logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 4345),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Acabin en "io".
  • Utilitzant el super diccionari de català (654.000 paraules). Inclou paraules no oficials, topònims, ciències, noms propis, dialectes des de Valencià a Gironí i un llarg etc..

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

àgio
Baió
bífio
bio
Boió
brio
Brió
cio
Ció
clio
coió
crio
cútio
dió
dúrio
Faió
fio

Paraules que tinguin 2 síl·labes

Accio
acció
adàgio
adio
aguió
Albió
alció
alio
Alió
Altaió
alvísio
Amfió
amplio
anió
antónio
arció
arnio
arpió
arrio
aspio
atio
àudio
Ausió
avio
avió
baccio
barió
bastió
biblio
bilió
Bobbio
boio
Bornió
bustio
cadmio
cambraió
camió
campió
canvio
capció
Cardio
cario
carpio
Carrió
catió
caució
cessió
Chulió
cisió
Clarió
cláudio
clovio
coccio
cocció
concrio
confio
congrio
contraió
copio
copió
cossío
curió
curzio
dació
dàimio
dassió
desfio
desnio
destrio
desvio
Dianió
dicció
disàgio
duccio
durio
elísio
embrió
envio
espio
espió
estrio
eugénio
exió
expio
faccio
facció
facio
fallió
fangio
fermió
ficció
filio
fissió
flexió
florio
fluxió
foció
folio

Paraules que tinguin 3 síl·labes

abducció
abjecció
ablació
ablucció
ablució
aboio
aborció
abrasió
abrevio
abrupció
abscisió
abscissió
absorció
abstenció
abstersió
abstracció
abstricció
abusió
accepció
accessió
acordió
acotio
acreció
actuació
adagio
addicció
addició
adducció
adhesió
adició
adjunció
admissió
admixtió
adopció
adscripció
adsorció
adustió
advecció
afecció
aficció
afició
afilio
aflicció
afusió
agencio
agestió
agnació
agnició
agracio
agremio
agressió
aixerrio
Ajaccio
al·lusió
al·luvió
Alarió
alerió
alessio
algalio
ambició
ambrogio
amfictió
amfitrió
amissió
amnistio
amoció
amorrio
ampliació
andoio
anexió
angunio
annexió
antipòlio
Antonio
antrustió
anuncio
apario
aprecio
aprensió
aprisio
aprisió
apropio
arborio
arcuació
arguïció
argüició
Aristió
arpegio
arquació
arterio
ascanio
ascenció
Ascensió
Asensio
asfixio
aspersió
assacio
asserció
assetio
assitio
associo
Assumpció
astricció
atenció
atracció
atrició
atrofio
attilio
audició
autoràdio
autounió
auxilio
avario
aversió
aviació
avicio
avulsió
bacterio
badafió
balafio
basinio
Benifaió
Besarió
bescanvio
besiaio
bicampió
bijecció
biliació
binació
biografio
biplosió
bisecció
bitensió
Boccaccio
Boecio
boleio
botafió
bromació
brotació
bullició
cagatió
calandrió
calumnio
captació
carbanió
carnació
carpaccio
cassació
castració
castruccio
causació
celació
celorrio
centració
Centurió
cessació
ciclació
ciliació
circuïció
citació
claustració
clonació
cloració
coacció
coerció
cogestió
cognació
cognició
cohesió
coinfecció
coinjecció
col·lació
col·lecció
col·legio
col·lisió
col·lodió
