logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 813 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "cto" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

actor
facto
recto

Paraules que tinguin 6 lletres

actora
actors
ctònic
doctor
factor
lector
lictor
nècton
òctode
pècton
rector
sector
suctor
tector
tracto
vector
víctor

Paraules que tinguin 7 lletres

bectort
ctònica
ctònics
doctora
doctors
ectòmer
ectòpia
ectòpic
ectozou
efector
ejector
elector
erector
exactor
factora
factors
flector
functor
lactona
lactosa
lectora
lectors
lictors
octogin
octògon
pectore
pectosa
reactor
rectora
rectors
sectors
stricto
suctora
suctors
tractor
vectora
vectors
victorí
víctors

Paraules que tinguin 8 lletres

abductor
adductor
atractor
autòcton
bisector
cactoide
cofactor
dejector
detector
director
doctoral
doctorar
doctorat
doctores
ectomorf
ectòpica
ectòpics
ectosoma
ectòtrof
efectora
efectors
efractor
electora
electors
erectora
erectors
factores
factoria
factòtum
flectora
flectors
fructosa
inductor
injector
lactones
lectoral
lectorat
lectores
lectoria
nectòfor
nectònic
objector
octògina
octògins
pectoral
pictòric
plàncton
reactors
rectoral
rectorat
rectores
rectoria
redactor
reductor
seductor
selector
suctores
tectònic
tractora
tractors
varactor
vectores
victorià
victòria

Paraules que tinguin 9 lletres

abductora
abductors
actograma
adductora
adductors
al·lòcton
autòctona
autòctons
benfactor
bireactor
bisectora
bisectors
cinctorrà
clactonià
conductor
connector
contactor
convector
convictor
corrector
ctòniques
deflactor
deflector
detectora
detectors
detractor
directora
directori
directors
dissector
doctorand
ectoblast
ectoderma
ectomorfa
ectomorfs
ectoplast
ectòtrofa
ectòtrofs
efectores
efractora
efractors
electoral
electorat
electores
erectores
extractor
factorial
flectores
fructosan
galactosa
inductora
inductors
infractor
injectors
inspector
malfactor
nectonema
nectònica
nectònics
neolector
objectora
objectors
octogèsim
octògines
octogonal
octòpodes
olfactori
pectolasa
pectorals
pectosasa
pictòrica
pictòrics
predictor
proctodeu
proctòleg
productor
projector
prosector
protector
rectocele
rectories
redactora
redactors
reductona
reductora
reductors
refectori
reflector
retractor
sanctorum
sectorial
seductora
seductors
subsector
tectònica
tectònics
tractores
traductor
trisector
vectorial
victoriat
victòries
victorina
victorins
victoriós

Paraules que tinguin 10 lletres

abductores
actografia
actogràfic
adductores
al·lòctona
al·lòctons
autòctones
autovector
benefactor
benfactora
benfactors
bioreactor
bisectores
calefactor
Cinctorres
col·lector
colectomia
conductora
conductors
connectora
connectors
contractor
convictori
correctora
correctors
deflectora
deflectors
destructor
detectores
detractora
detractors
directores
directoris
dissectora
dissectors
doctoranda
doctorands
doctorejar
doctoressa
ectodèrmic
ectofil·le
ectomorfes
ectoparàsa
ectòpiques
ectoplasma
ectotèrmia
ectòtrofes
efractores
electorals
eutectoide
expectorar
extractora
extractors
fructosana
functorial
galactòfor
galactogen
hectocòtil
hectòmetre
inductores
infractora
infractors
inspectora
inspectors
instructor
ipso facto
lactobacil
lactòmetre
lactoscopi
lactosúria
lectoralia
lobectomia
malefactor
malfactora
malfactors
nectocalze
nectoqueta
neolectora
neolectors
nictofòbia
objectores
octogenari
octogèsima
octogèsims
octogonals
octopòdids
olfactòria
olfactoris
pectolític
pictograma
planctòfag
planctònic
predictora
predictors
proctòlegs
proctòloga
productora
productors
projectors
prosectora
prosectors
prospector
protectora
protectori
protectors
rectòmetre
rectopèxia
rectoressa
rectoscopi
rectotomia
redactores
reductores
reflectora
reflectors
retractora
retractors
retroactor
seductores
tactòmetre
timectomia
tractorada
traductora
traductors
trireactor
trisectora
trisectors
troctolita
vasectomia
vectorials
vicerector
victorejar
victoriana
victorians
victorines
victoriosa

