logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 590 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tir" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

tir

Paraules que tinguin 4 lletres

tira
tirà
tiri
tiró
tirs

Paraules que tinguin 5 lletres

botir
patir
retir
sàtir
tirar
tiràs
tirat
tiren
tires
tireu
tirià
tíria
Tírig
tirin
tiris
Tirol
tirós
tirrè

Paraules que tinguin 6 lletres

apetir
atirar
atíria
bastir
botiró
càntir
estira
estirè
estiró
estirp
glatir
màrtir
mentir
partir
pròtir
retira
retirà
rostir
sàtira
sàtirs
sentir
sortir
stíric
tirada
tirana
tirans
tirant
tirany
tirarà
tiraré
tirats
tirava
tirera
tireta
tirijà
tiroia
tirona
tirony
tirosa
tirosi
tírria
tirrit
tirsos
tirvià
Tírvia
vestir

Paraules que tinguin 7 lletres

abaltir
abastir
alentir
amortir
avortir
butirat
butíric
butiril
cantiri
càntirs
captiri
decatir
dimitir
embotir
enaltir
escatir
estirar
estirat
estírax
estirem
estiren
estires
Estireu
estíric
estiril
estiris
estirps
existir
extirpa
flectir
gotirló
martiri
màrtirs
partirà
ptírids
rebotir
repetir
retirar
retirat
retiren
retires
retireu
saltiri
saltiró
satíric
sentirà
sortirà
sortiré
stírica
stírics
tirabec
tirabou
tirades
tirador
tiranes
tirania
tirànic
tirants
tiranys
tirapeu
tirassa
tiratac
tiratge
tiratró
tiraven
tirella
tireter
tiretes
tiriana
tirians
tiroide
tirolès
tironià
tiroses
tirosos
tirrena
tirrens

Paraules que tinguin 8 lletres

abaratir
advertir
assentir
assistir
assortir
barbutir
bipartir
butiraci
butírica
butírics
butirina
butirona
cantirer
cantiret
compatir
competir
deglutir
departir
desistir
Dimitirà
discutir
divertir
embrutir
encertir
enfortir
englotir
enretiri
envestir
esbaltir
esmortir
estirada
estirant
estiraré
estirats
estirava
estíraxs
estírica
estírics
estretir
extirpar
extirpat
ftiriasi
garantir
impartir
insistir
invertir
investir
monestir
partiran
partiren
psaltiri
repartir
resistir
retentir
retirada
retiraré
retirats
revertir
revestir
saltirec
satírica
satírics
satírids
satirins
sentiràs
sentiren
sentireu
sortiran
sortiràs
sortirem
Sortírem
sortiren
sortireu
sortiria
Tirabecs
tirabotó
tiracrin
tiracrín
tiradora
tirafons
tirallet
tiramina
tiramisú
tiramoll
tirandes
tirànica
tirànics
tirànids
tirapits
tirassar
tiratges
tiravira
tiretera
tireters
tirianes
tirídids
tirijana
tirijans
tiristor
tirocele
tirocini
tiroïdal
tirolesa
tiroliro
tirolles
tironina
tiropriu
tirosina
tiroteig
tiroxina
tirrenes
tirrenià
tirsoide
tirviana
tirvians

Paraules que tinguin 9 lletres

antiràbic
antiradar
atirantar
atiranyar
atiranyat
butiràcia
butiracis
cantirera
cantirers
cantirets
cementiri
coexistir
compartir
consentir
consistir
convertir
deflectir
desbastir
desmentir
desvestir
dimitiren
dissentir
ditirambe
empetitir
enllestir
enretirar
enretireu
enretiris
enroentir
entristir
estirabec
estirabot
estirades
estirador
estiratge
Estiraven
estirènic
existiren
latirisme
martirial
migpartir
monestirs
persistir
pervertir
pitiriasi
platirins
reflectir
rellentir
ressentir
ressortir
retirades
retirança
retiratge
saltirona
saltirons
satiriasi
satiritza
stíriques
subsistir
subvertir
tiatírids
tiatirins
tiraborra
tirabotes
tirabuixó
tiranejar
tiranisme
tiranitza
tira-tira
tireteres
tireteria
tirijanes
tiroïdina
tiroleses
tirolesos
tironiana
tironians
tiropatia
tiroprius
tiropriva
tiroptosi
tirotejar
tirsoides
tirvianes
tripartir

