logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]




Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari



S'han trobat 961 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "omo" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

Como

Paraules que tinguin 5 lletres

comós
cromo
gomós
nomós
oromo

Paraules que tinguin 6 lletres

aromós
Bromo-
bromós
còmoda
còmode
comodí
comosa
cromos
cromós
dromos
gnòmon
gomosa
gomosi
homodí
Komodo
omòfag
Omolon
omòtic
plomós
promou
salomó
somort

Paraules que tinguin 7 lletres

acomoda
aromosa
bromoli
bromoni
bromosa
comodat
còmodes
comodor
comòfit
Comores
comorià
comoses
comosos
cromona
cromosa
gomoses
gomosos
homòfob
homòfon
homòleg
homòmer
homònim
homotip
homòton
isomorf
neomorf
nomòleg
omòfaga
omòfags
omofori
omòplat
plomosa
pomòleg
sicòmor
somorda
somordo
somorta
somorts
somoure
teomorf
zoomorf

Paraules que tinguin 8 lletres

acomodar
acomodat
acomoden
aromoses
aromosos
automorf
cinomorf
comodant
comodora
comodors
cromòfor
cromogen
cromòmer
cromoses
cromosos
domòtica
eccehomo
ectomorf
endomorf
feromona
gnomònic
halomorf
hipomorf
holomorf
homocerc
homocrom
homodina
homodins
homodont
homòfoba
homòfobs
homòfona
homòfons
homogeni
homògraf
homòlegs
homòlisi
homòloga
homolosí
homòmera
homòmers
homomorf
homònima
homònims
Homòpter
homoterm
homòtona
homòtons
homòtrop
idiomorf
incomoda
incòmoda
incòmode
isomorfa
isomorfs
lagomorf
meromorf
mesomorf
momòtids
neomorfa
neomorfs
nomògraf
nomòlegs
nomòloga
omofàgia
omotòcia
plomosos
pomòlegs
pomòloga
promoció
promogué
promogut
promotor
promoure
rizomorf
somoguda
somordes
somordos
somortes
teomorfa
teomorfs
tomògraf
tomòpter
xenomorf
xeromorf
zigomorf
zoomorfa
zoomorfs

Paraules que tinguin 9 lletres

acomodada
acomodant
acomodats
aeromòbil
aeromodel
aeromotor
al·lomorf
anomocels
automòbil
automoció
automorfa
automorfs
automotor
axonomorf
biomòrfic
bromoform
celomòpor
cinomorfa
cinomorfs
comoditat
comodores
comoriana
comorians
cromòfits
cromògena
cromògraf
cromosoma
ectomorfa
ectomorfs
endomorfa
endomorfs
entomòfag
entomòfil
entomògam
entomòleg
estomodeu
fotomotor
gnomònica
gnomònics
gomositat
halomorfa
halomorfs
hidromorf
hipomorfa
hipomorfs
holomorfa
holomorfs
homeomorf
homocarió
homocerca
homocroma
homocroms
homodines
homodonta
homodonts
homòfobes
homofòbia
homofocal
homòfones
homofonia
homofònic
homogenat
homogènia
homogenis
homògrafa
homògrafs
homolític
homologar
homologat
homologia
homològic
homòmeres
homomorfa
homomorfs
homònimes
homonímia
homopolar
homòpters
homorízia
homospori
homotècia
homoterma
homoterms
homotètic
homotípia
homotípic
homotipus
homòtones
homotonia
homotopia
homotòpic
homòtropa
homòtrops
homozigot
idiomorfa
idiomorfs
incomodar
incòmodes
isomorfes
isomòrfic
lagomorfs
locomòbil
locomoció
locomotiu
locomotor
meromorfa
meromorfs
mesomorfa
mesomorfs
monomotor
motomodel
neomorfes
nomògrafa
nomògrafs
nomograma
nomologia
nomotètic
oligomorf
omòfagues
pomologia
pomològic
promoguda
promoguin
promoguts
promotora
promotors
rizomorfa
rizomorfs
salomònic
teleomorf
teomorfes
teriomorf
tomòpters
tomotòcia
vasomotor
velomotor
xenomorfa
xenomorfs
xeromorfa
xeromorfs
zigomorfa
zigomorfs
zoomorfes
zoomòrfic

