logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 782 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "eso" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

meso
mesó
peso

Paraules que tinguin 5 lletres

Besòs
fesol
mesos
pèsol
pesos
presó
resol
tesor
tesos

Paraules que tinguin 6 lletres

atesos
Besora
cresol
desoir
desola
desori
emesos
esòfag
fesola
fesolí
fesols
goesos
gresol
gresos
gresós
mesons
mesorí
obesos
pesolí
pèsols
presos
resolt
tresor
tresos

Paraules que tinguin 7 lletres

admesos
apresos
arlesos
arnesos
badesos
cohesor
comesos
cresola
danesos
desolar
desolat
desorde
deumesó
elnesos
empesos
encesor
encesos
entesos
esòcids
estesos
fesolar
fesoler
fesolet
fesomia
finesos
gresola
gresols
gresosa
mesodeu
mesòfil
mesòfit
mesogea
mesogeu
mesòmer
mesònic
mesòpic
Mesozou
pagesos
palesos
pavesos
peresós
pesolar
pesoler
presons
refesos
resolen
resolia
resolta
resolts
resolut
senesos
setmesó
tresors
xinesos

Paraules que tinguin 8 lletres

anglesos
aranesos
atenesos
avilesos
bernesos
besoncle
besorenc
besoteig
burgesos
calcesos
cortesos
cretesos
desobeir
desolada
desolats
desorció
desordir
desordre
desornar
desossar
desossat
desoxida
entresòl
entreson
esofàgic
esotèric
farnesol
feroesos
fesolada
fesolera
fotomesó
ghanesos
gresoses
gresosos
il·lesos
impresos
irresolt
jaenesos
jaquesos
liegesos
lionesos
llonesos
malmesos
maltesos
maonesos
mesòfila
mesòfils
mesogees
mesogeus
mesoglea
mesolabi
mesòmera
mesòmers
mesomorf
mesònica
mesònics
mesòpica
mesòpics
mesorina
mesorins
mesosoma
mesoteli
mesoterm
mesotori
mesòtrof
mesozoic
mesozona
mesozous
muntesos
noedesos
nuoresos
odenesos
peresosa
permesos
pesolera
presoner
pretesos
promesos
pullesos
resoldrà
resoldre
resolent
resolgui
resolien
resoltes
resoluda
resoluts
resorció
rianesos
siamesos
sienesos
sobresou
sotmesos
suspesos
tornesos
tramesos
tresorer
urtxesos
valdesos
vienesos
vuitmesó
zairesos

Paraules que tinguin 9 lletres

abrucesos
afganesos
agresolat
albanesos
albigesos
Anglesola
anglesolí
angolesos
ariegesos
assamesos
atresorar
avianesos
baganesos
balinesos
bavaresos
bearnesos
beninesos
besorenca
besorencs
besotejar
biafresos
biarnesos
cabonesos
camelesos
compresos
comunesos
conatesos
conquesos
desobeeix
desobeint
desocupar
desocupat
desodorar
desolació
desolades
desolador
desomplir
desopilar
desordres
desormeig
desossada
desoxidar
despresos
deumesona
deumesons
empresonà
entresolc
envegesos
escocesos
esofàgica
esofàgics
esonàrtex
esotèrica
esotèrics
fesoleres
francesos
friülesos
gabonesos
gaianesos
gal·lesos
genovesos
gironesos
gresolada
gresolera
guyanesos
inapresos
iroquesos
irresolta
irresolts
irresolut
japonesos
javanesos
kanaresos
libanesos
lleonesos
lorenesos
maduresos
marquesos
medinesos
mesoblast
mesocardi
mesocarpi
mesocèfal
mesocòlon
mesocòtil
mesocrani
mesoderma
mesòfiles
mesolític
mesòmeres
mesomeria
mesomèric
mesomorfa
mesomorfs
mesonefre
mesopausa
mesorecte
mesorines
mesosfera
mesostern
mesoterma
mesoterms
mesotonia
mesotòrax
mesòtrofa
mesòtrofs
mesozoica
mesozoics
milanesos
modenesos
moianesos
nepalesos
olianesos
olvanesos
ordinesos
peresoses
peresosos
polonesos
praguesos
presonera
presoners
resoldrem
resolguem
resoluble
resolució
resoludes
resolutiu
resolvent
resoquina
resorcina
rodesesos
romanesos
ruandesos
rubinesos
rwandesos
setmesona
setmesons
soanyesos
sudanesos
timoresos
tirolesos
togolesos
torinesos
tresorera
tresorers
turquesos
ugandesos
veronesos
vilaresos