Paraules que tinguin 10 lletres

antiràbica
antiràbics
antiretorn
antirovell
assistiren
atiranyada
atiranyats
butiràcies
butíriques
cantireres
cementiris
consentiré
desembotir
Discutirem
ditiràmbic
emmalaltir
empudentir
encalentir
endolentir
enferestir
engegantir
enlluentir
enrobustir
envalentir
estiradora
estiradors
estirallar
estirament
estiratges
estirènica
estirènics
estíriques
extirpable
extirpació
extirpador
isobutíric
martiritza
monastirià
oxobutíric
pellpartir
poliestirè
preexistir
pressentir
reinvertir
repartirem
repartiren
repercutir
Resistiren
retirament
revestiren
saltironar
satíriques
satiritzar
satiritzen
subsistirà
tirabuquet
tiraespasa
tiralínies
tiralliços
tirallonga
tiranicida
tiranicidi
tiràniques
tiranitzar
tiravaques
tireganyós
tiroïdisme
tiroïditis
tironianes
tiroprives
tirostàtic
tirótirona
tirreniana
tirrenians
Tributirat

Paraules que tinguin 11 lletres

acutirostre
atiranyades
atiroïdisme
butiròmetre
consistiren
convertiren
cutireacció
dentirostre
ditiràmbica
ditiràmbics
enrellentir
entresentir
estiradores
estiraments
estireganya
extirpadora
extirpadors
intervertir
martiritzar
martiritzat
martirologi
multiracial
multiradiat
paratiroide
pitiriàsics
platirostre
protomàrtir
reconvertir
repercutirà
saltironant
saltironeig
sobresortir
tiranosaure
tireganyosa
tirostàtica
tirostàtics
tirotoxicon
tirotricina
tirotropina
tirrenianes
transvestir
tributirina

Paraules que tinguin 12 lletres

acetobutirat
antiràbiques
antiraquític
antireligiós
antireumàtic
antirobatori
antirotatori
batireòmetre
butiraldehid
contratirant
controvertir
descompartir
desentristir
entreabaltir
estiracàcies
estiravelles
estireganyar
estireganyat
estireganyós
estiregassar
estirèniques
extirpadores
fototiristor
franctirador
hipotiroïdal
inextirpable
martiritzats
martiritzava
monastiriana
monastirians
multiradiada
multiradiats
paratiroïdal
paratiroides
retiradament
saltironejar
satíricament
tirànicament
tireganyoses
tireganyosos
tirotoxicosi
trimistirina

Paraules que tinguin 13 lletres

antiraquítica
antiraquítics
antireflector
antireligiosa
antireumàtica
antireumàtics
antirigorista
antirotatòria
antirotatoris
butirofenones
cardiotireosi
colestiramina
contratirants
desempudentir
ditiràmbiques
estiracabells
estireganyada
estireganyosa
estiregassada
fertirrigació
franctiradora
franctiradors
hipertiroïdal
hipotiroïdeus
martiritzador
monastirianes
multiradiades
saltironejant
tiroglobulina
tiroidectomia
tirostàtiques
tirostimulina

Paraules que tinguin 14 lletres

antireflectora
antireflectors
antireligioses
antireligiosos
antiretroviral
antiretrovíric
antirotatòries
dimetilbutíric
estiracordetes
estireganyoses
estireganyosos
franctiradores
hipertiroïdeus
hipotiroïdisme
interconvertir
martiritzadora
martiritzadors
osteopsatirosi

Paraules que tinguin 15 lletres

antiraquítiques
antireactivitat
antireflectores
antiressonància
antiretrovírica
antiretrovírics
antireumàtiques
ditiràmbicament
estira-i-amolla
hipertiroïdisme
isobutiraldehid
martiritzadores
tiradortiradora
triiodotironina

Paraules que tinguin 16 lletres

antiracionalisme
antiracionalista
antireglamentari
estira-i-arronsa
satiricoburlesca

Paraules que tinguin 17 lletres

antireglamentària
antireglamentaris
antiretrovíriques
antirevolucionari
cantirercantirera
paratiroidectomia

Paraules que tinguin 18 lletres

antireglamentàries
antirevolucionària
antirevolucionaris
hipoparatiroïdisme

Paraules que tinguin 19 lletres

antirevolucionàries
hiperparatiroïdisme

Paraules que tinguin 24 lletres

pseudohipoparatiroïdisme
Sant Esteve del Monestir

Paraules que tinguin más de 30

dimetilaminovaleril-oxiisobutirat


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,57 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)