Paraules que tinguin 11 lletres

actogràfica
actogràfics
actomiosina
actoractora
actoractriu
adenectomia
al·lòctones
al·loctonia
antrectomia
artrectomia
benefactora
benefactors
benfactores
calefactora
calefactors
cinctorrana
cinctorrans
clactoniana
clactonians
col·lectora
col·lectors
conductores
connectores
constrictor
constructor
contractora
contractors
coproductor
correctores
deflectores
destructora
destructors
detractores
d-galactosa
dialectòleg
directorial
dissectores
doctorandes
ectocarpals
ectodèrmica
ectodèrmics
ectoparàsit
ectoproctes
expectorada
expectorant
extractores
flebectomia
fractocúmul
fractostrat
galactocele
galactòfora
galactòfors
galactògena
galactògens
galactorrea
hectografia
hectopascal
infractores
inspectores
instructora
instructors
interfector
introductor
iridectomia
lactobacils
malefactora
malefactors
malfactores
mastectomia
miomectomia
nectòniques
nefrectomia
neolectores
neurectomia
octobraquis
octodòntids
octogenària
octogenaris
octogesimal
octogèsimes
octosíl·lab
olfactòries
orictologia
orictològic
pectolítica
pectolítics
pectosinasa
pictografia
pictogràfic
pictogrames
pictòriques
planctòfaga
planctòfags
planctònica
planctònics
plectògnats
predictores
proctologia
productores
prosectores
prospectora
prospectors
protectorat
protectores
protectòria
protectoris
rectoscòpia
reflectores
reproductor
retractores
retroactora
retroactors
tarsectomia
tectofàcies
tectogènesi
tectòniques
testectomia
torrefactor
tractorista
traductores
trajectòria
transductor
trisectores
vaguectomia
vicerectora
vicerectors
victorejava
victorianes
victorioses
victoriosos
videolector
vulvectomia
zooplàncton

Paraules que tinguin 12 lletres

aeroplàncton
apoplectoide
apractofàgia
autoctonisme
autoreductor
benefactores
benefactoria
calefactores
cinctorranes
clactonianes
col·lectores
col·lectoria
constrictora
constrictors
constructora
constructors
contractores
contradictor
coproductora
coproductors
crioplàncton
destructores
dialectòlegs
dialectòloga
doctoralment
ectobrànquia
ectomicoriza
ectoparàsita
ectoparàsits
embolectomia
expectoració
expectorants
filactolemes
fitoplàncton
fotodetector
fractonimbus
galactòfores
galactògenes
Galactolípid
galactòmetre
galactopoesi
galactosèmia
gastrectomia
genuflectori
geotectònica
haloplàncton
hepatectomia
holoplàncton
inductòmetre
instructores
interfectora
interfectors
introductora
introductori
introductors
lactoflavina
malefactores
manoreductor
mesoplàncton
nanoplàncton
neotectònica
nictohemeral
octogenàries
octosíl·laba
octosíl·labs
ooforectomia
orictognòsia
orictografia
orictològica
orictològics
orquiectomia
ovariectomia
pictogràfica
pictogràfics
pilorectomia
plectomicets
pneumectomia
preelectoral
proctòlogues
prospectores
protectòries
pseudovector
pulsoreactor
quadrivector
recol·lector
rectocolitis
rectovaginal
reproductora
reproductors
retroactores
satisfactori
sinusectomia
sotsdirector
subdirectora
subinspector
tartrectomia
tectosilicat
tetrareactor
toracectomia
torrefactora
torrefactors
trajectòries
trombectomia
turboreactor
uretrectomia
vicerectorat
vicerectores