col·lusió
col·luvió
collurio
combustió
comercio
comissió
commixtió
commoció
compassió
compendio
compleció
complexió
comprensió
compressió
compudio
compulsió
compunció
comunió
conació
Concepció
concessió
concilio
concisió
conclusió
concocció
concreció
concussió
condició
conducció
confecció
confessió
confracció
confusió
congenio
congestió
congracio
conjunció
connexió
consciencio
consorcio
constricció
construcció
consumpció
contagio
contagió
contenció
contorsió
contracció
contrario
contricció
contrició
contusió
convecció
convenció
conversió
convicció
convulsió
cooptació
corrasió
correcció
corrosió
corrupció
creació
cremació
crismació
crispació
curació
curtació
custodio
dactilió
dalmacio
dalmasio
damnació
datació
decepció
decisió
decocció
decurió
dedició
deducció
defecció
defensió
deflació
deflexió
defolio
defunció
deglució
dejecció
delació
deleció
delmació
delusió
dentició
denuncio
depleció
deprecio
depressió
derisió
desafio
descanvio
descensió
desconfio
descripció
deserció
desficio
desgracio
desmaio
desmorrio
desorció
despario
desparió
dessuació
destapio
destrucció
desunió
desvario
desviació
detecció
detenció
detersió
detracció
detrició
deucalió
devoció
diacodió
difracció
difusió
digestió
dignació
digressió
dilació
dilecció
dilució
diluvio
diluvió
dimensió
dimidio
dimissió
dimonió
direcció
discissió
discreció
discussió
disfunció
disjunció
dispersió
disrupció
dissecció
dissensió
dissocio
dissuasió
distancio
distensió
distinció
distorsió
distracció
diversió
divisió
divorcio
divulsió
donació
dormició
dotació
duració
eclosió
edició
educció
efigio
efluxió
efracció
efusió
egidio
egressió
ejecció
elació
elecció
elisió
elogio
elució
elusió
eluvió
embarrio
embornio
embussió
emersió
emissió
emmurrio
emoció
empal·lio
empressió
emulsió
emunció
encirio
encofio
encomio
encossio
enderio
enfurio
engabio
engalio
enjoio
enrabio
enraio
ensarrio
ensomnio
ensulsio
entoio
entrecrio
enturió
enuncio
envidrio
equació
erecció
erosió
erupció
esbadio
esbarrio
escansió
escanvio
escapció
escarrio
Escipió
escissió
escolio
escorpió
escutio
esgaio
esgarrio
esglaio
esgrafio
espaio
especio
espifio
esplaio
espolio
esquio
estació
estaio
estalvio
esternio
estriació
estricció
estuació
estudio
esturió
euxenio
evasió
evecció
eversió
evicció
evulsió
exacció
excepció
excisió
exclusió
excorio
excreció
excursió
excussió
exempció
exerció
exfolio
exhaustió
exilio
expansió
expatrio
expiació
explosió
expressió
expropio
expulsió
exsucció
extasio
extensió
extinció
extorsió
extracció
extravio
extrusió
falloppio
falsació
fantasio
fasciació
fel·lació
ferlosio
ferruccio
fetació
ficació
filiació
filmació
filtració
fitació
fixació
floració
flotació
fluctuació
fluoració
foliació
fonació
foravio

