logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 437 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "igo" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

aligó
bigós
bigòs
bigot
lligó
pigós
pigot
rigor
vigor
zigot

Paraules que tinguin 6 lletres

aligot
bigota
bigoti
Canigó
epígon
espigó
figolà
Fígols
gigoló
pigosa
pigota
rigors
trígon
trigós
zigoma
zigosi
zigotè
zigots

Paraules que tinguin 7 lletres

Amerigo
antígon
antigor
antigot
bigordà
Bigorra
bigotes
bigotis
bigotut
brigola
cigonya
espígol
espigot
fatigós
formigó
frígola
lligona
llorigó
manigot
oligocè
oligoxè
panfigo
perdigó
pigoses
pigosos
pigotós
polígon
rigodon
rigorós
serigot
trígona
trígons
trigosa
vigoria
vigorós
visigot
xerigot

Paraules que tinguin 8 lletres

autrígon
bigòrnia
bigotera
bigotuda
bigotuts
cardigot
cigonyal
cigonyar
cigonyes
espigola
farigola
fastigós
fatigosa
figolana
figolans
figolenc
frigolar
frigoria
garrigós
llodrigó
minigolf
oligòfag
oligòmer
ortigola
ortigosa
pagofigo
papafigo
perdigot
perigoni
Perigord
pigostil
pigotera
pigotosa
polígons
rigodons
rigorosa
trigonal
trígones
trigònia
trigoses
trigosos
vigorosa
visigoda
visigots
vitiligo
zigomorf

Paraules que tinguin 9 lletres

amfigonia
amfigònic
antigotós
arrigolar
autozigot
autrígona
autrígons
auxozigot
Benafigos
bigordana
bigordans
bigorniot
bigotudes
dizigòtic
envigorir
espigolar
espigoler
farigolar
farigoler
fastigosa
fatigoses
fatigosos
figolanes
figolenca
figolencs
formigons
frigoleta
garrigosa
gerigonsa
hemizigot
homozigot
lludrigot
oligoamni
oligocena
oligocens
oligòfaga
oligòfags
oligohalí
oligòmers
oligomorf
oligopoli
oligoquet
oligòtrof
oligoxena
oligoxens
perdigons
perigònic
pigotoses
pigotosos
poligonal
pterigots
rigorisme
rigorista
rigoroses
rigorosos
vigoritza
vigoroses
vigorosos
visigodes
visigòtic
zigomàtic
zigomorfa
zigomorfs
zigòpters
zigòspora

Paraules que tinguin 10 lletres

al·lozigot
amfigònica
amfigònics
antigorita
antigotosa
apterigots
autrígones
azigòspora
bigordanes
bigorrella
canigonenc
cistozigot
ditrigonal
dizigòtica
dizigòtics
envigoreix
espigolada
espigolera
espigolers
fastigoses
fastigosos
formigonar
frigorífic
frigorigen
frigorista
Garrigoles
garrigoses
garrigosos
hemizigosi
homozigosi
homozigota
homozigots
indigotina
lestrígons
llombrígol
mastigòfor
oligocèfal
oligocenes
oligocènic
oligòclasi
oligohèmia
oligomorfa
oligomorfs
oligopsoni
oligoquets
oligosperm
oligòtrics
oligòtrofa
oligòtrofs
oligoxenes
pemfigoide
perigonial
perigònica
perigònics
perigordià
planozigot
poligonals
pterigoide
tetigònids
trigotejar
vigoritzar
visigòtica
visigòtics
zigodàctil
zigofícies
zigofil·le
zigomàtica
zigomàtics
zigomicets
zigomicots
zigomorfes

Paraules que tinguin 11 lletres

antigotoses
antigotosos
canigonenca
canigonencs
cossigolles
envigoridor
envigoriran
espigolador
espigolaire
espigoleres
farigolaire
figolenques
formigonera
frigorífica
frigorífics
frigorígena
frigorígens
heterozigot
homozigotes
homozigòtic
mastigonema
mastigosoma
monozigòtic
nyigo-nyigo
oligocèfala
oligocèfals
oligocènica
oligocènics
oligòfagues
oligofil·la
oligofil·le
oligofrènia
oligofrènic
oligohalina
oligohalins
oligohalobi
oligomèrica
oligomíctic
oligomorfes
oligopèptid
oligosperma
oligosperms
oligòtrofes
oligotròfia
oligotròfic
perdigonada
pessigolles
poligonació
pterigògens
pterigoides
visigotisme
zigodàctila
zigodàctils

Paraules que tinguin 12 lletres

amfigòniques
dizigòtiques
envigoridora
envigoridors
envigoriment
espigoladora
espigoladors
espigolalles
espigolament
exopterigots
fatigosament
frigorígenes
frigoteràpia
heterozigosi
heterozigota
heterozigots
homozigòtica
homozigòtics
mastigonemes
monozigòtica
monozigòtics
oligocèfales
oligodinàmic
oligoelement
oligofil·les
oligofrènica
oligofrènics
oligohalines
oligohalòbia
oligohalobis
oligolecític
oligomíctica
oligomíctics
oligosacàrid
oligosaprobi
oligospermes
oligospèrmia
oligotròfica
oligotròfics
perdigonatge
perigòniques
perigordiana
perigordians
pessigolleig
poligonàcies
revigoritzar
rigor mortis
rigorosament
teligonàcies
trigonocèfal
vigorització
vigoritzador
vigoritzants
vigorosament
visigòtiques
zigodàctiles
zigomàtiques
zigomicetals

Paraules que tinguin 13 lletres

antirigorista
canigonenques
endopterigots
envigoridores
espigoladores
espigoladures
fastigosament
frigorífiques
heterozigotes
heterozigòtic
mixamebozigot
oligocarbòfil
oligocèniques
oligocromèmia
oligodinàmica
oligodinàmics
oligoelements
oligohalòbies
oligohidramni
oligolecítica
oligolecítics
oligomenorrea
oligoneòpters
oligonitròfil
oligopolístic
oligosacàrids
oligosapròbia
oligosaprobis
perigordianes
pessigollejar
tetigomètrids
trigonel·lina
trigonocèfala
trigonocèfals
trigonometria
trigonomètric
vigoritzadora
vigoritzadors
zigomicètides

Paraules que tinguin 14 lletres

antigonorreica
estigonematals
heterozigòtica
heterozigòtics
homozigòtiques
monozigòtiques
oligocarbòfila
oligocarbòfils
oligofrèniques
oligomíctiques
oligonitròfila
oligonitròfils
oligonucleòtid
oligopolística
oligopolístics
oligosapròbies
oligotròfiques
trigonocèfales
trigonocefàlia
trigonomètrica
trigonomètrics
vigoritzadores
zigofil·làcies

Paraules que tinguin 15 lletres

farrigo-farrago
Fígols i Alinyà
oligocarbòfiles
oligodendròglia
oligodinàmiques
oligolecítiques
oligonitròfiles
pessigollejaven

Paraules que tinguin 16 lletres

heterozigòtiques
oligopolístiques
trigonomètriques

Paraules que tinguin 17 lletres

antigovernamental

Paraules que tinguin 18 lletres

antigovernamentals
oligoaminoholòsids
oligoeritrocitèmia
trigonomètricament

Paraules que tinguin 20 lletres

la Canyada del Trigo


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,48 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)