminat
interminable
intraluminal
llaminadures
lleguminoses
lleguminosos
lluminositat
luminescents
luminotècnia
luminotècnic
malencaminar
mineralitzar
mineralitzat
mineralògica
mineralògics
mineralúrgia
mingrelianes
miniaturades
miniaturista
minifaldilla
minifundisme
minifundista
minimització
ministerials
minoritàries
minuciositat
minusvàlides
minyonívoles
nominalitzar
pergamineres
piridoxamina
platihelmint
predetermina
predominança
predominants
preeminència
prominències
provitamines
quadrigèmina
quadrigèmins
quintigèmina
quintigemins
recriminable
recriminació
recriminador
recriminaven
reexaminació
seroalbúmina
subdominants
subminiatura
subministrar
subministrat
subministrin
supereminent
supraliminar
terminacions
terminatives
terminologia
terminològic
toxialbúmina
transaminasa
trigeminades
viceministre
vitamíniques

Paraules que tinguin 13 lletres

acuminifoliat
administrable
administració
administrades
administrador
administratiu
albuminímetre
aluminotèrmia
aluminotèrmic
aminoacridina
aminoazobenzè
aminobenzoica
aminobenzoics
aminofenazona
aminofil·lina
aminoglicòsid
aminopiridina
aminoplàstica
aminotriazole
antigramínica
antigramínics
antihelmíntic
antiverminosa
apergaminades
balsaminàcies
catecolamines
colestiramina
comminatòries
contaminadora
contaminadors
criminalitzar
criminològica
criminològics
criminòlogues
criminosament
cummingtonita
denominacions
denominadores
denominatives
desenllaminir
determinables
determinatius
determinativa
D-glucosamina
discriminable
discriminació
discriminador
discriminants
disseminadora
efeminadament
eliminatòries
eminentíssima
eminentíssims
encaminadores
enllaminidora
enllaminidors
enllaminiment
estaminíferes
etilendiamina
exterminadora
exterminadors
ferro-alumini
fulminatòries
galactosamina
graminiformes
helmintologia
hidroxilamina
hidroxilamino
il·luminadora
il·luminadors
il·luminatius
il·luminativa
incontaminada
incontaminats
indeterminada
indeterminats
indiscriminat
interminables
laminariàcies
lluminosament
luminescència
luminotècnica
luminotècnics
metamfetamina
mineralitzada
mineralitzant
mineralogènia
mineralogista
miniaplicació
miniaturitzar
miniaturitzat
miniordinador
minuciosament
minusvalidesa
Monoetilamina
Nematohelmint
pancreozimina
piribenzamina
platihelmints
predeterminar
predeterminat
preeminències
previtamínics
propanolamina
quadrigeminat
quadrigèmines
quintigèmines
recriminadora
recriminadors
recriminatori
reminiscència
semibituminós
seminomadisme
subministrada
superdominant
terminantment
terminològica
terminològics
terminologies
terminòlogues
transaminació
trimetilamina

Paraules que tinguin 14 lletres

abdominoscòpia
abominablement
acuminifoliada
acuminifoliats
administradora
administradors
administratius
administrativa
aluminicosòdic
aluminosilicat
aluminotèrmica
aluminotèrmics
amfetamíniques
Aminodialcohol
aminopentamida
aminopeptidasa
aminopropanoic
aminopropiònic
antihelmíntica
antihelmíntics
antihistamínic
antiverminoses
antiverminosos
bioluminescent
ceruloplasmina
circuminsessió
contaminacions
contaminadores
determinacions
determinatives
discriminatori
eminentíssimes
enllaminidores
etilenediamina
exterminadores
flamingantisme
hipovitaminosi
Il·luminacions
il·luminadores
il·luminatives
incontaminable
incontaminades
indeterminable
indeterminació
indeterminades
indeterminisme
indeterminista
indiscriminada
indiscriminats
inexterminable
intraabdominal
mineralitzable
mineralització
mineralitzades
mineralitzador
mineralitzants
mineralògiques
miniaturitzada
miniaturitzats
miniauriculars
nematohelmints
neoarsfenamina
nominalització
nominalitzador
p-aminobenzoat
pecaminosament
penicil·lamina
predeterminada
predeterminant
predeterminats
preeminentment
preliminarment
pronominalment
quadrigeminada
quadrigeminats
recriminadores
recriminatòria
recriminatoris
reminiscències
semibituminosa
Silicoaluminat
subbituminosos
subministrable
subministració
subministrades
subministrador
supereminència
terminolateral
Tiodifnilamina
tioetanolamina
transabdominal
trietilalumini
tripelennamina

