logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 360 paraules que:
  • Acabin en la lletra "f".
  • Tinguin la cadena de text "f" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres
acàlef
accelerògraf
actinògraf
actinomorf
Adolf
aerògraf
aeropletismògraf
àglif
àgraf
aiguanaf
al·lelomorf
al·lomorf
al·lotriomorf
al·lòtrof
alcaduf
alduf
àlef
àlif
aliscaf
almoixerif
altígraf
alveògraf
amilògraf
amorf
anàglif
anamorf
anemògraf
anepígraf
anopistògraf
antígraf
antimorf
antropomorf
apòcrif
apògraf
apòstrof
aritmògraf
arruf
astrògraf
autobiògraf
autògraf
automorf
autòtrof
auxòtrof
axonomorf
Babeuf
baf
barògraf
barotermògraf
barruf
batiscaf
batitermògraf
belinògraf
betzef
bibliògraf
biògraf
bluf
bolígraf
braquígraf
buf
cadaf
caduf
caf
cal·lígraf
Calaf
calcògraf
cardiògraf
cardiotocògraf
cartògraf
ciclòrraf
cinematògraf
cinomorf
cof
comediògraf
coordinatògraf
coreògraf
corògraf
coronògraf
cosmògraf
criptògraf
crisògraf
cristadelf
cristal·lògraf
cromatògraf
cromògraf
cronociclògraf
cronògraf
cutxef
dactilògraf
demògraf
dendrocronògraf
dermatòglif
diadelf
diàglif
diàgraf
dígraf
dimorf
doxògraf
ectodinamomorf
ectomorf
ectòtrof
ef
el·lipsògraf
electrocardiògraf
electroencefalògraf
elf
en off
enantiomorf
endodinamomorf
endomorf
endòtrof
epígraf
epistològraf
escalf
escanògraf
escarruf
escenògraf
escif
esfigmocardiògraf
esfigmògraf
esgarrif
espectrògraf
espectroheliocinematògraf
espectroheliògraf
espirògraf
esquif
esquí-surf
estadígraf
estenodactilògraf
estenògraf
estilògraf
estuf
etnògraf
euf
èutrof
extensògraf
f
farinògraf
ff
fibrògraf
filòsof
fisiògraf
fitogeògraf
fluviògraf
fonògraf
fotoautòtrof
fotògraf
fotoheteròtrof
fotolitòtrof
fotoorganòtrof
fototelègraf
fotòtrof
franel·lògraf
gallof
galvanògraf
Garraf
geògraf
gf
ginandromorf
golf
goniògraf
Graaf
graf
grif
güelf
hagiògraf
halomorf
heliofanògraf
heliògraf
hemimorf
heterògraf
heteromorf
heteròtrof
hialògraf
hidromorf
hietògraf
himnògraf
hiperbològraf
hipermorf
hipidiomorf
hipocraterimorf
hipogrif
hipomorf
historiògraf
hodògraf
hològraf
holomorf
homeomorf
homògraf
homomorf
iconògraf
idiomorf
infògraf
intègraf
isomorf
Josif
kenaf
kif
lagomorf
lexicògraf
limítrof
limnígraf
litògraf
litòtrof
logògraf
logogrif
magnetògraf
manògraf
mareògraf
Margalef
matalaf
mecanògraf
meromorf
mesomorf
mesòtrof
metal·lògraf
meteorògraf
microbarògraf
micrògraf
mimògraf
minigolf
miògraf
mitògraf
moixerif
monadelf
monògraf
morf
mostassaf
museògraf
musicògraf
naïf
nap-buf
neomorf
nomògraf
normògraf
oceanògraf
odontoramf
off
OH F
oligomorf
oligòtrof
ondògraf
opistògraf
organòtrof
ortoraf
oscil·lògraf
oscil·lopertorbògraf
paf
palatògraf
paleògraf
pantògraf
paràgraf
paral·lelògraf
paramorf
paranimf
paremiògraf
pataplaf
patapluf
patapuf
patatuf
petròglif
pF
piaf
pif-paf
piròscaf
pitof
plaf
play-off
plesiomorf
pletismògraf
plof
pluviògraf
pneumògraf
polarògraf
poliadelf
polígraf
polimorf
pornògraf
pref
protòtrof
pseudoepígraf
pseudògraf
pseudomorf
puf
quimiolitòtrof
quimioorganòtrof
quimiòtrof
quimògraf
quirògraf
radiotelègraf
Rafelguaraf
raquígraf
rat-buf
rebuf
recalf
reescalf
regolf
reògraf
Rf
Rif
rizomorf
rosbif
Rudolf
serf
SiF
sifonòglif
sigil·lògraf
silf
sinadelf
Sísif
sismògraf
solenòglif
sonògraf
staff
surf
tacògraf
taf-taf
taquígraf
taquimecanògraf
tecnígraf
telecinematògraf
telefotògraf
telègraf
teleomorf
teomorf
teòsof
teriomorf
termògraf
termohigrògraf
termometrògraf
tetramorf
tipògraf
tipotelègraf
tomògraf
topògraf
triadelf
tríglif
trígraf
trimorf
triomf
tromboelastògraf
tuf
udògraf
uf
uranògraf
variògraf
vectocardiògraf
velògraf
vibrògraf
windsurf
wòlof
xef
xenomorf
xerif
xèrif
xeromorf
xilògraf
Zamenhof
zigomorf
zincògraf
zoomorf


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,44 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)