logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 4648),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "oc" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

boc
coc
cóc
doc
foc

Paraules que tinguin 4 lletres

aloc
bioc
bloc
boca
bocí
bocs
broc
coca
coco
cocó
cocs
croc
eocè
floc
foca
focs
groc

Paraules que tinguin 5 lletres

aboca
Abocà
ajoco
alboc
alocs
anyoc
àpoca
assoc
badoc
bajoc
beoci
bitoc
bloca
blocs
bocal
bocam
bocat
bocoi
bocut
broca
brocs
capoc
cloca
cocos
cocou
còcul
croca
crocs
dòcil
docta
docte
emboc
enroc
època
estoc
evoca
floca
flocs
focal
focea
foceu
focus
grocs

Paraules que tinguin 6 lletres

abocar
abocat
ad hoc
advoca
afocal
afocat
ajocar
Ajocat
alocar
amoció
apocar
apòcit
apocrí
avocar
badoca
badocs
bajoca
bajocó
bajocs
baroco
barroc
beòcia
beocis
bicoca
blocar
blocat
bocada
bocafí
bocana
bocats
boccia
bocerc
bocins
bocois
bocons
bocuda
bocuts
bossoc
brocal
brocar
brocat
bròcol
canoca
còccic
cocció
còccix
coccus
cocker
còclea
cocota
còctel
crocus
curroc
derroc
diàdoc
docent
doceta
docosà
doctes
doctor
egòcer
emboca
emoció
enfoca
enlloc
enòcoa
eocena
eocens
estocs
evocar
evocat
exocrí
flocar
flocós
flòcul
focees
foceus
fòcids

Paraules que tinguin 7 lletres

abocada
abocant
abocats
aclocar
advocar
advocat
afocada
afocats
aladroc
allocar
alvocat
ammocet
antocià
antòcit
anyocar
apocarp
apòcope
apòcrif
arbocer
arrocar
asocial
assocar
associa
autocar
autocor
badaloc
badocar
bajocar
bajocià
barocor
barroca
barrocs
becgroc
benlloc
beòcies
bifocal
bilocal
binocle
biocida
biocora
biòcron
blocant
blocaus
bocades
bocadur
bocassa
bocassí
bocatge
bocatxo
Bocinet
bocudes
botafoc
brocada
brocard
brocats
cabocla
caboclo
canyoca
carioca
cenòcit
cocaïna
còccica
còccics
còccids
coccigi
coccini
cociada
cociera
coclear
cocleat
cocotar
cocoter
cocotxa
cocouer
còctels
colèdoc
conlloc
consoci
convoca
convoco
criòcer
crocant
croococ
devoció
diocesà
diòcesi
docents
doctora
doctors
embocar
endocrí
enfocar
enfocat
enrocar
eocenes
eocènic
equivoc
equívoc
esbocar
esbocat
escocès
escòcia
esmocar
esòcids
estaloc
eutòcia
fagòcit
ferrocè
flocall
flocosa
giròcer
gonocel
gonòcit
gonococ
hemocel
hemòcit