Paraules que tinguin 15 lletres

acuminifoliades
administracions
administradores
administratives
aluminosilicats
amfetaminomania
aminoacidopatia
aminobenzoiques
antigramíniques
antihistamínica
antihistamínics
bioluminescents
bituminomacadam
cianocobalamina
ciclohexilamina
criminalització
criminològiques
crioluminescent
crisolaminarina
descontaminació
desencaminament
desmineralitzar
determinadament
diaminoacridina
dietilaminoetil
discriminatòria
discriminatoris
hipervitaminosi
ignominiosament
indiscriminable
indiscriminades
luminotècniques
metilaminobenzè
mineralitzadora
mineralitzadors
mineromedicinal
miniaturització
ministerialisme
ministerialment
nominalitzadora
nominalitzadors
p-aminoazobenzè
predeterminació
predeterminades
predeterminisme
predeterminista
predominantment
pronominalitzar
pronominalitzat
quadrigeminades
recriminatòries
semibituminoses
semibituminosos
subministradora
subministradors
subministrament
superdominància
terminològiques
traspassacamins
vitaminoteràpia

Paraules que tinguin 16 lletres

aluminotèrmiques
aminoglicosídics
antihelmíntiques
autodeterminació
bioluminescència
determinabilitat
discriminatòries
helmintosporiosi
interminablement
interministerial
mineralitzadores
mineromedicinals
nominalitzadores
paraaminobenzoic
pseudodominància
Silicatoaluminat
subministradores
termoluminescent
transterminància
trietilendiamina

Paraules que tinguin 17 lletres

administrativista
aminoaciladenilat
aminoantraquinona
antihistamíniques
autoluminescència
crioluminescència
desencaminadament
desmineralització
desmineralitzador
discriminabilitat
fotoluminescència
indeterminadament
macroforaminífers
microforaminífers
nominatiu-vocatiu
pronominalització
sonoluminescència
transil·luminació

Paraules que tinguin 18 lletres

administrativament
aminopenicil·lànic
hexametilendiamina
indeterminabilitat
indiscriminadament
massa-lluminositat
oligoaminoholòsids
radioluminescència
raquialbuminòmetre
subminiaturització
termoluminescència
triboluminescència

Paraules que tinguin 19 lletres

aminocefalosporànic
antipirinmetilamina
catodoluminescència
furfurilaminopurina
indiscriminabilitat
monoaminocarboxílic
N-acetilglucosamina
puridina-desaminasa
quimioluminescència
tetrametilendiamina
treonina-desaminasa

Paraules que tinguin 20 lletres

aminopolicarboxílics
carbaminohemoglobina
electroluminescència
hexametilentetramina
microminiaturització

Paraules que tinguin 21 lletres

hexanitrodifenilamina
politicoadministratiu

Paraules que tinguin 22 lletres

dimetilaminoantipirina
politicoadministrativa

Paraules que tinguin 23 lletres

paraoxifenilaminoacètic
politicoadministratives

Paraules que tinguin 26 lletres

etilenediamino-tetraacètic

Paraules que tinguin más de 30

clor-7-metoxi-9- 1-metil-4-dietilaminobutilamino
dietilamino-2-6-dimetilacetanilida
dimetilaminovaleril-oxiisobutirat


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,22 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)