logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 647 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "bro" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

abró
broc
brom
brot
brou

Paraules que tinguin 5 lletres

broca
brocs
broda
broix
broll
broma
bronc
brook
brota
brotó
brots
brous
Brown
cabró
cobro
Febró
vibro
xebró

Paraules que tinguin 6 lletres

abroga
Ambròs
brocal
brocar
brocat
bròcol
brodar
brodat
bròfec
brogir
brogit
broida
broixa
broker
brolla
bromal
bromar
bromat
bromes
bròmic
bromit
Bromo-
bromós
bromuc
bromur
bronja
bronsa
bronze
bronzí
brossa
brosta
brotam
brotar
brotin
brotxa
brouós
brovós
cabrot
cambró
febrós
fibrós
ombrós
pebrot
rebrot

Paraules que tinguin 7 lletres

abrogar
abrogat
abromar
abròtan
brocada
brocard
brocats
brodada
brodant
brodats
brodava
bròfega
brogeix
brogent
broixes
broixos
brollar
brolles
brollim
bromada
bromall
bromats
bromeig
bromera
bròmica
bròmics
bromion
bromoli
bromoni
bromosa
bronqui
bronsar
bronzar
bronzer
broquer
broques
broquet
bròquil
brossam
brossar
brossat
brosses
brossós
brostam
brostar
brostes
brostim
brotada
bròtola
brotons
brotxar
brotxes
brouosa
brovosa
brownià
cabrona
cabrons
cabrota
cambrot
capbrot
cribrós
esbronc
febrosa
fibroma
fibrosa
fibrosi
ginebró
llebrós
llebrot
llibrot
nombrós
ombrosa
pebrosa
pebrots
rebroll
rebrots
recobro
subroga
xebrons

Paraules que tinguin 8 lletres

ambroide
ambrosia
ambrosià
ambròsia
ambrotip
brocades
brocater
brodades
brodador
brodaria
brogidor
brogidós
broixina
brollant
brollava
bromació
bromades
bromalló
bromalls
bromassa
bromejar
bromèlia
bromerós
brometes
bròmides
bromisme
bromista
bromitja
bronquis
bronzeja
bronzera
bronzers
bronzina
bronzins
bronzita
brookita
broquers
broqueta
broquets
brossall
brossenc
brossosa
brostada
brotonar
brotxada
brotxeta
brouoses
brouosos
brovoses
brovosos
cabrones
calabroa
calabrot
cribrosa
dibromur
embrocar
embrocat
embrolla
embromar
embromat
esbrocar
esbromar
esbromat
esbronca
esbroncs
esbrosta
esbrotar
esbroten
escabrós
febroses
febrosos
fibròcit
fibroide
fibroïna
fibromes
fibroses
fibrosos
gelabror
la Febró
llambrot
llebrosa
nombrosa
ombròfil
ombròfit
ombroses
ombrosos
pebroter
rebrotar
rebrotim
recambró
salabror
salabrós
salobrós
subrogar
tenebror
tenebrós
umbròfil
xebronat
xebronet

Paraules que tinguin 9 lletres

abrogable
abrogació
abrogatiu
ambrosíac
brocanter
brocatell
brocatera
brocaters
brodadora
brodadors
brodadura
brofegada
brogidora
brogidors
brogidosa
brogiment
brollador
brollaren
brolleria
bromadora
bromallós
bromèlies
bromelina
bromereig
bromerosa
bròmiques
bromoform
broncòlit
bronquial
bronquina
bronquíol
brontozou
bronzejar
bronzejat
bronzeres
bronzines
bronzista
broquerer
broqueter
broquetes
brossador
brossaire
brossegar
brossella
brossenca
brossencs
brossoses
brossosos
brostatge
brostejar
brotònica
brotxatge
brotxetes
browniana
brownians
cabronada
calabrots
cap-xebró
cribroses
cribrosos
desbrocar
desbrossa
embrollar
embrollat
embrolles
embrollós
embromada
embrossar
embrostar
esbrollar
esbroncar
esbrossar
esbrostar
escabrosa
febronenc
Febronius
febrosenc
fibrògraf
ginebrosa
ginebrosà
llambroix
llambrots
llebroses
llebrosia
llebrosos
nombroses
nombrosos
ombròfila
ombròfils
ombròfita
ombròfits
pebrotera
penombrós
rebrollar
rebrostar
rebrotada
salabrosa
salobrosa
tenebrosa
timbròfil
timbròleg
umbròfila
umbròfils
vibrògraf
xebronada
xebronats
xebronets
xebró-peu