Paraules que tinguin 8 lletres

abocades
abocador
acrocarp
acrocont
adipòcit
advocada
advocats
aerocele
aerocist
aeroclub
afocades
afrocubà
agàl·loc
agnocast
aitampoc
al·locor
albercoc
aleocara
almadroc
amebòcit
androceu
anemocor
antixocs
antoclor
apocaven
apocític
apocopar
apòcrifa
apòcrifs
apocrina
apocrins
apòcrits
arboceda
arbocenc
arbocera
ascocarp
associar
associat
associen
astròcit
autocars
autocine
autoclau
autocora
autocors
autocrom
autòcton
auxocrom
avocació
badocant
bajocada
barocora
barocors
basraloc
becgrocs
Benlloch
biocalor
bioclast
bioclima
bioclina
biocuina
biunívoc
blocador
blocaire
blocaren
blocatge
bocaclòs
bocadolç
bocadura
bocadurs
bocafina
bocafins
bocafort
bocagròs
bocamoll
bocarrut
boca-sec
bocatort
bocelles
bocinada
bocinets
brocades
brocater
bufafocs
busaroca
cabocles
caboclos
camagroc
capadoci
capimoca
cistococ
citocrom
cloc-piu
coanòcit
cocaínic
cocarroi
coccidis
coccígia
coccigis
coccínia
coccinis
coccoide
coccòlit
cocleada
cocleats
cocodril
cocoters
cocouada
cocouera
cocouers
col·loca
col·locà
commoció
confocal
conocibe
consòcia
consocis
convocar
convocat
correfoc
crocoïta
decocció
derrocar
desbocar
desbocat
desfocar
diòcesis
diplococ
diplodoc
dislocar
dislocat
dissocia
distòcia
distòcic
docència
doctoral
doctorar
doctorat
doctores
doctrina
document
elocució
embadoca
embocada
embocava
embrocar
embrocat
emociona
emocions
empiocar
empiocat
encrocar
enderroc
enflocar
enflocat
enfocada
enfocats
enrocada
enrocats
entretoc
eocènica
eocènics
equivoca
equívoca
equívocs
eriocrom
esbocada
esbocats
Esbocina
esbrocar
escocell
escocesa
estocada
estocfix
Estocolm
etnocidi
evocable
evocació
evocador
evocatiu
exocrina
exocrins
fagòcits
fibròcit
fisocele
fitocida
fitocrom
flocatge
flocoses
flocosos
flocular
focènids
genocida
genocidi
gonòcits

Paraules que tinguin 9 lletres

abarrocar
abarrocat
abocadora
abocament
acantòcit
acrocarpa
acrocarps
acrocèfal
acroconta
acroconts
adelòcera
adipocera
adoctrina
advocacia
advocació
advocades
aerocable
aerocòlia
Agàtocles
ajocament
al·locora
al·locors
al·lòcton
albercocs
altocúmul
alvocater
androconi
anemocora
anemocors
angiocarp
anoclèsia
anomocels
antocarpi
apocament
apocàrpic
apocítica
apocítics
apocopada
apòcrifes
apocrines
arbocenca
arbocencs
ascocarps
associada
associant
associats
astròcits
atrocitat
autocèfal
autocores
autocòria
autòcrata
autòctona
autòctons
autofocus
automoció
auxocroms
badabadoc
bajociana
bajocians
barocores
Bell-lloc
bilocació
bilocular
biloculat
binocular
biocenosi
bioclínic
biunívoca
biunívocs
blastocel
blastòcer
blastòcit
blocadora
blocadors
bocaampla
bocaample
bocabadat
bocabarra
bocaclosa
bocadents
bocadolça
bocadures
bocafines
bocafluix
bocaforta
bocaforts
bocafresc
Bocairent
bocamolla
bocamolls
bocanegra
bocanegre
bocarruda
bocarruts
boca-seca
boca-secs
bocassina
bocassins
bocatorta
bocatorts
bocinalla
bocinejar
brocanter
brocatell
brocatera
brocaters
bulbocodi
buròcrata
calcocita
capadòcia
capadocis
caradocià
cenocític
ceratocon
ciclocròs
cimodocea
cinocèfal
cistocele
citocroms
cladòcers
clinoclor
clitocibe
cloc-cloc
cnidocist
coanòcits
cocaínica
cocaínics
coccigeal
coccígies
coccínies
còcciques
coccoïdal
coccoides
cocleades
cocleària
cocodrils
cocoueres
coctelera
col·locar
col·locat
colgafocs
colocàsia
colpocele
concocció
condròcit
confocals
conocèfal
consòcies
contrafoc
convocada
convocats
cremocarp
criocarst
crocetina
cuprocrom
demòcrata
desblocar
desbocada
desbocats
desbrocar
desemboca
desocupar
desocupat
devocions
diocesana
diocesans
Dioclecià
dioxocrom
dislocada
dissociar
dissociat
distòcica
distòcics
diszoocor
docetisme
docilitat
dòcilment
docimàsia
doctament
doctorand
doctrinal
doctriner
doctrines
documents
embadocar
embadocat
embocador
emocional
emocionar
emocionat
encrocada
enderroca
enderrocà
enderrocs
endocardi
endocarpi
endocrina
endocrins
enflocada
enflocats
enfocades
enrocador
enterocel
enteròcit
enterococ
eocambrià
eocretaci
epizoocor
equinocci
equivocar
equivocat
equivocós
eritròcit
esbadocar
esbajocar
esbocades
esbocador
esbocinar
esbocinat
escatocol
escleroci
escocells
escoceses
escocesos
esferòcit
estenòcor
estocades
estocafix
eurocials
euròcrata
evocadora
evocadors
evocatius
evocativa
evocatori
exocètids
exocitosi
exocrines
fagocitar
fagocitat
fejocista
fenocòpia
ferocitat
ferroceri
ferrocrom
fisoclist
flocadura
floculosa
focalitza
focomèlia
fotocòpia
fragmocon
gametòcit
gastrocel
geocàrpia
geocàrpic
gigaoctet
gloc-gloc
gonatòcer
gonocòric
gorjagroc
guardafoc
hepatòcit