Paraules que tinguin 10 lletres

agresolada
agresolats
alaestesos
algarvesos
algueresos
alvernesos
aragonesos
arvernesos
bederresos
berlinesos
bhutanesos
bolonyèsos
bordelesos
burgalesos
burkinesos
burundesos
calabresos
calleresos
cantonesos
capcinesos
cingalesos
congolesos
cordovesos
corunyesos
cubellesos
delfinesos
desobligar
desocupada
desocupats
desodorant
desoladora
desoladors
desorbitar
desorbitat
desordenar
desordenat
desorellar
desorienta
desormejar
desosamina
desoxidant
desoxigena
deumesones
dublinesos
empresonar
empresonat
entremesos
entresolat
esofagitis
esoterisme
estoeresos
feligresos
ferraresos
fornolesos
guaianesos
guixeresos
holandesos
hongaresos
irlandesos
irresoltes
irresoluda
irresoluts
islandesos
joquinesos
khotanesos
lisbonesos
llavifesos
lluçanesos
malentesos
malgoresos
marquesota
megaesòfag
melgoresos
mesocèfala
mesocèfals
mesocràcia
mesocranià
mesocràtic
mesocúrtic
mesodèrmic
mesofil·le
mesogastri
mesohalobi
mesolítica
mesolítics
mesomèrica
mesomèrics
mesomorfes
mesòniques
mesòpiques
mesopotami
mesoscútum
mesosperma
mesotelial
mesotermal
mesotermes
mesòtrofes
mesotròfia
mesotròfic
morrofesos
muniquesos
narbonesos
navarresos
nivernesos
organyesos
pallaresos
pardinesos
pequinesos
presoneres
ravennesos
rebesoncle
resolutius
resolutiva
resolutori
resorcinol
ripollesos
romanyesos
salellesos
sansoresos
sasseresos
segarresos
setmesones
singalesos
sobresolar
taiwanesos
tongalesos
transmesos
tresorejar
tresoreres
tresoreria
ucraïnesos
urgellesos
vidranesos
vinçanesos
vuitmesona
vuitmesons
zelandesos

Paraules que tinguin 11 lletres

agresolades
alcanonesos
altburgesos
andamanesos
anglesolina
anglesolins
arboçolesos
avantgresol
avinyonesos
belgradesos
benasquesos
besorenques
botswanesos
caldeguesos
calmellesos
camarguesos
camerunesos
catllanesos
cerdanyesos
cistercesos
codaletesos
compromesos
curlandesos
descortesos
desobedient
desobstruir
desocupació
desocupades
desodoració
desodorants
desoladores
desopilació
desopilatiu
desorbitada
desorbitats
desordenada
desordenats
desorientar
desorientat
desoxidació
desoxigenar
desoxigenat
emperesosir
empresonada
entresoldar
esofàgiques
esotèriques
estavaresos
finlandesos
gal·luresos
glorianesos
gobiesòcids
gombrenesos
incompresos
indoxinesos
irresoluble
irresolució
irresoludes
logronyesos
logudoresos
marsellesos
matamalesos
mesocèfales
mesocefàlia
mesocefàlic
mesocràtica
mesocràtics
mesocúrtica
mesocúrtics
mesodèrmica
mesodèrmics
mesohalòbia
mesohalobis
mesolecític
mesomerisme
mesopotàmia
mesopotàmic
mesopotamis
mesosaprobi
mesosiderit
mesostèrnum
mesotàrtric
mesotelioma
mesotròfica
mesotròfics
mesozoiques
montnerèsos
muntanyesos
nesosilicat
pamplonesos
piemontesos
portuguesos
presocràtic
presonitzar
prullanesos
quebequesos
queixanesos
resolucions
resolutives
resolutòria
resolutoris
senegalesos
sobresortia
sobresortir
surinamesos
tailandesos
ugrofinesos
versallesos
vuitmesones
xampanyesos
zimbabuesos

