logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 2266),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tar" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

tar

Paraules que tinguin 4 lletres

tara
tard
taro

Paraules que tinguin 5 lletres

altar
bitar
botar
càtar
citar
cotar
datar
dotar
estar
fitar
gitar
matar
motar
mutar
notar
optar
petar
Qatar
ratar
rotar
sitar
tarar
tarat
tarda
tardà
tards
tares
Tarin
tarja
tarós
tarot
tarpó

Paraules que tinguin 6 lletres

acatar
acotar
afitar
agitar
altars
amotar
anotar
aürtar
avatar
avetar
bastar
brotar
cantar
càntar
captar
càtara
càtars
cintar
cistar
cítara
clotar
contar
costar
cuitar
datari
dentar
dictar
distar
domtar
Dotarà
dubtar
editar
estarà
Estaré
etarra
evitar
faltar
fartar
femtar
fintar
flitar
flotar
furtar
gastar
gestar
Gotard
gratar
guitar
gustar
imitar
instar
jactar
justar
lactar
liftar
llitar
maltar
matarà
Mataró
multar
muntar
murtar
nèctar
notari
obstar
otària
pactar
pastar
patarí
petarc
petard
pintar
poetar
pontar
portar
puntar
quitar
raptar
rautar
rentar
reptar
restar
retard
rostar
saltar
sestar
sobtar
soltar
tarada
Tarafa
tararà
tararí
tarats
tardaó
tardar
tardem
tarden
tardes
tardor
Tàrent
targum
tarida
tarifa
tarima
tarosa
tarota
tarpan
tarràs

Paraules que tinguin 7 lletres

abastar
acaptar
aclotar
acostar
acuitar
acurtar
adaptar
adoptar
afaitar
afartar
afectar
agostar
ajuntar
ajustar
alertar
alletar
allitar
altària
amantar
amistar
amortar
amputar
apartar
aplatar
apletar
aportar
apostar
apuntar
assotar
atardar
atarden
atestar
auditar
avortar
bagotar
baratar
bastard
brostar
cafetar
cantarà
capotar
captard
càtares
catarro
catarsi
cítares
Clotari
coaltar
coaptar
coartar
cocotar
cogitar
comptar
constar
contaré
cooptar
costarà
crestar
culotar
dataria
debutar
degotar
delatar
delitar
denotar
dentari
dictaré
dietari
digitar
dilatar
diputar
dubitar
eixatar
ejectar
embotar
emmatar
empatar
empotar
enantar
enartar
enastar
encetar
enfitar
engatar
ensotar
envetar
eructar
escatar
escotar
esgotar
esputar
estaràs
estarem
estaria
estotar
exaltar
excitar
exultar
facetar
flectar
flirtar
fruitar
futarra
guaitar
gunitar
habitar
heretar
hesitar
imantar
immutar
imputar
incitar
invitar
irritar
lactari
levitar
licitar
limitar
llastar
llestar
llistar
lluitar
mataràs
matarem
Mataren
meditar
meritar
militar
minutar
multarà
nectari
neretar
notaria
notària
notaris
ocultar
optaren
orbitar
otàrids
patatar
peritar
petards
pilotar
pivotar
plantar
portarà
portaré
prestar
qatarià
quartar
quintar
rebotar
recitar
refutar
regatar
regitar
relatar
rematar
reputar
restarà
retarda
ribotar
rivetar
roentar
sectari
setària
suputar
taranci
tarannà
taranta
tararot
tarasca
Tàrbena
tarbení
tardana
tardans
tardaré
tardeja
tarentí
Tarerac
targarí
targeta
tarifar
tarifat
tarifes
tarimes
tarongí
taronja
taroses
tarosos
tarquim
Tàrraco
tarranc

