logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 813 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "cto" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 5 lletres

actor, facto, recto.

Paraules que tinguin 6 lletres

actora, actors, ctònic, doctor, factor, lector, lictor, nècton, òctode, pècton, rector, sector, suctor, tector, tracto, vector, víctor.

Paraules que tinguin 7 lletres

bectort, ctònica, ctònics, doctora, doctors, ectòmer, ectòpia, ectòpic, ectozou, efector, ejector, elector, erector, exactor, factora, factors, flector, functor, lactona, lactosa, lectora, lectors, lictors, octogin, octògon, pectore, pectosa, reactor, rectora, rectors, sectors, stricto, suctora, suctors, tractor, vectora, vectors, victorí, víctors.

Paraules que tinguin 8 lletres

abductor, adductor, atractor, autòcton, bisector, cactoide, cofactor, dejector, detector, director, doctoral, doctorar, doctorat, doctores, ectomorf, ectòpica, ectòpics, ectosoma, ectòtrof, efectora, efectors, efractor, electora, electors, erectora, erectors, factores, factoria, factòtum, flectora, flectors, fructosa, inductor, injector, lactones, lectoral, lectorat, lectores, lectoria, nectòfor, nectònic, objector, octògina, octògins, pectoral, pictòric, plàncton, reactors, rectoral, rectorat, rectores, rectoria, redactor, reductor, seductor, selector, suctores, tectònic, tractora, tractors, varactor, vectores, victorià, victòria.

Paraules que tinguin 9 lletres

abductora, abductors, actograma, adductora, adductors, al·lòcton, autòctona, autòctons, benfactor, bireactor, bisectora, bisectors, cinctorrà, clactonià, conductor, connector, contactor, convector, convictor, corrector, ctòniques, deflactor, deflector, detectora, detectors, detractor, directora, directori, directors, dissector, doctorand, ectoblast, ectoderma, ectomorfa, ectomorfs, ectoplast, ectòtrofa, ectòtrofs, efectores, efractora, efractors, electoral, electorat, electores, erectores, extractor, factorial, flectores, fructosan, galactosa, inductora, inductors, infractor, injectors, inspector, malfactor, nectonema, nectònica, nectònics, neolector, objectora, objectors, octogèsim, octògines, octogonal, octòpodes, olfactori, pectolasa, pectorals, pectosasa, pictòrica, pictòrics, predictor, proctodeu, proctòleg, productor, projector, prosector, protector, rectocele, rectories, redactora, redactors, reductona, reductora, reductors, refectori, reflector, retractor, sanctorum, sectorial, seductora, seductors, subsector, tectònica, tectònics, tractores, traductor, trisector, vectorial, victoriat, victòries, victorina, victorins, victoriós.

Paraules que tinguin 10 lletres

abductores, actografia, actogràfic, adductores, al·lòctona, al·lòctons, autòctones, autovector, benefactor, benfactora, benfactors, bioreactor, bisectores, calefactor, Cinctorres, col·lector, colectomia, conductora, conductors, connectora, connectors, contractor, convictori, correctora, correctors, deflectora, deflectors, destructor, detectores, detractora, detractors, directores, directoris, dissectora, dissectors, doctoranda, doctorands, doctorejar, doctoressa, ectodèrmic, ectofil·le, ectomorfes, ectoparàsa, ectòpiques, ectoplasma, ectotèrmia, ectòtrofes, efractores, electorals, eutectoide, expectorar, extractora, extractors, fructosana, functorial, galactòfor, galactogen, hectocòtil, hectòmetre, inductores, infractora, infractors, inspectora, inspectors, instructor, ipso facto, lactobacil, lactòmetre, lactoscopi, lactosúria, lectoralia, lobectomia, malefactor, malfactora, malfactors, nectocalze, nectoqueta, neolectora, neolectors, nictofòbia, objectores, octogenari, octogèsima, octogèsims, octogonals, octopòdids, olfactòria, olfactoris, pectolític, pictograma, planctòfag, planctònic, predictora, predictors, proctòlegs, proctòloga, productora, productors, projectors, prosectora, prosectors, prospector, protectora, protectori, protectors, rectòmetre, rectopèxia, rectoressa, rectoscopi, rectotomia, redactores, reductores, reflectora, reflectors, retractora, retractors, retroactor, seductores, tactòmetre, timectomia, tractorada, traductora, traductors, trireactor, trisectora, trisectors, troctolita, vasectomia, vectorials, vicerector, victorejar, victoriana, victorians, victorines, victoriosa.

