logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1491 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "min" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres
abdominal
abdominals
abdominoscòpia
abominable
abominablement
abominables
abominació
abominar
Abominava
acuminada
acuminades
acuminat
acuminats
acuminifoliada
acuminifoliades
acuminifoliat
acuminifoliats
ad hominem
adermina
adminicle
adminicles
adminicular
administra
administrable
administració
administracions
administrada
administrades
administrador
administradora
administradores
administradors
administrant
administrar
administrat
administratiu
administratius
administrativa
administrativament
administratives
administrativista
administrats
administrava
administren
administri
adnominal
adobacamins
agminada
agminades
agminat
agminats
agrostemina
aimina
aiminada
aimines
al·lilamina
albúmina
albuminat
albuminèmia
albúmines
albuminímetre
albuminoide
albuminós
albuminosa
albuminoses
albuminosi
albuminosos
albuminúria
alcamina
alúmina
aluminat
alumini
aluminiada
aluminiades
aluminiar
aluminiat
aluminiatge
aluminiats
alumínic
alumínica
aluminicosòdic
alumínics
aluminífer
aluminífera
aluminíferes
aluminífers
alumíniques
aluminita
aluminó
aluminós
aluminosa
aluminoses
aluminosi
aluminosilicat
aluminosilicats
aluminosos
aluminotèrmia
aluminotèrmic
aluminotèrmica
aluminotèrmics
aluminotèrmiques
amfetamina
amfetamines
amfetamínic
amfetamínica
amfetamínics
amfetamíniques
amfetaminomania
amina
aminació
aminada
aminades
aminat
aminats
amines
amínic
amínica
amínics
amíniques
amino
aminoacètic
aminoàcid
aminoacidopatia
aminoàcids
aminoacil
aminoaciladenilat
aminoacridina
aminoalcohol
aminoantraquinona
aminoazobenzè
aminobenzoic
aminobenzoica
aminobenzoics
aminobenzoiques
aminocefalosporànic
aminocetona
Aminoderivat
Aminodialcohol
aminofenazona
aminofenol
aminofil·lina
aminofòrmic
aminoglicòsid
aminoglicosídics
aminopenicil·lànic
aminopentamida
aminopeptidasa
aminopiridina
aminopirina
aminoplast
aminoplàstic
aminoplàstica
aminopolicarboxílics
aminopropanoic
aminopropiònic
aminopterina
aminosucre
aminotriazole
ammina
andròmina
andròmines
antigramínic
antigramínica
antigramínics
antigramíniques
antihelmíntic
antihelmíntica
antihelmíntics
antihelmíntiques
antihistamínic
antihistamínica
antihistamínics
antihistamíniques
antimines
antipirinmetilamina
antiverminós
antiverminosa
antiverminoses
antiverminosos
antivitamina
apergaminada
apergaminades
apergaminar
apergaminat
apergaminats
arminià
arminiana
arminianes
arminianisme
arminians
Arminius
arsenamina
arsfenamina
ascohelmints
asquelmints
assumint
auramina
autodeterminació
autoluminescència
avitaminosi
azolitmina
bàdminton
balsamina
balsaminàcies
beneixamina
beneixamines
beneixamins
benjamina
benjamines
benjamins
bigeminada
bigeminades
bigeminat
bigeminats
bigeminisme
bilàmina
binominal
bioluminescència
bioluminescent
bioluminescents
bituminar
bituminomacadam
bituminós
bituminosa
bituminoses
bituminosos
butamina
butilamina
caçamines
cacuminal
calamina
camina
caminada
caminador
caminadora
caminadores
caminadors
caminaire
caminal
caminals
caminant
caminants
caminar
caminarà
Caminaren
caminava
caminàvem
caminem
caminen
caminer
caminera
camini
caminin
caminoi
camins
carbamina
carbaminohemoglobina
carbilamina
cardamina
carminada
carminades
carminat
carminatiu
carminatius
carminativa
carminatives
carminats
carmínic
catecolamina
catecolamines
catodoluminescència
ceruloplasmina
ceruminós
ceruminosa
ceruminoses
ceruminosos
cianocobalamina
ciclohexilamina
circuminsessió
clor-7-metoxi-9- 1-metil-4-dietilaminobutilamino