Paraules que tinguin 8 lletres

absentar
acceptar
acientar
adelitar
adjuntar
afrontar
agilitar
aguaitar
aguantar
allistar
antàrtic
apetitar
apilotar
aprestar
aquietar
aquistar
argentar
aristarc
arrestar
asfaltar
assaltar
assentar
assestar
ataràxia
atardava
atemptar
avalotar
avitarda
barrotar
barsetar
bastarda
bastards
benestar
blatària
boicotar
Botarell
canetari
catarins
catarobi
catarral
catarros
catarrós
catàrtic
cavitari
cementar
cimentar
citareda
citarede
citàrids
coeditar
colcòtar
comentar
cometari
commutar
computar
concitar
confitar
confutar
connotar
costaria
cotardia
crepitar
cromatar
curtària
decantar
decretar
degustar
deixatar
dejectar
delectar
dentària
dentaris
deportar
derrotar
desbotar
desdotar
desertar
desmotar
desnatar
despitar
detardar
detectar
detestar
devastar
diazotar
dietaris
dismutar
disputar
donatari
dormitar
embastar
emboetar
embrutar
embuatar
emmantar
empaitar
empastar
empeltar
empentar
empestar
emportar
empostar
encantar
encartar
encastar
encertar
encestar
encintar
encistar
enclotar
endentar
endeutar
enfustar
engaltar
engrutar
enllatar
enllitar
enllotar
entestar
entintar
enventar
envoltar
enxautar
esbrotar
escantar
esclatar
escoltar
escortar
escrutar
esdentar
esgotarà
esguitar
esmaltar
esmentar
espantar
espartar
espentar
espletar
espuntar
esquitar
estaríem
estaries
estàrter
esventar
excretar
executar
exemptar
exhortar
expectar
explotar
exportar
facultar
fedatari
fomentar
formatar
fosfatar
funestar
garrotar
genetari
ginestar
gitarada
glutarat
glutàric
gravitar
guaretar
guitarra
guitarró
hectàrea
hidratar
humectar
impactar
importar
impostar
indultar
infantar
infectar
infestar
injectar
insultar
intentar
inventar
jaumetar
lactaris
lamentar
legatari
leotards
letargia
letàrgic
lluentar
lluitarà
malestar
maquetar
mataroní
merletar
metatars
militars
minutari
molestar
monetari
mongetar
moniatar
mussitar
nectària
nectaris
notarial
notariat
notàries
objectar
opositar
orbitari
orientar
ostentar
palpitar
paritari
patarina
patarins
patentar
pentarca
peraltar
permutar
petarder
pilotari
pontarrí
pontarró
portaren
prenotar
profetar
quintars
quiratar
quitaria
raportar
rebentar
rebrotar
recaptar
receptar
reclutar
recontar
redactar
redubtar
reeditar
reflotar
regentar
reglotar
rejuntar
remuntar
repintar
reportar
repuntar
reraltar
rescatar
Restarem
restaren
resultar
retardar
retardat
retarden
retastar
retintar
retratar
revistar
revoltar
rogatari
roquetar
rostària
sagitari
sanitari
secretar
sectària
sectaris
sepultar
solitari
soltaren
solvatar
sospitar
sulfatar
sulfitar
suportar
suscitar
Taradell
taral·la
tarancis
tarbener
tardador
tardança
tardaner
tardanes
Tardaven
tardejar
tarditat
tardívol
tardoral
targeter
targetes
targúmic
taronger
taronges
taronjar
tarquina
tarrancs

