logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1330 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mor" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

mor

Paraules que tinguin 4 lletres

amor
mora
móra
morb
morè
morf
mori
morí
moro
mort
morú

Paraules que tinguin 5 lletres

amorf
amors
demor
humor
moral
morat
morbo
morca
moren
morer
mores
móres
moret
moreu
morfo
moria
mòria
morir
morlà
morma
mormó
moros
morós
morra
morro
morró
morsa
morse
morta
morts
remor
rumor
temor
Timor
tumor
xamor

Paraules que tinguin 6 lletres

amoral
amorar
amorat
amoret
amorfa
amorfs
amorià
amorós
amorrà
clamor
cremor
crémor
demora
dimorf
humors
morada
moraga
morals
morats
morber
mòrbid
morbós
morcar
mordaç
mordvà
mordví
morell
morena
morenc
moreno
morens
morent
morera
morerí
moresc
moreua
moreus
morfea
mòrfic
morfir
morfos
Morgan
mòrids
moríem
morint
morisc
Morlàs
mormol
mornat
morosa
morral
morrió
morros
morrot
morrut
mortal
mortem
morter
mortes
mortis
mòrula
moruna
moruns
premor
primor
rèmora
remors
rumors
somort
timora
tremor
tumors
Zamora
zamorà

Paraules que tinguin 7 lletres

almorat
amorell
amoreta
amorfes
amorfia
amorita
amorosa
amorrar
amorrat
amorrea
amorreu
amorria
amorris
amortar
amortir
anamorf
armoria
capmort
Comores
comorià
cormorà
demorar
demores
desamor
dimorfa
dimorfs
enamora
esmorzo
Famorca
femoral
humoral
humorós
immoral
isomorf
marmori
memorar
memòria
morabit
morades
moradís
moralló
moravià
Moràvia
mòrbida
mòrbids
morbosa
mordala
mordant
mordent
mordica
morella
morellà
morenca
morencs
morenes
morènic
morenor
morenos
morenot
morerar
moreres
moreria
moresca
morescs
moreües
morfeic
morfema
mòrfica
mòrfics
mòrfids
morfina
morfosi
moridor
morisca
moriscs
morisma
morkrum
mormona
mormons
mornada
mornats
mornell
moroses
morosos
morques
morrada
morreig
morrena
morruda
morruts
mortals
mortasa
morters
morunes
Morunys
nemoral
nemorós
neomorf
premort
remorer
remorós
Riumors
sicòmor
somorda
somordo
somorta
somorts
temorec
temoric
temorós
teomorf
timorat
timorès
trimorf
tumoral
zoomorf

Paraules que tinguin 8 lletres

Almoradí
amorejar
amoretes
amoriana
amorians
amorites
amoroses
amorosia
amorosir
amorosos
amorrees
amorreus
amorriar
amorriat
amorrita
amorteix
antimorf
armorial
armoriat
armoricà
Armòrica
armories
atemorir
atemorit
automorf
ciclamor
cinomorf
clamorós
dimorfes
ectomorf
emmorcar
enamorar
enamorat
endomorf
esmorcar
esmorrar
esmorrat
esmortir
esmorzar
esmorzat
esmorzem
famorquí
halomorf
hemimorf
hemorrea
hipomorf
holomorf
homomorf
humorada
humorosa
idiomorf
immortal
isomorfa
isomorfs
lagomorf
maimorrà
marmòria
marmoris
masmorra
memorial
memoriam
memòries
memoriós
meromorf
mesomorf
morabatí
moràcies
moradenc
moraduix
moradura
moratori
morberia
mòrbides
morbífic
morboses
morbosos
morcaire
mordassa
mordents
mordicar
mordovià
mordvana
mordvans
mordvina
mordvins
Morellàs
morenell
morenera
morènica
morènics
moreries
morerina
morerins
morescar
morfeica
morfeics
morfemes
morfèmic
morfiran
morfisme
morfogen
moribund
moridora
moridors
morissis
Morlasas
mormolar
mormones
mornades
morònids
morquenc
morquera
morralet
morralla
morratxa
morregeu
morrejar
morrènic
morrissà
morrofès
morrotós
morrudes
mortalla
mortasar
mortases
morteret
morterol
morterot
mortífer
mortuori
Morvedre
morvedrí
nemorosa
neomorfa
neomorfs
oxímoron
paramorf
polimorf
premoria
premorir
primordi
primorós
remordia
remordir
remoreig
remoreja
remorera
remorers
remorosa
rizomorf
salmorra
salmorro
somordes
somordos
somortes
temorecs
temorega
temorenc
temorica
temorics
temorosa
teomorfa
teomorfs
timorata
timorats
timoresa
trimorfa
trimorfs
tumorals
xenomorf
xeromorf
zamorana
zamorans
zigomorf
zoomorfa
zoomorfs