Paraules que tinguin 4 síl·labes

abdicació
aberració
abjuració
ablactació
ablegació
abnegació
abolició
abreacció
abreviació
abrogació
absolució
acaricio
accentuació
acceptació
aceració
acilació
aclamació
acomboio
acondicio
acotació
activació
acusació
acutorsió
adaptació
adequació
adjuració
admiració
admonició
adnotació
adoració
adprecació
adpromissió
adquisició
adulació
adunació
adveració
advocació
aeració
afectació
afidació
afiliació
afinació
afirmació
afixació
africació
afrontació
agitació
aglactació
aglutició
agomboio
agradació
agravació
agregació
agremiació
agrupació
ajusticio
al·legació
al·ligació
al·locució
albicació
alienació
alitació
alquilació
alteració
altercació
alternació
aluminio
alutació
ambientació
ambulació
aminació
amputació
anel·lació
anestesio
angulació
anhelació
animació
anotació
anteflexió
antelació
anteversió
antifricció
antitorsió
anul·lació
anulació
anunciació
Aparicio
aparició
apel·lació
apercepció
apetició
aplicació
aportació
aposició
apreciació
aprehensió
apropiació
aprovació
apuntació
arbitració
arefacció
arenació
arilació
arrogació
aspiració
assalario
assignació
associació
atalaio
atenuació
atestació
athanasio
atribució
augmentació
auguració
auscultació
autogestió
autografio
autoinducció
autoinfecció
autoinstrucció
autolesió
automació
automoció
autotorsió
avaluació
avocació
avorrició
baremació
basculació
benedicció
beneficio
benzoïlació
bifurcació
biinjecció
bilocació
bioconversió
bioerosió
bioreacció
bioturbació
bipartició
bipedació
biquaternió
blastulació
braquiació
cablegrafio
cablevisió
cal·ligrafio
calcinació
calculació
calefacció
campoosorio
cancel·lació
capbrevació
capitació
Caravaggio
carbocatió
carburació
cardioversió
carnització
cartografio
cavil·lació
cavitació
celebració
cementació
centuriació
cerebració
cianuració
ciclització
ciència-ficció
cimentació
cintil·lació
circulació
circumcel·lió
circumcisió
circumscripció
circumspecció
circumstancio
claudicació
coalició
coaptació
coartació
codecisió
codirecció
coedició
coequació
cogitació
cohibició
cohobació
col·legiació
col·ligació
col·limació
col·liquació
col·locació
col·loració
colantonio
collenuccio
coloració
combinació
comminació
comminució
commoració
commutació
compactació
comparació
compartició
compel·lació
compensació
competició
compilació
complexació
complicació
composició
comprovació
compulsació
compurgació
computació
concentració
conceptuació
concertació
conciliació
concitació
conculcació
condemnació
condensació
condonació
conferencio
confirmació
confiscació
conflagració
conformació
confortació
confrontació
confutació
congelació
conglobació
congregació
conjugació
conjuració
connotació
consagració
conscienciació
consecució
conservació
consignació
Consolació
conspiració
constatació
constel·lació
consternació
constipació
constitució
consultació
consumació
consumició
contemplació
contentació
contestació
contignació
continuació
contorbació
contracepció
contractació
contradicció
contrafacció
contrapressió
contrastació
contravenció
contribució
conurbació
conversació
convocació
convolució
cooperació
coordinació
copel·lació
copossessió
coproducció
copulació
coquització
coredempció
coronació
corporació
correlació
corrent-tensió
corresponsió
corrivació
corrugació
cosmovisió
cotització
crepitació
crioextracció
criofixació
crioplanació
crioturbació
criptografio
cromització
croquització
