logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1159 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mer" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres
Acetoxifenilmercuri
afroamericà
afroamericana
afroamericanes
afroamericans
aglomera
aglomeració
aglomeracions
aglomerada
aglomerades
aglomerador
aglomeradora
aglomeradores
aglomeradors
aglomerant
aglomerants
aglomerar
aglomerat
aglomerats
al·lomeria
alçapremera
alfanumèric
alfanumèrica
alfanumèrics
alfanumèriques
almeraïta
Almeria
almerienc
almerienca
almeriencs
almerienques
alumera
Alzheimer
Amer
amerar
amerenc
amerenca
amerencs
amerenques
americà
Amèrica
americana
americanes
americanisme
americanista
americanística
americanització
americanitzar
americans
americi
Amerigo
amerindi
ameríndia
ameríndies
amerindis
Amèriques
amerístic
amerística
amerístics
amerístiques
angloamericà
angloamericana
angloamericanes
angloamericans
anglo-nord-americà
animer
animera
animeres
animers
anisòmer
anisòmera
anisòmeres
anisòmers
anòmer
anomeria
anomèric
anomèrica
anomèrics
anomèriques
anòmers
antemeridià
antemeridiana
antemeridianes
antemeridians
antiaglomerant
antímer
antimeridià
armer
armera
armeres
armeria
armèria
armeries
armers
aromer
artròmer
atropoisomeria
autoaglomeració
badomeries
balsamer
balsamera
bdel·lonemertins
benemèra
benemèrit
benemèrita
benemèrites
benemèrits
benidormer
benidormera
benidormeres
benidormers
benifallimer
benifallimera
benifallimeres
benifallimers
benimerí
benimerina
benimerines
benimerins
benmereixença
benmereixent
bicameral
bicameralisme
binissalemer
binissalemera
binissalemeres
binissalemers
blastòmer
blastòmers
branquiòmer
bromera
bromereig
bromerejar
bromerós
bromerosa
bromeroses
bromerosos
bumerang
càmera
cameral
cameralisme
cameralista
cameràman
càmeres
camerino
Camerun
camerunès
camerunesa
cameruneses
camerunesos
canemera
capsòmer
capsòmers
centreamericà
centreamericana
centreamericanes
centreamericans
centremeridional
centròmer
cimer
cimera
cimeres
cimerol
cimers
cimmeri
cimmèria
cimmèries
cimmeris
colomer
Colomers
colomersenc
colomersenca
colomersencs
colomersenques
comerç
comercia
comerciable
comerciables
comercial
comercialitat
comercialitza
comercialització
comercialitzar
comercialitzen
comercialment
comercials
comerciant
comercianta
comerciantalla
comerciants
comerciar
comercieja
comerciejar
comerços
concameració
conglomerà
conglomeració
conglomerada
conglomerant
conglomerar
conglomerat
conglomerats
connumerar
consumer
copolímer
copolimerització
copolimeritzar
copolímers
criptòmer
criptòmera
criptòmeres
criptomèria
criptòmers
cromòmer
damer
decàmer
decàmera
decàmeres
decàmers
delmer
delmera
delmeres
delmers
demèrit
demeritori
demeritòria
demeritòries
demeritoris
demersal
desemmerdar
desemmerletar
Desemmerletat
desenquimerar
desmereixedor
desmereixedora
desmereixedores
desmereixedors
desmerèixer
desmèrit
desmerletada
desmerletades
desmerletar
desmerletat
desmerletats
desoxiribonucleic-polimerasa
despolimerització
diastereoisòmer
diastereoisòmera
diastereoisomeria
diastereòmer
diastereòmera
diastereòmeres
diastereomeria
diastereomèric
diastereomèrica
diastereomèrics
diastereomèriques
diastereòmers
diasteroisòmers