Paraules que tinguin 9 lletres

aiguamort
al·lomorf
almoràvit
amorfisme
amorianes
amorosenc
amorosirà
amorronir
amortalla
amorterar
amortidor
anamòrfic
aprimorat
armoriada
armoriats
arremorar
atimòrmia
automorfa
automorfs
axonomorf
biomòrfic
cinomorfa
cinomorfs
clamoreig
clamorosa
commemora
comoriana
comorians
cori-mori
cosmorama
demorança
desamorar
desamorós
ectomorfa
ectomorfs
eixamorar
eixamorat
el Morell
emmorenir
enamorada
enamorats
enamorava
endomorfa
endomorfs
epimòrfic
esmorrell
esmorteir
esmorzada
espremors
halomorfa
halomorfs
hemimorfa
hemimorfs
hidromorf
hipermorf
hipomorfa
hipomorfs
holomorfa
holomorfs
homeomorf
homomorfa
homomorfs
homorízia
humorisme
humorista
humoroses
humorosos
idiomorfa
idiomorfs
isomorfes
isomòrfic
lagomorfs
malamorós
marmòries
memorable
memoratiu
memorials
memoriosa
meromorfa
meromorfs
mesomorfa
mesomorfs
moradenca
moradencs
moradissa
moralisme
moralista
moralitat
moralitza
moralment
moranella
moratilla
moratòria
moratoris
moraviana
moravians
morbidesa
morbífica
morbífics
morcadera
mordasses
mordenita
mordentar
mordentat
mordicant
mordvanes
mordvines
morellana
morellans
morellenc
morenella
morenques
morerines
moresques
morfèmica
morfèmics
mòrfiques
morfismes
morfògena
morfògens
morfondre
morganita
moribunda
moribunds
moridores
morigerar
morigerat
morisques
mormoleig
morositat
morquenca
morquencs
morralets
morraller
morralles
morrejada
morrenell
morrènica
morrènics
morritort
morrofesa
morrotosa
mortaldat
morterada
mortífera
mortífers
mortifica
mortuòria
mortuoris
nemoroses
nemorosos
neomorfes
oligomorf
paramorfa
paramorfs
polimorfa
polimorfs
primordis
primorosa
rememorar
remordeix
remorejar
remoreres
remoroses
remorosos
rizomorfa
rizomorfs
rumorejar
salmorrar
salmorrat
Sant Mori
teleomorf
temorejar
temorenca
temorencs
temoroses
temorosos
teomorfes
teriomorf
tetramorf
timorates
timoreses
timoresos
trimorfes
tumoració
Ultramort
xenomorfa
xenomorfs
xeromorfa
xeromorfs
zamoranes
zigomorfa
zigomorfs
zoomorfes
zoomòrfic