Paraules que tinguin 9 lletres

abarbetar
abarrotar
acantaris
acatarrar
aclimatar
acreditar
acritarcs
adoptaren
aforestar
agarrotar
agegantar
aguantarà
Alcántara
alcantarí
alimentar
alluentar
ambientar
amonestar
antàrtica
antàrtics
Antàrtida
antedatar
aparentar
aponentar
aposentar
apostatar
aprofitar
apromptar
aquilotar
arravatar
arroentar
assagetar
astaracià
ataràctic
atarantar
atarantat
ataronjat
atarterar
atirantar
atributar
augmentar
auscultar
autarquia
autàrquic
avalotarà
bastardes
bastardia
batarrenc
Bellestar
bescantar
bescuitar
bitartrat
calafatar
canetària
canetaris
cantàrida
Çantarnac
capacitar
cataracta
catarisme
cataròbia
catarobis
catarqueà
catarrals
catarrogí
Catarroja
catarrosa
catàrtica
catàrtics
catàrtids
caudatari
cautxutar
cavitària
cavitaris
censatari
citaredes
citarista
citaròdia
cohabitar
comentari
cometària
cometaris
compactar
completar
complotar
comportar
compostar
comptarem
concertar
concretar
confortar
conhortar
conjuntar
connectar
constatar
consultar
contactar
contestar
crebantar
creosotar
debilitar
decapitar
decretari
deflactar
delimitar
dentàries
depositar
desacatar
desbastar
descantar
descartar
descastar
desdubtar
desgastar
deslletar
desmuntar
despertar
despintar
despistar
despuntar
destarifo
destarota
destintar
detractar
diamantar
difractar
dignatari
dignitari
dinamitar
dipositar
disceptar
disgustar
dissertar
donatària
donataris
embaietar
embrostar
empataran
empremtar
emprestar
encabotar
encapotar
enclastar
encrestar
encriptar
encrostar
enemistar
enforatar
enfrontar
engafetar
enguantar
enllistar
enquestar
enquistar
enriostar
enrivetar
entarimar
entarimat
entristar
envoltarà
enxavetar
esbagotar
esbrostar
escabotar
escamotar
escarotar
escrestar
escrostar
escucutar
espatarra
esperitar
esprintar
esvalotar
etiquetar
excitaren
excogitar
exercitar
extractar
facilitar
fagocitar
Fatarella
fedatària
fedataris
felicitar
fermentar
feudatari
foragitar
genetària
genetaris
Gibraltar
granetari
guitarrer
guitarres
habilitar
habitaren
implantar
impremtar
incrustar
indultari
infectarà
inquietar
insectari
inventari
invitaren
legatària
legataris
letàrgica
letàrgics
litargiri
llibertar
lluitaren
malgastar
malvantar
mandatari
matarrada
molestarà
monetària
monetaris
mordentar
mutuatari
narratari
nectàries
nectarina
notariada
notarials
notariats
orbitària
orbitaris
parapetar
parasitar
paritària
paritaris
patarines
patarisme
pernoctar
petardera
petarders
petarrell
pigmentar
pituïtari
planetari
portarien
postdatar
precintar
preguntar
pregustar
presentar
pretextar
projectar
proletari
protargol
protestar
qatariana
qatarians
readaptar
readoptar
reajustar
rebentarà
rebrostar
receptari
recogitar
recomptar
refractar
rellentar
replantar
reportarà
requestar
respectar
resquitar
ressaltar
resultarà
retardada
retardant
retardats
retemptar
retractar
rogatària
rogataris
sagitària
sagitaris
sanglotar
sanitària
sanitaris
secretari
sectàries
sedentari
segmentar
segrestar
signatari
simitarra
singlotar
societari
solfatara
solitària
solitaris
subhastar
subjectar
supeditar
suplantar
sustentar
tallantar
tamaritar
tarambana
taràntula
tarasques
tarbenera
tarbeners
tarbenina
tarbenins
tardadora
tardadors
tardanera
tardaners
tardanies
tardígrad
tardívola
tardívols
tardorada
tardorenc
tarentina
tarentins
targarina
targarins
Targasona
targasoní
targèlies
targúmica
targúmics
tarifació
tarlatana
tarongera
tarongers
tarongina
taronjada
tarquines
Tarragona
tarragoní
tarrancós