Paraules que tinguin 12 lletres

agramontesos
anglesolines
baltofinesos
barcelonesos
beaumontesos
benavarresos
bescaranesos
borredanesos
braquiesòfag
camaldulesos
campidanesos
cartaginesos
cercatresors
desatresorar
desodoritzar
desoladament
desopercular
desopilatius
desopilativa
desorbitades
desordenades
desorganitza
desorientada
desorientats
desoxigenant
desoxiribosa
desoxirubosa
desozonitzar
dominiquesos
empordanesos
esofagoscopi
estocolmesos
fideïcomesos
grenlandesos
guinguetesos
hamburguesos
limburguesos
macassaresos
mesocefàlica
mesocefàlics
mesocraniana
mesocranians
mesohalòbies
mesolecítica
mesolecítics
mesolítiques
mesomèriques
mesomorfisme
mesoplàncton
mesopotàmica
mesopotàmics
mesopotàmies
mesosapròbia
mesosaprobis
mesosternita
morellanesos
morellasesos
neerlandesos
nesosilicats
pakistanesos
peravallesos
peresosament
presocràtica
presocràtics
resoludament
resolutòries
singapuresos
sobresortint
sobresortits
tareraguesos
tarragonesos
torroellesos
valentinesos
vallcebresos
zanzibaresos

Paraules que tinguin 13 lletres

afaitapagesos
altnavarresos
amsterdamesos
angostrinesos
armanyaguesos
brussel·lesos
carcassonesos
castellanesos
desempresonar
desobediència
desobstrucció
desobstructiu
desopilatives
desorganitzar
desorganitzat
desorientació
desorientades
desorientador
desoxigenació
empresonament
esofagoscòpia
groenlandesos
hongkonguesos
marganellesos
mesocefalitis
mesocranianes
mesocràtiques
mesocúrtiques
mesodèrmiques
mesoprotozoic
mesosapròbies
mesotròfiques
moçambiquesos
montellanesos
mont-realesos
neozelandesos
novaiorquesos
perpinyanesos
petitburgesos
pontevedresos
presonització
rossellonesos
rotterdamesos
salzburguesos
sobresortints
supraesofàgic
tresorejament
vallromanesos

Paraules que tinguin 14 lletres

baixnavarresos
campllonguesos
desobstructius
desobstructiva
desoperculador
desorganitzada
desorganitzant
desorganitzats
desorientadora
desorientadors
els Pallaresos
estopanyanesos
gisclarenyesos
irresoludament
istroromanesos
italoalbanesos
luxemburguesos
mesocefàliques
mesolecítiques
mesopotàmiques
mesoprotozoica
mesoprotozoics
mesoscutèl·lum
presocràtiques
puigcerdanesos
resolutivament

Paraules que tinguin 15 lletres

azerbaidjanesos
benuecongolesos
desobedientment
desobstructives
desorbitadament
desordenadament
desorganització
desorganitzades
desorganitzador
desorientadores
escomberesòcids
gobiesociformes
irresolubilitat
mesogastròpodes
premonstratesos
presonorització
resocialització
resolutòriament

Paraules que tinguin 16 lletres

austrohongaresos
desempresonament
desorganitzadora
desorganitzadors
mesoprotozoiques
nigerocongolesos

Paraules que tinguin 17 lletres

desorganitzadores
desoxiribonucleic
religiosoesotèric

Paraules que tinguin 18 lletres

desorganitzadament
desoxiribonucleasa
desoxiribonucleics
galaicoportuguesos
trinitroresorcinol

Paraules que tinguin 19 lletres

desoxiribonucleòtid
escomberesociformes
Sant Adrià de Besòs

Paraules que tinguin 20 lletres

desoxiribonucleòsids
desoxiribonucleòtids

Paraules que tinguin 21 lletres

el Palau d''Anglesola
la Torre d''en Besora
Sant Quirze de Besora
Santa Maria de Besora

Paraules que tinguin 24 lletres

desoxiuridinamonosfosfat

Paraules que tinguin 25 lletres

desoxitimidinamonosfosfat

Paraules que tinguin 28 lletres

desoxiribonucleic-polimerasa


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,24 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)