crucifixió
cubicació
culminació
cunnilinció
cutització
debel·lació
decalvació
decantació
declamació
declaració
declinació
decol·lació
deconstrucció
decoració
decortació
decretació
decurtació
decurvació
decussació
dedicació
defalcació
defecació
definició
deflactació
deflagració
deflegmació
deflemació
defloració
defoliació
deformació
defraudació
deglutició
degollació
degradació
degustació
deïficació
delectació
delegació
demacració
demarcació
demolició
demostració
denegació
denigració
denotació
denudació
denunciació
deperdició
depilació
deploració
deportació
deposició
depravació
deprecació
depreciació
depredació
deprivació
depuració
derivació
derogació
desafecció
desapario
desaprensió
desapropio
desatenció
descamació
descompressió
descongestió
desconnexió
desconstrucció
desdotació
desemmurrio
desempal·lio
desencossio
desenfurio
desengabio
desenrabio
desensarrio
desfloració
desglaciació
desgravació
designació
desil·lusió
desinfecció
desinserció
desinversió
deslliuració
desmemorio
desnatació
desnitració
desnutrició
desobstrucció
desolació
desopressió
desplantació
despoblació
despossessió
desprestigio
desprevenció
desproporció
desprotecció
despumació
dessecació
dessudació
destil·lació
destinació
destitució
desvirtuació
detestació
detonació
detractació
deturpació
deuteració
devaluació
devastació
devolució
dextrinació
diagramació
dialització
diazotació
difamació
diferencio
difidació
diftongació
digitació
dilatació
diligencio
dimanació
dimidiació
diputació
disceptació
disculpació
disgregació
dislocació
disminució
dismutació
dispensació
disposició
disputació
disquisició
dissecació
dissertació
dissipació
dissociació
dissolució
distanciació
distribució
divagació
divertició
divinació
divulgació
domicilio
dominació
dualització
dubitació
duplicació
ebullició
eburnació
educació
efectuació
elevació
elixació
elocució
elongació
els Plans de Sió
elutriació
eluviació
emaciació
emanació
embabaio
embarcació
embotició
embrocació
emigració
empastració
emplastració
emprimació
emulació
emundació
encaborio
encamació
encantació
Encarnació
enclavació
encriptació
encunyació
endimonio
enervació
enfilació
enfloració
englaciació
englobació
enjudicio
enquiridió
entonació
enunciació
epilació
episodio
equitació
erogació
eructació
erudició
esborneio
esmaltació
espal·lació
especiació
espiració
Espiridió
esplanació
espoliació
esputació
estagflació
estagnació
estalació
estampació
estancació
estanflació
estil·lació
estimació
estipendio
estivació
estormeio
etilació
etiolació
euroregió
eurovisió
evacuació
evagació
eventració
evidencio
evitació
evocació
evolució
exaltació
excavació
exceptuació
excitació
exclamació
exclaustració
excomunió
excoriació
exculpació
excusació
execració
execució
exfoliació
exhalació
exhibició
exhortació
exhumació
exornació
expatriació
expectació
expedició
expendició
expilació
expiració
explanació
explantació
explicació
exploració
explotació
expolició
exportació
exposició
expromissió
expropiació
expugnació
expuntuació
expurgació
exsolució
exsudació
exsuflació
extenuació
extirpació
extradició
extraversió
extremuncio
extremunció
exultació
exuviació
fabricació
fabulació
facturació
fascinació
fatigació
fecundació
federació
feixuració
fenestració
fermentació
festinació
fibril·lació
fidejussió
figuració
fissuració
flabel·lació
flagel·lació
floculació
fluïdització
fomentació
fonovisió
foradació