Paraules que tinguin 10 lletres

abarrocant
abocaments
acantocarp
acrocarpes
acrocàrpic
acrocèfala
acrocèfals
acrocontes
actinocarp
adoctrinar
adoctrinat
adrenocrom
advocadesc
aerocàrpia
afrocubana
afrocubans
al·leocels
al·locores
al·locòria
al·lòctona
al·lòctons
al·locució
al·loocimè
Albocàsser
amboceptor
anatocisme
androcèfal
anemocordi
anemocores
anemocòria
angiocarpa
angiocarps
anisocòria
antisocial
antropocor
apocalipsi
apocàrpica
apocàrpics
apocodeïna
assocarrar
associable
associació
associades
associaren
associatiu
associaven
autocèfala
autocèfals
autocinema
autocinesi
autoconsum
autocràcia
autocràtic
autocrític
autòctones
auxocròmic
azocompost
bajocianes
basralocus
batocròmic
benzocaïna
biloculada
biloculats
biocenòleg
biocenosis
biocenòtic
biocircuit
bioclínica
bioclínics
blastocist
blocadores
bocaamples
bocabadada
bocabadant
bocabadats
bocacloses
bocaclosos
bocaestret
bocafluixa
bocafortes
bocafresca
bocafrescs
bocagrossa
bocairentí
bocamànega
bocamàniga
bocamolles
bocanegres
bocarrudes
boca-rugat
bocassines
bocaterrós
bocatortes
brocantera
brocanters
brocateres
burocràcia
burocràtic
capadòcies
carbocatió
carpocèfal
cenocàrpic
cenocítica
cenocítics
cinocèfala
cinocèfals
cirrocúmul
cistocarpi
citocentre
citocinesi
clistocarp
cocaïnisme
cocaïnòman
cocatedral
coccidiosi
coccobacil
Cocentaina
cocteleria
col·locada
col·locant
col·locats
col·locava
contrafloc
convocació
convocades
convocador
crioconita
Crocodilià
dasocràcia
dasocràtic
decoccions
democràcia
demòcrates
democràtic
desbocades
desembocar
desenfocar
desenfocat
desenrocar
desocupada
desocupats
devocional
diazocòpia
dictiocals
diocesanes
dioctàedre
diplodocus
dislocació
dissociada
diszoocora
diszoocors
docimàstic
doctoranda
doctorands
doctorejar
doctoressa
doctrinals
doctrinari
doctrinera
doctriners
documental
documentar
documentat
dracocèfal
drepanòcit
ecocinèsia
egocèntric
electroxoc
embocadura
embocament
embrocació
emocionals
emocionant
emocionava
empillocar
enderrocar
endocítica
endocitosi
endocrines
endozoocor
enflocades
enfocament
enterocele
entretocar
entrexocar
eocèniques
epitròclea
epizoocora
epizoocors
equinoccis
equivocada
equivocant
equivocosa
eritròcits
esbocelles
esbocinarà
esbocinats
esbrocalar
escocellar
esferocist
esferòcits
esmocadura
espinyocar
esporocarp
esporocist
estatocist
esteatòcit
estenòcora
estenòcors
estocàstic
estocolmès
eurocrèdit
evocadores
evocatives
evocatòria
evocatoris
exocèntric
exoendocrí
fagocitari
fagocitosi
fenocol·la
fisiòcrata
fisoclista
fisoclists
fitocenosi
flebòclisi
floculació
fluorocrom
focalitzar
focalitzat
fonocaptor
fotocàtode
fotocopiar
fotocòpies
fotocromia
gametocida
gametocist
geoautocor
geocàrpica
geocàrpics
geocèntric
gigaoctets
girocompàs
gonatòcera
gonatòcers
gonocòccia
gonocòrica
gonocòrics
granulòcit
halocinesi
hectocòtil
hematòcrit
hemocultiu
heterocarp

