logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 787 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "iso" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

bisó
faisó
frisó
frisós
grisó
grisós
llisó
sisó
toisó
visó

Paraules que tinguin 2 síl·labes

altíson
altísons
brisot
camisó
crisòbul
crisòfits
crisògraf
crisògrafs
crisòlit
crisòpids
crisòtil
disòdic
disòsmia
fisòfors
fisòstom
fisòstoms
frisons
frisor
frisos
griso
grisol
grisons
grisor
grisos
hisop
iso
isòbar
isòbars
isoclí
isòcron
isòcrons
isòet
isòets
isògins
isògon
isògons
isòmer
isòmers
isònom
isònoms
isooctà
Isop
isòpac
isòpacs
isòpic
isoprè
isòpters
isospín
isòter
isòters
isòton
isòtons
isòtop
isòtops
isotró
isòtrop
isòtrops
Isòvol
lisògens
llisol
llisor
llisos
miso
misògam
misògams
misògins
misòleg
misòlegs
mol·lisòl
països
pisòlit
pisòlits
pisos
risòria
risòries
trisòdic
trisòdics
trisòmic
trisòmics
uníson
unísons
vertisòl
visor

Paraules que tinguin 3 síl·labes

Addison
alisos
altísona
altísones
anisògins
anisoïl
anisòmer
anisòmers
anisòpter
anisòpters
anisòtom
anisòtoms
anisòtrop
anisòtrops
antisol
avisos
bisolcat
bisolcats
camisol
circumcísos
concisos
cortisol
crisofícies
crisògrafa
crisògrafes
crisogràfic
crisogràfics
crisomèlids
crisopa
crisopras
crisopres
crisotil
decisor
decisòria
decisòries
decisors
derisòria
derisòries
disòdica
disofre
disomia
divisor
divisòria
divisòries
divisors
encisos
episòdic
episòdics
fisoclist
fisoclists
fisoide
fisoides
fisomètria
fisonòmic
fisonòmics
fisòstoma
fisòstomes
frisona
frisones
frisosa
frisoses
frisosos
grisona
grisones
grisosa
grisoses
grisosos
guisofi
incisos
irrisòria
irrisòries
isoalcà
isòbara
isòbares
isobàric
isobàrics
isòbata
isòbates
isobàtic
isobàtics
isobrials
isobutà
isobutè
isocàrpic
isocàrpics
isocíclic
isocíclics
isocítric
isoclínic
isoclínics
isoclins
isocont
isoconts
isocor
isocòria
isocors
isocost
isòcrona
isòcrones
isocrònic
isocrònics
isòdroma
isoèdric
isoèdrics
isogàmia
isogàmic
isogàmics
isogin
isògina
isògines
isògona
isògones
isogònic
isogònics
isògrada
isohèlia
isola
isolant
isolar
isolat
isolats
isolínia
isolínies
isòmera
isòmeres
isomèric
isomèrics
isomètric
isomètrics
isomorf
isomòrfic
isomòrfics
isomorfs
Isona
isònefa
isonenc
isonencs
isònoma
isònomes
isòpaca
isòpaques
isopètal
isopètals
isòpiques
isòpoda
isòpode
isòpodes
isopropà
isorítmia
isòsceles
isosísmic
isosísmics
isòspores
isospòria
isospòries
isostàsia
isostàtic
isostàtics
isostèmon
isostèmons
isostèric
isostèrics
isotàctic
isotàctics
isòtera
isòteres
isoterm
isotèrmic
isotèrmics
isoterms
isotip
isotípia
isotípic
isotípics
isòtona
isòtones
isotònic
isotònics
isotòpic
isotòpics
isòtropa
isòtropes
kirguisos
lisogen
lisògena
lisògenes
lisogènia
lisozim
llisona
llisonar
matisos
misògama
misògames
misogàmia
misogin
misògina
misògines
misogínia
misòloga
misòlogues
misopèdia
nul·lisòmic
nul·lisòmics
omisos
pisolític
pisolítics
plastisol
polisòmic
polisòmics
precisos
previsor
previsors
provisor
provisòria
provisòries
provisors
remisos
revisor
revisors
risori
risoris
semisòlid
semisòlids
submisos
tisora
tisores
trisòdica
trisòdiques
trisolcat
trisolcats
trisomia
trisòmica
trisòmiques
unísona
unísones