Paraules que tinguin 5 síl·labes

abalienació
abirritació
abominació
acceleració
acceptilació
acció-reacció
acetilació
acidulació
aclimatació
acomodació
acreditació
acrementació
acrementició
actualització
aculturació
acumulació
adjectivació
adjudicació
administració
adulteració
aerostació
afabulació
afonització
aforestació
agilitació
agilització
aglomeració
aglutinació
agnominació
agrarització
agudització
al·lergització
al·literació
al·litització
al·lucinació
albitització
alcalització
alcanització
alcohilació
aldolització
alimentació
alineació
alliberació
alpinització
altiplanació
altitud-pressió
amalgamació
amonestació
amortització
amplificació
anarquització
anhidrització
anideació
anihilació
animadversió
aniquilació
anivellació
anodització
anovulació
antelocació
anteposició
anticipació
anticoncepció
anticorrupció
antiradiació
antropització
aparroquio
apodització
apostemació
apostrofació
appertització
apropinquació
aproximació
arabització
arborització
arenització
argilització
argumentació
articulació
asseguració
asseveració
assibilació
assimilació
atomització
aurificació
austenització
autenticació
autoadhesió
autoagressió
autoal·lusió
autocombustió
autocompassió
autocompleció
autoconducció
autocontenció
autoconvecció
autocorrecció
autocuració
autodestrucció
autodifusió
autodigestió
autodirecció
autoedició
autoformació
autoguarició
autoinculpació
autoinflamació
autonomació
autoocupació
autooxidació
autopalpació
autopromoció
autopropulsió
autoprotecció
autopunició
autoreducció
autoregressió
autorització
autorotació
autosuccessió
autosuggestió
autotransfusió
avantvotació
balcanització
banalització
basificació
biodegradació
bioremediació
bioretroacció
biotransformació
bituminació
bolxevització
bonderització
bonificació
bretxificació
calcificació
calorització
canalització
cancerització
canonització
capacitació
capitulació
caprificació
carbonatació
carbonilació
carbonització
carboxilació
carnificació
carstificació
caseïficació
castrametació
catalogació
catequització
caustificació
cauterització
cefalització
centralització
centrifugació
cerificació
certificació
cicatrització
circuminsessió
circumlocució
circumnutació
circumval·lació
circumvolució
ciruculació
civilització
clarificació
classificació
climatització
cloritització
clorofil·lació
clusterització
coacervació
coadquisició
coagulació
codificació
coeducació
coevolució
cogeneració
cohabitació
col·laboració
col·lineació
colonització
commemoració
commensuració
commiseració
compaginació
compenetració
complementació
complimentació
comunicació
concameració
concatenació
concelebració
condecoració
condimentació
conduplicació
confabulació
confarreació
confederació
configuració
conglomeració
conglutinació
congratulació
conjuminació
conmensuració
consideració
consolidació
consubstanciació
contaminació
contemperació
contenització
contingentació
contraindicació
contrainformació
contraposició
contraprestació
contrareacció
contraval·lació
convalidació
coreografio
corroboració
cosificació
crioconservació
criogenització
criosublimació
criptodepressió
crisalidació
cristal·lització
cristianització
cronificació
crucificació
cubanització
culturització
cursivització
cutinització
cutireacció
damnificació
deambulació
debilitació
decapitació
decoloració
decorticació
decrepitació
defeminació
defenestració
deforestació
degeneració
deglutinació
deionització
delaminació
deliberació
delimitació
delineació
demodulació
demonització
denominació
densificació
dentalització
denticulació
depauperació
depopulació
dermoreacció
desaccentuació
desaceració
desactivació
desadaptació
desafectació
desafinació
desagregació
desamidació
desaminació
desanimació
desaparició
desaplicació
desapropiació
desaprovació
desaspiració
descapsulació
descarburació
desceleració
descloruració
descol·locació
descoloració
descompensació
descompilació
descomposició
desconcentració
desconceptuació
descongelació
desconsolació
descontentació
desconvolució
descoordinació
desculturació
desembabaio
desencaborio
desendimonio
desentonació
desertització
desesperació
desestimació
desexcitació
desfibril·lació
desfibrinació
desfiguració
desfloculació
desforestació
desfosforació
desfragmentació
deshabituació
deshidratació
desimantació
desimposició
desinclinació
desincrustació
desindexació
desinfatuació
desinfestació
desinflamació
desinformació
desinhibició
desinsectació
desinstal·lació
desintegració
desionització
desmetilació
desmitització
desmodulació
desmotivació
desnivellació
desobturació
desocupació
desodoració
desopilació
desorientació
desoxidació
despigmentació
despreparació
desprogramació
desratització
desregulació
dessaturació
dessulfitació
dessulfonació
dessulfuració
destoxicació
desvaloració
desvertebració
desvinculació
deterioració
determinació
diazoreacció
difarreacció
diferenciació
digna de sanció
digne de sanció
dignes de sanció
dignificació
dilaceració
dilapidació
dilucidació
dimerització
dinamització
discontinuació
discriminació
disseminació
dissimilació
dissimulació
divinització
documentació
domesticació
domiciliació
dosificació
dramatització
dretanització
drogaaddicció
drogoaddicció
dulcificació
edafització
edificació
edulcoració
efeminació
ejaculació
elaboració
elafebolió
electrització
electrocució
electrostricció
eliminació
elucidació
elucubració
emancipació
emasculació
emfasització
emfatització
encapsidació
encapsulació
enculturació
endevinació
enolització
enquadernació
entronització
enucleació
enumeració
eolització
epoxidació
equalització
equiparació
equipartició
equivocació
eradicació
erotització
escarceració
escintil·lació
esclavització
escripturació
especulació
esporulació
estabulació
estatització
estenografio
estilització
estimulació
estipulació
estrangulació
estratovisió
estridulació
estrobilació
estructuració
estupefacció
eterització
etoxilació
euroelecció
euroemissió
europeïtzació
eutrofització
evaginació
evaporació
evisceració
exacerbació
exageració
examinació
exanimació
exasperació
excarceració
excardinació
excogitació
excorticació
exercitació
exinanició
existimació
exoneració
expectoració
expencilació
expensilació
explicitació
exsanguinació
exterminació
externització
extrapolació
extravasació
exulceració
facilitació
factorització
falsificació
faradització
fasciculació
fecundització
felicitació
feminització
fenificació
fer una punció
fertilització
fertirrigació
fidelització
filodifusió
finalització
finlandització
fiscalització
fistulització
fluïdificació
focalització
fonamentació

