logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 3028),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tu" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

antú
atur
fatu
hutu
motu
mutu

Paraules que tinguin 5 lletres

actua
actuà
actuï
aotus
Artús
astur
astut
atuir
atuït
atura
aturà
bantu
batut
betum
botut
estuc
estuf
etusa
fàtua
fetus
fotut
futur
hutus
ictus
lituà
lotus
mútua
mutus
Neptú
nòtum
obtús
patum

Paraules que tinguin 6 lletres

abatut
actual
actuar
actuat
actuen
actuïn
altura
alturó
antull
anturi
antuvi
asturs
astuta
astuts
atudar
atueix
atuell
atupar
aturar
aturat
aturen
atureu
aturis
azotur
bantus
bàstul
batuda
batuta
batuts
betums
cactus
centum
clotut
contús
costum
Costur
coturn
dentut
detura
deturi
dibetú
estuba
estudi
estufa
estult
èxitus
factum
fartum
fatuix
festuc
fotuda
fotuts
futura
futurs
galtut
hiatus
ímpetu
intuir
liturg
mantuà
Màntua
matuta
matutí
migtub
mutual
mútues
natura
nòctul
nòtula
nutual
obtura
obtusa
oportú
paixtu
patuès
pertús
Portús
pòstum

Paraules que tinguin 7 lletres

abatuda
abatuts
acritud
actitud
actuals
actuant
actuari
actuava
altitud
altures
antuixà
antulla
antulls
aptitud
arturià
artúric
astúcia
asturià
astutes
atuells
atuïdor
atupada
aturada
aturall
aturats
aturava
autumne
autunià
bantuid
bàstula
bàstuls
batudes
batussa
batussó
bigotut
bisturí
boletus
cacatua
captura
capturi
cartutx
catúfol
cintura
cinturó
clotuda
clotuts
contusa
costums
costura
cotutor
crestut
cultual
cultura
debatut
dentuda
dentuts
dertusà
Destutt
deturar
deturat
deturen
deturpa
diüturn
dretura
efectua
efectuà
efectuï
entubar
entufat
entumir
entumit
enturar
enturat
enturió
estàtua
estatus
estatut
estuari
estubar
estucar
estucat
estudia
estudis
estufar
estufat
estufes
estufir
estufit
estugós
estulta
estults
estúpid
estupor
estupre
esturió
factual
factura
fastuós
festuca
festucs
finitud
fístula
fluctua
fontura
fortuït
fortuna
fototub
fotudes
fretura
fritura
frústul
futures
galtuda
galtuts
gestual
gratuït
gratula
gutural
habituà
habitud
imbatut
immatur
importú
in situ
intubar
intueix
juntura
latitud
laxitud
lectura
libitum
licitud
lituana
lituans
liturga
liturgs
lletuga
luctuós
marturi
matuter
mestura
mixtura
moltura
montuós
muntura
mutuant
natufià
natural
natures
neptuni
noctuid
noctúid
nocturn
obturar
obturat
obtuses
obtusos
octubre
òctupla
òctuple
paixtus
passatú
pastura
patatuf
patatum
patufet
perpetu
pertusa
petúnia
pintura
pituïta
postula
pòstuma
pòstums
postura
pretura
proturs

