logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 523 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "lab" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

Àlaba
làban
làbar
label
làbil
labor
labre

Paraules que tinguin 6 lletres

alabar
alabès
flabel
glabra
glabre
Làbdac
labial
labiat
làbils
làbium
labors
Labour
laburn
polabi
ualabi

Paraules que tinguin 7 lletres

alabaix
alabesa
alablau
Calabar
calabós
calabre
elabora
flabell
flabiol
glabres
làbarum
labiada
labials
labiats
labidur
laboral
laborar
Laboren
labortà
làbrids
malabar
malabua
pelable
pelabou
polàbia
polàbic
polabis
salabre

Paraules que tinguin 8 lletres

aglàbida
aïllable
alabaixa
alabança
alabarda
alabatre
alablanc
alablaus
alablava
alabrent
ballable
bilabial
bilabiat
calabrès
calabrià
calàbria
calabroa
calabrot
elaborar
elaborat
elaboren
gel·laba
gelabror
inflable
isolable
laberint
labiades
laborals
laborant
laboriós
labrador
Labritja
malabars
mesolabi
mullable
poblable
polàbica
polàbics
polàbies
salabret
salabror
salabrós
sil·laba
síl·laba
talabard
unflable
violable

Paraules que tinguin 9 lletres

acoblable
aglàbides
aïllables
alabaixes
alabaixos
alabardat
alabarder
alabastre
alabastrí
alablanca
alablancs
alablaves
astrolabi
bilabiada
bilabials
bilabiats
bisíl·lab
calabresa
calabrots
calabruix
copulable
disíl·lab
elaborada
elaborant
elaborats
exhalable
filabarba
flabioler
glabel·la
igualable
inflables
jubilable
labdàcida
laberints
labilitat
laborable
laboranta
laborants
laboriosa
laborisme
laborista
labortana
labortans
malabàric
modelable
modulable
pedalable
regulable
revelable
salabardà
salabrets
salabrosa
síl·labes
sil·làbic
síl·labus
talabards
unilabiat
Vilabella

Paraules que tinguin 10 lletres

acumulable
alabandina
alabardada
alabardats
alabardera
anul·lable
apel·lable
asil·làbia
asil·làbic
belaberquí
bilabiades
bisíl·laba
bisíl·labs
bullabessa
calabarina
calabreses
calabresos
calabriana
calabrians
calabrotar
calabruixa
calabruixó
calculable
cellablanc
coagulable
col·labora
congelable
consolable
disíl·laba
disíl·labs
elaborable
elaboració
elaborades
emmotlable
engelabrir
engelabrit
escalaborn
escalabrar
escalabrós
esgalabrar
esgalabrós
filaberquí
flabel·lat
flabiolera
flabiolers
inoculable
insuflable
inviolable
laberíntic
labferment
labiovelar
laborantes
laboratori
laborioses
laboriosos
labortanes
labriforme
malabàrica
malabàrics
modelables
piscolabis
polàbiques
reciclable
Reelaborar
regulables
retallable
salabroses
salabrosos
sil·labari
sil·làbica
sil·làbics
talabarder
termolàbil
trisíl·lab
unilabiada
unilabiats
ventilable
vinculable

Paraules que tinguin 11 lletres

alabardades
alabastrina
alabastrins
alabastrita
alablanques
anivellable
asil·làbica
asil·làbics
assimilable
bisíl·labes
bisil·làbic
calabrianes
calabruixar
cellablanca
cellablancs
coagulables
col·laborar
col·laboren
controlable
decasíl·lab
dentilabial
desvetlable
disíl·labes
disil·làbic
emmotllable
enrotllable
escalabrosa
esgalabrosa
flabel·lada
flabel·lats
flabiolaire
flabioleres
glabrescent
hexasíl·lab
immodulable
inigualable
inviolables
laberíntica
laberíntics
labialitzar
labialitzat
labidògnats
labiodental
labiovelars
laboralista
laboratoris
labradorita
malabarisme
malabarista
malabonança
malabsorció
manipulable
monosíl·lab
octosíl·lab
palabordons
polisíl·lab
reelaborada
reelaborava
sil·labació
sil·labejar
talabardera
talabarders
tallabarder
tallabosses
trisíl·laba
trisíl·labs
unilabiades
vilabellenc
Vilabertran
Vilablareix

