logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 815 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tac" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

tac

Paraules que tinguin 4 lletres

atac
àtac
taca
tàca
tacó
tacs

Paraules que tinguin 5 lletres

ataca
atacà
atacs
Ítaca
patac
tacaé
tacar
tacat
tàcit
tacte

Paraules que tinguin 6 lletres

atacar
atacat
butaca
Cetaci
estaca
matacà
pastac
pataca
patacó
petaca
potaco
rotaci
setaci
tacada
tacany
tacats
tàcita
tàcits
tàctic
tàctil
tactus

Paraules que tinguin 7 lletres

atacada
atacant
atacarà
atacats
atacava
atàctic
cartaci
cetacis
citació
cretaci
datació
destaca
dotació
entacar
estacar
estació
fitació
gutació
intacta
intacte
mutació
naftacè
natació
notació
nutació
optació
patacar
pultaci
rotàcia
rotació
rotacis
setàcia
setacis
sotacel
sotacor
tacades
tacadís
tacanya
tacanys
tàcites
tacnode
tàctica
tàctics
tàctils
testaci
tic-tac
tiratac
votació

Paraules que tinguin 8 lletres

acantaci
acotació
agitació
alitació
amentaci
anotació
atacable
atacades
atacador
atacants
atacaren
ataconar
ataconat
atàctica
atàctics
bitacola
bitàcola
captació
cartàcia
cartacis
catacrac
contacte
cretàcia
cretàcic
cretacis
crustaci
curtació
destacar
destacat
espataci
estacada
etacisme
evitació
flotació
gestació
gratacel
gratacul
gustació
imitació
intactes
intàctil
itacisme
itacista
itacònic
justacòs
lactació
matacans
metacarp
notacant
obstacle
patacada
patacons
Psitàcid
pultàcia
pultacis
quitació
reptació
rotàcies
rutàcies
saltació
setàcies
sotacopa
tacamaca
tacanyes
tachisme
tachista
taciturn
tacògraf
tactisme
tentacle
testàcia
testacis
vectació
vitàcies

Paraules que tinguin 9 lletres

acantàcia
acantacis
adaptació
afectació
amentàcia
amentacis
amputació
aportació
apuntació
atacament
atacamita
atestació
betacisme
cactàcies
capitació
cartàcies
catàclasi
catacresi
catacumba
cavitació
cistàcies
citacions
coaptació
coartació
cogitació
contactar
contactat
contactes
contactor
cooptació
cretàcica
cretàcics
cretàcies
cristacis
crustàcia
crustacis
currotaco
datacions
denotació
desatacar
destacada
destacant
destacats
digitació
dilatació
diputació
dotacions
dubitació
eocretaci
equitació
eructació
espatàcia
espatacis
esputació
estacades
estacions
exaltació
excitació
exultació
geotàctic
gnetàcies
habitació
habitacle
heptacord
hesitació
imantació
immutació
imputació
incitació
indotació
invitació
iotacisme
irritació
isotàctic
itaconats
levitació
licitació
limitació
lomentaci
matacabra
meditació
meritació
mirtàcies
mutacions
obstacles
ocultació
oscitació
patacades
pentacord
plantació
Portaceli
portacreu
prestació
psitàcids
psitacosi
pultàcies
recitació
reculatac
refutació
rentacaps
reputació
rotacions
rotacisme
salutació
sintàctic
sotacarda
sotacinta
suputació
tacadissa
taciturna
taciturns
tacòmetre
tàctiques
temptació
tentacles
testàcies
tractació
vegetació
visitació
votacions
zetacisme

