logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 327 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mn" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

amni

Paraules que tinguin 5 lletres

àmnic
Comnè
domna
himne
Samni
somni

Paraules que tinguin 6 lletres

alumna
alumne
àmnica
àmnics
damnar
damnat
damnós
gimnàs
gímnic
gimnot
himnes
limnea
límnic
òmnium
sèmnon
somnis

Paraules que tinguin 7 lletres

alumnat
alumnes
amnèsia
amnèsic
amniota
autumne
columna
damnada
damnarà
damnats
damnosa
ensomni
escamnà
gimneta
gímnica
gímnics
himnari
indemne
insomne
insomni
làmnids
lemnisc
limnees
límnica
límnics
limnobi
medimne
òmnibus
omnívor
ramnals
ramnosa
samnita
sèmnona
sèmnons
solemne
somniar

Paraules que tinguin 8 lletres

amnèsica
amnèsics
amniotes
amniòtic
àmniques
amnistia
anamnesi
autumnal
belemnit
calumnia
calúmnia
columnar
colúmnea
columnes
condemna
damnable
damnació
damnades
damnatge
damnejar
damnejat
damnoses
damnosos
epilimni
escamnar
escamnat
garumnià
gimnasta
hidramni
himnòdia
limneids
limnòbia
limnobis
limnòfil
limnòleg
mnemònic
omnímoda
omnímode
omnívora
omnívors
samnites
sèmnones
solemnes
somnífer
somnífug

Paraules que tinguin 9 lletres

alumnessa
amniorrea
amniòtica
amniòtics
amnistiar
anamniota
belemnits
calumniar
calúmnies
calumniós
catamnesi
columnari
columnars
columnata
columneta
condemnar
condemnat
condemnes
condemneu
damnatges
damnejant
damnifica
dismnèsia
ensomniar
escamnarà
gimnastes
gimnàstic
gímniques
gimnolema
gimnòtids
gimnúrids
himnògraf
hipolimni
lemnàcies
limnígraf
límniques
limnòbies
limnòfila
limnòfils
limnòlegs
limnòloga
metalimni
mnemònica
mnemònics
oligoamni
omnímodes
omnívores
ramnàcies
seràmnica
solemnial
somnàmbul
somniador
somnífera
somnífers
somnífuga
somnífugs
somnolent

Paraules que tinguin 10 lletres

amnèsiques
amniotitis
amniotomia
anamnèstic
anamniotes
automnèsia
belemnític
calumniada
calumniosa
columnària
columnaris
columnetes
columnista
condemnada
condemnarà
condemnats
condemnava
damnificar
damnificat
epilímnion
garumniana
garumnians
gimnàstica
gimnàstics
gimnolemes
gimnosperm
himnògrafa
himnògrafs
indemnitat
indemnitza
lemniscata
limnímetre
limnòfiles
limnologia
omnipotent
omniscient
paramnèsia
parasòmnia
solemnitat
somnàmbula
somnàmbuls
somniadora
somniadors
somníferes
somnolenta
somnolents

Paraules que tinguin 11 lletres

amniogènesi
amniografia
amnioscòpia
amniòtiques
anamnèstica
anamnèstics
autoòmnibus
belemnítica
belemnítics
calumniador
calumnioses
calumniosos
columnàries
condemnable
condemnació
condemnades
condemnador
damnificada
damnificats
entrenamnet
garumnianes
gimnoblasts
gimnocàrpic
gimnosomats
gimnosperma
gimnosperms
gramnegatiu
himnògrafes
himnografia
hipermnèsia
hipersòmnia
hipolímnion
indemnitzar
indemnitzat
lamniformes
limnòlogues
metalímnion
mnemòniques
mnemotècnia
mnemotècnic
omnipresent
progimnasma
solemnement
solemnitats
solemnitzar
somnàmbules
somniadores
somnífugues
somnolència
somnolentes

Paraules que tinguin 12 lletres

amniocentesi
calumniadora
calumniadors
columníferes
condemnadora
condemnadors
condemnament
condemnatori
damnablement
damnificació
damnificades
damnificador
gimnàstiques
gimnocarpals
gimnocàrpica
gimnocàrpics
gimnodinials
gimnospermes
gimnospèrmia
gimnospèrmic
gramnegatius
gramnegativa
gramnnegatiu
intercolumni
mnemotècnica
mnemotècnics
omnímodament
omnipotència
omnisciència
semicolumnes

Paraules que tinguin 13 lletres

anamnèstiques
belemnítiques
calumniadores
circumnavegar
circumnutació
condemnadores
condemnatòria
condemnatoris
damnificadora
damnificadors
gimnospèrmica
gimnospèrmics
gramnegatives
indemnitzable
indemnització
indemnitzador
intercolumnis
limnoplàncton
oligohidramni
omnipresència
primnesiòfits
solemnialment
solemnització
somnambulisme

Paraules que tinguin 14 lletres

calumniosament
condemnatòries
damnificadores
gimnocàrpiques
indemnitzadora
indemnitzadors
mnemotècniques
omnipotentment

Paraules que tinguin 15 lletres

circumnavegació
gimnospèrmiques
indemnitzacions
indemnitzadores
omnidireccional
progimnospermes

Paraules que tinguin 16 lletres

quintacolumnisme
quintacolumnista


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,92 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)