Paraules que tinguin 11 lletres

acantocarpa
acantocarps
Acantocèfal
acefalocist
acidocetosi
acrocàrpica
acrocàrpics
acrocèfales
acrocefàlia
acrocèntric
acrocianosi
actinocarpa
actinocarps
actinotroca
advocacions
advocadesca
advocadescs
advocadessa
afrocubanes
agamocàrpia
agranulòcit
agripnocoma
ajoca-sapes
al·locíclia
al·locòrtex
al·locroïta
al·lòctones
al·loctonia
altocúmulus
aminocetona
androcèfala
androcràtic
angiocarpes
angiocàrpic
anisocitosi
anortòclasi
antelocació
antocerotes
antociànics
antocianina
antropocora
antropocors
apocalíptic
apocinàcies
apocítiques
apocrisiari
apocromàtic
aralocaspià
arbocenques
aristòcrata
arqueociats
arrenotòcia
arxidiocesà
arxidiòcesi
associament
associatius
associativa
astrocitoma
autocartera
autocèfales
autocefàlia
autocensura
autocinètic
autocontrol
autocràtica
autocràtics
autocrítica
autocrítics
auxocròmica
auxocròmics
avunculocal
azocolorant
barrocament
basidiocarp
batocròmica
batocròmics
biloculades
biocenòlegs
biocenòloga
biocenòtica
biocenòtics
biocinètica
bioclimàtic
blastocèlic
bocabadades
bocaestreta
bocaestrets
bocafluixes
bocafluixos
bocagrosses
bocagrossos
boca-orella
boca-rugada
boca-rugats
boca-seques
bocaterrosa
botriocèfal
brocanteres
brocanteria
brocatellat
brochantita
burocràtica
burocràtics
caradociana
caradocians
carbocíclic
cariocinesi
caulocalina
cenocàrpica
cenocàrpics
cinocèfales
cinocefàlia
citocinètic
cocaíniques
cocaïnòmana
cocaïnòmans
coccidiosis
coccinel·la
coccobacils
cocentainer
col·locació
col·locades
col·locutor
commocionar
commocionat
condriocont
condrocrani
conidiocist
convocadora
convocadors
convocatori
coprocultiu
craniòclasi
crisocol·la
crocidolita
cromocentre
croococcals
dasocràtica
dasocràtics
democràtica
democràtics
democristià
derrocament
desblocatge
desbocament
desconvocar
desembrocar
desenflocar
desocupació
desocupades
despreocupa
devocionari
diisocianat
dioctaèdric
diotocardis
dissociable
dissociació
dissociades
dissociatiu
distòciques
diszoocores
docimàstica
docimàstics
doctorandes
doctrinària
doctrinaris
doctrineres
documentada
documentals
documentats
dolicocèfal
dolicocòlon
drepanòcits
ectocarpals
ectoproctes
egocèntrica
egocèntrics
el·liptòcit
electrocuta
embadocador
enderrocada
enderrocant
endocardíac
endocèntric
endocondral
endocranial
endoproctes
endozoocora
endozoocors
enflocadura
enflocament
enterocèlia
enteròclisi
eocambriana
eocambrians
epizoocores
equinocardi
equinoccial
equivocació
equivocitat
equivocoses
equivocosos
ergocornina
eriocrànids
eritrocític
escrotocele
esmocadores
espina-xoca
esporocarps
esporocnals
esquemocrom
esquizocarp
esquizocele
estafilococ
estatocists
estegocèfal
estenòcores
estocàstica
estocàstics
estocolmesa
estreptococ
etnocèntric
etnociència
evocatòries
exocèntrica
exocèntrics
fagocitària
fagocitaris
ferrocarril
ferrocianur
fibrociment
fibrocromia
ficocianina
fil·locladi
fisiocràcia
fisiòcrates
fisiocràtic
fisoclistes
fitocenòleg
fonocaptora
fonocaptors
fosfocàlcic
fractocúmul
frontoclipi
galactocele
gametocists
gastrocòlic
geoanemocor
geoautocora
geoautocors
geocèntrica
geocèntrics
geocronòleg
gimnocàrpic
glicocol·la
gobiesòcids
gonatòceres
gonocòccica
gonocorisme
granulòcits
greenockita
heliocometa
heliocromia
helociàcies
hemocianina
hemocultura
herpautocor
heterocarió