Paraules que tinguin 10 lletres

actinomorf
al·lomorfa
al·lomorfs
almoràvits
almorratxa
amoralisme
amoralitat
amorant-lo
amorosenca
amorosencs
amorositat
amorosívol
amorrallar
amorriador
amortallar
amortidora
amortidors
amortiment
amortitzar
amortitzat
anamòrfica
anamòrfics
anamorfosi
apomorfina
aprimorada
aprimorats
armoriades
armoricana
armoricans
automorfes
automòrfic
axonomorfa
axonomorfs
benhumorat
biomòrfica
biomòrfics
cinomorfes
clamorejar
clamoroses
clamorosos
commemorar
commemorat
commemorem
commemoren
comorianes
desamorosa
desamorrar
desmorriar
dimorfisme
dimorfòdon
ectomorfes
emmorronar
emmorterar
enamorades
enamoradís
enamorador
enamorisca
endomorfes
epimòrfica
epimòrfics
epimorfosi
esmorronar
esmorteeix
esmorteïen
esmorteïts
estamordir
famorquina
famorquins
halomorfes
hemimorfes
hemimorfia
hemimòrfic
hemorràgia
hemorràgic
hemorroide
heteromorf
hidromorfa
hidromorfs
hipermorfa
hipermorfs
hipomorfes
holomorfes
holomòrfic
homeomorfa
homeomorfs
homomorfes
homomorfia
humorístic
idiomorfes
immemorial
isomòrfica
isomòrfics
malamorosa
malhumorat
malhumorós
memorables
memoràndum
memoratius
memorativa
memorioses
memoriosos
memorístic
memoritzar
meromorfes
meromòrfic
mesomorfes
metamòrfic
morabatins
moradisses
moradissos
moralitzar
moranovenc
moratòries
moravianes
morbiditat
morbil·lós
morbositat
mordacitat
mordaçment
mordicació
mordoviana
mordovians
morellanes
morellanès
morellasès
morellenca
morellencs
morèniques
morfactina
morfeiques
morfemàtic
morfinisme
morfinòman
morfògenes
morfogènia
morfogènic
morfologia
morfològic
morganàtic
moribundes
morigerada
morigerats
moriscassa
mormolejar
mormonisme
morosament
morralejar
morrallera
morrallers
morrejaven
morrofeses
morrofesos
morrotoses
morrotosos
mortalitat
mortalment
mortasatge
morteraire
mortíferes
mortificar
mortificat
mortuòries
morvedrina
morvedrins
naidomorfs
oligomorfa
oligomorfs
ortomòrfic
oximorfoma
paramorfes
paramòrfic
pedomòrfic
per mor de
perfetamor
pleomòrfic
plesiomorf
ploramorts
polimorfes
polimòrfic
premorient
primordial
primoroses
primorosos
pseudomorf
remorejant
rizomorfes
salmorrada
salmorrats
sociomoral
sostremort
temoregues
temoriques
teriomorfa
teriomorfs
tipomòrfic
xenomorfes
xeromorfes
xeromòrfic
zigomorfes
zoomòrfica
zoomòrfics

Paraules que tinguin 11 lletres

actinomorfa
actinomorfs
al·lelomorf
al·lomorfes
al·lomòrfic
almorratxes
amorfinisme
amorosament
amorosiment
amorosívola
amorosívols
amortitzada
amortitzats
anguimorfes
antropomorf
aprimorades
aracnomorfs
armoricanes
arximorfema
atemoriment
automòrfica
automòrfics
axonomorfes
benhumorada
benhumorats
biomorfisme
blatdemorar
centimòrgan
ceratomorfs
commemorada
coxofemoral
desamoroses
desamorosos
desenamorar
desmemoriar
desmemoriat
dimorfoteca
emmordassar
emmordassat
emmorenidor
emmorrallar
enamoradora
enamoradors
enamorament
enamoriscar
enamoriscat
enantiomorf
endomorfina
enteromorfa
epimorfisme
esmorrellar
esmorrellat
esmorteïdor
esmortiment
exomorfisme
famorquines
geomorfòleg
hemimòrfica
hemimòrfics
hemimorfita
hemorràgica
hemorràgics
hemorràgies
hemorroïdal
hemorroides
heteromorfa
heteromorfs
hidromorfes
hipermorfes
hipidiomorf
holomòrfica
holomòrfics
homeomorfes
humorística
humorístics
humorositat
immemorable
immoralisme
immoralitat
immoralment
isomorfisme
malamoroses
malamorosos
malhumorada
malhumorats
malhumorosa
marmoritzar
memoratives
memorística
memorístics
meromòrfica
meromòrfics
metamòrfica
metamòrfics
metamorfosà
metamorfosi
migalomorfs
moradenques
moralitzant
moralitzava
moranovenca
moranovencs
morbífiques
morbil·losa
morbosament
mordovianes
morellanesa
morellasesa
morfal·laxi
morfemàtica
morfemàtics
morfèmiques
morfinòmana
morfinòmans
morfofonema
morfogènesi
morfogènica
morfogènics
morfològica
morfològics
morfologies
morfometria
morfoscòpia
morganàtica
morganàtics
morigeració
morigerades
morquenques
morralleres
morrèniques
mortadel·la
mortasadora
mortasament
mortificada
mortificant
mortificats
mortificava
morvedrines
nematomorfs
oligomorfes
ortomòrfica
ortomòrfics
paramòrfica
paramòrfics
pedomòrfica
pedomòrfics
pedomorfosi
piromorfita
pleomòrfica
pleomòrfics
plesiomorfa
plesiomorfs
polimòrfica
polimòrfics
primordials
pseudomorfa
pseudomorfs
rememoració
rememoratiu
remordiment
rocamorella
salmorrades
santmorienc
somorgollar
somortament
teleomòrfic
temorenques
teomorfisme
teriomorfes
teriomòrfic
tipomòrfica
tipomòrfics
trimorfisme
tumoracions
xeromòrfica
xeromòrfics
zoomorfisme