Paraules que tinguin 13 lletres

actogràfiques
antireflector
areotectònica
arquitectònic
arteriectomia
autoreductora
autoreductors
blefarectomia
capsulectomia
cnefoplàncton
compactòmetre
conductòmetre
constrictores
constructores
contactologia
contradictora
contradictori
contradictors
coproductores
dialectologia
dialectològic
difractograma
ectodèrmiques
ectodinamogen
ectoparàsites
ectoplasmàtic
electoralisme
electoralista
estatoreactor
fotoconductor
fractocúmulus
fractostratus
galactopoètic
galactosamina
histerectomia
interactòmica
interfectores
introductores
introductòria
introductoris
laringectomia
limnoplàncton
macroplàncton
microplàncton
mictofiformes
nectonemàtids
octosíl·labes
octosil·làbic
orquidectomia
pectolítiques
pectorilòquia
pictorialisme
piscifactoria
planctòfagues
planctòniques
quadrireactor
radiodetector
recol·lectora
recol·lectors
reconstructor
reflectòmetre
refractòmetre
reproductores
satisfactòria
satisfactoris
semiconductor
simpatectomia
sinoviectomia
sotsdirectora
sotsdirectors
sotsinspector
stricto sensu
subdirectoris
subinspectora
subinspectors
tectosilicats
tiroidectomia
torrefactores
trofectoderma
ultraplàncton
ureterectomia
valvulectomia

Paraules que tinguin 14 lletres

adenoidectomia
amigdalectomia
antireflectora
antireflectors
apendicectomia
arquitectònica
arquitectònics
autoreductores
conductometria
conductomètric
conflictologia
contradictores
contradictòria
contradictoris
dialectològica
dialectològics
dialectòlogues
ectodinamògena
ectodinamògens
ectodinamomorf
ectoendodèrmic
ectoplasmàtica
ectoplasmàtics
extrapictòrics
fotoconductora
fotoconductors
fructofuranosa
functorialitat
galactopoètica
galactopoètics
hidroextractor
hipofisectomia
insatisfactori
intersectorial
introductòries
lactoglobulina
mastoidectomia
multisectorial
octosil·làbica
octosil·làbics
orictològiques
pictogràfiques
pneumonectomia
potamoplàncton
prostatectomia
radioprotector
recol·lectores
reconstructora
reconstructors
retroprojector
salpingectomia
satisfactòries
semiconductors
sotsdirectores
sotsinspectora
sotsinspectors
subinspectores
superconductor
supraconductor
vacuoextractor
victoriosament

Paraules que tinguin 15 lletres

antireflectores
base-col·lector
clitoridectomia
colecistectomia
conductomètrica
conductomètrics
contradictòries
ectodinamògenes
ectodinamomorfa
ectodinamomorfs
espironolactona
excitoconductor
fotoconductores
fotoreproductor
hipereutectoide
insatisfactòria
insatisfactoris
lactobacil·losi
lactodensímetre
octocoral·laris
radioprotectora
radioprotectors
reconstructores
sotsinspectores
superconductora
superconductors
tonsil·lectomia
vasoconstrictor
vectocardiògraf

Paraules que tinguin 16 lletres

arquitectòniques
dialectològiques
ectodinamomorfes
ectoplasmàtiques
fotoreproductora
fotoreproductors
galactopoètiques
insatisfactòries
nectonematoïdeus
octosil·làbiques
pericardiectomia
radioprotectores
superconductores
vasoconstrictora
vasoconstrictors
vectocardiograma

Paraules que tinguin 17 lletres

broncoconstrictor
conductomètriques
endoarteriectomia
fotoreproductores
lactobacil·làcies
oleorefractòmetre
paratiroidectomia
satisfactòriament
suprarenalectomia
vasoconstrictores
vectocardiografia

Paraules que tinguin 18 lletres

arquitectònicament
broncoconstrictora
broncoconstrictors
contradictòriament
neuroectodèrmiques
rectosigmoidoscopi

Paraules que tinguin 19 lletres

broncoconstrictores
rectosigmoidoscòpia

Paraules que tinguin 21 lletres

blefaresfinterectomia
fructosa-1 6-difosfat

Paraules que tinguin 28 lletres

metall-aïllant-semiconductor


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,96 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)