logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 471 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "uro" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

auró
aurós
buró
ciuró
curós
furó
llauró
muró
rouró
siuró
surós
tauró
turó
túron
túrons

Paraules que tinguin 2 síl·labes

alturó
aurons
burot
burots
cinturó
curo
curos
descurós
Douro
duro
duros
escuró
euro
eurobò
euròpid
euròpids
euros
freturós
furóncol
furóncols
furor
furot
incurós
juro
kuros
llauroní
malcurós
mercurós
mesuró
Muro
murons
neuròcit
neurogàs
neuròglia
neuròleg
neuròlegs
neuròmer
neuròpor
neuròpters
neuròtic
neuròtics
neuròtrop
neuròtrops
puro
sulfurós
suro
surolí
suros
tauròfil
tauròfils
tauròmac
tauròmacs
taurons
tel·lurós
turo
turons
uròleg
uròlegs
uròlit
urònic
venturós

Paraules que tinguin 3 síl·labes

aleuròdids
amauròtic
amauròtics
atzuròfil
atzuròfils
aurora
auroral
aurores
aurosa
auroses
aurosos
binturong
burocràcia
buròcrata
burocràtic
burocràtics
burofax
buròtica
buroziom
cinturons
conjuro
craurosi
curolla
curosa
curoses
curosos
D-glucurònic
disulfurós
duròmetre
enduro
escuro
eurocials
euròcrata
eurocrèdit
eurodòlar
euromíssil
Europa
europeu
europeus
europi
euròpida
euròpides
euroxec
furonar
furoncolós
furoner
furoners
futuròleg
futuròlegs
glucurònic
hexurònic
hialurònic
Iluro
llauronins
mannurònic
muronat
muronats
neuroblast
neurodèrmia
neuroeix
neurogènic
neurogènics
neurolèptic
neurolèptics
neuròloga
neurològic
neurològics
neuròlogues
neurolues
neuroma
neurona
neuronal
neurones
neuròpata
neuropàtic
neuropàtics
neurorràfia
neurosi
neurosis
neuròtica
neuròtiques
neurotòxic
neurotòxics
neuròtropa
neuròtropes
pauròpodes
pleurocarp
pleurocàrpic
pleurocàrpics
pleurocarps
pleurodínia
pleurodont
pleurodonts
pleuronèctids
pleuroscòpia
pleurotòton
politburó
sauròpodes
surosa
suroses
surosos
taurocòlic
tauròfila
tauròfiles
tauròmaca
tauròmaques
tauromàquic
tauromàquics
turolià
turolians
turonià
turonians
uroció
urodel
urodels
urodeu
urolàgnia
uròloga
uròlogues
uromel
uropèltids
uroscòpia
urostil

Paraules que tinguin 4 síl·labes

aleuròmetre
aleurona
amaurosi
amauròtica
amauròtiques
aponeuròtic
aponeuròtics
asseguro
aturonat
aturonats
atzuròfila
atzuròfiles
aurosoma
benaventurós
burocràtica
burocràtiques
curosament
descurosa
descuroses
descurosos
euroescèptic
euroescèptics
euromercat
europea
europees
europeisme
europeista
europeïtzar
euroregió
freturosa
freturoses
freturosos
furonejar
furonera
furoneres
futuròloga
futuròlogues
galacturònic
hiposulfurós
incurosa
incuroses
incurosos
lemuroïdeu
lemuroïdeus
llauronina
llauronines
malaventurós
malcurosa
malcuroses
malcurosos
mercurocrom
mercurosa
mercuroses
mercurosos
muronada
muronades
naturòpata
neurocrani
neurogènica
neurogèniques
neurolèptica
neurolèptiques
neurologia
neurològica
neurològiques
neuromotor
neuromotriu
neuropatia
neuropàtica
neuropàtiques
neuropodi
neuropsíquica
neurosífilis
neurosoma
neurosquelet
neurotitzar
neurotomia
neurotòxica
neurotòxiques
ofiuroïdeus
oxiuroïdeus
oxiürosi
pirosulfurós
pleurocarpa
pleurocarpes
pleurocàrpica
pleurocàrpiques
pleurodonta
pleurodontes
pleuropneumònia
pleuroscopi
pleurotomia
pleurotremat
pleurotremats
psiconeuròtic
psiconeuròtics
sineurosi
sinneurosi
sinurofícies
sulfurosa
sulfuroses
sulfurosos
tauroboli
taurocolat
tauromàquia
tauromàquica
tauromàquiques
tauroscita
tel·luròmetre
tel·lurosa
tel·luroses
tel·lurosos
trofoneuròtic
turoliana
turolianes
turonada
turoniana
turonianes
Urocordat
urocordats
urografia
urologia
uropigi
uropigial
uropigis
uropodi
uropodis
venturosa
venturoses
venturosos

Paraules que tinguin 5 síl·labes

angioneurosi
aponeurosi
aponeurosis
aponeuròtica
aponeuròtiques
aturonada
aturonades
aurotiosulfúric
burocratisme
burocratitzar
burocratitzat
burocratitzi
centreeuropeu
centreeuropeus
curopalata
descurosament
equiuroïdeus
estaurolita
eurocentrisme
eurodiputat
eurodiputats
eurodivisa
eurodivises
euroemissió
euroescèptica
euroescèptiques
europeïtzació
eurosiberià
eurosiberians
freturosament
furoncolosa
furoncoloses
furoncolosos
furosemida
futurologia
holoturoïdeus
incurosament
indoeuropeu
indoeuropeus
medioeuropeu
medioeuropeus
motoneurona
neurobiologia
neuroblastoma
neurocirurgia
neurocirurgià
neurocirurgians
neurodermitis
neurodocitis
neurofibril·la
neurofibril·les
neurofibroma
neurofibromes
neurofisiològic
neurofisiològics
neurohipòfisi
neurohormona
neurolingüística
neuromotora
neuromuscular
neuroquímica
neurosecreció
neurotensina
neurotoxina
neurotransmissor
neurotransmissors
neurotropisme
oleuropeïna
psiconeurosi
psiconeuròtica
psiconeuròtiques
sauropterigis
subaponeuròtic
triquiuroïdeus
trofoneurosi
urobilina
urobilinúria
urogenital
urolitiasi
uronefrosi
uroselectan
urotropina
Venturosament

Paraules que tinguin 6 síl·labes

aponeurositis
benaventurosa
benaventuroses
benaventurosos
burocratització
centreeuropea
centreeuropees
comissurotomia
dermatoneurosi
dermatoneurosis
eurocomunisme
eurodiputada
eurodiputades
eurosiberiana
eurosiberianes
furoquinolina
hialuronidasa
indoeuropea
indoeuropees
indoeuropeisme
indoeuropeista
malaventurosa
malaventuroses
malaventurosos
medioeuropea
medioeuropees
neurocarcinoma
neurocirurgiana
neurocirurgianes
neuroectodèrmiques
neuroepiteli
neuroepitelial
neurofisiologia
neurofisiològica
neurofisiològiques
neuropatologia
neuropsicologia
neuropsiquiatra
neuropsiquiatre
neuropsiquiatres
neuropsiquiatria
neuroretinitis
neurovegetatiu
neurovegetatius
Paçà, Llauró i Torderes
pleuronectiformes
poligalacturònics
urobilinogen
uroporfirina

Paraules que tinguin 7 síl·labes

benaventurosament
malaventurosament
neurofibromatosi
neuroleptoanalgèsia
neuroleptoanestèsia
neurovegetativa
neurovegetatives
pleuropericarditis
preindoeuropea

Paraules que tinguin 8 síl·labes

Poligalacturonasa


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,71 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)