Paraules que tinguin 8 lletres

abatudes
accentua
acostuma
actituds
actuació
actuaran
actuària
actuaris
actuaven
afectuós
altituds
amplitud
antullar
apertura
aptituds
artúrica
artúrics
astuciós
Astúries
attitude
atuïdora
atuïdors
atuïment
aturades
aturador
aturarem
aturaven
aturonat
autumnal
autunita
aventura
azotúria
bantuida
bantuids
bàstules
batusser
batusses
beatitud
bigotuda
bigotuts
bismutur
bitúrige
blàstula
cantúria
capítula
capturar
capturat
capturen
captures
caràtula
catúfols
celsitud
cèntupla
cèntuple
centúria
centurió
certitud
cinturar
cinturat
cintures
clotudes
comàtula
combatut
contubal
contumaç
contuses
contusió
contusos
costurer
costures
cotutora
cotutors
creatura
crestuda
crestuts
criatura
cultuals
cultural
cultures
daturina
debatuda
deleàtur
dentudes
desuetud
detritus
deturpar
disturbi
diüturna
diüturns
dreturer
efectual
efectuar
efectuat
efectuen
efectués
efectuïn
entufada
entufats
ergàstul
espàtula
estàtues
estatuir
estatura
estatuts
estratus
estuació
estuarià
estuaris
Estubeny
estucada
estucats
estudiar
estudiat
estudien
estudies
estudiés
estudiós
estudita
estufada
estufats
estufera
estuforn
estugosa
estultes
estupend
estúpida
estúpids
estuprar
eventual
factòtum
facturar
factures
fastuosa
fatuïtat
fibratus
filatura
fistular
fistulós
fluctuar
fluctuós
fontures
fortitud
fortuïta
fortuïts
fortunal
fortunat
fractura
freturar
freturen
freturós
fructuós
frústuls
futurari
galtudes
genitura
gentussa
gratitud
gratuïta
gratuïts
gratular
gratussa
guturals
habitual
habituar
habituat
habituds
imbatuda
imbatuts
immatura
immaturs
impetuós
infatuar
infatuat
inoportú
instituí
institut
intueixo
intuïció
intuïtiu
Istituto
joventut
juntures
lassitud
latituds
lectures
lentitud
lituanes
Lituània
litúrgia
litúrgic
longitud
luctuosa
magnitud
malaltús
maltusià
mantuana
mantuans
masturba
matusser
matutera
matuters
matutina
matutins
mesturar
mixturar
mixtures
molturar
Montuïri
montuosa
mortuori
multitud
muntures
naturals
naturina
negritud
neptunià
neptúnic
nictúria
noctuids
nocturna
nocturns
obertura
obituari
octubrar
octubrer
oportuna
oportuns
paletuvi
paspartú
pasturar
pasturen
pastures
Pastureu
patufeta
patufets
patuleia
patulina
perpetua
perpetuà
perpétua
perpètua
perpetuí
perpetus
pertuses
pertusos
petulant
pintures
pituícit
pituïtós
plàntula
plenitud
portuari
Portugal
positura
postular
postulat
postulen
pòstumes
postural
posturer
postures
prematur
protutor