Paraules que tinguin 4 síl·labes

altisonància
altisonant
anisocòria
anisodèsmic
anisodèsmics
anisodont
anisodonts
anisofíl·lia
anisogàmia
anisogin
anisògina
anisògines
anisole
anisòmera
anisòmeres
anisomètric
anisomètrics
anisopètal
anisopètals
anisòptera
anisòpteres
anisosfígmia
anisostèmon
anisostèmons
anisòtoma
anisòtomes
anisòtropa
anisòtropes
antisocial
antisolar
antisonor
antisonors
avantpaïsos
barbagrisos
bisolcada
bisolcades
camisola
compromisos
cortisona
crisoberil
crisocapsals
crisocol·la
crisofil·la
crisografia
crisogràfica
crisogràfiques
crisolita
crisomela
crisomeles
crisospleni
crisoteràpia
crisotricals
decisora
decisores
decisori
decisoris
derisori
derisòriament
derisoris
diasteroisòmers
disostosi
divisori
divisoris
ecdisona
episodi
episodiar
episòdica
episòdiques
episodis
episoma
equisonància
equisonant
estisores
fisocele
fisoclista
fisoclistes
fisonomia
fisonòmica
fisonomies
fisonòmiques
frisosament
glioxisoma
hemisoma
imprecisos
imprevisor
imprevisors
improvisos
indecisòria
indecisòries
indecisos
indivisos
insubmisos
intercisos
irrisori
irrisòriament
irrisoris
isoal·lel
isoal·lil
isoamil
isoanticòs
isobàrica
isobàriques
isobase
isobàtica
isobàtiques
isobutil
isobutilè
isobutílic
isobutílics
isobutíric
isocàrpica
isocàrpiques
isocasma
isocianat
isociànic
isocianur
isocíclica
isocícliques
isoclina
isoclinal
isoclines
isoclínica
isoclíniques
isoconta
isocontes
isocora
isocores
isocrònica
isocròniques
isodiàfer
isodiàfers
isodinàmic
isodinàmics
isodosi
isoèdrica
isoèdriques
isoelèctric
isoelèctrics
isoempelt
isoenzim
isoetàcies
isoetals
isoetòpsids
isofil·la
isofil·le
isofil·les
isogàmeta
isogàmetes
isogàmica
isogàmiques
isogènesi
isogenètic
isogenètics
isoglossa
isoglosses
isogonal
isogònica
isogòniques
isograda
isografia
isograma
isohieta
isohipsa
isohipses
isolable
isolació
isolada
isolades
isolador
isoladors
isolament
isolecític
isolecítics
isomeria
isomèrica
isomèriques
isometria
isomètrica
isomètriques
isomiari
isomiària
isomiàries
isomiaris
isomorfa
isomorfes
isomòrfica
isomòrfiques
isonenca
isonenques
isoneures
isonitril
isonomia
isopètala
isopètales
isopleta
isopropil
isopropílic
isopropílics
isoquanta
isoquimen
isoquímens
isoquímic
isoquímics
isoscelat
isoscelats
isosil·làbic
isosil·làbics
isosísmica
isosísmiques
isosista
isospori
isosporis
isostàtica
isostàtiques
isostèmona
isostèmones
isostenúria
isostèrica
isostèriques
isotàctica
isotàctiques
isoteràpia
isoterma
isotermes
isotèrmica
isotèrmiques
isotípica
isotípiques
isotipus
isotònica
isotòniques
isotopia
isotòpica
isotòpiques
isotropia
isovalèric
isovolenc
isovolencs
kyrieleison
lepisosti
lisosoma
lorisoïdeus
lunisolar
misologia
misoneisme
misoneista
nul·lisòmica
nul·lisòmiques
opisòmetre
pantisocràcia
pantisòcrata
pantisocràtic
pantisocràtics
pisolita
pisolítica
pisolítiques
poliisoprè
polisoma
polisomia
polisòmica
polisòmiques
polisorbat
prednisona
previsora
previsores
proindivisos
provisora
provisorat
provisores
provisori
provisoria
provisòriament
provisoris
radioisòtop
radioisòtops
retrovisor
revisora
revisores
revisoria
risoteràpia
semisòlida
semisòlides
supervisor
supervisors
televisor
tisorada
tisoreta
Tisoretes
tornavisos
Trebisonda
trisoctàedre
trisolcada
trisolcades
unisonància
unisonant
unisonants
val·lisoletà

