logo Paraulesque


<-- Pàgina inicial

Paraules que finalitzin o acaben en sio
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 356 paraules que:
  • Acabin en "sio".
  • Utilitzant el super diccionari de català (654.000 paraules). Inclou paraules no oficials, topònims, ciències, noms propis, dialectes des de Valencià a Gironí i un llarg etc..

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

Sió

Paraules que tinguin 5 lletres

Ausió
cisió
fusió
jusió
lesió
rasió
risió
visió

Paraules que tinguin 6 lletres

abusió
afusió
cessió
cossío
dassió
efusió
elisió
elísio
elusió
erosió
evasió
fissió
Gassió
mansió
messió
missió
ocasió
passió
pensió
phesio
plosió
pulsió
sessió
tensió
torsió
versió

Paraules que tinguin 7 lletres

abrasió
adhesió
alessio
alvísio
amissió
aprisio
aprisió
Asensio
aversió
avulsió
cohesió
decisió
delusió
derisió
difusió
divisió
eclosió
emersió
emissió
emulsió
eversió
evulsió
excisió
extasio
incisió
infusió
invasió
irrisió
nemésio
obtusió
occisió
oclusió
ofensió
omissió
prensió
pressió
ramusio
revisió
sinesio
sufusió

Paraules que tinguin 8 lletres

abscisió
accessió
admissió
agressió
al·lusió
aprensió
Ascensió
aspersió
biplosió
bitensió
comissió
concisió
confusió
contusió
corrasió
corrosió
dalmasio
defensió
detersió
dimensió
dimissió
diversió
divulsió
egressió
embussió
encossio
ensulsio
escansió
escissió
exclusió
excursió
excussió
expansió
explosió
expulsió
extensió
extorsió
extrusió
fantasio
ferlosio
il·lusió
immersió
immissió
implosió
impulsió
inclusió
incursió
intensió
intrusió
inversió
montàsio
obsessió
obversió
opressió
ostensió
perfusió
precisió
prelusió
previsió
profusió
prolusió
protusió
provisió
recensió
recessió
reclusió
remissió
repulsió
retorsió
reversió
revulsió
secessió
subfusió
Succesió
sucussió
sufossió

Paraules que tinguin 9 lletres

abscissió
abstersió
acutorsió
anestesio
athanasio
autolesió
bioerosió
codecisió
col·lisió
col·lusió
compassió
compulsió
concessió
conclusió
concussió
confessió
contorsió
conversió
convulsió
depressió
descensió
digressió
discissió
discussió
dispersió
dissensió
dissuasió
distensió
distorsió
empressió
eurovisió
expressió
fonovisió
impressió
indecisió
indivisió
panavisió
percussió
permissió
persuasió
perversió
possessió
precessió
preclusió
pretensió
processió
professió
promissió
propensió
propulsió
protrusió
pultrusió
redifusió
regressió
reprensió
repressió
rescissió
responsió
submersió
submissió
subtensió
subversió
successió
supressió
suspensió
televisió

Paraules que tinguin 10 lletres

anteversió
antitorsió
aprehensió
autotorsió
cablevisió
comprensió
compressió
cosmovisió
fidejussió
fotofissió
hipotensió
imprecisió
imprevisió
inadmissió
indefensió
inextensió
intercisió
maloclusió
manumissió
metastasio
multivisió
mundovisió
noctovisió
progressió
readmissió
reinversió
sobrefusió
subdivisió
supervisió
termovisió
transfusió
vistavisió

Paraules que tinguin 11 lletres

adpromissió
autoadhesió
autodifusió
circumcisió
copossessió
desaprensió
desencossio
desil·lusió
desinversió
desopressió
euroemissió
expromissió
extraversió
filodifusió
fotoemissió
hipertensió
inexpressió
insubmissió
intercessió
intermissió
interversió
intromissió
introversió
no-agressió
Ossó de Sió
reconversió
reimpressió
repercussió
repromissió
retrocessió
retropulsió
retroversió
sobretensió
subcomissió
supertensió
teledifusió
transmissió
transversió

Paraules que tinguin 12 lletres

animadversió
autoagressió
autoal·lusió
bioconversió
cardioversió
corresponsió
despossessió
estereovisió
estratovisió
forcipressió
heliexcursió
hiperpressió
incomprensió
introgressió
lateropulsió
lateroversió
preimpressió
pretermissió
proindivisió
radiodifusió
radioemissió
retrodifusió
retrogressió
sobrepressió
termodifusió
transgressió
ultrapressió
vitropressió

Paraules que tinguin 13 lletres

aerodistorsió
autocompassió
autopropulsió
autoregressió
autosuccessió
contrapressió
descompressió
electroerosió
higroexpansió
incircumcisió
motopropulsió
piroconversió
retransmissió
seroconversió
sobreinversió

Paraules que tinguin 14 lletres

autotransfusió
circuminsessió
corrent-tensió
infratelevisió
mielosupressió
quasipossessió
radiotelevisió
retropropulsió
sobreimpressió
termopropulsió
turbopropulsió

Paraules que tinguin 15 lletres

altitud-pressió
criptodepressió
immunosupressió
intercomprensió
sobrecompressió
teletransmissió

Paraules que tinguin 16 lletres

els Plans de Sió
immunotransfusió
la Sentiu de Sió
neurotransmissió
radiotransmissió

Paraules que tinguin 17 lletres

invasió-successió
semiautopropulsió

Paraules que tinguin 20 lletres

exsanguinotransfusió

Paraules que tinguin 22 lletres

centrifugació-extrusió


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras


Suggeriments per trobar més resultats:Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari


Resultats en 0,23 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)