Paraules que tinguin 12 lletres

abarrocament
acantocarpes
acantocèfals
acantocitosi
acrocèntrica
acrocèntrics
actinocarpes
adoctrinable
adoctrinador
al·lantocori
al·locinàmic
al·locinèsia
alimfocitosi
amniocentesi
androcèntric
androcràtica
androcràtics
angiocàrpica
angiocàrpics
angiocolitis
anglocatòlic
anoproctitis
antiblocatge
antocerotals
antocianines
antropocores
antropocòria
apocalíptica
apocalíptics
apocàrpiques
apocatàstasi
apòcrifament
apocromàtica
apocromàtics
aristocràcia
aristòcrates
aristocràtic
artrocentesi
associacions
associatives
autocaravana
autocatàlisi
autocinètica
autocinètics
autocoherent
autocompadir
autocopiador
autoctonisme
baroclinitat
basidiocarps
biblioclasta
biocenologia
bioclimàtica
bioclimàtics
bioclíniques
bioconversió
biunivocitat
blastocàrpic
blastocèlica
blastocèlics
blastocinesi
bocaestretes
bocafresques
bocairentina
bocairentins
boca-rugades
bocaterroses
bocaterrosos
boleoautocor
brocatellada
brocatellats
burocratisme
burocratitzi
camptocòrmia
caradocianes
carbocíclica
carbocíclics
cariocinètic
cenocítiques
Cianocomplex
ciclocarpals
ciclocefàlia
cinocefàlids
cirrocúmulus
cistocentesi
citoceratina
citocinètica
citocinètics
clistocàrpic
clorococcals
cocaïnòmanes
cocaïnomania
cocarcinogen
coccofícides
cocentainera
cocentainers
col·locutora
col·locutors
conicoconvex
coniocarpals
convocadores
convocatòria
convocatoris
criocirurgia
crisocapsals
crocodilians
cromocentres
cubooctaedre
cubooctàedre
dasipròctids
democratisme
democratitza
descol·locar
descol·locat
desembadocar
desembocarem
despreocupar
despreocupat
deuterotòcia
deuterotòcic
dextrocàrdia
diazocompost
diisocianats
diplasiocels
dislocacions
dissociatius
dissociativa
doctoralment
doctrinàries
documentable
documentació
documentades
dolicocèfala
dolicocèfals
egocentrisme
egocentrista
el·liptòcits
electrocució
electrocutar
embadocadora
embadocadors
embadocament
embriocàrdia
encefalocele
enderrocador
endocardíaca
endocardíacs
endocarditis
endocèntrica
endocèntrics
endocistitis
endocolpitis
endocranials
endocrinòleg
endozoocores
enterocinasa
entomocecidi
entrexocaren
entrexocaven
eocambrianes
epitroclears
equinoccials
equívocament
ergocriptina
ergocristina
eritrocitari
eritrocítica
eritrocítics
eritrocitosi
esbocinament
esferocitosi
espermatòcit
esquizocarps
estafilococs
estatocràcia
estegocèfals
estenocàrdia
estocolmeses
estocolmesos
Estomocordat
estratocúmul
estreptococs
etnocèntrica
etnocèntrics
exoendocrina
exoendocrins
exteroceptiu
exteroceptor
fagocitàries
fagocitòlisi
fal·locràcia
femorocutani
fenocristall
ferrocarrils
fil·localina
fil·locladis
fisiocràtica
fisiocràtics
fitocenòlegs
fitocenòloga
fitosociòleg
Fluocarbonat
fluorocarbur
focalitzable
focalització
fonocaptores
fotocatàlisi
fotocèl·lula
fotocopiador
ftalocianina
gastrocòlica
gastrocòlics
genitocrural
geoanemocora
geoanemocors
geoautocores
geocàrpiques
geocentrisme
geocronòlegs
geocronòloga
gimnocarpals
gimnocàrpica
gimnocàrpics
ginecocràcia
giroceràtids
gonocòriques
haploclamidi
heliocèntric
hemocatèresi
herpautocora
herpautocors