cloramina
cobalamina
codominància
cognominar
colamina
colestiramina
colomina
cominassa
commina
comminació
comminar
comminatori
comminatòria
comminatòries
comminatoris
comminució
comminuir
comminut
comminuta
comminutes
comminuts
comprimint
condomina
condomini
Conjumina
conjuminable
conjuminació
conjuminada
conjuminar
conjuminat
conjuminen
conomina
consumint
contamina
contaminable
contaminació
contaminacions
contaminada
contaminades
contaminador
contaminadora
contaminadores
contaminadors
contaminant
contaminants
contaminar
contaminat
contaminen
contaminin
contramina
contraminar
coromina
correcamins
cremin
criminal
criminalista
criminalitat
criminalització
criminalitzar
criminalment
criminals
criminòleg
criminòlegs
criminòloga
criminologia
criminològic
criminològica
criminològics
criminològiques
criminòlogues
criminós
criminosa
criminosament
criminoses
criminosos
crioluminescència
crioluminescent
crisolaminarina
crominància
culmina
culminà
culminació
culminada
culminant
culminants
culminar
culminat
culminícola
cumínic
cumínica
cumínics
cumíniques
cummingtonita
cuproalumini
curcumina
defeminació
deformin
delaminació
denomina
denominable
denominació
denominacions
denominada
denominades
denominador
denominadora
denominadores
denominadors
denominal
denominar
denominat
denominatiu
denominatius
denominativa
denominatives
denominats
deprimint
desaminació
desaminar
descaminar
descominal
descontaminació
desencaminadament
desencaminament
desencaminar
desenllaminir
desminar
desminatge
desmineralització
desmineralitzador
desmineralitzar
desminyonar
desosamina
determina
determinabilitat
determinable
determinables
determinació
determinacions
determinada
determinadament
determinades
determinant
determinants
determinar
determinat
determinatiu
determinatius
determinativa
determinatives
determinats
determinen
determini
determinin
determinisme
determinista
D-glucosamina
diamina
diamines
diaminoacridina
diaminofenol
dictamina
dictaminar
dictaminat
dietilamina
dietilamino
dietilamino-2-6-dimetilacetanilida
dietilaminoetil
difenilamina
difuminar
dimetilamina
dimetilaminoantipirina
dimetilaminovaleril-oxiisobutirat
dimina
diminut
diminuta
diminutament
diminutes
diminutiu
diminutius
diminutiva
diminutives
diminuts
discrimina
discriminabilitat
discriminable
discriminació
discriminador
discriminant
discriminants
discriminar
discriminat
discriminatori
discriminatòria
discriminatòries
discriminatoris
disminució
disminucions
disminueix
disminueixen
disminueixi
disminuïda
disminuïdes
disminuint
disminuir
disminuït
disminuïts
disseminació
disseminada
disseminades
disseminadora
disseminar
disseminat
disseminats
disseminen
dissemínul
domina
dominà
dominable
dominació
dominada
dominades
dominador
dominadora
dominadores
dominadors
dominància
dominant
dominantment
dominants
dominar
dominaren
dominat
dominats
dominava
dominen
Domingo
domini
dominic
dominica
dominicà
domínica
dominical
dominicals
dominicana
dominicans
dominicatura
dominics
dominiques
dominiquès
domíniques
dominiquesa
dominiqueses
dominiquesos
dominis
domino
dominó
dòmino
dopamina
dormina
dormint
dragamines
duralumini
efemina
efeminació
efeminada
efeminadament
efeminades
efeminador
efeminadora
efeminadores
efeminadors
efeminament
efeminar
efeminat
efeminats
electroluminescència
elimina
eliminable
eliminació
eliminada
eliminades
eliminador
eliminadora
eliminadores
eliminadors
eliminant
eliminar
eliminarem
eliminat
eliminatori
eliminatòria
eliminatòries
eliminatoris
eliminats
eliminen
eminència
eminències
eminent
eminentíssim
eminentíssima
