logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 4345),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Acabin en "io".
  • Utilitzant el super diccionari de català (654.000 paraules). Inclou paraules no oficials, topònims, ciències, noms propis, dialectes des de Valencià a Gironí i un llarg etc..

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

àgio, Baió, bífio, bio, Boió, brio, Brió, cio, Ció, clio, coió, crio, cútio, dió, dúrio, Faió, fio.

Paraules que tinguin 2 síl·labes

Accio, acció, adàgio, adio, aguió, Albió, alció, alio, Alió, Altaió, alvísio, Amfió, amplio, anió, antónio, arció, arnio, arpió, arrio, aspio, atio, àudio, Ausió, avio, avió, baccio, barió, bastió, biblio, bilió, Bobbio, boio, Bornió, bustio, cadmio, cambraió, camió, campió, canvio, capció, Cardio, cario, carpio, Carrió, catió, caució, cessió, Chulió, cisió, Clarió, cláudio, clovio, coccio, cocció, concrio, confio, congrio, contraió, copio, copió, cossío, curió, curzio, dació, dàimio, dassió, desfio, desnio, destrio, desvio, Dianió, dicció, disàgio, duccio, durio, elísio, embrió, envio, espio, espió, estrio, eugénio, exió, expio, faccio, facció, facio, fallió, fangio, fermió, ficció, filio, fissió, flexió, florio, fluxió, foció, folio.

Paraules que tinguin 3 síl·labes

abducció, abjecció, ablació, ablucció, ablució, aboio, aborció, abrasió, abrevio, abrupció, abscisió, abscissió, absorció, abstenció, abstersió, abstracció, abstricció, abusió, accepció, accessió, acordió, acotio, acreció, actuació, adagio, addicció, addició, adducció, adhesió, adició, adjunció, admissió, admixtió, adopció, adscripció, adsorció, adustió, advecció, afecció, aficció, afició, afilio, aflicció, afusió, agencio, agestió, agnació, agnició, agracio, agremio, agressió, aixerrio, Ajaccio, al·lusió, al·luvió, Alarió, alerió, alessio, algalio, ambició, ambrogio, amfictió, amfitrió, amissió, amnistio, amoció, amorrio, ampliació, andoio, anexió, angunio, annexió, antipòlio, Antonio, antrustió, anuncio, apario, aprecio, aprensió, aprisio, aprisió, apropio, arborio, arcuació, arguïció, argüició, Aristió, arpegio, arquació, arterio, ascanio, ascenció, Ascensió, Asensio, asfixio, aspersió, assacio, asserció, assetio, assitio, associo, Assumpció, astricció, atenció, atracció, atrició, atrofio, attilio, audició, autoràdio, autounió, auxilio, avario, aversió, aviació, avicio, avulsió, bacterio, badafió, balafio, basinio, Benifaió, Besarió, bescanvio, besiaio, bicampió, bijecció, biliació, binació, biografio, biplosió, bisecció, bitensió, Boccaccio, Boecio, boleio, botafió, bromació, brotació, bullició, cagatió, calandrió, calumnio, captació, carbanió, carnació, carpaccio, cassació, castració, castruccio, causació, celació, celorrio, centració, Centurió, cessació, ciclació, ciliació, circuïció, citació, claustració, clonació, cloració, coacció, coerció, cogestió, cognació, cognició, cohesió, coinfecció, coinjecció, col·lació, col·lecció, col·legio, col·lisió, col·lodió, col·