logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1491 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "min" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres
abdominal, abdominals, abdominoscòpia, abominable, abominablement, abominables, abominació, abominar, Abominava, acuminada, acuminades, acuminat, acuminats, acuminifoliada, acuminifoliades, acuminifoliat, acuminifoliats, ad hominem, adermina, adminicle, adminicles, adminicular, administra, administrable, administració, administracions, administrada, administrades, administrador, administradora, administradores, administradors, administrant, administrar, administrat, administratiu, administratius, administrativa, administrativament, administratives, administrativista, administrats, administrava, administren, administri, adnominal, adobacamins, agminada, agminades, agminat, agminats, agrostemina, aimina, aiminada, aimines, al·lilamina, albúmina, albuminat, albuminèmia, albúmines, albuminímetre, albuminoide, albuminós, albuminosa, albuminoses, albuminosi, albuminosos, albuminúria, alcamina, alúmina, aluminat, alumini, aluminiada, aluminiades, aluminiar, aluminiat, aluminiatge, aluminiats, alumínic, alumínica, aluminicosòdic, alumínics, aluminífer, aluminífera, aluminíferes, aluminífers, alumíniques, aluminita, aluminó, aluminós, aluminosa, aluminoses, aluminosi, aluminosilicat, aluminosilicats, aluminosos, aluminotèrmia, aluminotèrmic, aluminotèrmica, aluminotèrmics, aluminotèrmiques, amfetamina, amfetamines, amfetamínic, amfetamínica, amfetamínics, amfetamíniques, amfetaminomania, amina, aminació, aminada, aminades, aminat, aminats, amines, amínic, amínica, amínics, amíniques, amino, aminoacètic, aminoàcid, aminoacidopatia, aminoàcids, aminoacil, aminoaciladenilat, aminoacridina, aminoalcohol, aminoantraquinona, aminoazobenzè, aminobenzoic, aminobenzoica, aminobenzoics, aminobenzoiques, aminocefalosporànic, aminocetona, Aminoderivat, Aminodialcohol, aminofenazona, aminofenol, aminofil·lina, aminofòrmic, aminoglicòsid, aminoglicosídics, aminopenicil·lànic, aminopentamida, aminopeptidasa, aminopiridina, aminopirina, aminoplast, aminoplàstic, aminoplàstica, aminopolicarboxílics, aminopropanoic, aminopropiònic, aminopterina, aminosucre, aminotriazole, ammina, andròmina, andròmines, antigramínic, antigramínica, antigramínics, antigramíniques, antihelmíntic, antihelmíntica, antihelmíntics, antihelmíntiques, antihistamínic, antihistamínica, antihistamínics, antihistamíniques, antimines, antipirinmetilamina, antiverminós, antiverminosa, antiverminoses, antiverminosos, antivitamina, apergaminada, apergaminades, apergaminar, apergaminat, apergaminats, arminià, arminiana, arminianes, arminianisme, arminians, Arminius, arsenamina, arsfenamina, ascohelmints, asquelmints, assumint, auramina, autodeterminació, autoluminescència, avitaminosi, azolitmina, bàdminton, balsamina, balsaminàcies, beneixamina, beneixamines, beneixamins, benjamina, benjamines, benjamins, bigeminada, bigeminades, bigeminat, bigeminats, bigeminisme, bilàmina, binominal, bioluminescència, bioluminescent, bioluminescents, bituminar, bituminomacadam, bituminós, bituminosa, bituminoses, bituminosos, butamina, butilamina, caçamines, cacuminal, calamina, camina, caminada, caminador, caminadora, caminadores, caminadors, caminaire, caminal, caminals, caminant, caminants, caminar, caminarà, Caminaren, caminava, caminàvem, caminem, caminen, caminer, caminera, camini, caminin, caminoi, camins, carbamina, carbaminohemoglobina, carbilamina, cardamina, carminada, carminades, carminat, carminatiu, carminatius, carminativa, carminatives, carminats, carmínic, catecolamina, catecolamines, catodoluminescència, ceruloplasmina, ceruminós, ceruminosa, ceruminoses, ceruminosos, cianocobalamina, ciclohexilamina, circuminsessió, clor-7-metoxi-9- 