Paraules que tinguin 9 lletres

abatussat
accentual
accentuar
accentuat
accentuen
Accentueu
acostumar
acostumat
acostumen
actuarial
actuàries
actuativa
aculturar
aculturat
adventual
afectuosa
afortunat
alitúrgic
amplituds
angostura
aposaturn
arborètum
arturiana
arturians
aspectual
aspectuar
astuciosa
asturiana
asturians
atuïdores
aturadora
aturament
aturonada
aturonats
atzeituní
autuniana
autunians
aventurar
aventurer
aventures
Bagratuni
bantuides
bantustan
batussera
batussers
batut-uda
beneitura
benetussí
benifatut
bigotudes
binturong
bituminar
bituminós
bitunicat
bitúriges
botulínic
botulisme
brevitura
calcatura
cantussar
cantussol
capitular
capítules
capturada
cartulari
cartutxos
centumvir
centuriat
centúries
cinturada
cinturats
cinturons
cobertura
combatuda
combatuts
compactus
confitura
constituí
constitut
consuetud
costumari
costurera
cotutores
crassitud
creatures
crestudes
criaturam
criaturer
criatures
culturals
curvatura
defectuós
delictuós
dertusana
dertusans
descostum
destituir
destituït
deturarem
disturbis
diüturnes
dramaturg
dreturera
dreturers
efectuada
efectuant
efectuats
efectuava
el Pertús
electuari
embetumar
entufades
enturaran
escultura
espatulat
espatuler
espàtules
espòrtula
estatuari
estatueta
estriàtum
estucades
estucador
estucatge
estudiada
estudiant
estudiats
estudiava
estudiosa
estufades
estufadís
estufador
estugoses
estugosos
estupenda
estupends
estúpides
esturions
estúrnids
eventuals
exactitud
exceptuar
exceptuat
exceptuen
exequàtur
expuntuar
facturada
fastuoses
fastuosos
fàtuament
festucari
filatures
fioritura
fistulosa
flatulent
floritura
fluctuant
fluctuosa
forfetura
fornitura
fortuïtat
fortuïtes
fortunada
fortunats
fracturar
fracturat
fractures
freturant
freturosa
fructuari
fructuosa
futurària
futuraris
futurible
futurició
futurisme
futurista
futuritat
futuròleg
gratuïtat
gratuïtes
habituals
hematúria
holotúria
imbatudes
immatures
impetuosa
importuna
importuns
impostura
impromptu
incestuós
incultura
ineptitud
infinitud
infortuna
infortuni
inquietud
insaturat
instituir
instituït
instituta
instituts
intitular
intubació
intuïtius
intuïtiva
joventuts
lactucari
lactulosa
lineatura
litúrgica
litúrgics
litúrgies
liturgues
longituds
luctuoses
luctuosos
magnituds
majestuós
mansuetud
mantuanes
masturbar
maturació
maturitat
matussera
matussers
matuteres
matutinal
matutines
mercaptur
miniatura
montuïrer
montuoses
montuosos
mortuòria
mortuoris
multituds
mútuament
mutuatari
natufiana
natufians
naturisme
naturista
neptúnica
neptúnics
nocturnal
nocturnes
obertures
obituària
obituaris
obtundent
obturació
obturades
obturador
octubrada
octubrera
octubrers
oportunes
ornitures
partitura
pasturant
patufetes
perpetual
perpetuar
perpetuat
perpétues
perpètues
pituïtari
pituïtosa
plàntules
plicatura
portuària
portuaris
portuguès
portulaca
portúnids
portusenc
positures
postulada
postulant
postulats
Postulava
postureja
posturera
posturers
preceptua
prelatura
prematura
prematurs
prescútum
prostituí
prostitut