Paraules que tinguin 13 lletres

acrocàrpiques
adoctrinadora
adoctrinadors
adoctrinament
advocadesques
al·locromàsia
al·locromàtic
alepocefàlids
androcèntrica
androcèntrics
angioceratoma
anglocatòlica
anglocatòlics
antilocàprids
antocianidina
aralocaspiana
aralocaspians
aristocràtica
aristocràtics
arxidiocesana
arxidiocesans
autocentrador
autocombustió
autoconducció
autocontracte
autocopiadora
autocopiadors
autocorologia
autocorrecció
autocràtiques
autocrítiques
auxocròmiques
baritocalcita
batocròmiques
biocenòlogues
biocenòtiques
blastocàrpica
blastocàrpics
blefaroclonus
bloc-diagrama
bocairentines
boleoanemocor
boleoautocora
boleoautocors
brocatellades
bromocriptina
burocràtiques
burocratitzar
burocratitzat
carbocisteïna
cardiocentesi
cariocinètica
cariocinètics
cefalocordats
cenocàrpiques
ciclocàrpides
cilindrocònic
cimodoceàcies
circumlocució
clistocàrpica
clistocàrpics
Clorocarbonat
clorocruorina
cocarboxilasa
cocarcinògena
cocarcinògens
coccinèl·lids
cocentaineres
cocleariforme
col·locutores
concavoconvex
coniocàrpides
convocatòries
crioclastisme
cristocèntric
dasocràtiques
democràtiques
democratitzar
democristiana
democristians
desbocadament
descol·locada
descol·locats
desembocadura
desenfocament
desfloculació
deshidrocòlic
deslocalitzar
desmocolècids
despreocupada
despreocupats
deuterotòcica
deuterotòcics
disendocrínia
dissociatives
ditiocarbàmic
ditiocarbonat
ditiocarbònic
docimàstiques
doctrinalment
doctrinarisme
dolicocèfales
dolicocefàlia
drepanocitosi
egocèntriques
embadocadores
emetocatàrtic
emocionalment
enderrocadora
enderrocament
endocrinòlegs
endocrinòloga
enganyabadocs
enterocolitis
equinococcosi
eritrocitària
eritrocitaris
espantaocells
espeleosocors
espermatocele
espermatocist
espermocultiu
estenocefàlia
estereocromia
esternocostal
estocàstiques
estomocordats
estratocràcia
etnocentrisme
eurocentrisme
eurocomunisme
exocèntriques
exoendocrines
exteroceptius
exteroceptiva
exteroceptora
exteroceptors
fagocitoblast
fenocristalls
ferrocinètica
Ferrocitocrom
fibrocartílag
fibrocondroma
ficocol·loide
fil·locàrides
fitocenologia
fitocenològic
fitosociòlegs
fitosociòloga
fluorocarboni
foliocel·losi
fosfocreatina
fotoconducció
fotoconductiu
fotoconductor
fotocopiadora
fotocopiadors
fractocúmulus
geoanemocores
geocèntriques
geocronologia
geocronològic
gerontocràcia
gerontocràtic
granulocítica
haploclamídia
haploclamidis
harpoceràtids
heliocèntrica
heliocèntrics
hemerocal·lis
hemocromatosi
herpautocores
heterocarions