dibromohidroximercurifluoresceïna
dímer
dímera
dímeres
dimerització
dimeritzar
dímers
domer
domeria
domers
dulcimer
ectòmer
edemèrids
efèmera
efèmeres
efemèride
efemèrides
efemèrids
efemeròfit
efemeròpters
efímer
efímera
efímerament
efímeres
efímers
eimeria
elastòmer
electròmer
electròmera
electròmeres
electromeria
electromèric
electromèrica
electromèrics
electromèriques
electròmers
emèra
emergeix
emergeixen
emergència
emergent
emergia
emergida
emergides
emergir
emergit
emèrit
emèrita
emèrites
emèrits
emersió
emmerdar
emmerdissar
emmerletada
emmerletades
emmerletar
emmerletat
emmerletats
enantiòmer
enantiòmera
enantiòmeres
enantiomeria
enantiomèriques
enantiòmers
encamerar
enciamera
enquimerament
enquimerar
enquimerat
entémer
enumera
enumerabilitat
enumerable
enumeració
enumeracions
enumerar
enumerat
enumeratiu
enumeratius
enumerativa
enumeratives
enumeren
epímer
epimera
epímera
epímeres
epimeria
epimerita
epimeró
epímers
es Mercadal
escalemera
escapulohumeral
escumera
esmerç
esmerça
esmerçar
esmerçat
esmerçats
esmercen
esmerdissar
esmeril
esmerila
esmerilador
esmeriladora
esmeriladores
esmeriladors
esmerilament
esmerilar
esmerla
esmerletar
esmerlida
esmerlides
esmerlit
esmerlits
esprémer
estamer
estamera
estameres
estamers
estereoisòmer
estereoisòmera
estereoisòmeres
estereoisomeria
estereoisòmers
Etilmercuritiosalicilat
euromercat
extrameridià
extrameridiana
extrameridianes
extrameridians
extremer
extremera
extremeres
extremers
fanglomerat
femer
femeró
fenilmercúric
flamer
flamera
flamerada
flamerejar
flameró
flamerons
former
formera
formeres
formeret
formerformera
formers
fotimer
francoamericà
francoamericana
francoamericanes
francoamericans
frinomèrids
fumer
fúmer
fumera
fumerada
fumeral
fumeres
fumereta
fumerol
fumerola
fumerolià
fumerri
fumers
gendarmeria
glicimèrids
glicimeris
glomerals
glomèrul
glomerular
glomerulitis
glomerulonefritis
glomèruls
gomer
gomera
gomeres
gomers
gramera
grumer
Guimerà
hadromerines
hamer
hemeralop
hemeralopia
hemeritrina
hemerocal·lis
hemerografia
hemerogràfic
hemerogràfica
hemerogràfics
hemerogràfiques
hemeroteca
heptàmer
heptàmera
heptàmeres
heptàmers
hepthemímera
heteròmer
heteròmera
heteròmeres
heteròmers
heteronemertins
hexàmer
hexàmera
hexàmeres
hexàmers
hipermercat
hispanoamericà
Hispanoamèrica
hispanoamericana
hispanoamericanes
hispanoamericans
homeomeria
Homer
homèric
homèrica
homèricament
homèrics
homèrida
homèriques
homòmer
homòmera
homòmeres
homòmers
homopolímer
húmer
humeral
iberoamericà
iberoamericana
iberoamericanes
iberoamericans
immerescuda
immerescudament
immerescudes
immerescut
immerescuts
immergeix
immergent
immergible
immergides
immergir
immergit
immergits
immeritada
immeritades
immeritat
immeritats
immeritori
immeritòria
immeritòries
immeritoris
immers
immersa
immerses
immersió
immersionisme
immersionista
immersions
immersiu
immersius
immersiva
immersives
immersor
immersora
immersores
immersors
immersos
infermer
infermera
infermeres
infermeria
infermers
innúmer
innúmera
innumerable
innúmeres
innúmers
insubmergibilitat
insubmergible
isòmer
isòmera
isomerasa
isòmeres
isomeria
isomèric
isomèrica
isomèrics
isomèriques
isomerisme
isomerització
isomeritzar
isòmers
italoamericans
juxtaglomerular