lusió, col·luvió, collurio, combustió, comercio, comissió, commixtió, commoció, compassió, compendio, compleció, complexió, comprensió, compressió, compudio, compulsió, compunció, comunió, conació, Concepció, concessió, concilio, concisió, conclusió, concocció, concreció, concussió, condició, conducció, confecció, confessió, confracció, confusió, congenio, congestió, congracio, conjunció, connexió, consciencio, consorcio, constricció, construcció, consumpció, contagio, contagió, contenció, contorsió, contracció, contrario, contricció, contrició, contusió, convecció, convenció, conversió, convicció, convulsió, cooptació, corrasió, correcció, corrosió, corrupció, creació, cremació, crismació, crispació, curació, curtació, custodio, dactilió, dalmacio, dalmasio, damnació, datació, decepció, decisió, decocció, decurió, dedició, deducció, defecció, defensió, deflació, deflexió, defolio, defunció, deglució, dejecció, delació, deleció, delmació, delusió, dentició, denuncio, depleció, deprecio, depressió, derisió, desafio, descanvio, descensió, desconfio, descripció, deserció, desficio, desgracio, desmaio, desmorrio, desorció, despario, desparió, dessuació, destapio, destrucció, desunió, desvario, desviació, detecció, detenció, detersió, detracció, detrició, deucalió, devoció, diacodió, difracció, difusió, digestió, dignació, digressió, dilació, dilecció, dilució, diluvio, diluvió, dimensió, dimidio, dimissió, dimonió, direcció, discissió, discreció, discussió, disfunció, disjunció, dispersió, disrupció, dissecció, dissensió, dissocio, dissuasió, distancio, distensió, distinció, distorsió, distracció, diversió, divisió, divorcio, divulsió, donació, dormició, dotació, duració, eclosió, edició, educció, efigio, efluxió, efracció, efusió, egidio, egressió, ejecció, elació, elecció, elisió, elogio, elució, elusió, eluvió, embarrio, embornio, embussió, emersió, emissió, emmurrio, emoció, empal·lio, empressió, emulsió, emunció, encirio, encofio, encomio, encossio, enderio, enfurio, engabio, engalio, enjoio, enrabio, enraio, ensarrio, ensomnio, ensulsio, entoio, entrecrio, enturió, enuncio, envidrio, equació, erecció, erosió, erupció, esbadio, esbarrio, escansió, escanvio, escapció, escarrio, Escipió, escissió, escolio, escorpió, escutio, esgaio, esgarrio, esglaio, esgrafio, espaio, especio, espifio, esplaio, espolio, esquio, estació, estaio, estalvio, esternio, estriació, estricció, estuació, estudio, esturió, euxenio, evasió, evecció, eversió, evicció, evulsió, exacció, excepció, excisió, exclusió, excorio, excreció, excursió, excussió, exempció, exerció, exfolio, exhaustió, exilio, expansió, expatrio, expiació, explosió, expressió, expropio, expulsió, exsucció, extasio, extensió, extinció, extorsió, extracció, extravio, extrusió, falloppio, falsació, fantasio, fasciació, fel·lació, ferlosio, ferruccio, fetació, ficació, filiació, filmació, filtració, fitació, fixació, floració, flotació, fluctuació, fluoració, foliació, fonació, foravio.