Paraules que tinguin 10 lletres

acomodable
acomodació
acomodades
acomodador
acomodatiu
actinomorf
aeromònada
al·lomorfa
al·lomorfs
anastomosi
apomorfina
automòbils
automorfes
automòrfic
automotora
automotors
automotriu
axonomorfa
axonomorfs
bicromones
biomòrfica
biomòrfics
bromobenzè
bromós-osa
celomòpors
ciclomotor
cinomorfes
còmodament
comodatari
comoditats
comorianes
cromofòric
cromogènic
cromoplast
cromoscopi
cromosfera
cromosomes
cromosòmic
dromomania
ectomorfes
endomorfes
entomòfaga
entomòfags
entomòfila
entomòfils
entomògama
entomògams
entomòlegs
entomòloga
ginomonoic
gnomologia
gnomològic
halomorfes
heteromorf
hidromorfa
hidromorfs
hipobromós
hipomorfes
holomorfes
holomòrfic
homeomorfa
homeomorfs
homocíclic
homocromes
homocromia
homodontes
homoeròtic
homofònica
homofònics
homogènies
homògrafes
homografia
homogràfic
homolítica
homolítics
homologats
homològica
homològics
homòlogues
homolosina
homolosins
homomorfes
homomorfia
homoneures
homonexual
homoplàsia
homoserina
homosexual
homospòria
homosporis
homotermes
homotètica
homotètics
homotípica
homotípics
homotòpica
homotòpics
homòtropes
homozigosi
homozigota
homozigots
idiomorfes
isomòrfica
isomòrfics
leptomones
locomotius
locomotiva
locomotora
locomotors
locomotriu
mareomotor
meromorfes
meromòrfic
mesomorfes
micromòdul
micromotor
monomotora
monomotors
naidomorfs
neuromotor
nomoblidis
nomofil·le
nomògrafes
nomografia
nomogràfic
nomogrames
nomòlogues
nomotètica
nomotètics
oculomotor
oligomorfa
oligomorfs
ortomòrfic
pedomòrfic
pleomòrfic
plesiomorf
pomològica
pomològics
pomòlogues
promocions
promogudes
promontori
promotores
promovedor
pseudomorf
psicomotor
rizomorfes
salomonenc
salomònica
salomònics
salomònida
servomotor
sociomoral
teriomorfa
teriomorfs
termomotor
tipomòrfic
tomografia
tomogràfic
turbomotor
vasomotora
vasomotors
xenomorfes
xeromorfes
xeromòrfic
zigomorfes
zoomòrfica
zoomòrfics

Paraules que tinguin 11 lletres

acomodadora
acomodadors
acomodament
acomodatici
acomodatius
acomodativa
actinomorfa
actinomorfs
al·lelomorf
al·lomorfes
al·lomòrfic
anastomòtic
andromonoic
antropomorf
aracnomorfs
automòrfica
automòrfics
automotores
axonomorfes
biomolècula
biomorfisme
bromoacètic
bromohexina
bromometria
celomoducte
celomòporus
ceratomorfs
ciclomotors
comodatària
comodataris
criptomones
cromocentre
cromofòrica
cromofòrics
cromogènica
cromogènics
cromoglícic
cromosòmica
cromosòmics
cromotròpic
desacomodat
enantiomorf
endomorfina
enteromorfa
entomòfiles
entomofília
entomògames
entomogàmia
entomologia
entomològic
exomorfisme
geomorfòleg
ginomonoica
ginomonoics
gnomològica
gnomològics
gnomòniques
heteromorfa
heteromorfs
hidromorfes
hipidiomorf
holomòrfica
holomòrfics
homeomorfes
homocèntric
homocíclica
homocíclics
homocinètic
homocistina
homoclamidi
homoeròtica
homoeròtics
homogamètia
homogamètic
homogràfica
homogràfics
homolateral
homologable
homologació
homolosines
homonuclear
homopolímer
homosexuals
homospòries
homozigotes
homozigòtic
incomoditat
isomorfisme
leptomònada
locomotives
locomotores
locomotrius
mareomotora
mareomotors
mareomotriu
meromòrfica
meromòrfics
migalomorfs
monomotores
nematomorfs
neuromotora
neuromotriu
nomofil·les
nomogràfica
nomogràfics
oculomotora
oculomotors
oculomotriu
oligomorfes
ortomòrfica
ortomòrfics
pedomòrfica
pedomòrfics
pedomorfosi
piromorfita
pleomòrfica
pleomòrfics
plesiomorfa
plesiomorfs
promocional
promocionar
promocionat
promovedora
promovedors
pseudomones
pseudomorfa
pseudomorfs
psicomotora
psicomotors
psicomotriu
salomonenca
salomonencs
salomònides
somorgollar
somortament
teleomòrfic
teomorfisme
teriomorfes
teriomòrfic
tipomòrfica
tipomòrfics
tomogràfica
tomogràfics
tomografies
tomoptèrids
turcomongol
vasomotores
xeromòrfica
xeromòrfics
zoomorfisme