Paraules que tinguin 10 lletres

abatussada
abatussats
accentuada
accentuals
accentuant
accentuats
acostumada
acostumats
acostumava
acraturesi
acriaturat
actuacions
actualisme
actualitat
actualitza
actualment
aculturada
aculturats
acupuntura
afectuoses
afectuosos
afortunada
afortunats
alitúrgica
alitúrgics
anfractuós
antulladís
apicultura
arturianes
artúriques
aspectuals
astucioses
astuciosos
asturianes
astutament
aturonades
autunianes
aventurera
aventurers
aventurina
avicultura
avituallar
barbiturat
barbitúric
batusseres
Benetússer
benifatuda
benifatuts
betulàcies
bifistular
bituminosa
bitunicada
bitunicats
botulínica
botulínics
Cantusseja
capitulant
capitulari
capitulars
caricatura
cartularis
cartutxera
centumvirs
centuriada
centuriats
cinturades
cinturilla
cobertures
commixtura
conceptual
conceptuar
conceptuat
conceptuós
confiturer
confitures
congratulo
conjectura
conjuntura
connatural
constituïa
constituir
constituït
constituta
constituts
consuetuds
contextual
contextura
contuberni
contumàcia
contumèlia
contundent
contusions
conventual
costumisme
costumista
criaturada
criaturera
criaturers
culturisme
culturista
curvatures
decrepitud
defectuosa
delictuosa
dertusanes
desentumir
desnaturar
desnaturat
destitució
destituïda
destituïts
desventura
desvirtuar
deturpació
deturpador
dramaturga
dramaturgs
dretureres
efectuable
efectuació
efectuades
efectuaren
electuaris
enfistular
entubament
entuixegar
entumeixen
entumiment
entusiasma
entusiasmà
entusiasme
entusiasta
esbatussar
esclavitud
escriptura
escultural
escultures
espatulada
espatulats
espiritual
espirituós
estatuària
estatuaris
estatuïdes
estatutari
estructura
estuariana
estuarians
estubenyer
estucadora
estucadors
estucament
estudiades
estudianta
estudiantí
estudiants
estudioses
estudiosos
estufament
estufornar
estultícia
estupendes
estupidesa
estuprador
eucaliptus
excelsitud
exceptuant
exceptuats
extremitud
facturació
facturador
facturatge
fistuloses
fistulosos
flatulenta
flatulents
fluctuació
fluctuoses
fluctuosos
fortunades
fosfatúria
fracturada
fracturats
freturejar
freturoses
freturosos
fructuària
fructuaris
fructuoses
fructuosos
futurament
futuràries
futuribles
futuròlegs
futuròloga
gratulació
habituació
holotúries
il·licitud
impetuoses
impetuosos
importunar
importunes
importunis
impostures
imprimàtur
incertitud
incestuosa
infatuació
infortunat
infortunis
infructuós
ingratitud
inhabitual
inhabituat
inoportuna
inoportuns
inquietuds
insaturada
insaturats
inscultura
institució
institueix
instituïda
instituïts
institutor
intuïtives
judicatura
linguàtula
literatura
liturgista
maculatura
majestuosa
malaltussa
maltusiana
maltusians
masturbava
maturranga
matusseres
matusseria
mesoscútum
metascútum
microtúbul
micturició
miniaturar
miniaturat
miniatures
montuïrenc
montuïrera
montuïrers
mortuòries
mutualisme
mutualista
mutualitat
mutualment
mutuatària
mutuataris
natufianes
naturalesa
naturòpata
neptuniana
neptunians
neptunisme
neptunista
nunciatura
obituàries
obturadora
obturadors
obtusament
obtusangle
octubreres
octubrista
octuplicar
ovicultura
partitures
parturició
pasturatge
percentual
perpetuats
perpetuenc
perpetuïna
perpetuïns
petrolàtum
petulància
pituïtària
pituïtaris
pituïtoses
pituïtosos
portuàries
portuguesa
portusenca
portusencs
postulació
postulador
posturejar
postureres
preceptuar
prefectura
prematures
projectura
promptitud
promptuari
prostituir
prostituta
prostituts