Paraules que tinguin 6 síl·labes

acetalització
acetificació
acidificació
adverbialització
aerificació
aerodistorsió
aeroflotació
al·legorització
al·loimmunització
al·lotrasplantació
alcalificació
alcalinització
alcoholització
alfabetització
alveolització
amonificació
animalització
anticondensació
antigravitació
antracitització
aromatització
arterialització
autentificació
autoacceptació
autoacusació
autoafirmació
autoamputació
autoaplicació
autoassociació
autoavaluació
autocol·limació
autocompensació
autoconservació
autocontemplació
autocorrelació
autodefinició
autodepuració
autodissolució
autoeducació
autoexcitació
autoexploració
autoexposició
autofecundació
autogeneració
autoimmunització
autoinoculació
autointoxicació
autoionització
autolimitació
autoliquidació
autolubricació
automarginació
automatització
automedicació
automodulació
automutilació
autoproclamació
autoregulació
autorelaxació
autoreproducció
autosatisfacció
autosegregació
autotrasplantació
autovaccinació
autovacunació
autovaloració
auxosporulació
axiomatització
beatificació
bilabialització
bioacumulació
bioalimentació
bioclimatització
biodesfibril·lació
biodeterioració
bipolarització
burocratització
cal·ligrafització
calorificació
calorifugació
cantonalització
caolinització
capitalització
caracterització
caramel·lització
carbonitruració
castellanització
catalanització
categorització
ceratinització
ciberlegislació
cinematografio
circularització
circumnavegació
cloroformització
coaglutinació
coarticulació
col·lectivització
comercialització
compartimentació
complexificació
comptabilització
conceptualització
confraternització
consonantització
contemporització
contextualització
contraacusació
contradeclaració
contraexposició
contraprogramació
contraproposició
contrarevolució
coparticipació
coprecipitació
corporificació
criminalització
criocauterització
criodeshidratació
culpabilització
decalcificació
decimalització
decodificació
democratització
demultiplicació
derivatització
desacceleració
desaclimatació
desacreditació
desalineació
desamortització
desaparroquio
desarticulació
desassimilació
desautorització
desbasificació
descalcificació
descarbonatació
descarbonització
descarboxilació
descartelització
descatolització
descentralització
descerebel·lació
descodificació
descolonització
desconsideració
descontaminació
desdiferenciació
desedificació
deselectrització
desertificació
desestatització
desestructuració
desgasificació
deshidrogenació
deshumanització
desincentivació
desincorporació
desinsaculació
desintermediació
desintoxicació
deslabialització
deslegalització
deslocalització
desmagnetització
desmassificació
desmetilització
desmielinització
desmitificació
desmobilització
desmonetització
desmoralització
desmultiplicació
desnasalització
desnazificació
desnebulització
desnitrificació
desorganització
desoxigenació
despalatització
desparasitació
despectinització
despenalització
despolarització
despolitització
despreocupació
despressurització
desprivatització
desproporcionació
desqualificació
dessacralització
dessalinització
dessatel·lització
dessincronització
destartranització
destribalització
desurbanització
desvalorització
desvigorització
desvitrificació
diagonalització
dialectalització
digitalització
discapacitació
diversificació
dolomitització
edipificació
electrificació
electroerosió
electroformació
electrolització
electromigració
escarificació
escenificació
esclerificació
escolarització
escorificació
espanyolització
especialització
especificació
espiralització
espirantització
esponsorització
esquematització
estabilització
estandardització
estatalització
estereovisió
esterificació
esterilització
estigmatització
estrangerització
estratificació
eterificació
euskaldunització
evangelització
excomunicació
exemplificació
exogastrulació
exopercolació
experimentació
exteriorització
externalització
extralimitació
familiarització
faringalització
federalització
fer una novació
flexibilització
fonologització

Paraules que tinguin 7 síl·labes

aeronavegació
al·loaglutinació
alcoholificació
aleatorització
americanització
anatematització
artificialització
autoaglomeració
autoaglutinació
autoconfiguració
autodeterminació
autohipnotització
autolubrificació
autopol·linització
autoqualificació
autorealització
canviar de jurisdicció
caricaturització
connaturalització
contraaculturació
copolimerització
dactilocomposició
davantal de protecció
davantals de protecció
deculturalització
desacidificació
desalcalinització
desalcoholització
descapitalització
descastellanització
descatalanització
descontextualització
desescolarització
desestabilització
desestalinització
desfonologització
deshidrocongelació
deshumidificació
desindustrialització
deslateralització
desmaterialització
desmilitarització
desmineralització
desmitologització
desnacionalització
desnaturalització
desnuclearització
despalatalització
despersonalització
despolimerització
despopularització
dessensibilització
desvalencianització
ecolocalització
electroconformació
electrodeposició
electrodissolució
endoreduplicació
espiritualització
evapotranspiració
exsanguinotransfusió

Paraules que tinguin 8 síl·labes

autooxidació-reducció
autosensibilització
centrifugació-extrusió
coresponsabilització
desestacionalització
desgramaticalització
desideologització
electrocoagulació
electrofocalització
espectacularització


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:
  • Totes les paraules que tinguin "io" a qualsevol lloc.
  • Truc: Si utilitzes 2 o més lletres en la terminació, s'utilitza la base de dades gegant (més de 654 mil paraules). Si a la finalització utilitzes sols 1 lletra o cap, es busca a la base de dades reduïda (la oficial, de 165 mil paraules)


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,18 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)