Paraules que tinguin 11 lletres

actogràfica, actogràfics, actomiosina, actoractora, actoractriu, adenectomia, al·lòctones, al·loctonia, antrectomia, artrectomia, benefactora, benefactors, benfactores, calefactora, calefactors, cinctorrana, cinctorrans, clactoniana, clactonians, col·lectora, col·lectors, conductores, connectores, constrictor, constructor, contractora, contractors, coproductor, correctores, deflectores, destructora, destructors, detractores, d-galactosa, dialectòleg, directorial, dissectores, doctorandes, ectocarpals, ectodèrmica, ectodèrmics, ectoparàsit, ectoproctes, expectorada, expectorant, extractores, flebectomia, fractocúmul, fractostrat, galactocele, galactòfora, galactòfors, galactògena, galactògens, galactorrea, hectografia, hectopascal, infractores, inspectores, instructora, instructors, interfector, introductor, iridectomia, lactobacils, malefactora, malefactors, malfactores, mastectomia, miomectomia, nectòniques, nefrectomia, neolectores, neurectomia, octobraquis, octodòntids, octogenària, octogenaris, octogesimal, octogèsimes, octosíl·lab, olfactòries, orictologia, orictològic, pectolítica, pectolítics, pectosinasa, pictografia, pictogràfic, pictogrames, pictòriques, planctòfaga, planctòfags, planctònica, planctònics, plectògnats, predictores, proctologia, productores, prosectores, prospectora, prospectors, protectorat, protectores, protectòria, protectoris, rectoscòpia, reflectores, reproductor, retractores, retroactora, retroactors, tarsectomia, tectofàcies, tectogènesi, tectòniques, testectomia, torrefactor, tractorista, traductores, trajectòria, transductor, trisectores, vaguectomia, vicerectora, vicerectors, victorejava, victorianes, victorioses, victoriosos, videolector, vulvectomia, zooplàncton.

Paraules que tinguin 12 lletres

aeroplàncton, apoplectoide, apractofàgia, autoctonisme, autoreductor, benefactores, benefactoria, calefactores, cinctorranes, clactonianes, col·lectores, col·lectoria, constrictora, constrictors, constructora, constructors, contractores, contradictor, coproductora, coproductors, crioplàncton, destructores, dialectòlegs, dialectòloga, doctoralment, ectobrànquia, ectomicoriza, ectoparàsita, ectoparàsits, embolectomia, expectoració, expectorants, filactolemes, fitoplàncton, fotodetector, fractonimbus, galactòfores, galactògenes, Galactolípid, galactòmetre, galactopoesi, galactosèmia, gastrectomia, genuflectori, geotectònica, haloplàncton, hepatectomia, holoplàncton, inductòmetre, instructores, interfectora, interfectors, introductora, introductori, introductors, lactoflavina, malefactores, manoreductor, mesoplàncton, nanoplàncton, neotectònica, nictohemeral, octogenàries, octosíl·laba, octosíl·labs, ooforectomia, orictognòsia, orictografia, orictològica, orictològics, orquiectomia, ovariectomia, pictogràfica, pictogràfics, pilorectomia, plectomicets, pneumectomia, preelectoral, proctòlogues, prospectores, protectòries, pseudovector, pulsoreactor, quadrivector, recol·lector, rectocolitis, rectovaginal, reproductora, reproductors, retroactores, satisfactori, sinusectomia, sotsdirector, subdirectora, subinspector, tartrectomia, tectosilicat, tetrareactor, toracectomia, torrefactora, torrefactors, trajectòries, trombectomia, turboreactor, uretrectomia, vicerectorat, vicerectores.