Paraules que tinguin 14 lletres

acrocèntriques
adenocarcinoma
adenolimfocele
adoctrinadores
agranulocitosi
al·lantocòrion
al·locentrisme
al·locromàtica
al·locromàtics
ancistrocàrpic
androcentrisme
androcràtiques
angiocàrpiques
antidemocràtic
antropocèntric
apocalíptiques
apocromàtiques
aralocaspianes
aristocratisme
arxidiocesanes
associabilitat
associativitat
autoassociació
autocatalítica
autocentradora
autocentradors
autocinètiques
autocomplaença
autocopiadores
autocorrelació
autoinoculació
bacteriocecidi
biocibernètica
bioclimàtiques
blastocèliques
blastocladials
boleoanemocora
boleoanemocors
boleoautocores
botriocefalosi
braquistòcrona
carbocícliques
cardiotocògraf
carposporocist
ciclocarpínies
cilindrocònica
citocinètiques
cocarcinògenes
coccidiostàtic
colpocitologia
concavoconvexa
coniocarpínies
contrablocatge
cristocèntrica
cristocèntrics
cronociclògraf
dacriocistitis
democristianes
descol·locació
descol·locades
desembocadures
desenfocaments
despreocupació
despreocupades
deuterocanònic
diadococinèsia
documentalisme
documentalista
documentalment
el·liptocitosi
electrocauteri
electrocultura
electrocutador
emetocatàrtica
emetocatàrtics
endocardíaques
endocel·lulars
endocèntriques
endocrinologia
endocrinopatia
enterocèliques
eoacantocèfals
equinococcosis
equivocadament
eritrocitàries
eritrocítiques
espermatocists
espermocultura
esplancnocrani
esquizocàrpics
estafilocòccia
estratocúmulus
estreptocòccia
etnocèntriques
exteroceptives
exteroceptores
feocromocitoma
fibrocartílags
fisiocràtiques
fitocenològica
fitocenològics
fitocenòlogues
fitosociologia
Fluorocarbonat
fotocomponedor
fotocomposició
fotoconductius
fotoconductiva
fotoconductora
fotoconductors
fotocopiadores
francocanadenc
galvanocauteri
gastrocòliques
geocronològica
geocronològics
geocronòlogues
geocronometria
gerontocràtica
gerontocràtics
gimnocàrpiques
giroconreadora
haploclamídies
heliocentrisme
heterocariòtic

Paraules que tinguin 15 lletres

acidocatalitzat
adiadococinèsia
aerocondensador
anarcocomunisme
anatomicoclínic
ancistrocàrpica
ancistrocàrpics
androcèntriques
anglocatòliques
antidemocràtica
antidemocràtics
antilimfocitari
antocerotòpsids
antropocèntrica
antropocèntrics
aristocràtiques
aristocratitzar
associacionisme
associacionista
autocentradores
autocol·limació
autocompensació
autoconsciència
autoconservació
autocràticament
bibliocleptòman
biocalorimetria
biocatalitzador
bioclimatologia
blastocàrpiques
boleoanemocores
burocratització
cariocinètiques
catolicocristià
cianocobalamina
ciclooctatetraè
civicoculturals
clistocàrpiques
coccidiostàtica
coccidiostàtics
coccolitoforals
concavoconvexes
concavoconvexos
condrocalcinosi
corinocarpàcies
cristocentrisme
cronociclograma
democràticament
democratització
democratitzador
dendrocolàptids
dendrocronògraf
deslocalització
deuterocanònica
deuterocanònics
deuterotòciques
dissociabilitat
doctrinàriament
dolicocefalisme
ecocardiografia
ecolocalització
economicosocial
electrocinètica
electrocutadora
electrocutadors
endocrinòlogues
endoteliocorial
equinococcídids
escomberesòcids
esferocarpàcies
estocàsticament
etnicoculturals
excitoconductor
falacrocoràcids
farmacocinètica
ferrocianhídric
fitosociòlogues
fonocardiograma
Fosfatocarbonat
fotocolorímetre
fotocomponedora
fotocomponedors
fotoconductives
fotoconductores
fotodissociació
francocanadenca
francocanadencs
glicocorticoide
glotocronologia
glucocorticoide
gobiesociformes
heliocèntriques
heterocariòtica
heterocariòtics