Paraules que tinguin 12 lletres

actinomorfes
al·lomòrfica
al·lomòrfics
al·lomorfosi
amorfognòsia
amorosenques
amorosívoles
amortallador
amortitzable
amortització
anamòrfiques
antropomorfa
antropomorfs
arremorament
autohemorrea
automorfisme
benhumorades
biomòrfiques
blatdemorera
ciclomorfosi
commemorable
commemoració
commemoratiu
dermoreacció
desamortitza
desmemoriada
desmemoriats
desmoralitza
dumortierita
emmordassada
emmordassats
emmorenidora
emmorenidors
emmoreniment
enamoradissa
enamoradores
enantiomorfa
enantiomorfs
endomorfisme
enterramorts
epimòrfiques
esmorteïdora
esmorteïdors
esmorteïment
femorocutani
geomorfòlegs
geomorfòloga
ginandromorf
hemimorfisme
heteromorfes
hilemorfisme
hilomorfisme
hipidiomorfa
hipidiomorfs
homomorfisme
immoralitats
immortalisme
immortalitat
immortalment
immortificat
isomòrfiques
malhumorades
malhumoroses
malhumorosos
memorialista
memorització
memoritzador
mesomorfisme
metamorfisme
metamorfosar
metilmorfina
monomorfisme
Móra d''Ebre
Móra la Nova
moralització
moralitzador
morbil·loses
morbil·losos
morellaneses
morellanesos
morellaseses
morellasesos
morellenques
morfinòmanes
morfinomania
morfosintaxi
mortificació
mortificades
mortificador
osmoreceptor
paramorfisme
plasmorràgia
pleomorfisme
plesiomorfes
polimorfisme
premoriència
pseudomorfes
pseudomòrfic
rememoratius
rememorativa
remordiments
remorosament
rigor mortis
santmorienca
santmoriencs
teleomòrfica
teleomòrfics
temorosament
teriomòrfica
teriomòrfics
termoradiant
zoomòrfiques

Paraules que tinguin 13 lletres

al·lomorfisme
al·lotriomorf
amorfofal·lus
amortalladora
amortalladors
amortallament
anamorfoscopi
anaptomòrfids
antropomorfes
antropomòrfic
automòrfiques
cinomoriàcies
clamorosament
commemoratius
commemorativa
desamortitzar
desamortitzat
desmemoriades
desmemoriejar
desmoralitzar
desmoralitzat
difeomorfisme
emmordassades
emmorenidores
enamoradisses
enamoradissos
enantiomorfes
esmorteïdores
estamordiment
geomorfogènia
geomorfologia
geomorfològic
ginandromorfa
ginandromorfs
hemimòrfiques
hemorràgiques
hidromorfisme
hipidiomorfes
holomòrfiques
homeomorfisme
humorístiques
immortalitzar
immortificada
immortificats
marmorització
memorablement
memorístiques
meromòrfiques
metamòrfiques
metamorfitzar
metamorfosada
moralitzadora
moralitzadors
moranovenques
morfemàtiques
morfogèniques
morfològiques
morganàtiques
mormiriformes
mortíferament
mortificadora
mortificadors
ortomòrfiques
osmoreceptora
osmoreceptors
osmoregulació
osmoregulador
paramòrfiques
pedomòrfiques
pleomòrfiques
polimòrfiques
practicomoral
pseudomòrfica
pseudomòrfics
pseudomorfosi
rememoratives
sabel·limorfs
somorgollaire
teriomorfisme
termoreceptor
tipomòrfiques
xeromòrfiques