Paraules que tinguin 10 lletres

abietàcies
ablactació
acantàcies
acceptació
acotacions
aerostació
aerotàctic
afrontació
agilitació
agitacions
amentàcies
anotacions
apotactita
asintàctic
ataconador
atàctiques
boletàcies
cataclinal
cataclínic
cataclisme
catacumbes
cementació
cimentació
commutació
comptacops
computació
concitació
confutació
connotació
contraatac
crepitació
crustàcies
decantació
decretació
decurtació
degustació
delectació
deportació
destacable
destacades
detestació
devastació
diazotació
dismutació
disputació
encantació
esclatacor
espatàcies
espectacle
estacament
estacional
estacionar
estacionat
exhortació
expectació
explotació
exportació
fomentació
formatació
fosfatació
fototàctic
frumentaci
geotàctica
geotàctics
gravitació
habitacles
hidratació
hipotàctic
humectació
imitacions
importació
impostació
inatacable
infestació
insectació
isoetàcies
isotàctica
isotàctics
lamentació
lomentàcia
lomentacis
maquetació
matacabrit
metacarpià
metacentre
metacrilat
metacrílic
mussitació
neocretaci
obtestació
orientació
ostentació
palpitació
paratàctic
pentacòtom
permutació
portaclaus
portaclips
psitacisme
quitacions
recaptació
receptació
receptacle
rentacares
rotacional
sapotàcies
sintàctica
sintàctics
solvatació
subestació
sulfatació
sulfitació
suscitació
tacadisses
tacadissos
tàcitament
taciturnes
tacometria
tacticitat
tactilitat
tactòmetre
tentacular
tentaculat
tentaculit
thetacisme
tramitació
tributació

Paraules que tinguin 11 lletres

aclimatació
acreditació
adaptacions
aerotàctica
aerotàctics
aforestació
alimentació
amanitàcies
ambientació
amonestació
aportacions
apuntacions
asintàctica
asintàctics
assotacrist
astacologia
ataconadora
ataconadors
ataconament
atestacions
augmentació
auscultació
autorotació
capacitació
cataclàstic
cataclínica
cataclínics
catacrèstic
catacústica
cohabitació
compactació
conceptacle
concertació
confortació
constatació
consultació
contentació
contestació
cretàciques
cuscutàcies
debilitació
decapitació
deflactació
delimitació
destacament
dilatacions
diputacions
disceptació
dissertació
espectacles
estacionals
estacionari
estacionava
estictàcies
excitacions
excogitació
exercitació
explantació
facilitació
felicitació
fermentació
fototàctica
fototàctics
frumentàcia
frumentacis
geotactisme
habilitació
habitacions
habitacular
heliestació
hesitacions
hipotàctica
hipotàctics
implantació
imputacions
inadaptació
inatacables
incrustació
invitacions
irritacions
limitacions
lomentàcies
lorantàcies
marantàcies
meditacions
metacedeusi
metacèntric
mutarotació
nepentàcies
notacàntids
parasitació
paratàctica
paratàctics
pentacíclic
pentaclorur
pentacòtoma
pentacòtoms
pigmentació
pintacoques
placentació
plantacions
portacigars
pregustació
presentació
prestacions
protestació
readaptació
reamputació
receptacles
rentacotxes
reotactisme
replantació
retractació
revegetació
salutacions
segmentació
supeditació
suplantació
sustentació
sustentacle
tàcticament
temptacions
tentaculada
tentaculars
tentaculats
tentaculits
vegetacions

Paraules que tinguin 12 lletres

aeroflotació
alismatàcies
amarantàcies
argumentació
ataconadores
avantvotació
calamitàcies
carbonatació
cataclàstica
cataclàstics
catacrèstica
catacrèstics
cefalotàcies
ciclantàcies
combretàcies
commutacions
confrontació
contraatacar
contractació
contrastació
cordaïtàcies
decrepitació
desafectació
desexcitació
desimantació
desplantació
destacaments
documentació
equisetàcies
espectacular
estaca-rossí
estacionària
estacionaris
exhortacions
explicitació
explotacions
exportacions
fil·lotàctic
fonamentació
fototactisme
fragmentació
freqüentació
frumentàcies
geotàctiques
importacions
indometacina
infestacions
infracretaci
ingravitació
ingurgitació
irrotacional
isotàctiques
lactacidèmia
lamentacions
manifestació
meliantàcies
meniantàcies
metacarpiana
metacarpians
metacèntrica
metacèntrics
metacercària
metacognició
metacognitiu
metacromàsia
metacronisme
motacíl·lids
mutacionisme
obstaculitza
orientacions
ornamentació
ostentacions
palpitacions
pavimentació
pentacíclica
pentacòtomes
pentacotomia
pentacotòmic
permutacions
portacarbons
preadaptació
precipitació
premeditació
Psitaciforme
puntacorrent
quimiotàctic
recaptacions
receptacular
recimentació
reexportació
reforestació
reformatació
regurgitació
rehidratació
reimportació
retromutació
sedimentació
sindiotàctic
sintàctiques
superfetació
taciturnitat
tentaculades
transmutació

