logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 678 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mis" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

emis
miso
miss
omís

Paraules que tinguin 5 lletres

armis
camis
comís
komis
míser
Misnà
missa
misto
nimis
omisa
remís
samis
semis
simis
tamís

Paraules que tinguin 6 lletres

camisa
camisó
cremis
dermis
eximis
gremis
miscal
mísera
mísers
missal
misser
misses
míssil
missió
missiu
místic
mistos
omises
omisos
permís
plomís
premis
remisa
submís
tamisa
tremís
vermis

Paraules que tinguin 7 lletres

adormis
amissió
amistar
amistat
amistós
andamis
Àrtemis
binomis
bohemis
camiser
camises
camisol
camissa
decomís
emissió
emissiu
emissor
encomis
epimisi
fumista
míseres
misèria
miskito
Mislata
misògam
misogin
misòleg
missals
missera
míssils
missius
missiva
mistela
misteri
mística
místics
monomis
nomisma
omissió
palmist
remises
remisos
semisec
submisa
tamisar
tamisat
tomisme
tomista

Paraules que tinguin 8 lletres

abstemis
adamisme
admissió
Almiserà
amistats
amistosa
animisme
animista
artemisa
atomisme
atomista
bromisme
bromista
camisera
camisers
camiseta
camisola
comissar
comissat
comissió
dimissió
dormissó
emissari
emissius
emissiva
emissora
emissors
espremis
extremis
hemisoma
immiscir
immissió
insubmís
miscible
miseratí
miserere
misèries
miseriós
misèrrim
Misiones
mislater
misògama
misògams
misògina
misògins
misòlegs
misòloga
misquito
missader
missaire
missatge
missions
missives
Missouri
mistagog
mistaire
mistèric
misteris
perimisi
plomissa
premissa
promiscu
prosimis
quimisme
remissió
remissiu
salmista
semiseca
semisecs
semisuma
sismisme
submises
submisos
tamissos
tiramisú
tomistes
trinomis
txeremís

Paraules que tinguin 9 lletres

acosmisme
acosmista
alarmisme
alarmista
amistança
amistoses
amistosos
animistes
armistici
artemísia
asismisme
atomístic
camiseres
camiseria
ceramista
colomista
comissari
comissats
comissori
comissura
compromís
cromistes
dinamisme
dinamista
emissària
emissaris
emissions
emissives
emissores
encamisar
encamisat
endemisme
enemistar
enemistat
enigmista
epidermis
erasmisme
erasmista
escamisar
escamisat
eufemisme
Fermíssim
hemisferi
immissari
insubmisa
intimisme
intimista
islamisme
islamista
minimista
misàndria
misantrop
miserable
miseració
misereres
miseriosa
misèrrima
misèrrims
misidacis
mislatera
mislaters
misògames
misogàmia
misògines
misogínia
misologia
misopèdia
mispíquel
misquitos
missatger
missatges
missional
missioner
mistagoga
mistagogs
mistèrica
mistèrics
misteriós
misticets
mistifica
místiques
numismata
occamisme
occamista
omissible
omissions
optimisme
optimista
palamisme
permissió
permissiu
pesimisme
plomissol
polemista
polinomis
premisses
promíscua
promiscus
promissió
psalmista
reemissor
remissius
remissiva
remissori
semisòlid
submissió
tamisador
tamisatge
termistor
totemisme

Paraules que tinguin 10 lletres

admissible
adormissar
almiseratí
alquimista
amistançar
amistançat
anatomista
artemísies
artemisina
atomística
atomístics
calamistre
comissaria
comissària
comissaris
comissions
comissòria
comissoris
comissural
comissures
consumisme
consumista
costumisme
costumista
damisel·la
decomissar
desamistat
descamisar
descamisat
disfemisme
economista
emissàries
encamisada
encamisats
endemismes
enemistats
enigmístic
escamisada
eufemismes
eufemístic
euromíssil
extremisme
extremista
fascolomis
fideïcomís
fumisteria
hemisfèric
hemisferis
hemistiqui
immiscible
insubmises
insubmisos
islamístic
levamisole
lumisterol
manumissió
manumissor
misantropa
misantrops
miserables
miseratina
miseratins
miserioses
miseriosos
misèrrimes
mislateres
misòlogues
misoneisme
misoneista
missadient
missatgera
missatgers
misserejar
missionera
missioners
Mississipí
mistagògia
mistagògic
misteriosa
misticisme
misticitat
mistificar
neotomisme
neotomista
numismàtic
optimistes
perfumista
permissius
permissiva
pessimisme
pessimista
plomissall
premíslida
primíssims
promiscuar
promíscües
promissori
readmissió
reformisme
reformista
remisament
remissible
remissions
remissives
remissòria
remissoris
semiseques
semisòlida
semisòlids
subestimis
tamisadora
tamisadors
txeremissa
unanimisme
unanimista
victimisme
victimista