eminentíssimes
eminentíssims
eminentment
encamina
encaminada
encaminades
encaminador
encaminadora
encaminadores
encaminadors
encaminament
encaminar
encaminat
encaminats
Encamino
enllaminidor
enllaminidora
enllaminidores
enllaminidors
enllaminiment
enllaminir
equitamina
ergotamina
ermini
erminiada
erminiades
erminiat
erminiats
escitamínies
escopolamina
estaminal
estaminals
estaminífer
estaminífera
estaminíferes
estaminífers
estaminodi
estaminodis
etanolamina
etilamina
etilendiamina
etilenediamina
etilenediamino-tetraacètic
examina
examinació
examinada
examinador
examinadora
examinadores
examinadors
examinand
examinanda
examinandes
examinands
examinant
examinar
examinat
examinava
examinaven
Examinem
examinen
examini
eximint
extermina
exterminable
exterminació
exterminador
exterminadora
exterminadores
exterminadors
exterminar
exterminat
exterminats
extermini
feminal
femineïtat
feminisme
feminista
feminitat
feminització
feminitzar
feminoide
Fenilamina
feniramina
ferro-alumini
filmina
fisostigmina
flamingant
flamingantisme
foraminal
Foraminífer
foraminífers
formin
fosfamina
fotoluminescència
fulmina
fulminació
fulminador
fulminadora
fulminadores
fulminadors
fulminant
fulminar
fulminat
fulminatori
fulminatòria
fulminatòries
fulminatoris
fulmini
fulmínia
fulmínic
fulmínies
fulminis
furfurilaminopurina
galactosamina
gelsemina
gemin
gèmina
geminació
geminada
geminades
geminar
geminat
geminats
gèmini
geminiflor
geminiflora
geminiflores
geminiflors
gèminis
germina
germinació
germinador
germinadora
germinadores
germinadors
germinal
germinals
germinar
germinaren
germinat
germinatiu
germinatius
germinativa
germinatives
germinen
germini
glucosamina
glutamina
gomina
gramínia
gramínies
graminífer
graminífera
graminíferes
graminífers
graminiforme
graminiformes
graminívor
graminívora
graminívores
graminívors
graminoide
graminoides
helmint
helmintiasi
helmíntic
helmíntica
helmíntics
helmíntiques
helmintologia
helmintosporiosi
helmints
hemina
hermina
hexametilendiamina
hexametilentetramina
hexanitrodifenilamina
hexosamina
hidroxiamino
hidroxilamina
hidroxilamino
hiosciamina
hipervitaminosi
hipovitaminosi
histamina
hominem
homínid
homínids
hominització
hominoide
humina
ignomínia
ignominiós
ignominiosa
ignominiosament
ignominioses
ignominiosos
il·lumina
il·luminà
il·luminable
il·luminació
Il·luminacions
il·luminada
il·luminades
il·luminador
il·luminadora
il·luminadores
il·luminadors
il·luminant
il·luminar
il·luminaren
il·luminat
il·luminatiu
il·luminatius
il·luminativa
il·luminatives
il·luminats
il·luminaven
il·luminen
il·luminisme
il·luminista
imina
imines
imino
iminoàcid
imminència
imminent
imminentment
imprimint
incontaminable
incontaminada
incontaminades
incontaminat
incontaminats
incriminable
incriminació
incriminar
incriminat
indamina
indeterminabilitat
indeterminable
indeterminació
indeterminada
indeterminadament
indeterminades
indeterminat
indeterminats
indeterminisme
indeterminista
indiscriminabilitat
indiscriminable
indiscriminada
indiscriminadament
indiscriminades
indiscriminat
indiscriminats
inexterminable
informin
innominable
innominada
innominades
innominat
innominats
inseminació
inseminar
interminable
interminablement
interminables
interministerial
intraabdominal
intraluminal
jaumina
jaumines
jaumins
lamina
làmina
laminació
laminada
laminades
laminador
laminadora
laminadores
laminadors
laminar
laminària
laminariàcies
laminarials
laminarina
laminars
laminat
laminatge
laminats
làmines
lamineta
laminós
laminosa
laminoses
laminosos
lèmming
liminar
llaminadura
llaminadures
llaminejar
llaminer
llaminera