Paraules que tinguin 10 lletres

aballestar
acceptaran
acceptaren
acceptaria
accidentar
aconductar
aconhortar
acontentar
afectarien
aguantaren
aguitarrat
Albatàrrec
alimentari
anecdotari
antidotari
Aprofitaré
argumentar
assabentar
ataràctica
ataràctics
atardament
ataronjada
ataronjats
atorrentar
autàrquica
autàrquics
autoritari
balbucitar
batarrenca
batarrencs
batiportar
bescomptar
calabrotar
calefactar
canetàries
cantarella
cantàrides
carbonatar
catapultar
cataractes
cataròbies
catarroses
catarrosos
caudatària
caudataris
cavitàries
celibatari
censatària
censataris
citarabina
coeditaran
cohonestar
col·latari
col·lectar
collportar
comanditar
comentaris
cometàries
comodatari
comportarà
comunitari
confrontar
conhortarà
conquistar
consectari
contarella
contractar
contrastar
contristar
decrepitar
deficitari
Deportaren
depositari
desacostar
desafectar
desajuntar
desajustar
desallitar
desapuntar
desbaratar
descapotar
descomptar
descrestar
descrostar
desdelitar
desembotar
desemmatar
desempatar
desempotar
desenastar
desenfitar
desfruitar
deshabitar
desheretar
desimantar
desinvitar
desllastar
desorbitar
desplantar
desroentar
destarifat
destarotar
destarotat
destemptar
dietarista
dificultar
dignatària
dignataris
dignitària
dignitaris
dipositari
disgustarà
documentar
dodrantari
donatàries
embarrotar
embrutaran
embrutaràs
emmerletar
emmoquetar
empaquetar
emparentar
empeguntar
empitarrar
emportaràs
encabritar
encantària
encertaràs
enclotaren
encobertar
engarrotar
enlluentar
enneguitar
enredoltar
enredortar
enrevoltar
ensementar
ensulfatar
entrematar
envellutar
envoltaren
equidistar
escanyotar
escarbotar
esclataren
escoltaria
escorpitar
esmerletar
espatarrar
espatarrat
espaventar
espelletar
espellotar
espetarrec
estarrufar
estarrufat
estarrufen
estatutari
executaren
explicitar
fagocitari
fatarellut
fedatàries
feudatària
feudataris
fonamentar
fragmentar
freqüentar
frumentari
funestaren
genetàries
ginestarol
giravoltar
guitarrera
guitarrers
hepatàrgia
hereditari
humanitari
igualitari
immunitari
indigestar
ingurgitar
insolentar
intentaren
inventaris
juramentar
legatàries
llibertari
lotaringià
majoritari
malbaratar
maltractar
mandatària
mandataris
manifestar
manlleutar
mataronina
mataronins
Matarranya
metatarsià
minoritari
monetàries
mutuatària
mutuataris
narratària
narrataris
necessitar
nectarífer
nectariner
nectarívor
notariades
orbitàries
ornamentar
ostentaren
palplantar
pamfletari
parasitari
parietària
paritàries
pavimentar
pentareixa
pentarquia
pentàrquic
periclitar
petardejar
petarderes
petardista
petarquera
petarrella
petarrells
pigmentari
pituïtària
pituïtaris
placentari
planetària
planetaris
plaquetari
pontarrina
pontarrins
pontarrons
precipitar
premeditar
presentarà
presentaré
prestatari
prioritari
proletària
proletaris
propietari
prospectar
qatarianes
quintarada
reexportar
reforestar
reformatar
refractari
regimentar
regurgitar
rehidratar
reimportar
reinventar
retardable
retardació
retardades
retardador
revoltaren
rogatàries
sagitàrids
sagitàries
sanitàries
secretaria
secretària
secretaris
sectarisme
sedentària
sedentaris
sedimentar
segmentari
serpentari
signatària
signataris
societària
societaris
solitàries
suportaria
tarahumara
taral·larà
tarantisme
tarbeneres
tarbenines
tardadores
tardaneres
tardígrada
tardígrads
tardívoles
tardorenca
tardorencs
tarentines
tareraguès
targarines
tarongerar
tarongeres
taronjaire
tarragonès
tarrancosa