Paraules que tinguin 5 síl·labes

addisonisme
anisodèsmica
anisodèsmiques
anisodonta
anisodontes
anisofil·la
anisofil·le
anisofil·les
anisogàmeta
anisoiconia
anisolecític
anisolecítics
anisometria
anisomètrica
anisomètriques
anisomiari
anisomiaris
anisopètala
anisopètales
anisosil·làbic
anisosil·làbics
anisostèmona
anisostèmones
anisotropia
antisonora
antisonores
bonnemaisonials
crisobalanàcies
crisomonadals
diastereoisòmer
diisocianat
diisocianats
episòdicament
estereoisòmer
estereoisòmers
estisorada
estisoreta
fisonòmicament
fisonomista
fisostigmina
hidroxianisol
imprevisora
imprevisores
incircumcisos
indecisori
indecisoris
isoantigen
isoborneol
isobutílica
isobutíliques
isocarena
isocronisme
isocronitzar
isodiàfera
isodiàferes
isodiamètrica
isodiamètriques
isodinàmica
isodinàmiques
isoelèctrica
isoelèctriques
isoelectrònic
isoelectrònics
isogenètica
isogenètiques
isohalina
isoimmunològics
isoladora
isoladores
isolecítica
isolecítiques
isoleucina
isolexisme
isomerasa
isomerisme
isomeritzar
isomorfisme
isoniazida
isonicotínic
isoperímetra
isoperímetre
isoperímetres
isoperimètric
isoperimètrics
isopoliàcid
isoprenoide
isoprenoides
isopropanol
isopropenil
isopropilbenzè
isopropílica
isopropíliques
isoquímena
isoquímenes
isoquímica
isoquímiques
isosafrole
isoscelada
isoscelades
isosil·làbica
isosil·làbiques
isosterisme
isotèrmicament
isotiocianat
isovolenca
isovolenques
levamisole
maravedisos
pantisocràtica
pantisocràtiques
peroxisoma
peroxisomes
prednisolona
rebentapisos
sisomicina
supervisora
supervisores
tetramisole
trisoctaedre
val·lisoletans

Paraules que tinguin 6 síl·labes

anisocitosi
anisolecítica
anisolecítiques
anisometropia
anisosil·làbica
anisosil·làbiques
atropoisomeria
autolisosoma
crisomonadines
diastereoisòmera
estereoisòmera
estereoisòmeres
hexaquisoctàedre
hidrocortisona
isoelectrònica
isoelectròniques
isoestructural
isoimmunització
isomerització
isoperimètrica
isoperimètriques
Isopropiltoluè
isoquinoleínic
isoquinolina
lepisosteïformes
semisoterrani
sulfisoxazole
val·lisoletana
val·lisoletanes

Paraules que tinguin 7 síl·labes

butilhidroxianisol
crisolaminarina
diastereoisomeria
estereoisomeria
isoaglutinació
isoaglutinina
isoal·loxazina
isobutiraldehid
Isona i Conca Dellà
isoquinoleínica

Paraules que tinguin 9 síl·labes

triosafosfatoisomerasa

Paraules que tinguin más de 9 síl·labes

dimetilaminovaleril-oxiisobutirat
isopropilnoradrenalina


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,51 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)