khmer
khmers
kimmeridgià
kimmeridgiana
kimmeridgianes
kimmeridgians
Kretschmer
latimèria
llagrimer
llatinoamericà
llatinoamericana
llatinoamericanes
llatinoamericans
llimer
llimera
llimerllimera
llimerol
llomera
macrohèmer
macrohèmera
macrohèmeres
macrohèmers
macròmer
magatzemer
magatzemera
magatzemeres
magatzemers
mamerri
mamèrria
mamèrries
mamerris
mamertí
mamertina
mamertines
mamertins
mer
mera
meràlgia
merament
Meranges
merangí
merangina
merangines
merangins
Merangues
merant
meravella
meravellà
meravellar
meravellat
meravelles
meravello
meravellós
meravellosa
meravellosament
meravelloses
meravellosos
merc
mercadal
mercadalenc
mercadalenca
mercadalencs
mercadalenques
mercadeig
mercadejar
mercader
mercadera
mercaderes
mercaderia
mercaderies
mercaders
mercant
mercantil
mercantilisme
mercantilista
mercantilitzar
mercantilment
mercantils
mercantívol
mercantívola
mercantívolament
mercantívoles
mercantívols
mercants
mercaptà
mercapto
mercaptoacètic
mercaptopurina
mercaptur
mercat
Mercator
mercatorià
mercatoriana
mercatorianes
mercatorians
mercats
mercè
mercedari
mercedària
mercedàries
mercedaris
mercenari
mercenària
mercenàries
mercenaris
merceneta
mercer
mercera
merceres
merceria
mercerització
merceritzadora
merceritzar
merceritzat
merceritzatge
mercers
mercès
merchandising
mercromina
mercuri
mercurial
mercurialisme
mercurials
mercuriamoni
mercúric
mercúrica
mercúrics
mercúriques
mercurocrom
mercurós
mercurosa
mercuroses
mercurosos
merda
merder
merdera
merderada
merderes
merders
merdícola
merdissaire
merdisser
merdissera
merdisseres
merdissers
merdós
merdosa
merdoses
merdosos
merdufai
merdufaia
merdufaies
merdufais
mere
mereix
mereixedor
mereixedora
mereixedores
mereixedors
mereixement
mereixen
mereixent
merèixer
mereixes
mereixeu
mereixi
merenga
merengada
merengades
merengat
merengats
merengue
mereria
meres
merescuda
merescudament
merescudes
merescut
meresqué
meretrici
meretrícia
meretrícies
meretricis
meretriu
meretrius
merí
mericarpi
mericarpis
Merici
mericisme
meridià
meridiana
meridianes
meridians
meridional
meridionals
merina
merines
merino
merinos
merins
meristema
meristemàtic
meristemàtica
meristemàtics
meristemàtiques
meristemes
mèrit
merita
meritable
meritació
meritada
merital·lus
meritar
meritat
meritíssim
meritíssima
meritíssimes
meritíssims
meritocràcia
meritori
meritòria
meritòriament
meritòries
meritoris
meritós
meritosa
meritoses
meritosos
mèrits
merla
mèrlera
merlet
merleta
merletada
merletades
merletar
merletat
merletats
merlets
merlot
merlúccids
mermitoïdeus
mero
meroblàstic
meroblàstica
meroblàstics
meroblàstiques
merocianina
Meroe
meròedre
meroèdria
meroèdric
meroèdrica
meroèdrics
meroèdriques
merogònia
meroític
meroítica
meroítics
meroítiques
meromorf
meromorfa
meromorfes
meromòrfic
meromòrfica
meromòrfics
meromòrfiques
meromorfs
meron
meròpids
Merostomat
merostomats
merotrípids
Meroveu
merovingi
merovíngia
merovíngies
merovingis
merozoït
merozoïts
mers
mertiolat
mèrvel
mesmèric
mesmèrica
mesmèrics
mesmèriques
mesmerisme
mesòmer
mesòmera
mesòmeres
mesomeria
mesomèric
mesomèrica
mesomèrics
mesomèriques
mesomerisme
mesòmers
metàmer
metàmera
metàmeres
metameria
metamèric
metamèrica
metamèrics
metamèriques