llamineres
llamineria
llaminers
lleguminós
lleguminosa
lleguminoses
lleguminosos
lluminària
lluminós
lluminosa
lluminosament
lluminoses
lluminositat
lluminosos
llumins
luminal
luminància
luminàncies
luminescència
luminescent
luminescents
lumínic
lumínica
lumínics
lumíniques
luminisme
luminòfor
luminogen
luminògena
luminògenes
luminògens
luminotècnia
luminotècnic
luminotècnica
luminotècnics
luminotècniques
macroforaminífers
malencaminar
mannosamina
massa-lluminositat
melamina
mercromina
metamfetamina
metilamina
metilaminobenzè
microforaminífers
microminiaturització
mina
minà
minable
minador
minadora
minadores
minadors
minaire
minaires
minar
Minaren
minaret
minarina
minat
mínbar
mindel
mindelià
mindeliana
mindelianes
mindelians
miner
minera
mineral
mineraler
mineralitza
mineralitzable
mineralització
mineralitzada
mineralitzades
mineralitzador
mineralitzadora
mineralitzadores
mineralitzadors
mineralitzant
mineralitzants
mineralitzar
mineralitzat
mineralogènia
mineralogia
mineralògic
mineralògica
mineralògics
mineralògiques
mineralogista
minerals
mineralúrgia
mineres
mineria
mineromedicinal
mineromedicinals
miners
minerva
minerves
minervista
mines
minestra
minette
mingo
mingrelià
Mingrèlia
mingreliana
mingrelianes
mingrelians
mingueta
mini
miniada
miniades
miniaplicació
miniar
miniat
miniats
miniatura
miniaturada
miniaturades
miniaturar
miniaturat
miniaturats
miniatures
miniaturista
miniaturització
miniaturitzada
miniaturitzar
miniaturitzat
miniaturitzats
miniauriculars
minibar
minibàsquet
minicadena
minifaldilla
minifundi
minifundis
minifundisme
minifundista
minigolf
mínim
mínima
minimal
minimalisme
minimalista
mínimes
minimista
minimitza
minimització
minimitzar
mínims
mínimum
miniordinador
ministeri
ministerial
ministerialisme
ministerialment
ministerials
ministeriat
ministeris
ministra
ministrable
ministrar
ministre
ministrer
ministres
ministressa
ministril
Minkowski
minoic
minoica
minoics
minoiques
minora
minoració
minorant
minorants
minorar
minorat
minoratiu
minoratius
minorativa
minoratives
minoria
minories
minorista
minoritari
minoritària
minoritàries
minoritaris
minoritat
minotaure
minova
minoves
minsa
minsament
minse
minses
minso
minsos
minuàrtia
minúcia
minúcies
minuciós
minuciosa
minuciosament
minucioses
minuciositat
minuciosos
minuend
minuet
minúscul
minúscula
minúscules
minúsculs
minusvàlid
minusvàlida
minusvàlides
minusvalidesa
minusvàlids
minusvàlua
minut
minuta
minutant
minutar
minutari
minutera
minutes
minuts
minva
minvada
minvades
minvadet
minvament
minvant
minvar
minvat
minve
minvell
minven
minves
minvi
minvol
mínvol
minvola
mínvola
minvoles
mínvoles
minvols
mínvols
minvós
minvosa
minvoses
minvosos
minyó
minyona
minyonada
minyonejar
minyoneria
minyones
minyonesa
minyonia
minyonívol
minyonívola
minyonívoles
minyonívols
minyons
monoaminocarboxílic
Monoetilamina
monomineral
N-acetilglucosamina
naftilamina
Nematohelmint
nematohelmints
neoarsfenamina
neostigmina
nitrosamina
nòmina
nominació
nominada
nominal
nominalisme
nominalista
nominalització
nominalitzador
nominalitzadora
nominalitzadores
nominalitzadors
nominalitzar
nominalment
nominals
nominar
nominatiu
nominatius
nominatiu-vocatiu
nominativa
nominatives
nomineta
oligoaminoholòsids
ominós
ominosa
ominosament
ominoses
ominosos
ovoalbúmina
oximinació
palomina
palomino
p-aminoazobenzè
p-aminobenzoat
pancreozimina
paraaminobenzoic
paraoxifenilaminoacètic
passacamins
pecaminós
pecaminosa
pecaminosament
pecaminoses
pecaminosos
penicil·lamina
peppermint
pergaminer
pergaminera
pergamineres
pergaminers
pergamins
pescamines