Paraules que tinguin 13 lletres

actogràfiques, antireflector, areotectònica, arquitectònic, arteriectomia, autoreductora, autoreductors, blefarectomia, capsulectomia, cnefoplàncton, compactòmetre, conductòmetre, constrictores, constructores, contactologia, contradictora, contradictori, contradictors, coproductores, dialectologia, dialectològic, difractograma, ectodèrmiques, ectodinamogen, ectoparàsites, ectoplasmàtic, electoralisme, electoralista, estatoreactor, fotoconductor, fractocúmulus, fractostratus, galactopoètic, galactosamina, histerectomia, interactòmica, interfectores, introductores, introductòria, introductoris, laringectomia, limnoplàncton, macroplàncton, microplàncton, mictofiformes, nectonemàtids, octosíl·labes, octosil·làbic, orquidectomia, pectolítiques, pectorilòquia, pictorialisme, piscifactoria, planctòfagues, planctòniques, quadrireactor, radiodetector, recol·lectora, recol·lectors, reconstructor, reflectòmetre, refractòmetre, reproductores, satisfactòria, satisfactoris, semiconductor, simpatectomia, sinoviectomia, sotsdirectora, sotsdirectors, sotsinspector, stricto sensu, subdirectoris, subinspectora, subinspectors, tectosilicats, tiroidectomia, torrefactores, trofectoderma, ultraplàncton, ureterectomia, valvulectomia.

Paraules que tinguin 14 lletres

adenoidectomia, amigdalectomia, antireflectora, antireflectors, apendicectomia, arquitectònica, arquitectònics, autoreductores, conductometria, conductomètric, conflictologia, contradictores, contradictòria, contradictoris, dialectològica, dialectològics, dialectòlogues, ectodinamògena, ectodinamògens, ectodinamomorf, ectoendodèrmic, ectoplasmàtica, ectoplasmàtics, extrapictòrics, fotoconductora, fotoconductors, fructofuranosa, functorialitat, galactopoètica, galactopoètics, hidroextractor, hipofisectomia, insatisfactori, intersectorial, introductòries, lactoglobulina, mastoidectomia, multisectorial, octosil·làbica, octosil·làbics, orictològiques, pictogràfiques, pneumonectomia, potamoplàncton, prostatectomia, radioprotector, recol·lectores, reconstructora, reconstructors, retroprojector, salpingectomia, satisfactòries, semiconductors, sotsdirectores, sotsinspectora, sotsinspectors, subinspectores, superconductor, supraconductor, vacuoextractor, victoriosament.

Paraules que tinguin 15 lletres

antireflectores, base-col·lector, clitoridectomia, colecistectomia, conductomètrica, conductomètrics, contradictòries, ectodinamògenes, ectodinamomorfa, ectodinamomorfs, espironolactona, excitoconductor, fotoconductores, fotoreproductor, hipereutectoide, insatisfactòria, insatisfactoris, lactobacil·losi, lactodensímetre, octocoral·laris, radioprotectora, radioprotectors, reconstructores, sotsinspectores, superconductora, superconductors, tonsil·lectomia, vasoconstrictor, vectocardiògraf.

Paraules que tinguin 16 lletres

arquitectòniques, dialectològiques, ectodinamomorfes, ectoplasmàtiques, fotoreproductora, fotoreproductors, galactopoètiques, insatisfactòries, nectonematoïdeus, octosil·làbiques, pericardiectomia, radioprotectores, superconductores, vasoconstrictora, vasoconstrictors, vectocardiograma.

Paraules que tinguin 17 lletres

broncoconstrictor, conductomètriques, endoarteriectomia, fotoreproductores, lactobacil·làcies, oleorefractòmetre, paratiroidectomia, satisfactòriament, suprarenalectomia, vasoconstrictores, vectocardiografia.

Paraules que tinguin 18 lletres

arquitectònicament, broncoconstrictora, broncoconstrictors, contradictòriament, neuroectodèrmiques, rectosigmoidoscopi.

Paraules que tinguin 19 lletres

broncoconstrictores, rectosigmoidoscòpia.

Paraules que tinguin 21 lletres

blefaresfinterectomia, fructosa-1 6-difosfat.

Paraules que tinguin 28 lletres

metall-aïllant-semiconductor.


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,95 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)