Paraules que tinguin 12 lletres

acomodadores
acomodatícia
acomodaticis
acomodatives
actinomorfes
al·lomòrfica
al·lomòrfics
al·lomorfosi
anastomòtica
anastomòtics
andromonoica
andromonoics
antropomorfa
antropomorfs
automorfisme
biomolècules
biomòrfiques
bromohidrosi
bromopicrina
ciclomorfosi
clamidomones
comodatàries
criptomònada
cromocentres
Cromoproteid
cromosomàtic
desacomodada
desacomodats
electromotor
enantiomorfa
enantiomorfs
endomorfisme
entomocecidi
entomòfagues
entomològica
entomològics
entomòlogues
Estomocordat
ferromolibdè
geomorfòlegs
geomorfòloga
ginandromorf
ginomonoècia
heteromorfes
hilomorfisme
hipidiomorfa
hipidiomorfs
homocèntrica
homocèntrics
homocinètica
homocinètics
homocisteïna
homoclamídia
homoclamidis
homoerotisme
homofòniques
homogamètica
homogamètics
homogeneïtat
homogeneïtza
homogentísic
homolítiques
homòlogament
homològiques
homologràfic
homomorfisme
homopoliàcid
homotètiques
homotípiques
homotòpiques
homozigòtica
homozigòtics
incòmodament
isomòrfiques
magnetomotor
mareomotores
mareomotrius
mesomorfisme
monomorfisme
nitrosomones
nomotètiques
ocromonadals
oculomotores
oculomotrius
paromomicina
patognomonia
patognomònic
pleomorfisme
plesiomorfes
pomològiques
promocionals
promovedores
pseudomònada
pseudomorfes
pseudomòrfic
psicomotores
psicomotrius
salomòniques
teleomòrfica
teleomòrfics
teriomòrfica
teriomòrfics
Tribromometà
tricomoniasi
turcomongola
turcomongols
zoomòrfiques

Paraules que tinguin 13 lletres

acomodadament
acomodatícies
aeromodelisme
aeromodelista
al·lomorfisme
al·lotriomorf
anaptomòrfids
andromonoècia
antropomorfes
antropomòrfic
automobilisme
automobilista
automòrfiques
bromocriptina
cinomoriàcies
clamidomònada
cloromonadals
crisomonadals
cromodinàmica
cromofòriques
cromogèniques
cromoproteïna
cromosomàtica
cromosomàtics
cromosòmiques
desacomodades
difeomorfisme
dinomonadines
electromotora
electromotors
electromotriu
enantiomorfes
entomoftorals
entomostracis
estomocordats
fisiognomonia
fisiognomònic
fitomonadines
geomorfogènia
geomorfologia
geomorfològic
ginandromorfa
ginandromorfs
ginomonoiques
gnomològiques
hidrogenomona
hidromorfisme
hipidiomorfes
holomòrfiques
homeomorfisme
homocícliques
homoclamídies
homoeròtiques
homogeneïtzar
homogèniament
homogràfiques
homologràfica
homologràfics
homosexologia
homospòriques
homotal·lisme
locomotivitat
macromolècula
magnetomotora
magnetomotors
magnetomotriu
meromòrfiques
nitrosomònada
nomogràfiques
ortomòrfiques
paleomongòlid
patognomònica
patognomònics
pedomòrfiques
pleomòrfiques
ponderomotriu
practicomoral
protomonadins
pseudomòrfica
pseudomòrfics
pseudomorfosi
salomonenques
sensoriomotor
somorgollaire
teriomorfisme
tetrabromoetà
tipomòrfiques
tomogràfiques
turcomongoles
xantomonadals
xeromòrfiques