piribenzamina
piridoxamina
plasmina
plasminogen
platihelmint
platihelmints
politicoadministratiu
politicoadministrativa
politicoadministratives
portamines
postlimini
postnominal
predetermina
predeterminació
predeterminada
predeterminades
predeterminant
predeterminar
predeterminat
predeterminats
predeterminisme
predeterminista
predomina
predominà
predominança
predominant
predominantment
predominants
predominar
predominava
predominen
predomini
preeminència
preeminències
preeminent
preeminentment
prehomínids
preliminar
preliminarment
preliminars
previtamina
previtamínics
primina
prolamina
prolamines
prominència
prominències
prominent
prominents
pronominal
pronominalització
pronominalitzar
pronominalitzat
pronominalment
pronominals
propanolamina
prostigmina
protamina
protaminasa
protamines
provitamina
provitamines
pseudodominància
puridina-desaminasa
quadrigemin
quadrigèmina
quadrigeminada
quadrigeminades
quadrigeminat
quadrigeminats
quadrigèmines
quadrigèmins
quasidomini
quimioluminescència
quinonimina
quintigemin
quintigèmina
quintigèmines
quintigemins
quitosamina
radioluminescència
raquialbuminòmetre
recrimina
recriminable
recriminació
recriminador
recriminadora
recriminadores
recriminadors
recriminar
recriminat
recriminatori
recriminatòria
recriminatòries
recriminatoris
recriminaven
reexaminació
reexaminar
reminiscència
reminiscències
remintolar
reprimint
rescinamina
Resumint
rodamina
Rosmini
rosminià
rosminiana
rosminianes
rosminians
rumina
ruminació
ruminada
ruminades
ruminant
ruminar
ruminat
ruminats
salmina
semibituminós
semibituminosa
semibituminoses
semibituminosos
semimínima
seminació
seminal
seminals
seminari
seminaris
seminarista
seminegra
seminífer
seminífera
seminíferes
seminífers
seminograma
seminoma
seminòmada
seminòmades
seminomadisme
seminúria
seroalbúmina
Silicatoaluminat
Silicoaluminat
sòmines
sonoluminescència
subbituminosos
subdominant
subdominants
subliminar
subliminars
subminiatura
subminiaturització
subministra
subministrable
subministració
subministrada
subministrades
subministrador
subministradora
subministradores
subministradors
subministrament
subministrar
subministrat
subministrin
subterminal
sudamina
sumin
superdominància
superdominant
supereminència
supereminent
supraliminar
suprimint
tamín
teobromina
termina
terminable
terminació
terminacions
terminada
terminades
terminador
terminal
terminals
terminant
terminantment
terminar
terminat
terminatiu
terminatius
terminativa
terminatives
terminats
terminen
termini
terminis
terminisme
terminolateral
terminòleg
terminòlegs
terminòloga
terminologia
terminològic
terminològica
terminològics
terminologies
terminològiques
terminòlogues
termoluminescència
termoluminescent
tetrametilendiamina
tiamina
timina
Tiodifnilamina
tioetanolamina
tiramina
toxalbúmina
toxialbúmina
transabdominal
transaminació
transaminasa
transil·luminació
transterminància
traspassacamins
treonina-desaminasa
tretamina
triboluminescència
trietilalumini
trietilendiamina
trigemin
trigèmina
trigeminada
trigeminades
trigeminat
trigeminats
trigèmines
trigèmins
trimetilamina
tripelennamina
triptamina
uninominal
vermina
verminós
verminosa
verminoses
verminosos
viceministre
vimini
vimínia
vimínies
viminis
vincamina
vitamina
vitaminada
vitaminades
vitaminat
vitaminats
vitamines
vitamínic
vitamínica
vitamínics
vitamíniques
vitaminós
vitaminosa
vitaminoses
vitaminosos
vitaminoteràpia
voluminós
voluminosa
voluminoses
voluminosos
Wyoming
xeremina
xumin


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,89 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)