Paraules que tinguin 11 lletres

alquimistes
amistançada
amistançats
anagramista
antimíssils
antinomisme
autonomisme
autonomista
comissariat
comissàries
comissionar
comissionat
comissòries
comissurals
compromisos
conformisme
conformista
damisel·les
descamisada
descamisats
dimissòries
economistes
emissivitat
emplomissar
encamisades
endormiscar
endormiscat
enemistades
enigmística
enigmístics
epigramista
ergonomista
eslalomista
esplomissar
eufemística
eufemístics
euroemissió
fisonomista
fotoemissió
fotoemissiu
fotoemissor
giracamises
hemisfèrica
hemisfèrics
hemistiquis
hipotimisme
immiscibles
in extremis
inamissible
infonomista
inomissible
insubmissió
intermissió
intromissió
islamística
islamístics
joaquimisme
legitimisme
legitimista
mesopotamis
misantropes
misantropia
misantròpic
miscel·lani
miseratines
missatgeres
missatgeria
missilístic
missioneres
missionista
mississipià
mistagògica
mistagògics
mistagogues
misterioses
misteriosos
mistèriques
místicament
numismàtica
numismàtics
permissible
permissives
pessimistes
preadamisme
preanimisme
premíslides
promissòria
promissoris
remissibles
remissòries
semisòlides
semisumador
subcomissió
submisament
tamisadores
taxonomista
tetramisole
toponimista
transmissió
transmissor
txeremisses
txeremissos
uniformisme

Paraules que tinguin 12 lletres

algorismista
almiseratina
almiseratins
amistançades
amistosament
atomístiques
biodinamisme
comissionada
comissionant
comissionats
commiseració
commiseratiu
conformistes
descamisades
dimissionari
dormisquejar
endormiscava
fotoemissius
fotoemissiva
fotoemissora
fotoemissors
hemisapròfit
hemisferoide
hemisimètric
hipertimisme
inadmissible
irremissible
magatzemista
magicomístic
misantròpica
misantròpics
miscel·lània
miscel·lanis
miscibilitat
misericòrdia
missacantant
missilística
missilístics
mistificació
mistificador
neoendemisme
panislamisme
panislamista
pretermissió
promiscuïtat
promissòries
radioemissor
semisalvatge
semisintètic
semisumadors
taxidermista
taxonomistes
termistància
transmissora
transmissors
trimistirina

Paraules que tinguin 13 lletres

algorismistes
almiseratines
amistançament
betsimisaraka
comissionades
comissionista
commiseratius
commiserativa
compromissari
compromissori
criptogamista
desamistançar
dimissionària
dimissionaris
enigmístiques
eufemístiques
fanerogamista
fotoemissives
fotoemissores
hemisapròfita
hemisapròfits
hemisfèriques
hemisferoïdal
hemisimètrica
hemisimètrics
impermissible
inconformisme
inconformista
intromissions
islamístiques
llançamíssils
miscel·lànies
miserablement
misericordiós
miseriosament
misèrrimament
missionologia
mississipiana
mississipians
mistagògiques
mistificadora
mistificadors
numismàtiques
permissionari
permissivitat
promíscuament
radioemissora
radiomissatge
remissivament
retransmissió
retransmissor
semisintètica
semisintètics
semisoterrani
semispecífica
transformisme
transformista
transmissible
transmissions
transmissores

Paraules que tinguin 14 lletres

admissibilitat
betsimisarakes
comissurotomia
commiseratives
compromissària
compromissaris
compromissòria
compromissoris
deuteronomista
dimissionàries
endormiscament
fideïcomissari
hemisapròfites
hidrodinamisme
immiscibilitat
misantròpiques
misericordiosa
missilístiques
mississipianes
mistacocàrides
misteriosament
mistificadores
paleoendemisme
permissionària
permissionaris
permissivament
remissibilitat
retransmissora
retransmissors
thomsoniamisme
transmissibles

Paraules que tinguin 15 lletres

compromissàries
compromissòries
fideïcomissària
fideïcomissaris
hemisimètriques
inamissibilitat
intransmissible
misericordioses
misericordiosos
numismatografia
permissibilitat
permissionàries
retransmissores
teletransmissió
transmissivitat

Paraules que tinguin 16 lletres

contrareformista
fideïcomissàries
inadmissibilitat
irremissibilitat
irremissiblement
neurotransmissor
radiotransmissió
radiotransmissor

Paraules que tinguin 17 lletres

neurotransmissors
transmissibilitat

Paraules que tinguin 18 lletres

misericordiosament

Paraules que tinguin 19 lletres

aristotelicotomista
intransmissibilitat
Sant Julià de Ramis


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,90 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)