Paraules que tinguin 14 lletres

al·lelomòrfica
al·lomòrfiques
al·lotriomorfa
al·lotriomorfs
amortalladores
amortitzacions
antihemorràgic
antropomòrfica
antropomòrfics
antropomorfita
arximorfemàtic
batimorfologia
batimorfològic
commemoracions
commemoratives
desemmorrallar
desenamorament
desmemoriament
ectodinamomorf
emmordassament
enamoriscament
endodinamomorf
geomorfològica
geomorfològics
geomorfòlogues
ginandromorfes
ginandromòrfic
immortificació
immortificades
moralitzadores
morfofonemàtic
morfofonologia
morfofonològic
morfosintàctic
morigeradament
mortificacions
mortificadores
oftalmoreacció
osmoreceptores
plesiomorfisme
primordialitat
primordialment
pseudomorfisme
santmorienques
serohemorràgic
sindesmorràfia
teleomòrfiques
teologicomoral
teriomòrfiques
termoreceptora
termoreceptors
termoregulació
termoregulador
termoretracció
termoretràctil
trilobitomorfs
Venta del Moro

Paraules que tinguin 15 lletres

al·lelomorfisme
al·lotriomorfes
aneurismorràfia
antihemorràgica
antihemorràgics
antihemorroïdal
antropomorfisme
antropomorfista
arximorfemàtica
arximorfemàtics
batimorfològica
batimorfològics
desamortitzable
desamortització
desamortitzador
desenterramorts
desmoralització
desmoralitzador
ectodinamomorfa
ectodinamomorfs
enantiomorfisme
endodinamomorfa
endodinamomorfs
escutigeromorfs
ginandromòrfica
ginandromòrfics
hipocraterimorf
humorísticament
metamorfitzades
morfofonemàtica
morfofonemàtics
morfofonològica
morfofonològics
morfològicament
morfosintàctica
morfosintàctics
morganàticament
pseudomòrfiques
pseudomorfitzar
serohemorràgica
serohemorràgics
supermortalitat
termoreceptores
termoreguladora
termoreguladors

Paraules que tinguin 16 lletres

amorfocol·loïdal
antihemorroïdals
antropomòrfiques
antropomorfistes
Camp de Morvedre
desamortitzadora
desamortitzadors
desmoralitzadora
desmoralitzadors
ectodinamomorfes
endodinamomorfes
endometamorfisme
geomorfològiques
ginandromorfisme
hipermetamorfosi
hipocraterimorfa
hipocraterimorfs
montmoril·lonita
pirometamorfisme
termoreguladores
termoresistència
termoretractable

Paraules que tinguin 17 lletres

antihemorràgiques
arximorfemàtiques
batimorfològiques
desamortitzadores
desmoralitzadores
escolopendromorfs
ginandromòrfiques
hipocraterimorfes
intradermoreacció
morfofonemàtiques
morfofonològiques
morfosintàctiques
Sant Joan de Moró
serohemorràgiques
Sorita de Morella
ultrametamorfisme

Paraules que tinguin 18 lletres

dinamometamorfisme
Granja de Rocamora
Portell de Morella
termoretractilació

Paraules que tinguin 19 lletres

anatomicomorfològic
montmorillonítiques

Paraules que tinguin 21 lletres

la Morera de Montsant

Paraules que tinguin 23 lletres

Sant Llorenç de Morunys

Paraules que tinguin 24 lletres

Sant Sadurní d''Osormort


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,14 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)