Paraules que tinguin 16 lletres

acidocatalitzada
acidocatalitzats
aftartodocetisme
al·locromàtiques
amartiocentrisme
amegacariocitosi
amorfocol·loïdal
antocianescència
antropocentrisme
aristodemocràcia
bibliocleptòmana
bibliocleptòmans
biocatalitzadors
boronatrocalcita
cardiotocografia
centreoccidental
cianoprocariotes
citocromooxidasa
criptocristal·lí
cristocèntriques
cronociclografia
dactilicotrocaic
democratacristià
democratitzadora
democratitzadors
dendrocronologia
dermatocarpàcies
dipterocarpàcies
ditiocarboxílics
electrocutadores
emetocatàrtiques
escleroceratitis
espinocel·lulars
esquamocrostosos
fanerocristal·lí
ferrocianhídrica
ferrocianhídrics
fitocenològiques
fonocardiografia
fotocomponedores
geocronològiques
gerontocràtiques
grafidiocàrpides
granulocitopoesi
hemoconcentració

Paraules que tinguin 17 lletres

acidocatalitzades
aeroclassificador
ancistrocàrpiques
antidemocràtiques
antropocèntriques
antroposociologia
aristocràticament
artisticocultural
autocongrenyament
Bell-lloc del Pla
bibliocleptòmanes
biocompatibilitat
broncoconstrictor
catolicocristians
clorofluorocarbur
coccidiostàtiques
colangiocarcinoma
colpocistoplàstia
criocauterització
cronocinergologia
dactilocomposició
democratitzadores
deuterocanòniques
dihidrocolesterol
dinitrocel·lulosa
electrocardiògraf
electrocoagulació
empiriocriticisme
esfericocilíndric
esfigmocardiògraf
espeleosocorrista
estereocomparador
esternoclavicular
estreptococcàcies
estreptocòcciques
fibrocartilaginós
fibrocromatologia
fotoconductivitat
francocanadenques
heterocariòtiques

Paraules que tinguin 18 lletres

autocompatibilitat
broncoconstrictora
broncoconstrictors
clorofluorocarboni
criptocristal·lina
criptocristal·lins
cristianodemòcrata
democratacristiana
democratacristians
dendroclimatologia
deshidrocongelació
electrocardiograma
electroconformació
esfericocilíndrica
esfericocilíndrics
esfigmocardiograma
fanerocristal·lina
fanerocristal·lins
ferrocianhídriques
fibrocartilaginosa
geocronològicament
Granja de Rocamora

Paraules que tinguin 19 lletres

adrenocorticotròpic
aminocefalosporànic
bacterioclorofil·la
Bell-lloc d''Urgell
broncoconstrictores
criptocristal·lines
democratacristianes
electrocardiografia
electrocardiogrames
electrofocalització
escomberesociformes
fanerocristal·lines
gastroenterocolitis

Paraules que tinguin 20 lletres

adrenocorticotròpica
adrenocorticotròpics
blefaroconjuntivitis
dibenzocicloheptadiè
electrocromatografia
esfericocilíndriques
filosoficocientífica
granuloclassificació

Paraules que tinguin 21 lletres

bal·listocardiografia
esternoclidomastoïdal
Fluorofosfatocarbonat

Paraules que tinguin 22 lletres

adrenocorticotròpiques
bis dietiltiocarbamoïl

Paraules que tinguin 24 lletres

Castellfollit de la Roca

Paraules que tinguin 25 lletres

espectroheliocinematògraf


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,76 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)