1-metil-4-dietilaminobutilamino, cloramina, cobalamina, codominància, cognominar, colamina, colestiramina, colomina, cominassa, commina, comminació, comminar, comminatori, comminatòria, comminatòries, comminatoris, comminució, comminuir, comminut, comminuta, comminutes, comminuts, comprimint, condomina, condomini, Conjumina, conjuminable, conjuminació, conjuminada, conjuminar, conjuminat, conjuminen, conomina, consumint, contamina, contaminable, contaminació, contaminacions, contaminada, contaminades, contaminador, contaminadora, contaminadores, contaminadors, contaminant, contaminants, contaminar, contaminat, contaminen, contaminin, contramina, contraminar, coromina, correcamins, cremin, criminal, criminalista, criminalitat, criminalització, criminalitzar, criminalment, criminals, criminòleg, criminòlegs, criminòloga, criminologia, criminològic, criminològica, criminològics, criminològiques, criminòlogues, criminós, criminosa, criminosament, criminoses, criminosos, crioluminescència, crioluminescent, crisolaminarina, crominància, culmina, culminà, culminació, culminada, culminant, culminants, culminar, culminat, culminícola, cumínic, cumínica, cumínics, cumíniques, cummingtonita, cuproalumini, curcumina, defeminació, deformin, delaminació, denomina, denominable, denominació, denominacions, denominada, denominades, denominador, denominadora, denominadores, denominadors, denominal, denominar, denominat, denominatiu, denominatius, denominativa, denominatives, denominats, deprimint, desaminació, desaminar, descaminar, descominal, descontaminació, desencaminadament, desencaminament, desencaminar, desenllaminir, desminar, desminatge, desmineralització, desmineralitzador, desmineralitzar, desminyonar, desosamina, determina, determinabilitat, determinable, determinables, determinació, determinacions, determinada, determinadament, determinades, determinant, determinants, determinar, determinat, determinatiu, determinatius, determinativa, determinatives, determinats, determinen, determini, determinin, determinisme, determinista, D-glucosamina, diamina, diamines, diaminoacridina, diaminofenol, dictamina, dictaminar, dictaminat, dietilamina, dietilamino, dietilamino-2-6-dimetilacetanilida, dietilaminoetil, difenilamina, difuminar, dimetilamina, dimetilaminoantipirina, dimetilaminovaleril-oxiisobutirat, dimina, diminut, diminuta, diminutament, diminutes, diminutiu, diminutius, diminutiva, diminutives, diminuts, discrimina, discriminabilitat, discriminable, discriminació, discriminador, discriminant, discriminants, discriminar, discriminat, discriminatori, discriminatòria, discriminatòries, discriminatoris, disminució, disminucions, disminueix, disminueixen, disminueixi, disminuïda, disminuïdes, disminuint, disminuir, disminuït, disminuïts, disseminació, disseminada, disseminades, disseminadora, disseminar, disseminat, disseminats, disseminen, dissemínul, domina, dominà, dominable, dominació, dominada, dominades, dominador, dominadora, dominadores, dominadors, dominància, dominant, dominantment, dominants, dominar, dominaren, dominat, dominats, dominava, dominen, Domingo, domini, dominic, dominica, dominicà, domínica, dominical, dominicals, dominicana, dominicans, dominicatura, dominics, dominiques, dominiquès, domíniques, dominiquesa, dominiqueses, dominiquesos, dominis, domino, dominó, dòmino, dopamina, dormina, dormint, dragamines, duralumini, efemina, efeminació, efeminada, efeminadament, efeminades, efeminador, efeminadora, efeminadores, efeminadors, efeminament, efeminar, efeminat, efeminats, electroluminescència, elimina, eliminable, eliminació, eliminada, eliminades, eliminador, eliminadora, eliminadores, eliminadors, eliminant, eliminar, eliminarem, eliminat, eliminatori, eliminatòria, eliminatòries, eliminatoris, eliminats, eliminen, eminència, eminències, eminent, eminentíssim, eminentíssima, eminentíssimes, eminentíssims, eminentment, encamina, encaminada, encaminades, encaminador, encaminadora, encaminadores, encaminadors, encaminament, encaminar, encaminat, encaminats, Encamino, enllaminidor, enllaminidora, enllaminidores, enllaminidors, enllaminiment, enllaminir, equitamina, ergotamina, ermini, erminiada, erminiades, erminiat, erminiats, escitamínies, escopolamina, estaminal, estaminals, estaminífer, estaminífera, estaminíferes, estaminífers, estaminodi, estaminodis, etanolamina, etilamina, etilendiamina, etilenediamina, etilenediamino-tetraacètic, examina, examinació, examinada, examinador, examinadora, examinadores, examinadors, examinand, examinanda, examinandes, examinands, examinant, examinar, examinat, examinava, examinaven, Examinem, examinen, examini, eximint, extermina, exterminable, exterminació, exterminador, exterminadora, exterminadores, exterminadors, exterminar, exterminat, exterminats, extermini, feminal, femineïtat, feminisme, feminista, feminitat, feminització, feminitzar, feminoide, Fenilamina, feniramina, ferro-alumini, filmina, fisostigmina, flamingant, flamingantisme, foraminal, Foraminífer, foraminífers, formin, fosfamina, fotoluminescència, fulmina, fulminació, fulminador, fulminadora, fulminadores, fulminadors, fulminant, fulminar, fulminat, fulminatori, fulminatòria, fulminatòries, fulminatoris, fulmini, fulmínia, fulmínic, fulmínies, fulminis, furfurilaminopurina, galactosamina, gelsemina, gemin, gèmina, geminació, geminada, geminades, geminar, geminat, geminats, gèmini, geminiflor, geminiflora, geminiflores, geminiflors, gèminis, germina, germinació, germinador, germinadora, germinadores, germinadors, germinal, germinals, germinar, germinaren, germinat, germinatiu, germinatius, germinativa, germinatives, germinen, germini, glucosamina, glutamina, gomina, gramínia, gramínies, graminífer, graminífera, graminíferes, graminífers, graminiforme, graminiformes, graminívor, graminívora, graminívores, graminívors, graminoide, graminoides, helmint, helmintiasi, helmíntic, helmíntica, helmíntics, helmíntiques, helmintologia, helmintosporiosi, helmints, hemina, hermina, hexametilendiamina, hexametilentetramina, hexanitrodifenilamina, hexosamina, hidroxiamino, hidroxilamina, hidroxilamino, hiosciamina, hipervitaminosi, hipovitaminosi, histamina, hominem, homínid, homínids, hominització, hominoide, humina, ignomínia, ignominiós, ignominiosa, ignominiosament, ignominioses, ignominiosos, il·lumina, il·luminà, il·luminable, il·luminació, Il·luminacions, il·luminada, il·luminades, il·luminador, il·luminadora, il·luminadores, il·luminadors, il·luminant, il·luminar, il·luminaren, il·luminat, il·luminatiu, il·luminatius, il·luminativa, il·luminatives, il·luminats, il·luminaven, il·luminen, il·luminisme, il·luminista, imina, imines, imino, iminoàcid, imminència, imminent, imminentment, imprimint, incontaminable, incontaminada, incontaminades, incontaminat, incontaminats, incriminable, incriminació, incriminar, incriminat, indamina, indeterminabilitat, indeterminable, indeterminació, indeterminada, indeterminadament, indeterminades, indeterminat, indeterminats, indeterminisme, indeterminista, indiscriminabilitat, indiscriminable, indiscriminada, indiscriminadament, indiscriminades, indiscriminat, indiscriminats, inexterminable, informin, innominable, innominada, innominades, innominat, innominats, inseminació, inseminar, interminable, interminablement, interminables, interministerial, intraabdominal, intraluminal, jaumina, jaumines, jaumins, lamina, làmina, laminació, laminada, laminades, laminador, laminadora, laminadores, laminadors, laminar, laminària, laminariàcies, laminarials, laminarina, laminars, laminat, laminatge, laminats, làmines, lamineta, laminós, laminosa, laminoses, laminosos, lèmming, liminar, llaminadura, llaminadures, llaminejar, llaminer, llaminera, llamineres, llamineria, llaminers, lleguminós, lleguminosa, lleguminoses, lleguminosos, lluminària, lluminós, lluminosa, lluminosament, lluminoses, lluminositat, lluminosos, llumins, luminal, luminància, luminàncies, luminescència, luminescent, luminescents, lumínic, lumínica, lumínics, lumíniques, luminisme, luminòfor, luminogen, luminògena, luminògenes, luminògens, luminotècnia, luminotècnic, luminotècnica, luminotècnics, luminotècniques, macroforaminífers, malencaminar, mannosamina, massa-lluminositat, melamina, mercromina, metamfetamina, metilamina, metilaminobenzè, microforaminífers, microminiaturització, mina, minà, minable, minador, minadora, minadores, minadors, minaire, minaires, minar, Minaren, minaret, minarina, minat, mínbar, mindel, mindelià, mindeliana, mindelianes, mindelians, miner, minera, mineral, mineraler, mineralitza, mineralitzable, mineralització, mineralitzada, mineralitzades, mineralitzador, mineralitzadora, mineralitzadores, mineralitzadors, mineralitzant, mineralitzants, mineralitzar, mineralitzat, mineralogènia, mineralogia, mineralògic, mineralògica, mineralògics, mineralògiques, mineralogista, minerals, mineralúrgia, mineres, mineria, mineromedicinal, mineromedicinals, miners, minerva, minerves, minervista, mines, minestra, minette, mingo, mingrelià, Mingrèlia, mingreliana, mingrelianes, mingrelians, mingueta, mini, miniada, miniades, miniaplicació, miniar, miniat, miniats, miniatura, miniaturada, miniaturades, miniaturar, miniaturat, miniaturats, miniatures, miniaturista, miniaturització, miniaturitzada, miniaturitzar, miniaturitzat, miniaturitzats, miniauriculars, minibar, minibàsquet, minicadena, minifaldilla, minifundi, minifundis, minifundisme, minifundista, minigolf, mínim, mínima, minimal, minimalisme, minimalista, mínimes, minimista, minimitza, minimització, minimitzar, mínims, mínimum, miniordinador, ministeri, ministerial, ministerialisme, ministerialment, ministerials, ministeriat, ministeris, ministra, ministrable, ministrar, ministre, ministrer, ministres, ministressa, ministril, Minkowski, minoic, minoica, minoics, minoiques, minora, minoració, minorant, minorants, minorar, minorat, minoratiu, minoratius, minorativa, minoratives, minoria, minories, minorista, minoritari, minoritària, minoritàries, minoritaris, minoritat, minotaure, minova, minoves, minsa, minsament, minse, minses, minso, minsos, minuàrtia, minúcia, minúcies, minuciós, minuciosa, minuciosament, minucioses, minuciositat, minuciosos, minuend, minuet, minúscul, minúscula, minúscules, minúsculs, minusvàlid, minusvàlida, minusvàlides, minusvalidesa, minusvàlids, minusvàlua, minut, minuta, minutant, minutar, minutari, minutera, minutes, minuts, minva, minvada, minvades, minvadet, minvament, minvant, minvar, minvat, minve, minvell, minven, minves, minvi, minvol, mínvol, minvola, mínvola, minvoles, mínvoles, minvols, mínvols, minvós, minvosa, minvoses, minvosos, minyó, minyona, minyonada, minyonejar, minyoneria, minyones, minyonesa, minyonia, minyonívol, minyonívola, minyonívoles, minyonívols, minyons, monoaminocarboxílic, Monoetilamina, monomineral, N-acetilglucosamina, naftilamina, Nematohelmint, nematohelmints, neoarsfenamina, neostigmina, nitrosamina, nòmina, nominació, nominada, nominal, nominalisme, nominalista, nominalització, nominalitzador, nominalitzadora, nominalitzadores, nominalitzadors, nominalitzar, nominalment, nominals, nominar, nominatiu, nominatius, nominatiu-vocatiu, nominativa, nominatives, nomineta, oligoaminoholòsids, ominós, ominosa, ominosament, ominoses, ominosos, ovoalbúmina, oximinació, palomina, palomino, p-aminoazobenzè, p-aminobenzoat, pancreozimina, paraaminobenzoic, paraoxifenilaminoacètic, passacamins, pecaminós, pecaminosa, pecaminosament, pecaminoses, pecaminosos, penicil·lamina, peppermint, pergaminer, pergaminera, pergamineres, pergaminers, pergamins, pescamines, piribenzamina, piridoxamina, plasmina, plasminogen, platihelmint, platihelmints, politicoadministratiu, politicoadministrativa, politicoadministratives, portamines, postlimini, postnominal, predetermina, predeterminació, predeterminada, predeterminades, predeterminant, predeterminar, predeterminat, predeterminats, predeterminisme, predeterminista, predomina, predominà, predominança, predominant, predominantment, predominants, predominar, predominava, predominen, predomini, preeminència, preeminències, preeminent, preeminentment, prehomínids, preliminar, preliminarment, preliminars, previtamina, previtamínics, primina, prolamina, prolamines, prominència, prominències, prominent, prominents, pronominal, pronominalització, pronominalitzar, pronominalitzat, pronominalment, pronominals, propanolamina, prostigmina, protamina, protaminasa, protamines, provitamina, provitamines, pseudodominància, puridina-desaminasa, quadrigemin, quadrigèmina, quadrigeminada, quadrigeminades, quadrigeminat, quadrigeminats, quadrigèmines, quadrigèmins, quasidomini, quimioluminescència, quinonimina, quintigemin, quintigèmina, quintigèmines, quintigemins, quitosamina, radioluminescència, raquialbuminòmetre, recrimina, recriminable, recriminació, recriminador, recriminadora, recriminadores, recriminadors, recriminar, recriminat, recriminatori, recriminatòria, recriminatòries, recriminatoris, recriminaven, reexaminació, reexaminar, reminiscència, reminiscències, remintolar, reprimint, rescinamina, Resumint, rodamina, Rosmini, rosminià, rosminiana, rosminianes, rosminians, rumina, ruminació, ruminada, ruminades, ruminant, ruminar, ruminat, ruminats, salmina, semibituminós, semibituminosa, semibituminoses, semibituminosos, semimínima, seminació, seminal, seminals, seminari, seminaris, seminarista, seminegra, seminífer, seminífera, seminíferes, seminífers, seminograma, seminoma, seminòmada, seminòmades, seminomadisme, seminúria, seroalbúmina, Silicatoaluminat, Silicoaluminat, sòmines, sonoluminescència, subbituminosos, subdominant, subdominants, subliminar, subliminars, subminiatura, subminiaturització, subministra, subministrable, subministració, subministrada, subministrades, subministrador, subministradora, subministradores, subministradors, subministrament, subministrar, subministrat, subministrin, subterminal, sudamina, sumin, superdominància, superdominant, supereminència, supereminent, supraliminar, suprimint, tamín, teobromina, termina, terminable, terminació, terminacions, terminada, terminades, terminador, terminal, terminals, terminant, terminantment, terminar, terminat, terminatiu, terminatius, terminativa, terminatives, terminats, terminen, termini, terminis, terminisme, terminolateral, terminòleg, terminòlegs, terminòloga, terminologia, terminològic, terminològica, terminològics, terminologies, terminològiques, terminòlogues, termoluminescència, termoluminescent, tetrametilendiamina, tiamina, timina, Tiodifnilamina, tioetanolamina, tiramina, toxalbúmina, toxialbúmina, transabdominal, transaminació, transaminasa, transil·luminació, transterminància, traspassacamins, treonina-desaminasa, tretamina, triboluminescència, trietilalumini, trietilendiamina, trigemin, trigèmina, trigeminada, trigeminades, trigeminat, trigeminats, trigèmines, trigèmins, trimetilamina, tripelennamina, triptamina, uninominal, vermina, verminós, verminosa, verminoses, verminosos, viceministre, vimini, vimínia, vimínies, viminis, vincamina, vitamina, vitaminada, vitaminades, vitaminat, vitaminats, vitamines, vitamínic, vitamínica, vitamínics, vitamíniques, vitaminós, vitaminosa, vitaminoses, vitaminosos, vitaminoteràpia, voluminós, voluminosa, voluminoses, voluminosos, Wyoming, xeremina, xumin.


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,90 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)