Paraules que tinguin 13 lletres

aerotàctiques
amonestacions
asintàctiques
astacicultura
autoamputació
autoexcitació
calicantàcies
castrametació
cataclíniques
circumnutació
computacional
condimentació
contactologia
crepidotàcies
cucurbitàcies
desforestació
deshidratació
desinfestació
desinsectació
desorientació
dessulfitació
espectaculars
estacionament
estacionàries
felicitacions
fil·lotàctica
fil·lotàctics
fotoexcitació
fototàctiques
geostacionari
gravitacional
hipotàctiques
implementació
incapacitació
incrementació
incrustacions
infracretàcia
infracretacis
inhabilitació
interpretació
metacarpianes
metacognitius
metacognitiva
no-acceptació
obstaculitzar
obstaculitzeu
paratàctiques
pentacotòmica
pentacotòmics
pol·licitació
prostaciclina
psitaciformes
quimiotàctica
quimiotàctics
realimentació
reconfortació
reglamentació
rehabilitació
reimplantació
representació
segmentacions
sindiotàctica
sindiotàctics
sol·licitació
sotaexcitació
sustentacular
taciturnament
termotactisme
transportació
trasplantació
vasodilatació

Paraules que tinguin 14 lletres

actinotactisme
antigravitació
bioalimentació
cataclàstiques
catacrèstiques
col·lematàcies
complementació
confrontacions
contingentació
coprecipitació
desaclimatació
descontentació
desincrustació
estacionalitat
experimentació
extralimitació
fonamentacions
geostacionària
geostacionaris
gravitacionals
habitacionista
impremeditació
infracretàcies
instrumentació
manifestacions
metacèntriques
metacognitives
metacromatisme
mistacocàrides
morfosintàctic
muntacàrregues
ornamentacions
polimetacrilat
portacarrabina
portacigarrets
precipitacions
progestacional
quimiotactisme
sintàcticament
sobreexcitació
subalimentació
tentaculiforme
translimitació

Paraules que tinguin 15 lletres

anaplasmatàcies
contraprestació
descarbonatació
espantacaçadors
espiroquetàcies
estacionarietat
fil·lotàctiques
galvanotactisme
geostacionàries
hidrocaritàcies
interpretacions
melastomatàcies
morfosintàctica
morfosintàctics
notacantiformes
pentacotòmiques
pentacrinoïdeus
pneumotacòmetre
portacigarretes
postacceleració
prestidigitació
quimiotàctiques
representacions
sindiotàctiques
sobreexplotació
sol·licitacions
subcontractació
supercomputació
telosquistàcies
treponematàcies
tricolomatàcies

Paraules que tinguin 16 lletres

actinomicetàcies
compartimentació
democratacristià
escitonematàcies
espectacularitat
espectacularment
fonosintàctiques
hiperalimentació
hipersustentació
micoplasmatàcies
portacontenidors
postprecipitació
quintacolumnisme
quintacolumnista
sacaromicetàcies
sobrealimentació
teledocumentació
vibració-rotació

Paraules que tinguin 17 lletres

autotrasplantació
criodeshidratació
fotointerpretació
morfosintàctiques
pseudoplacentació
xenotrasplantació

Paraules que tinguin 18 lletres

al·lotrasplantació
democratacristiana
democratacristians
esclerodermatàcies
Serra de Portaceli

Paraules que tinguin 19 lletres

democratacristianes
estrobilomicetàcies
heterotrasplantació


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,20 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)