Paraules que tinguin 14 lletres

al·lelomòrfica
al·lomòrfiques
al·lotriomorfa
al·lotriomorfs
anastomòtiques
anatomopatòleg
andromonoiques
antropomòrfica
antropomòrfics
antropomorfita
automobilístic
centromongòlic
cloromonadines
crisomonadines
cromosfèriques
ectodinamomorf
electromotores
electromotrius
endodinamomorf
entomològiques
feocromocitoma
fisiognomònica
fisiognomònics
geomorfològica
geomorfològics
geomorfòlogues
ginandromorfes
ginandromòrfic
homocèntriques
homocinètiques
homocistinúria
homogamètiques
homogeneïtzada
homonimització
homosemització
homosexualisme
homosexualitat
homozigòtiques
macromolecular
macromolècules
magnetomotores
magnetomotrius
Monobromobenzè
monomoleculars
Nitrobromoform
paleomongòlida
paleomongòlids
plesiomorfisme
pseudomonadals
pseudomonodals
pseudomorfisme
sensoriomotora
sensoriomotors
sensoriomotriu
teleomòrfiques
teologicomoral
teriomòrfiques
trilobitomorfs
turboautomòbil
turcomongòlica
turcomongòlics

Paraules que tinguin 15 lletres

al·lelomorfisme
al·lotriomorfes
anatomopatòlegs
anatomopatòloga
antropomorfisme
antropomorfista
automobilística
automobilístics
centromongòlica
centromongòlics
criptomonadines
cromolitografia
cromolitogràfic
cromosomàtiques
cromotipografia
ectodinamomorfa
ectodinamomorfs
enantiomorfisme
endodinamomorfa
endodinamomorfs
escutigeromorfs
extracromosòmic
ginandromòrfica
ginandromòrfics
heterocromosoma
homogeneïtzació
homogeneïtzador
homologràfiques
homosintagmàtic
intracromosòmic
macromoleculars
paleomongòlides
patognomòniques
pseudomòrfiques
pseudomorfitzar
psicomotricitat
sensoriomotores
sensoriomotrius

Paraules que tinguin 16 lletres

anatomopatologia
antropomòrfiques
antropomorfistes
citocromooxidasa
craspedomonadals
cromolitogràfica
cromolitogràfics
desacomodadament
ectodinamomorfes
endodinamomorfes
enteroanastomosi
euglenomonadines
fisiognomòniques
geomorfològiques
ginandromorfisme
homogeneïtzadora
homogeneïtzadors
homosintagmàtica
homosintagmàtics
pseudomonadàcies
pseudomonadínies

Paraules que tinguin 17 lletres

anatomopatològica
anatomopatòlogues
automobilístiques
centromongòliques
cloromonadofícies
escolopendromorfs
ginandromòrfiques
homogeneïtzadores
promotor-operador
tomodensitometria

Paraules que tinguin 18 lletres

acromobacteriàcies
contraelectromotor
cromolitogràfiques
fisiognomònicament
homosintagmàtiques
peroxomonosulfúric

Paraules que tinguin 19 lletres

anatomicomorfològic
contraelectromotora
contraelectromotors
contraelectromotriu

Paraules que tinguin 20 lletres

contraelectromotores

Paraules que tinguin 22 lletres

tetrabromofluoresceïna

Paraules que tinguin 23 lletres

tetrabromofenolftaleïna

Paraules que tinguin más de 30

dibromohidroximercurifluoresceïna


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,67 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)