logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 351 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "bit" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

bit

Paraules que tinguin 4 lletres

bita
bitè
bitó
bitò
bits
òbit

Paraules que tinguin 5 lletres

àmbit
bitar
bíter
bitoc
bitol
bitxa
bitxo
càbit
cúbit
dèbit
gòbit
hàbit
òbits

Paraules que tinguin 6 lletres

albita
àmbits
bitini
bitlla
bitons
bitxac
bitzac
dèbits
gambit
gòmbit
habita
habità
hàbits
nyèbit
orbita
òrbita
pròbit
ràbita
turbit

Paraules que tinguin 7 lletres

arbitra
àrbitra
àrbitre
arbitri
bitínia
bitinis
bitllar
bitlles
bitllet
bitllot
bitonal
bitxera
bitzega
bixbita
Cohibit
cubital
debitor
decúbit
dubitar
exhibit
habitar
habitat
hàbitat
habiten
habituà
habitud
libitum
moabita
morabit
niobita
orbital
orbitar
òrbites
plumbit
ribitol
sorbita
sorbità

Paraules que tinguin 8 lletres

absorbit
adsorbit
arabitol
arabitza
arbitral
arbitrar
àrbitres
arbitris
barbital
bitacola
bitàcola
bitadura
biternat
bitínies
bitllada
bitllera
bitlleta
bitllets
bitllots
bitúrige
carabita
carbitol
cenobita
cobítids
cohabita
concúbit
debitora
debitori
debitors
encabits
flebític
flebitis
habitada
habitant
habitats
hàbitats
habitava
habitual
habituar
habituat
habituds
jacobita
moabites
obituari
orbitals
orbitant
orbitari
prèsbita
probitat
prohibit
sorbitol
Trilobit

Paraules que tinguin 9 lletres

absorbits
acerbitat
arabitzar
arbitrals
arbitrari
barnabita
bitangent
bitartrat
bitemàtic
biternada
biternats
bitllaire
bitlletat
bituminar
bituminós
bitunicat
bitúriges
cenobites
cenobític
cohabitar
cohabiten
columbita
cucúrbita
cucurbití
debitores
debitòria
debitoris
d-ribitol
dubitació
dubitatiu
flebítica
flebítics
garbitana
habitable
habitació
habitacle
habitades
Habitador
habitants
habitaren
habitatge
habitaven
habituals
inhabitat
jacobites
libiteïns
obituària
obituaris
orbitària
orbitaris
prèsbites
prohibits
trilobits
wahhabita

Paraules que tinguin 10 lletres

arabitzant
arbitrable
arbitració
arbitrador
arbitrària
arbitraris
arbitratge
arbitratiu
arbitrisme
arbitrista
barbiturat
barbitúric
bitemàtica
bitemàtics
biternades
bitlletada
bitlletats
bitlletera
bituminosa
bitunicada
bitunicats
cenobítica
cenobítics
cohabitant
cohabitava
columbites
debitòries
deshabitar
deshabitat
desorbitar
desorbitat
dubitatius
dubitativa
encorcobit
ensuperbit
exhibitori
exorbitant
habitacles
habitatges
habituació
improbitat
inhabitada
inhabitats
inhabitual
inhabituat
inhibitori
obituàries
orbitàries
orbitolina
orbitòstat
presbiteri
prohibitiu
reabsorbit
suborbital
wahhabites

Paraules que tinguin 11 lletres

arabització
arbitradora
arbitradors
arbitrament
arbitràries
arbitratges
arbitratius
arbitrativa
arbitratori
barbitúrica
barbitúrics
bitlletades
bitlletaire
bitonalitat
bituminoses
bituminosos
bitunicades
cenobitisme
cohabitació
cucurbitals
deshabitada
deshabitats
deshabituar
desorbitada
desorbitats
dubitatives
encorcobits
escarabitxa
exhibitòria
exhibitoris
exorbitants
flebítiques
habitacions
habitacular
inhabitable
inhabitades
inhabituada
inhabituats
inhibitòria
inhibitoris
presbiteral
presbiterat
presbiterià
prohibitius
prohibitiva
prohibitori
redhibitori
spin-òrbita

Paraules que tinguin 12 lletres

albitització
arbitradores
arbitralment
arbitratives
arbitratòria
arbitratoris
barbiturisme
bitemàtiques
cenobítiques
deshabitades
desorbitades
endoflebitis
esquitllèbit
exhibitòries
exorbitància
fenobarbital
habitualment
inhabituades
inhibitòries
periflebitis
periorbitari
pileflebitis
prohibitives
prohibitòria
prohibitoris
redhibitòria
redhibitoris
Riudebitlles
supraorbital

Paraules que tinguin 13 lletres

arbitrarietat
arbitratgista
arbitratòries
barbitúriques
bitllo-bitllo
cucurbitàcies
deshabituació
habitabilitat
pentobarbital
periorbitària
periorbitaris
presbiteriana
presbiterians
prohibitòries
redhibitòries
semibituminós
supraorbitals

Paraules que tinguin 14 lletres

arbitràriament
dubitativament
exorbitantment
habitacionista
inhabitualment
periorbitàries
presbiterianes
semibituminosa
subbituminosos
supraorbitària
trilobitomorfs
tromboflebitis

Paraules que tinguin 15 lletres

bituminomacadam
desorbitadament
inhabitabilitat
semibituminoses
semibituminosos

Paraules que tinguin 16 lletres

dietilbarbitúric
presbiterianisme

Paraules que tinguin 25 lletres

Sant Pere de Riudebitlles


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,46 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)