Paraules que tinguin 4 síl·labes

abdicació, aberració, abjuració, ablactació, ablegació, abnegació, abolició, abreacció, abreviació, abrogació, absolució, acaricio, accentuació, acceptació, aceració, acilació, aclamació, acomboio, acondicio, acotació, activació, acusació, acutorsió, adaptació, adequació, adjuració, admiració, admonició, adnotació, adoració, adprecació, adpromissió, adquisició, adulació, adunació, adveració, advocació, aeració, afectació, afidació, afiliació, afinació, afirmació, afixació, africació, afrontació, agitació, aglactació, aglutició, agomboio, agradació, agravació, agregació, agremiació, agrupació, ajusticio, al·legació, al·ligació, al·locució, albicació, alienació, alitació, alquilació, alteració, altercació, alternació, aluminio, alutació, ambientació, ambulació, aminació, amputació, anel·lació, anestesio, angulació, anhelació, animació, anotació, anteflexió, antelació, anteversió, antifricció, antitorsió, anul·lació, anulació, anunciació, Aparicio, aparició, apel·lació, apercepció, apetició, aplicació, aportació, aposició, apreciació, aprehensió, apropiació, aprovació, apuntació, arbitració, arefacció, arenació, arilació, arrogació, aspiració, assalario, assignació, associació, atalaio, atenuació, atestació, athanasio, atribució, augmentació, auguració, auscultació, autogestió, autografio, autoinducció, autoinfecció, autoinstrucció, autolesió, automació, automoció, autotorsió, avaluació, avocació, avorrició, baremació, basculació, benedicció, beneficio, benzoïlació, bifurcació, biinjecció, bilocació, bioconversió, bioerosió, bioreacció, bioturbació, bipartició, bipedació, biquaternió, blastulació, braquiació, cablegrafio, cablevisió, cal·ligrafio, calcinació, calculació, calefacció, campoosorio, cancel·lació, capbrevació, capitació, Caravaggio, carbocatió, carburació, cardioversió, carnització, cartografio, cavil·lació, cavitació, celebració, cementació, centuriació, cerebració, cianuració, ciclització, ciència-ficció, cimentació, cintil·lació, circulació, circumcel·lió, circumcisió, circumscripció, circumspecció, circumstancio, claudicació, coalició, coaptació, coartació, codecisió, codirecció, coedició, coequació, cogitació, cohibició, cohobació, col·legiació, col·ligació, col·limació, col·liquació, col·locació, col·loració, colantonio, collenuccio, coloració, combinació, comminació, comminució, commoració, commutació, compactació, comparació, compartició, compel·lació, compensació, competició, compilació, complexació, complicació, composició, comprovació, compulsació, compurgació, computació, concentració, conceptuació, concertació, conciliació, concitació, conculcació, condemnació, condensació, condonació, conferencio, confirmació, confiscació, conflagració, conformació, confortació, confrontació, confutació, congelació, conglobació, congregació, conjugació, conjuració, connotació, consagració, conscienciació, consecució, conservació, consignació, Consolació, conspiració, constatació, constel·lació, consternació, constipació, constitució, consultació, consumació, consumició, contemplació, contentació, contestació, contignació, continuació, contorbació, contracepció, contractació, contradicció, contrafacció, contrapressió, contrastació, contravenció, contribució, conurbació, conversació, convocació, convolució, cooperació, coordinació, copel·lació, copossessió, coproducció, copulació, coquització, coredempció, coronació, corporació, correlació, corrent-tensió, corresponsió, corrivació, corrugació, cosmovisió, cotització, crepitació, crioextracció, criofixació, crioplanació, crioturbació, criptografio, cromització, croquització, crucifixió, cubicació, culminació, cunnilinció, cutització, debel·lació, decalvació, decantació, declamació, declaració, declinació, decol·lació, deconstrucció, decoració, decortació, decretació, decurtació, decurvació, decussació, dedicació, defalcació, defecació, definició, deflactació, deflagració, deflegmació, deflemació, defloració, defoliació, deformació, defraudació, deglutició, degollació, degradació, degustació, deïficació, delectació, delegació, demacració, demarcació, demolició, demostració, denegació, denigració, denotació, denudació, denunciació, deperdició, depilació, deploració, deportació, deposició, depravació, deprecació, depreciació, depredació, deprivació, depuració, derivació, derogació, desafecció, desapario, desaprensió, desapropio, desatenció, descamació, descompressió, descongestió, desconnexió, desconstrucció, desdotació, desemmurrio, desempal·lio, desencossio, desenfurio, desengabio, desenrabio, desensarrio, desfloració, desglaciació, desgravació, designació, desil·lusió, desinfecció, desinserció, desinversió, deslliuració, desmemorio, desnatació, desnitració, desnutrició, desobstrucció, desolació, desopressió, desplantació, despoblació, despossessió, desprestigio, desprevenció, desproporció, desprotecció, despumació, dessecació, dessudació, destil·lació, destinació, destitució, desvirtuació, detestació, detonació, detractació, deturpació, deuteració, devaluació, devastació, devolució, dextrinació, diagramació, dialització, diazotació, difamació, diferencio, difidació, diftongació, digitació, dilatació, diligencio, dimanació, dimidiació, diputació, disceptació, disculpació, disgregació, dislocació, disminució, dismutació, dispensació, disposició, disputació, disquisició, dissecació, dissertació, dissipació, dissociació, dissolució, distanciació, distribució, divagació, divertició, divinació, divulgació, domicilio, dominació, dualització, dubitació, duplicació, ebullició, eburnació, educació, efectuació, elevació, elixació, elocució, elongació, els Plans de Sió, elutriació, eluviació, emaciació, emanació, embabaio, embarcació, embotició, embrocació, emigració, empastració, emplastració, emprimació, emulació, emundació, encaborio, encamació, encantació, Encarnació, enclavació, encriptació, encunyació, endimonio, enervació, enfilació, enfloració, englaciació, englobació, enjudicio, enquiridió, entonació, enunciació, epilació, episodio, equitació, erogació, eructació, erudició, esborneio, esmaltació, espal·lació, especiació, espiració, Espiridió, esplanació, espoliació, esputació, estagflació, estagnació, estalació, estampació, estancació, estanflació, estil·lació, estimació, estipendio, estivació, estormeio, etilació, etiolació, euroregió, eurovisió, evacuació, evagació, eventració, evidencio, evitació, evocació, evolució, exaltació, excavació, exceptuació, excitació, exclamació, exclaustració, excomunió, excoriació, exculpació, excusació, execració, execució, exfoliació, exhalació, exhibició, exhortació, exhumació, exornació, expatriació, expectació, expedició, expendició, expilació, expiració, explanació, explantació, explicació, exploració, explotació, expolició, exportació, exposició, expromissió, expropiació, expugnació, expuntuació, expurgació, exsolució, exsudació, exsuflació, extenuació, extirpació, extradició, extraversió, extremuncio, extremunció, exultació, exuviació, fabricació, fabulació, facturació, fascinació, fatigació, fecundació, federació, feixuració, fenestració, fermentació, festinació, fibril·lació, fidejussió, figuració, fissuració, flabel·lació, flagel·lació, floculació, fluïdització, fomentació, fonovisió, foradació.