Paraules que tinguin 11 lletres

abrillantar
aguitarrada
aguitarrats
alcantarina
alcantarins
alimentària
alimentaris
antarticita
antàrtiques
antipataris
Aposentarem
argumentari
arrendatari
assignatari
ataronjades
autoritària
autoritaris
botarellenc
cantaridina
cataròmetre
catarqueana
catarqueans
catarrogina
catarrogins
catàrtiques
caudatàries
celibatària
celibataris
censatàries
ceriantaris
col·latària
col·lataris
comanditari
comendatari
comodatària
comodataris
Complotaren
comunitària
comunitaris
condimentar
consectària
consectaris
consonantar
crebantaran
deficitària
deficitaris
depositaria
depositària
depositaris
desargentar
desarrestar
desasfaltar
descuscutar
desembastar
desemmantar
desempastar
desempestar
desempostar
desencantar
desencastar
desencertar
desendeutar
desenfustar
desengrutar
desenllatar
desenllitar
desenllotar
desentestar
desforestar
deshidratar
deshonestar
desinfectar
desinfestar
desinsectar
desmerletar
desorientar
desquiratar
destarifada
destarifats
destarotada
destarotats
destinatari
dignatàries
dignitàries
diplomatari
dipositaria
dipositària
dipositaris
dodrantària
dodrantaris
eixarmentar
emballestar
embastardir
embastardit
emparquetar
encantàries
encapirotar
encasquetar
endossatari
enfrontaren
entrevistar
escarmentar
esclatarada
escrebantar
esgrassotar
espatarrant
espetarrecs
espetarrega
esquellotar
estarrufada
estatutària
estatutaris
excedentari
excrementar
expedientar
fagocitària
fagocitaris
fatarelluda
fatarelluts
feudatàries
fragmentari
frumentària
frumentaris
ginestarola
ginestarols
guitarreres
guitarrista
hereditària
hereditaris
humanitària
humanitaris
igualitària
igualitaris
immunitària
immunitaris
impacientar
implementar
incapacitar
incrementar
inhabilitar
interceptar
interpretar
inventariar
inventariat
involuntari
letàrgiques
leucocitari
limfocitari
llibertària
llibertaris
majoritària
majoritaris
malencertar
mandatàries
mataronines
mesotàrtric
militarisme
militarista
militarment
minoritària
minoritaris
monetarisme
monetarista
mutarotació
mutuatàries
narratàries
nectarífera
nectarífers
nectarínids
nectarívora
nectarívors
nectaroteca
pamfletària
pamfletaris
paramilitar
parasitària
parasitaris
parlamentar
patarrugues
pentàrquica
pentàrquics
petarrelles
pigmentària
pigmentaris
pituïtàries
placentària
placentaris
planetàries
plaquetària
plaquetaris
pontarrines
preguntaran
Presentarem
presentaren
prestatària
prestataris
prioritària
prioritaris
proletariat
proletàries
propietària
propietaris
protonotari
publicitari
recapacitar
recautxutar
reconfortar
refractària
refractaris
reglamentar
rehabilitar
reimplantar
repreguntar
representar
reservatari
resignatari
ressuscitar
retardadora
retardadors
retardament
retardatari
retardatriu
rudimentari
sagramentar
saltarel·la
secretariat
secretàries
sedentàries
sedimentari
segmentària
segmentaris
serpentària
signatàries
sobrecartar
sobremuntar
sobresaltar
societàries
sol·licitar
sotaexcitar
suplementar
taradellenc
tarahumares
taral·lejar
taral·lirot
tarantel·la
tardanament
tardaneries
tardígrades
tareraguesa
targasonina
targasonins
targúmiques
tarit-tarot
tarongereda
tarragonesa
tarragonina
tarragonins
tarrancoses
tarrancosos

