logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 517 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mos" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

mos
mòsquids
mossèn
most
mostrà
mosts

Paraules que tinguin 2 síl·labes

amos
bromós
Cadmos
calmós
Camós
cimós
comós
cosmos
cremós
cromos
cromós
dromos
ermós
famós
formós
fumós
gomós
gramós
llimós
mosaic
mosca
moscam
moscard
moscat
moscats
Moscou
mosquer
mosques
mosquet
mosquets
mosquit
mosquits
mossa
mossam
mossàrab
mossàrabs
mossard
mossardàs
mossat
mossats
mossec
mossecs
mossènyer
mosses
Mosset
mosso
mossó
mosson
mossons
mossos
Mossul
mosta
mostassà
mostel
mostós
mostra
mostral
mostrant
mostrar
mostrat
mostreig
mostrem
mostren
mostres
mostri
nomós
plomós
quimós
raïmós
ramós
remost
semós
termos
termòstat
Tormos
Vilamòs
xamós

Paraules que tinguin 3 síl·labes

abismós
afrormòsia
almosta
Almoster
animós
aromós
atmosfèric
atmosfèrics
bromosa
calimós
calmosa
calmoses
calmosos
camosa
camosí
camosins
cimosa
cimoses
cimosos
clamosa
comosa
comoses
comosos
cremosa
cromosa
cromoses
cromosòmic
cromosòmics
cromosos
demoscòpia
demoscòpic
demoscòpics
demostr
demostra
demostrant
demostrar
demostrat
demostren
dinamos
ermosa
ermoses
ermosos
escamós
escumós
espumós
esquamós
extremós
famosa
famoses
famosos
fimosi
formosa
formoses
formosor
formosos
fumosa
fumoses
fumosos
gamosèpal
gamosèpals
gomosa
gomoses
gomosi
gomosos
gramosa
gramoses
gramosos
hemosàlpinx
hemospàsia
hemostàsia
hemostàtic
hemostàtics
homospòria
homospòries
llagrimós
llastimós
llemosí
llemosins
llimosa
llimoses
llimosos
marmosa
marxamos
maximós
mimosa
mimosàcies
mosaica
mosaiques
mosaisme
mosaista
moscada
moscades
moscalló
moscarda
moscatell
moscovià
moscovians
mosquea
mosquejar
mosquejat
mosquejats
mosquera
mosqueta
mosqueter
mosquetó
mosquetons
mosquitam
mosquiter
mosquito
mossada
mossades
mossaràbic
mossaràbics
mossardó
mossatge
mossega
mossegant
mossegar
mossegarà
mossegat
mossego
mossegós
mosseguis
mossicot
mossona
mossones
mostalla
mostassa
mostassaf
mostatxo
mostatxó
mostatxut
mostatxuts
mostela
mosterià
mosterians
mostosa
mostoses
mostosos
mostrable
mostrades
mostrador
mostradors
mostraren
mostrari
mostratge
mostrava
mostrejar
mostrejat
mostrejats
osmosi
Palamós
plomosa
plomosos
postermós
quemosi
quimosa
quimoses
quimosos
racemós
raïmosa
raïmoses
raïmosos
ramosa
ramoses
ramosos
reremost
riumossenc
riumossencs
Samòsata
semosa
semoses
semosos
tormosí
tormosins
tramostar
xamosa
xamoses
xamosia
xamosos

Paraules que tinguin 4 síl·labes

abismosa
abismoses
abismosos
agamospèrmia
albumosa
almosterenc
almosterencs
animosa
animoses
animosos
aromosa
aromoses
aromosos
atmosfera
atmosferes
atmosfèrica
atmosfèriques
bromós-osa
caçamosques
calimosa
calimoses
calimosos
calmosament
camosina
camosines
chamosita
contramostra
cromoscopi
cromosfera
cromosfèriques
cromosoma
cromosomàtic
cromosomàtics
cromosomes
cromosòmica
cromosòmiques
demoscòpica
demoscòpiques
demosofia
demosponges
Demosponja
demostrable
demostrables
demostracions
demostrada
demostrades
demostrador
demostradors
demostrança
demostratiu
demostratius
demostrava
dermostosi
desmosoma
endosmosi
enquimosi
equimosi
equimosis
escamosa
escamoses
escamosos
escumosa
escumoses
escumosos
espumosa
espumoses
espumosos
esquamosa
esquamoses
esquamosos
exosmosi
extremosa
extremoses
extremosos
famosament
formositat
gamosèpala
gamosèpales
gomositat
hemostàtica
hemostàtiques
hipobromós
homosexual
homosexuals
homospori
homospòriques
homosporis
llagrimosa
llagrimoses
llagrimosos
llastimosa
llastimoses
llastimosos
llemosina
llemosines
lligamosques
macrocosmos
maglemosià
maglemosians
matamosques
maximosa
maximoses
maximosos
menjamosquits
microcosmos
mitjamossa
mosaïcista
moscallejar
moscoviana
moscovianes
moscovita
mosquejada
mosquejades
mosquerola
mosquetada
mosqueteria
mosquitera
mosquiteres
mossarabia
mossaràbiga
mossaràbigues
mossegada
mossegades
mossegador
mossegadors
mossegaire
mossegosa
mossegoses
mossegosos
mostassera
mostatxoni
mostatxuda
mostatxudes
mosteriana
mosterianes
mostradora
mostradores
mostrejada
mostrejades
mostrejador
oftalmoscòpia
palamosí
palamosins
papamosques
postermosa
postermoses
postermosos
quimosina
racemosa
racemoses
racemosos
regalimós
remosqueig
remosquejar
riumossenca
riumossenques
sindesmosi
termoscopi
termosfera
termosifó
termostable
termostàtica
tormosina
tormosines
tramostera
Valldemossa
valldemossí
valldemossins
xamosament
zimosterol

Paraules que tinguin 5 síl·labes

aerotermos
afermamossos
alamosita
albumosúria
almosterenca
almosterenques
anaplasmosi
anastomosi
anemoscopi
animosament
animositat
atrapamosques
cromosomàtica
cromosomàtiques
demostració
demostradora
demostradores
demostrativa
demostratives
electroosmosi
entomostracis
espantamosques
extraatmosfèric
extraatmosfèrics
extracromosòmic
extremosament
hemosialèmesi
hemosporidi
hemosporidis
histoplasmosi
homoserina
homosintagmàtic
homosintagmàtics
indemostrable
intracromosòmic
llagrimosament
llastimosament
maglemosiana
maglemosianes
micodermosi
mosquetonejar
mossaràbiciga
mossarabisme
mossarabismes
mossegadora
mossegadores
mostassaferia
oftalmoscopi
palamosina
palamosines
parafimosi
piroplasmosi
regalimosa
regalimoses
regalimosos
termosbenacis
termosensible
termosensibles
tesaurismosi
toxoplasmosi
valldemossina
valldemossines
Vilafermosa

Paraules que tinguin 6 síl·labes

Aras de los Olmos
blefarofimosi
demostrabilitat
demostrativament
extraatmosfèrica
extraatmosfèriques
hemosiderina
hemosiderosi
homosexologia
homosexualisme
homosexualitat
homosintagmàtica
homosintagmàtiques
sismostratigrafia
terra-atmosfera

Paraules que tinguin 7 síl·labes

electroendosmosi
heterocromosoma
homosemització
indemostrabilitat

Paraules que tinguin 8 síl·labes

enteroanastomosi
Villahermosa del Río


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,86 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)