Paraules que tinguin 5 síl·labes

abalienació, abirritació, abominació, acceleració, acceptilació, acció-reacció, acetilació, acidulació, aclimatació, acomodació, acreditació, acrementació, acrementició, actualització, aculturació, acumulació, adjectivació, adjudicació, administració, adulteració, aerostació, afabulació, afonització, aforestació, agilitació, agilització, aglomeració, aglutinació, agnominació, agrarització, agudització, al·lergització, al·literació, al·litització, al·lucinació, albitització, alcalització, alcanització, alcohilació, aldolització, alimentació, alineació, alliberació, alpinització, altiplanació, altitud-pressió, amalgamació, amonestació, amortització, amplificació, anarquització, anhidrització, anideació, anihilació, animadversió, aniquilació, anivellació, anodització, anovulació, antelocació, anteposició, anticipació, anticoncepció, anticorrupció, antiradiació, antropització, aparroquio, apodització, apostemació, apostrofació, appertització, apropinquació, aproximació, arabització, arborització, arenització, argilització, argumentació, articulació, asseguració, asseveració, assibilació, assimilació, atomització, aurificació, austenització, autenticació, autoadhesió, autoagressió, autoal·lusió, autocombustió, autocompassió, autocompleció, autoconducció, autocontenció, autoconvecció, autocorrecció, autocuració, autodestrucció, autodifusió, autodigestió, autodirecció, autoedició, autoformació, autoguarició, autoinculpació, autoinflamació, autonomació, autoocupació, autooxidació, autopalpació, autopromoció, autopropulsió, autoprotecció, autopunició, autoreducció, autoregressió, autorització, autorotació, autosuccessió, autosuggestió, autotransfusió, avantvotació, balcanització, banalització, basificació, biodegradació, bioremediació, bioretroacció, biotransformació, bituminació, bolxevització, bonderització, bonificació, bretxificació, calcificació, calorització, canalització, cancerització, canonització, capacitació, capitulació, caprificació, carbonatació, carbonilació, carbonització, carboxilació, carnificació, carstificació, caseïficació, castrametació, catalogació, catequització, caustificació, cauterització, cefalització, centralització, centrifugació, cerificació, certificació, cicatrització, circuminsessió, circumlocució, circumnutació, circumval·lació, circumvolució, ciruculació, civilització, clarificació, classificació, climatització, cloritització, clorofil·lació, clusterització, coacervació, coadquisició, coagulació, codificació, coeducació, coevolució, cogeneració, cohabitació, col·laboració, col·lineació, colonització, commemoració, commensuració, commiseració, compaginació, compenetració, complementació, complimentació, comunicació, concameració, concatenació, concelebració, condecoració, condimentació, conduplicació, confabulació, confarreació, confederació, configuració, conglomeració, conglutinació, congratulació, conjuminació, conmensuració, consideració, consolidació, consubstanciació, contaminació, contemperació, contenització, contingentació, contraindicació, contrainformació, contraposició, contraprestació, contrareacció, contraval·lació, convalidació, coreografio, corroboració, cosificació, crioconservació, criogenització, criosublimació, criptodepressió, crisalidació, cristal·lització, cristianització, cronificació, crucificació, cubanització, culturització, cursivització, cutinització, cutireacció, damnificació, deambulació, debilitació, decapitació, decoloració, decorticació, decrepitació, defeminació, defenestració, deforestació, degeneració, deglutinació, deionització, delaminació, deliberació, delimitació, delineació, demodulació, demonització, denominació, densificació, dentalització, denticulació, depauperació, depopulació, dermoreacció, desaccentuació, desaceració, desactivació, desadaptació, desafectació, desafinació, desagregació, desamidació, desaminació, desanimació, desaparició, desaplicació, desapropiació, desaprovació, desaspiració, descapsulació, descarburació, desceleració, descloruració, descol·locació, descoloració, descompensació, descompilació, descomposició, desconcentració, desconceptuació, descongelació, desconsolació, descontentació, desconvolució, descoordinació, desculturació, desembabaio, desencaborio, desendimonio, desentonació, desertització, desesperació, desestimació, desexcitació, desfibril·lació, desfibrinació, desfiguració, desfloculació, desforestació, desfosforació, desfragmentació, deshabituació, deshidratació, desimantació, desimposició, desinclinació, desincrustació, desindexació, desinfatuació, desinfestació, desinflamació, desinformació, desinhibició, desinsectació, desinstal·lació, desintegració, desionització, desmetilació, desmitització, desmodulació, desmotivació, desnivellació, desobturació, desocupació, desodoració, desopilació, desorientació, desoxidació, despigmentació, despreparació, desprogramació, desratització, desregulació, dessaturació, dessulfitació, dessulfonació, dessulfuració, destoxicació, desvaloració, desvertebració, desvinculació, deterioració, determinació, diazoreacció, difarreacció, diferenciació, digna de sanció, digne de sanció, dignes de sanció, dignificació, dilaceració, dilapidació, dilucidació, dimerització, dinamització, discontinuació, discriminació, disseminació, dissimilació, dissimulació, divinització, documentació, domesticació, domiciliació, dosificació, dramatització, dretanització, drogaaddicció, drogoaddicció, dulcificació, edafització, edificació, edulcoració, efeminació, ejaculació, elaboració, elafebolió, electrització, electrocució, electrostricció, eliminació, elucidació, elucubració, emancipació, emasculació, emfasització, emfatització, encapsidació, encapsulació, enculturació, endevinació, enolització, enquadernació, entronització, enucleació, enumeració, eolització, epoxidació, equalització, equiparació, equipartició, equivocació, eradicació, erotització, escarceració, escintil·lació, esclavització, escripturació, especulació, esporulació, estabulació, estatització, estenografio, estilització, estimulació, estipulació, estrangulació, estratovisió, estridulació, estrobilació, estructuració, estupefacció, eterització, etoxilació, euroelecció, euroemissió, europeïtzació, eutrofització, evaginació, evaporació, evisceració, exacerbació, exageració, examinació, exanimació, exasperació, excarceració, excardinació, excogitació, excorticació, exercitació, exinanició, existimació, exoneració, expectoració, expencilació, expensilació, explicitació, exsanguinació, exterminació, externització, extrapolació, extravasació, exulceració, facilitació, factorització, falsificació, faradització, fasciculació, fecundització, felicitació, feminització, fenificació, fer una punció, fertilització, fertirrigació, fidelització, filodifusió, finalització, finlandització, fiscalització, fistulització, fluïdificació, focalització, fonamentació.

