logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 440 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "abo" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

cabo
Cabó
sabó

Paraules que tinguin 5 lletres

aboca
Abocà
abona
babol
bàbol
cabot
Gabon
labor
Rabós
saboc
sabor
Tabor

Paraules que tinguin 6 lletres

ababol
abocar
abocat
aboiar
abolir
abonar
abonat
abonen
abones
abonir
aboral
aborda
baboia
babord
cabota
cabotí
labors
Labour
lavabo
rabosa
rabosí
saboga
sabons
sabors
tabola
taboll
xabola

Paraules que tinguin 7 lletres

abocada
abocant
abocats
aboleix
abolida
abombar
abonada
abonant
abonaré
abonats
abonava
abonyec
aboquen
aborció
abordar
abordat
abortiu
abossar
cabocla
caboclo
caboixó
cabomba
cabonès
cabòria
cabotes
calabós
cartabó
diàbolo
elabora
gabonès
laboral
laborar
Laboren
labortà
lavabos
matabou
paborde
pelabou
raboses
rabosot
rotaboc
sabogal
saboner
sabonós
saborós
tabolla
tabolls
tirabou

Paraules que tinguin 8 lletres

abocades
abocador
abolible
abolició
abominar
abonable
abonades
abonador
aborigen
abortius
abortiva
ametàbol
anabòlic
anabòlit
baboiada
cabocles
caboclos
cabonesa
cabòries
cabotada
caboteig
carcabòs
cascabot
dessabor
diabòlic
elaborar
elaborat
elaboren
forabord
gabonesa
laborals
laborant
laboriós
metàbole
mirabolà
pabordes
pabordia
paràbola
Rabolhet
rabosina
rabosinc
rabosins
sabonera
saboners
saboneta
sabonosa
saborall
saborija
saborosa
saboteja
seaborgi
sotabosc
tabolada
tabolles
taborita
tirabotó
trabocar

Paraules que tinguin 9 lletres

ababolera
abocadora
abocament
aboliment
Abominava
abonadora
abonament
abonançar
abonyegar
abonyegat
abordable
abordador
abordaren
abordatge
abordaven
aborígens
aborronar
abortives
ametàbola
ametàbols
anabòlica
anabòlics
assaborir
babovisme
buidabots
caboneses
cabonesos
cabotades
cabotatge
cabotejar
calacabot
carbaborà
catabòlic
catabòlit
claraboia
desabonar
diabòlica
diabòlics
elaborada
elaborant
elaborats
encaboria
encabotar
ensabonar
ensabonat
escabotar
escabotat
escarabot
estirabot
gaboneses
gabonesos
gratabous
jaborandi
laborable
laboranta
laborants
laboriosa
laborisme
laborista
labortana
labortans
lligabosc
metabòlic
metabòlit
metaborat
metabòric
ofegabous
pabordies
paràboles
parabòlic
priabonià
raboseria
rabosinca
rabosincs
rabosines
sabonaire
saboneres
saboneria
sabonoses
sabonosos
saboroses
saborosos
sabotatge
sabotejar
sotabocal
tabolaire
tabolejar
taborites
tiraborra
tirabotes
tornaboda
Tornabous

Paraules que tinguin 10 lletres

abocaments
aboldronar
abombollat
abominable
abominació
abonaments
abonyegada
abordadora
abordadors
abordament
abordatges
aborgonyat
abossellar
ametàboles
anabolisme
assaboreix
barrabomba
bisabolina
Cabanabona
caboriejar
catabòlica
catabòlics
catabòlits
claraboies
col·labora
cordabotes
dessaborir
dessaborit
diabolical
diabolisme
elaborable
elaboració
elaborades
encaboriar
encaboriat
enhorabona
ensabonada
escabotell
escalaborn
estabornir
estabornit
guardabosc
inabolible
laborantes
laboratori
laborioses
laboriosos
labortanes
lligaboscs
metabòlica
metabòlics
metabòlits
pabordessa
parabòlica
parabòlics
Reelaborar
segabosses
tabolleria
tapaboques
Tetraborat
tetrabòric
tocaboires

Paraules que tinguin 11 lletres

abombollada
abombollats
abominables
abordadores
aborgonyada
aborgonyats
aborronador
abortivitat
abotifarrar
abotifarrat
anabòliques
catabolisme
col·laborar
col·laboren
dessaborida
dessaborits
diabòliques
encaboriada
encaboriats
enhorabones
esplugabous
guardaboscs
hemimetàbol
holometàbol
inabordable
laboralista
laboratoris
llevabocins
malabonança
metabolisme
mirabolaner
pabordesses
palabordons
parabolista
paraboloide
priaboniana
priabonians
rabosinques
reelaborada
reelaborava
saboritzant
sabotejador
serrabosses
tallabosses
torcaboques

Paraules que tinguin 12 lletres

abombollades
abonançament
abonyegadura
abonyegament
aborgonyades
aborrallonar
aborrallonat
aborronadora
aborronadors
aborronament
abotifarrada
abotifarrats
anabolitzant
assaboriment
catabòliques
desabonament
desabonyegar
desensabonar
dessaborides
encaboriades
encaboriador
encabotament
escalabornar
escurabosses
estrabòmetre
estrabotomia
hemimetàbola
hemimetàbols
holometàbola
holometàbols
laboriositat
llançabombes
metabòliques
metabolitzar
parabòliques
paraboloïdal
portabobines
priabonianes
reelaboració
saborosament
sabotejadora
sabotejadors
semielaborat

Paraules que tinguin 13 lletres

abolicionisme
abolicionista
aborrallonada
aborrallonats
aborronadores
abotifarrades
anabòlicament
antimetabòlit
col·laboració
col·laborador
col·laboraren
desencaboriar
diabòlicament
encaboriadora
encaboriadors
encaboriament
estaborniment
hemimetàboles
heterometàbol
holometàboles
laboriosament
laboulbenials
metabolímetre
metabolitzada
parabolicitat
portabombetes
sabotejadores
semielaborats

Paraules que tinguin 14 lletres

abominablement
aborrallonades
abotifarrament
catabòlicament
col·laboradora
col·laboradors
desabonyegador
encaboriadores
escalabornador
escalabornareu
heterometàbola
heterometàbols
metabòlicament
metabolitzable
parabòlicament

Paraules que tinguin 15 lletres

aborrallonament
col·laboradores
heterometàboles
juridicolaboral

Paraules que tinguin 17 lletres

dicarbadodecaborà

Paraules que tinguin 18 lletres

cilindroparabòlics
col·laboracionisme
col·laboracionista


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,89 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)