Paraules que tinguin 12 lletres

accidentaràs
acontentaran
adjudicatari
aguitarrades
alcantarines
alimentàries
almucantarat
anticatarral
arrendatària
arrendataris
assignatària
assignataris
ataràctiques
atarantament
autàrquiques
autoritàries
batarrenques
botarellenca
botarellencs
cantaridòfil
catarqueanes
catarrogines
celibatàries
col·latàries
col·legatari
comanditària
comanditaris
comendatària
comendataris
comentarista
comodatàries
complementar
complimentar
comunitàries
concordatari
consectàries
consignatari
contestatari
contrapuntar
contrarestar
contributari
copropietari
deficitàries
depositàries
desabarrotar
desaclimatar
desacreditar
desaprofitar
desarroentar
desballestar
desconcertar
desconfortar
desconhortar
desconjuntar
desconnectar
descontentar
desencapotar
desencrostar
desengafetar
desenguantar
desenrivetar
desguitarrar
desguitarrat
desincrustar
desllibertar
despacientar
destarifades
destarotades
destarotador
destinatària
destinataris
dipositàries
distributari
dodrantàries
electrocutar
embastardeix
emparamentar
encaparrotar
endossatària
endossataris
eritrocitari
espetarregar
estarrufades
estatutàries
excedentària
excedentaris
experimentar
extralimitar
fagocitàries
fatarelludes
fitosanitari
fragmentària
fragmentaris
frumentàries
gibraltareny
ginestaroles
hereditàries
humanitàries
igualitàries
immunitàries
implacentari
indumentària
instrumentar
inventariava
involuntària
involuntaris
la Fatarella
leucocitària
leucocitaris
limfocitària
limfocitaris
llibertàries
lotaringiana
lotaringians
majoritàries
mequitarista
metatarsiana
metatarsians
militaritzar
minoritàries
necessitaran
necessitarem
nectaríferes
nectarívores
nectarostegi
notarialment
ostariofisis
pamfletàries
parasitàries
parlamentari
periorbitari
petarrellada
petarrelleig
pigmentàries
placentàries
plaquetàries
plebiscitari
possibilitar
pressupostar
prestatàries
prioritàries
propietàries
protestatari
publicitària
publicitaris
recol·lectar
reconfortarà
reconquistar
redescomptar
refonamentar
refractàries
reglamentari
renunciatari
reservatària
reservataris
resignatària
resignataris
ressuscitarà
retardadores
retardatària
retardataris
rosegaaltars
rudimentària
rudimentaris
sacramentari
satel·litari
sedentarisme
sedimentària
sedimentaris
segmentàries
sobreestaria
sobreexcitar
suplementari
taradellenca
taradellencs
Taral·lejava
tardorenques
tareragueses
tareraguesos
targasonines
tarraconense
tarragoneses
tarragonesos
tarragonines

Paraules que tinguin 13 lletres

adjudicatària
adjudicataris
antarticoandí
anticatarrals
antitrinitari
arrendatàries
assignatàries
autoritarisme
cantarel·lals
cantarellejar
cantaridòfila
cantaridòfils
coarrendatari
col·legatària
col·legataris
comanditàries
comendatàries
complementari
concordatària
concordataris
consignatària
consignataris
contestatària
contestataris
contributària
contributaris
copropietària
copropietaris
curtcircuitar
desaconductar
descarbonatar
desemmerletar
desempaquetar
desencapotarà
desfonamentar
desguitarrada
desguitarrats
destarotadora
destarotadors
destarotament
destinatàries
dipositar-les
elementarisme
emetocatàrtic
empitarrament
endossatàries
entrevistaren
eritrocitària
eritrocitaris
escarbotarien
espatarrament
estarrufament
excedentàries
fitosanitària
fitosanitaris
fragmentàries
gibraltarenya
gibraltarenys
guitarrística
humanitarisme
igualitarisme
implacentària
implacentaris
instrumentari
inventariable
involuntàries
leucocitàries
limfocitàries
lotaringianes
medicamentari
mequitaristes
metatarsàlgia
metatarsianes
nectarostigma
parlamentària
parlamentaris
pentàrquiques
periorbitària
periorbitaris
petarrellejar
plebiscitària
plebiscitaris
Portar-los-el
pressupostari
proletaritzar
protestatària
protestataris
publicitàries
reglamentària
reglamentaris
renunciatària
renunciataris
representaran
representaria
reservatàries
resignatàries
ressedimentar
ressuscitaran
retardatàries
rudimentàries
sacramentària
sacramentaris
satel·litària
satel·litaris
sedimentàries
sobreargentar
solitàriament
sotssecretari
subcontractar
subsecretaris
suplementària
suplementaris
taral·larejar
tardívolament

Paraules que tinguin 14 lletres

adjudicatàries
agroalimentari
antiparasitari
antitrinitària
antitrinitaris
autoimmunitari
botarellenques
cantaridòfiles
coarrendatària
coarrendataris
col·legatàries
compartimentar
complementària
complementaris
concordatàries
consignatàries
contestatàries
contributàries
copropietàries
desemballestar
desemparquetar
desencasquetar
desguitarrades
destarotadores
emetocatàrtica
emetocatàrtics
eritrocitàries
fitosanitàries
gibraltarenyes
implacentàries
impossibilitar
instrumentària
instrumentaris
interconnectar
interplanetari
medicamentària
medicamentaris
militarització
parlamentàries
periorbitàries
plebiscitàries
pressupostària
pressupostaris
protestatàries
reglamentàries
renunciatàries
sacramentàries
satel·litàries
sedentàriament
sinsedimentari
sobrealimentar
sotssecretària
sotssecretaris
subproletariat
suplementàries
supraorbitària
taradellenques
taral·larejant

Paraules que tinguin 15 lletres

aerotransportar
agroalimentària
agroalimentaris
aixafaguitarres
antarticoandina
antarticoandins
antilimfocitari
antimilitarisme
antimilitarista
antiparasitària
antiparasitaris
antitrinitàries
autoimmunitària
autoimmunitaris
autoritàriament
cantarel·làcies
coarrendatàries
complementàries
comunitàriament
criodeshidratar
desguitarrament
desmilitaritzar
estatutàriament
extracomunitari
fitoparasitària
hereditàriament
hidrogentartrat
humanitàriament
instrumentàries
interplanetària
interplanetaris
intracomunitari
majoritàriament
medicamentàries
medicosanitària
neotestamentari
parlamentarisme
politicomilitar
pressupostàries
proletarització
sinsedimentària
sinsedimentaris
sotsarrendatari
sotssecretàries
superpituïtaris

Paraules que tinguin 16 lletres

aftartodocetisme
agroalimentàries
antarticoandines
antiparasitàries
antiparlamentari
antireglamentari
antitrinitarisme
autoimmunitàries
emetocatàrtiques
extracomunitària
extracomunitaris
fragmentàriament
hipopituïtarisme
interplanetàries
intracomunitària
intracomunitaris
involuntàriament
neotestamentària
neotestamentaris
pseudoplacentari
religiosomilitar
rudimentàriament
sinsedimentàries
sotsarrendatària
sotsarrendataris

Paraules que tinguin 17 lletres

antiparlamentària
antiparlamentaris
antireglamentària
antireglamentaris
complementarietat
desmilitarització
extracomunitàries
extraparlamentari
hiperpituïtarisme
intertestamentari
intracomunitàries
lumpenproletariat
neotestamentàries
parlamentàriament
pseudoplacentària
pseudoplacentaris
reglamentàriament
sotsarrendatàries
suplementàriament
tardigeosinclinal

Paraules que tinguin 18 lletres

antiparlamentàries
antireglamentàries
extraparlamentària
extraparlamentaris
intertestamentària
intertestamentaris
metatarsofalàngica
organosedimentària
pseudoplacentàries

Paraules que tinguin 19 lletres

antiparlamentarisme
extraparlamentàries
intertestamentàries
panhipopituïtarisme

Paraules que tinguin 20 lletres

Favara de Matarranya

Paraules que tinguin 21 lletres

Fórnols de Matarranya

Paraules que tinguin 22 lletres

Albalat dels Tarongers


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,38 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)