Paraules que tinguin 10 lletres

abrogatius
abrogativa
abroquerar
al·lòbroge
ambrosíaca
ambrosíacs
ambrosiana
ambrosians
brocantera
brocanters
brocateres
brodadores
brogidores
brogidoses
brogidosos
bromallada
bromallons
bromatòleg
bromelaïna
bromerejar
bromeroses
bromerosos
bromhidrat
bromhídric
bromobenzè
bromós-osa
broncorrea
bronquials
bronquinós
bronquíols
bronquitis
broquetera
broqueters
brosselles
brotxadora
brownianes
calabrotar
cambronera
cerebròsid
creu-xebró
desbrollar
desbrossar
desembroll
embrocació
embrollada
embrollats
embrollosa
embrossada
enfebrosir
enfebrosit
esbrocalar
esbroncada
esbronquin
esbrotonar
escabroses
escabrosos
escalabrós
esgalabrós
febronenca
febronencs
febrosenca
febrosencs
fibroblast
fibrologia
fibromioma
fibroscopi
fibrositis
fibrotòrax
hipobromit
hipobromós
llambroter
ombròfiles
ombròfites
pebroterar
pebroteres
penombrosa
salabroses
salabrosos
salobroses
salobrosos
subrogació
tenebroses
tenebrosos
teobromina
timbròfila
timbròfils
timbròlegs
timbròloga
umbròfiles
vibròmetre
vibroscopi
xebronades
xebronetat

Paraules que tinguin 11 lletres

abrogatives
al·lobrògic
ambrosianes
brocanteres
brocanteria
brocatellat
brochantita
bròfegament
bromatòlegs
bromatòloga
bromhídrica
bromhídrics
bromoacètic
bromohexina
bromometria
broncofonia
broncopatia
broncoscopi
bronquinosa
bronquiolar
brontologia
brontòmetre
brontosaure
brontoteris
bronzejador
broqueteres
brossenques
brostejador
colibròquil
desembrocar
desembromar
embrollades
embrollador
embrollaire
embrolloses
embrollosos
embromallar
embromament
embroquerar
esbromadora
esbrostimar
escalabrosa
esgalabrosa
febrosament
fibroblasts
fibrociment
fibrocromia
fibrolipoma
fibromatosi
fibrometria
fibromixoma
fibroplàsia
fibroscòpia
fibroserosa
ginebrosana
ginebrosans
inabrogable
llambroixar
llambrotera
llambroters
llebroseria
penombroses
penombrosos
subrogatori
tetrabromur
timbròfiles
timbrofília
timbrologia
Vallombrosa
vallombrosà
xebronetada
xebronetats

Paraules que tinguin 12 lletres

adenofibroma
al·lobrògica
al·lobrògics
ambrosíaques
brocatellada
brocatellats
bromatologia
bromatològic
bromeliàcies
bromohidrosi
bromopicrina
broncografia
broncoplegia
broncoscòpia
broncospasme
bronquinejar
bronquinoses
bronquinosos
bronquiòlisi
bronzejadora
bronzejadors
bronzejament
broquidòdrom
brostejadora
brostejadors
desbrossador
desembrollar
desembrossar
embrolladora
embrolladors
embrollament
esbroquellar
escabrositat
escalabroses
escalabrosos
esgalabroses
esgalabrosos
febronenques
febrosenques
fibroadenoma
fibrosarcoma
ginebrosanes
la Ginebrosa
llambroteres
mielofibrosi
neurofibroma
nombrosament
portabroques
subrogatòria
subrogatoris
tenebrositat
timbròlogues
Tribromometà
xebronetades

Paraules que tinguin 13 lletres

brocatellades
brogidosament
bromatològica
bromatològics
bromatòlogues
bromatometria
bromatomètric
bromhídriques
bromocriptina
broncolitiasi
broncostenosi
bronquièctasi
bronquiolitis
bronzejadores
broquidòdroma
broquidòdroms
brostejadores
cerebrospinal
cor-robrobada
desbrossadora
desbrossadors
desbrossament
embrolladores
escabrosament
febronianisme
fibrocartílag
fibrocondroma
fibroelàstica
fibroelastosi
fibromuscular
fibroproteïna
fibrovascular
neurofibromes
subrogatòries
tenebrosament
tetrabromoetà
vallombrosana
vallombrosans

Paraules que tinguin 14 lletres

al·lobrògiques
bromatomètrica
bromatomètrics
broncopulmonar
broquidòdromes
desbrossadores
desembromallar
embrolladament
fibrocartílags
gabropegmatita
gabroporfirita
gelatinobromur
Monobromobenzè
Nitrobromoform
vallombrosanes

Paraules que tinguin 15 lletres

bromatològiques
broncodilatador
broncopneumònia
desembrollament

Paraules que tinguin 16 lletres

bromatomètriques
broncodilatadora
broncodilatadors
neurofibromatosi

Paraules que tinguin 17 lletres

broncoconstrictor
broncodilatadores
broncopneumopatia
broncospirometria
fibrocartilaginós
fibrocromatologia

Paraules que tinguin 18 lletres

broncoconstrictora
broncoconstrictors
fibrocartilaginosa
Tribromacetaldehid

Paraules que tinguin 19 lletres

broncoconstrictores

Paraules que tinguin 22 lletres

tetrabromofluoresceïna

Paraules que tinguin 23 lletres

tetrabromofenolftaleïna

Paraules que tinguin más de 30

dibromohidroximercurifluoresceïna


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,38 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)