logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 432 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "nso" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

onso

Paraules que tinguin 5 lletres

ganso
manso
minso
monsó
penso
pinso
ronso
sonso

Paraules que tinguin 6 lletres

Canson
cansós
censor
censos
consol
cònsol
densos
ensota
gansol
gansos
insòla
mansoi
mansos
minsos
pinsos
Sansor
sensor
sonsos
tensor
tensos

Paraules que tinguin 7 lletres

cansosa
censora
censors
consoci
consola
cònsols
consomé
consona
consort
ensobra
ensofra
ensomni
ensopec
ensopir
ensopit
ensorra
ensorri
ensotar
ensotat
extenso
gansola
insolar
insòlit
insomne
insomni
insonor
mansoia
mansois
ofensor
prensor
sensori
sponsor
tensora
tensors

Paraules que tinguin 8 lletres

Almansor
ascensor
cansoses
cansosos
censorat
censores
consòcia
consocis
consogra
consogre
consolar
consolat
consolda
consoles
consolva
consonar
consorci
defensor
ensobrar
ensofrar
ensofrat
ensolcar
ensonyar
ensonyat
ensopega
ensopego
ensopeix
ensopida
ensopits
ensordir
ensordit
ensorrar
ensorrat
ensotada
ensotats
expansor
extensor
extensos
gansolar
gansoner
immensos
insolent
insòlita
insòlits
insonora
insonors
intensos
intonsos
mansoies
mansònia
monsònic
ofensora
ofensors
pansofia
pansòfic
prensora
prensors
recensor
Robinson
sansorès
sensòria
sensoris
sonsònia
tensores

Paraules que tinguin 9 lletres

ascensors
consòcies
consogres
consolats
consolida
consonant
consonats
consòrcia
defensora
defensori
defensors
descensor
descensos
desconsol
ensobecar
ensobinar
ensofrada
ensomniar
ensonyada
ensonyats
ensonyava
ensopegar
ensopides
ensopidor
ensordeix
ensorrada
ensorrats
ensostrar
ensotades
ensotanat
extensora
extensors
gansonera
gansoners
insolació
insolades
insolents
insòlites
insoluble
insolvent
insonores
monsònica
monsònics
ofensores
ostensori
pansòfica
pansòfics
Parkinson
prensores
pretensor
procònsol
propensos
recensora
recensors
reprensor
sansorenc
sansoresa
sensorial
sensòries
sonsotera
suspensor
suspensos
tensorial
transovat

Paraules que tinguin 10 lletres

agrimensor
bransoleig
consolable
consolació
consolador
consolatge
consolatiu
consolessa
consolidar
consolidat
consonants
consorciar
consorciat
defensores
defensoria
desensopir
ensobinada
ensobrador
ensofrador
ensonyades
ensopegada
ensopegall
ensopegava
ensopidora
ensopidors
ensopiment
ensordidor
Ensostrava
ensotanada
ensotanats
extensores
fotosensor
gansoneres
gansoneria
hipotensor
hipotensos
in extenso
indefensos
inextensos
insociable
insofrible
insoldable
insolència
insolentar
insolidari
insolubles
insondable
insospitat
pretensora
pretensors
recensores
reprensora
reprensors
responsori
robinsonià
sansorenca
sansorencs
sansoreses
sansoresos
sensorials
suspensora
suspensori
suspensors
transovada
transovats
vicecònsol

Paraules que tinguin 11 lletres

agrimensora
agrimensors
bransolejar
consoladora
consoladors
consolatius
consolativa
consolatori
consolidada
consolidant
consolidats
consonància
consonantar
consonàntic
consorciada
consorciats
desconsolar
desconsolat
desensonyar
desensonyat
desensopeix
desensorrar
ensobradora
ensobradors
ensofradora
ensofradors
ensoframent
ensofronyar
ensonyament
ensopegades
ensopeguera
ensopidores
ensordidora
ensordidors
ensordiment
ensorrament
ensotanades
extensògraf
hipertensor
hipertensos
hipotensora
hipotensors
insolidària
insolidaris
insolvència
insospitada
insospitats
monsòniques
normotensos
pansòfiques
parkinsonià
parkinsònia
pretensores
proconsolat
reprensores
responsoris
suspensores
tensoactius
transovades
Transoxiana

Paraules que tinguin 12 lletres

agrimensores
ascensorista
consoladores
consolatives
consolatòria
consolatoris
consolidable
consolidació
consolidades
consolidaren
consolidatiu
consonàntica
consonàntics
consorciades
desconsolada
desconsolats
desensonyada
desensonyats
desensopidor
desensostrar
desensostrat
ensobradores
ensofradores
ensordidores
ensostrament
extensòmetre
hipertensora
hipertensors
hipotensores
inconsolable
insolentment
insolidàries
insòlitament
insonoritzar
insospitable
insospitades
insostenible
litisconsort
parquinsònia
pseudotensor
quadritensor
responsorial
robinsoniana
robinsonians
sansorenques
transoceànic
viceconsolat

Paraules que tinguin 13 lletres

consolatòries
consolidatius
consolidativa
consonantisme
consonantitza
consonantment
desconsolació
desconsolades
desconsolador
desensonyades
desensopidora
desensopidors
desensopiment
desensostrada
desensostrats
hipertensores
insolidaritat
insolubilitat
insolublement
litisconsorci
parkinsoniana
parkinsonians
parkinsonisme
robinsonianes
semiconsonant
sensoriomotor
transoceànica
transoceànics

Paraules que tinguin 14 lletres

consolidatives
consonàntiques
consonantitzar
consonantitzat
desconsoladora
desconsoladors
desensonyament
desensopidores
desensostrades
extrasensorial
insociabilitat
insociablement
insofriblement
insolutumdació
insonorització
insonoritzants
parkinsonianes
Prats i Sansor
sensoriometria
sensoriomotora
sensoriomotors
sensoriomotriu
viceconsolessa

Paraules que tinguin 15 lletres

antihipertensor
antiparkinsonià
desconsoladores
insospitadament
semiconsonàntic
sensoriomotores
sensoriomotrius
transoceàniques

Paraules que tinguin 16 lletres

consonantització
desconsoladament
inconsolablement
semiconsonàntica
semiconsonàntics

Paraules que tinguin 17 lletres

antiparkinsoniana
antiparkinsonians

Paraules que tinguin 18 lletres

antiparkinsonianes
semiconsonàntiques


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,19 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)