Paraules que tinguin 6 síl·labes

acetalització, acetificació, acidificació, adverbialització, aerificació, aerodistorsió, aeroflotació, al·legorització, al·loimmunització, al·lotrasplantació, alcalificació, alcalinització, alcoholització, alfabetització, alveolització, amonificació, animalització, anticondensació, antigravitació, antracitització, aromatització, arterialització, autentificació, autoacceptació, autoacusació, autoafirmació, autoamputació, autoaplicació, autoassociació, autoavaluació, autocol·limació, autocompensació, autoconservació, autocontemplació, autocorrelació, autodefinició, autodepuració, autodissolució, autoeducació, autoexcitació, autoexploració, autoexposició, autofecundació, autogeneració, autoimmunització, autoinoculació, autointoxicació, autoionització, autolimitació, autoliquidació, autolubricació, automarginació, automatització, automedicació, automodulació, automutilació, autoproclamació, autoregulació, autorelaxació, autoreproducció, autosatisfacció, autosegregació, autotrasplantació, autovaccinació, autovacunació, autovaloració, auxosporulació, axiomatització, beatificació, bilabialització, bioacumulació, bioalimentació, bioclimatització, biodesfibril·lació, biodeterioració, bipolarització, burocratització, cal·ligrafització, calorificació, calorifugació, cantonalització, caolinització, capitalització, caracterització, caramel·lització, carbonitruració, castellanització, catalanització, categorització, ceratinització, ciberlegislació, cinematografio, circularització, circumnavegació, cloroformització, coaglutinació, coarticulació, col·lectivització, comercialització, compartimentació, complexificació, comptabilització, conceptualització, confraternització, consonantització, contemporització, contextualització, contraacusació, contradeclaració, contraexposició, contraprogramació, contraproposició, contrarevolució, coparticipació, coprecipitació, corporificació, criminalització, criocauterització, criodeshidratació, culpabilització, decalcificació, decimalització, decodificació, democratització, demultiplicació, derivatització, desacceleració, desaclimatació, desacreditació, desalineació, desamortització, desaparroquio, desarticulació, desassimilació, desautorització, desbasificació, descalcificació, descarbonatació, descarbonització, descarboxilació, descartelització, descatolització, descentralització, descerebel·lació, descodificació, descolonització, desconsideració, descontaminació, desdiferenciació, desedificació, deselectrització, desertificació, desestatització, desestructuració, desgasificació, deshidrogenació, deshumanització, desincentivació, desincorporació, desinsaculació, desintermediació, desintoxicació, deslabialització, deslegalització, deslocalització, desmagnetització, desmassificació, desmetilització, desmielinització, desmitificació, desmobilització, desmonetització, desmoralització, desmultiplicació, desnasalització, desnazificació, desnebulització, desnitrificació, desorganització, desoxigenació, despalatització, desparasitació, despectinització, despenalització, despolarització, despolitització, despreocupació, despressurització, desprivatització, desproporcionació, desqualificació, dessacralització, dessalinització, dessatel·lització, dessincronització, destartranització, destribalització, desurbanització, desvalorització, desvigorització, desvitrificació, diagonalització, dialectalització, digitalització, discapacitació, diversificació, dolomitització, edipificació, electrificació, electroerosió, electroformació, electrolització, electromigració, escarificació, escenificació, esclerificació, escolarització, escorificació, espanyolització, especialització, especificació, espiralització, espirantització, esponsorització, esquematització, estabilització, estandardització, estatalització, estereovisió, esterificació, esterilització, estigmatització, estrangerització, estratificació, eterificació, euskaldunització, evangelització, excomunicació, exemplificació, exogastrulació, exopercolació, experimentació, exteriorització, externalització, extralimitació, familiarització, faringalització, federalització, fer una novació, flexibilització, fonologització.

Paraules que tinguin 7 síl·labes

aeronavegació, al·loaglutinació, alcoholificació, aleatorització, americanització, anatematització, artificialització, autoaglomeració, autoaglutinació, autoconfiguració, autodeterminació, autohipnotització, autolubrificació, autopol·linització, autoqualificació, autorealització, canviar de jurisdicció, caricaturització, connaturalització, contraaculturació, copolimerització, dactilocomposició, davantal de protecció, davantals de protecció, deculturalització, desacidificació, desalcalinització, desalcoholització, descapitalització, descastellanització, descatalanització, descontextualització, desescolarització, desestabilització, desestalinització, desfonologització, deshidrocongelació, deshumidificació, desindustrialització, deslateralització, desmaterialització, desmilitarització, desmineralització, desmitologització, desnacionalització, desnaturalització, desnuclearització, despalatalització, despersonalització, despolimerització, despopularització, dessensibilització, desvalencianització, ecolocalització, electroconformació, electrodeposició, electrodissolució, endoreduplicació, espiritualització, evapotranspiració, exsanguinotransfusió.

Paraules que tinguin 8 síl·labes

autooxidació-reducció, autosensibilització, centrifugació-extrusió, coresponsabilització, desestacionalització, desgramaticalització, desideologització, electrocoagulació, electrofocalització, espectacularització.


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:
  • Totes les paraules que tinguin "io" a qualsevol lloc.
  • Truc: Si utilitzes 2 o més lletres en la terminació, s'utilitza la base de dades gegant (més de 654 mil paraules). Si a la finalització utilitzes sols 1 lletra o cap, es busca a la base de dades reduïda (la oficial, de 165 mil paraules)


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,19 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)