Paraules que tinguin 12 lletres

aconsellable
alabastrines
assimilables
bilabiovelar
bisil·làbica
bisil·làbics
calabruixada
controlables
decasíl·laba
decasíl·labs
destil·lable
desvetllable
disil·làbica
disil·làbics
enneasíl·lab
escalabornar
escalabroses
escalabrosos
esgalabroses
esgalabrosos
extrapolable
flabel·lació
flabel·lades
glabrescents
heptasíl·lab
hexasíl·laba
hexasíl·labs
inapel·lable
incalculable
incoagulable
incongelable
inconsolable
inestellable
insadollable
instal·lable
intercalable
interpolable
isosil·làbic
labiodentals
labirintitis
laboriositat
malabàriques
malabarismes
matriculable
monosíl·laba
monosíl·labs
mullabilitat
octosíl·laba
octosíl·labs
pentasíl·lab
polisíl·laba
polisíl·labs
reelaboració
renovellable
semielaborat
sil·làbiques
talabarderes
tetrasíl·lab
triangulable
trisíl·labes
trisil·làbic
vilabellenca
vilabellencs

Paraules que tinguin 13 lletres

asil·làbiques
bilabialitzar
calabruixonar
cellablanques
col·laboració
col·laborador
col·laboraren
decasíl·labes
decasil·làbic
destil·lables
dodecasíl·lab
enneasíl·laba
enneasíl·labs
heptasíl·laba
heptasíl·labs
hexasíl·labes
hexasil·làbic
inarticulable
inassimilable
incontrolable
indesmallable
isosil·làbica
isosil·làbics
laberíntiques
labialització
laboriosament
laboulbenials
monosíl·labes
monosil·làbic
octosíl·labes
octosil·làbic
parisil·làbic
pedalabilitat
pentasíl·laba
pentasíl·labs
polisíl·labes
polisil·làbic
semielaborats
tetrasíl·laba
tetrasíl·labs
trisil·làbica
trisil·làbics

Paraules que tinguin 14 lletres

anisosil·làbic
anul·labilitat
bisil·làbiques
calabruixonada
calculabilitat
col·laboradora
col·laboradors
decasil·làbica
decasil·làbics
desenrotllable
deslabialitzar
disil·làbiques
dodecasíl·laba
dodecasíl·labs
enneasíl·labes
enneasil·làbic
escalabornador
escalabornareu
flabel·liforme
hendecasíl·lab
heptasíl·labes
heptasil·làbic
hexasil·làbica
hexasil·làbics
indesmallables
inviolabilitat
inviolablement
labirintiforme
labirintodonts
monosil·làbica
monosil·làbics
octosil·làbica
octosil·làbics
palinsil·làbia
parisil·làbica
parisil·làbics
pentasíl·labes
pentasil·làbic
polisil·làbica
polisil·làbics
tautosil·làbic
termolabilitat
tetrasíl·labes
tetrasil·làbic
vilabellenques
vilabertranenc

Paraules que tinguin 15 lletres

anisosil·làbica
anisosil·làbics
bilabialització
col·laboradores
controlabilitat
dodecasíl·labes
dodecasil·làbic
enneasil·làbica
enneasil·làbics
flabel·liformes
hendecasíl·laba
hendecasíl·labs
heptasil·làbica
heptasil·làbics
heterosil·làbic
imparisil·làbic
isosil·làbiques
juridicolaboral
laberínticament
labiovelaritzar
monosil·labisme
pentasil·làbica
pentasil·làbics
sil·labificació
tautosil·làbica
tautosil·làbics
tetrasil·làbica
tetrasil·làbics
trisil·làbiques
vilabertranenca
vilabertranencs

Paraules que tinguin 16 lletres

decasil·làbiques
deslabialització
dodecasil·làbica
dodecasil·làbics
hendecasíl·labes
hendecasil·làbic
heterosil·làbica
heterosil·làbics
hexasil·làbiques
imparisil·làbica
imparisil·làbics
inapel·labilitat
inapel·lablement
incalculablement
inconsolablement
monosil·làbiques
octosil·làbiques
parisil·làbiques
polisil·làbiques

Paraules que tinguin 17 lletres

anisosil·làbiques
enneasil·làbiques
hendecasil·làbica
hendecasil·làbics
heptasil·làbiques
labiovelarització
labirintulomicets
labirintulomicots
pentasil·làbiques
tautosil·làbiques
tetrasil·làbiques
vilabertranenques

Paraules que tinguin 18 lletres

col·laboracionisme
col·laboracionista
dodecasil·làbiques
heterosil·làbiques
imparisil·làbiques

Paraules que tinguin 19 lletres

hendecasil·làbiques

Paraules que tinguin 21 lletres

Sant Joan de Labritja


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 3,35 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)