metamerisme
metamerització
metàmers
microhèmer
microhèmera
microhèmeres
microhèmers
micròmer
miòmer
monkhmer
monocameral
monocameralisme
monòmer
monomèric
monomèrica
monomèrics
monomèriques
monòmers
nemerte
Nemertí
nemertins
neocimeri
neocimèria
neocimèries
neocimeris
neuròmer
nictemeral
nictohemeral
nòmer
nord-americà
nord-americamericana
nord-americana
nord-americanes
nord-americans
numera
numerabilitat
numerable
numeració
numerada
numeradament
numerades
numerador
numeradora
numeradores
numeradors
numeral
numerals
numerar
numerari
numerària
numeràries
numeraris
numerat
numerats
numèric
numèrica
numèricament
numèrics
numèriques
número
numerologia
números
numerus
nyàmera
octàmer
octàmera
octàmeres
octàmers
oligòmer
oligomèrica
oligòmers
osmèrids
paleonemertins
palmer
pàlmer
palmera
palmerar
palmeres
palmereta
palmerí
palmerina
palmerines
palmerins
palmerola
panamericà
panamericana
panamericanes
panamericanisme
panamericanista
panamericans
pelagonemertins
pentàmer
pentàmera
pentàmeres
pentàmers
penthemímera
perfumer
perfumera
perfumeres
perfumeria
perfumers
pimer
plomer
plomera
plomeria
plomerplomera
podrimer
polial·lòmer
polímer
polímera
polimerasa
polímeres
polimeria
polimèric
polimèrica
polimèrics
polimèriques
polimeritza
polimerització
polimeritzar
polímers
pomer
pomera
pomerani
pomerània
pomerànies
pomeranis
pomerar
pomereda
pomeres
pomerola
pomers
poncemer
poncemerar
poncemers
postermera
postmeridià
postmeridiana
postmeridianes
postmeridians
prémer
prevòmers
primer
primera
primera»
primerament
primerejar
primerenc
primerenca
primerencs
primerenques
primeres
primeria
primeries
primers
promeristema
quaresmer
quimera
quimeres
quimèric
quimèrica
quimèricament
quimèrics
quimèrids
quimeriformes
quimèriques
quimerós
quimerosa
quimeroses
quimerosos
quimeruda
quimerudes
quimerut
quimeruts
rabdòmer
raïmera
ramera
redelmer
reesmerç
reesmerçar
Reimer-Tiemann
remer
remera
remeres
remers
rimer
romer
romera
romeria
romerola
salemer
salemera
salemeres
salemers
salmer
samer
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Maria de Merlès
santjaumer
santjaumera
santjaumeres
santjaumers
sarcòmer
sobredelmer
somer
somera
somerer
somerera
somereres
somerers
someres
somereta
someretes
somerí
somerina
somerines
somerins
submergeix
submergí
submergibilitat
submergible
submergida
submergides
submergien
submergir
submergit
submergits
submersió
sud-americà
Sud-amèrica
sud-americamericana
sud-americana
sud-americanes
sud-americans
Sumer
sumeri
sumèria
sumèries
sumeris
superhumeral
supermercat
supernumerari
supernumerària
supernumeràries
supernumeraris
talemer
talemera
talemeres
talemers
Tamerlà
tautòmer
tautòmera
tautomeria
tautomèric
tautomèrica
tautomèrics
tautomèriques
tautomerisme
telecàmera
telòmer
telomerització
témer
temerari
temerària
temeràriament
temeràries
temeraris
temeritat
terpolímer
terratrémer
tetràmer
tetràmera
tetràmeres
tetràmers
trémer
trihemímera
trímer
trímera
trímeres
trímers
triosafosfatoisomerasa
tumèric
turmera
unicameral
unicameralisme
vimer
vimera
vimerera
vòmer
xamerlí
xurmer
xurmera
xurmeres
xurmers


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,87 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)