Paraules que tinguin 11 lletres

abatussades
abreviatura
accentuable
accentuació
accentuades
acostumable
acostumades
acostumaven
acriaturada
acriaturats
actualitzar
actualitzat
actualitzen
aculturació
aculturades
afortunades
agricultura
agroturisme
al·lantúric
altitudinal
altostratus
anfractuosa
antinatural
aperturisme
aperturista
aqüicultura
assignatura
aventureres
aventurinat
aventurisme
aventurista
barbitúrica
barbitúrics
benaventura
benetussina
benetussins
benifatudes
bioturbació
bituminoses
bituminosos
bitunicades
blastulació
bonaventura
botuliforme
bovicultura
candidatura
canicultura
cantussejar
cantussolar
capitulació
capitulejar
caricaturar
caricaturat
caricatures
cartutxeres
centumviral
centumvirat
centuplicar
centuriació
centuriades
conceptuada
conceptuals
conceptuosa
confiturera
confiturers
congratular
conjectural
conjecturar
conjecturat
conjectures
conjuntural
connaturals
constitució
constitueix
constituent
constituïda
constituïen
constituint
constituïts
constitutes
constitutiu
contertulià
contextuals
contractual
contractura
contumeliós
contundents
contusionar
conventuals
creaturitat
criaturades
criaturejar
criatureres
culturitzar
cunicultura
defectuoses
defectuosos
delictuoses
delictuosos
deshabituar
desideràtum
desinfatuar
desnaturada
desnaturats
destituïble
destituïdes
desventurat
desventures
detumescent
deturpadora
deturpadors
diinsaturat
diplomatura
diüturnitat
dramatúrgia
dramatúrgic
encartutxar
encartutxat
entusiasmar
entusiasmen
entusiasmeu
entusiastes
entusiàstic
eqüicultura
esbatussada
esbatussant
escriptural
escripturar
escriptures
esculturals
espatulades
espirituals
espirituosa
estatuàries
estatutària
estatutaris
estructural
estructurar
estructurat
estructuren
estructures
estuarianes
estubenyera
estubenyers
estucadores
estudiantil
estufadissa
estultament
estupefacta
estupefacte
estupefaent
estupiditat
exceptuable
expuntuació
facturadora
facturadors
fastuositat
flatulència
flatulentes
fracturable
fructuàries
futurologia
gestualitat
gratulatori
guturalment
hemocultura
immaturitat
implicatura
inaccentuat
inacostumat
incestuoses
incestuosos
indeturable
inexactitud
infortunada
infortunats
infructuosa
inhabituada
inhabituats
inoportunes
insaturable
insaturació
insaturades
instituïble
instituïdor
institutors
institutriu
interactuar
interactuen
intitulació
intumescent
latitudinal
legislatura
literatures
litúrgiques
maculatures
majestuoses
majestuosos
malaltusses
malaltussos
malaventura
maltusianes
manufactura
masturbació
masturbador
microtúbuls
miniaturada
miniaturats
monocultura
montuïrenca
montuïrencs
montuïreres
musculatura
mutuatàries
naturalisme
naturalista
naturalitat
naturalment
neomaltusià
neptunianes
neptúniques
no-actuació
nocturnitat
notungulats
oberturisme
oberturista
obturacions
obturadores
octubristes
oleïcultura
oportunisme
oportunista
oportunitat
paratextual
pasturatges
pennatúlids
perpetuable
perpetuació
perpetuador
perpetuaren
perpetuenca
perpetuencs
perpetuïnes
perpetuïtat
pituïtàries
pneumatúria
policultura
polonolituà
portugueses
portuguesos
postuladora
postuladors
postulantat
Pòstumament
posturejava
preceptuant
prepositura
presumptuós
progenitura
prostitució
prostitueix
prostituïda
prostitutes
protuberant

Paraules que tinguin 12 lletres

abreviatures
accentuables
acostumament
acriaturades
actualitzada
actualitzats
aeroportuari
afectuositat
alitúrgiques
anfractuoses
anfractuosos
anticultural
antitussigen
antulladissa
appoggiatura
arquitectura
assignatures
aturafletxes
aventurinada
aventurinats
avituallador
barbiturisme
bastulopúnic
benaventurat
benaventurós
benetussines
botulíniques
caçafortunes
cafeïcultura
canyafístula
capricultura
caricaturesc
carpicultura
celoblàstula
cicloturisme
cirrostratus
citricultura
conceptuació
conceptuoses
conceptuosos
confitureres
confitureria
constitueixi
constituents
constituïdes
constituïren
constituiria
constitutius
constitutiva
contumaçment
contumeliosa
contundència
crioturbació
culturalisme
culturalista
culturalment
desaccentuar
desacostumar
desacostumat
desafortunat
desimboltura
desnaturades
dessaturació
desventurada
desventurats
deturpadores
dissimilitud
disubstituït
dominicatura
dramatúrgica
dramatúrgics
dramaturgues
encartutxada
encartutxats
enculturació
entusiàstica
entusiàstics
escripturada
escripturari
espirituoses
espirituosos
estatunidenc
estatutàries
estructurada
estructurals
estructurant
estructurats
estubenyeres
estudiantesc
estudiantina
estudiantins
estufadisses
estufadissos
estupefacció
estupefactes
estupefaents
estúpidament
eventualitat
eventualment
facturadores
fastuosament
ferrotungstè
fissitunicat
floricultura
fluctuacions
fortuïtament
Freturejaven
futuròlogues
galacturònic
geliturbació
gratuïtament
gratulatòria
gratulatoris
habitualment
hiperlaxitud
horticultura
impetuositat
importunitat
inaccentuada
inaccentuats
inacostumada
inacostumats
infortunades
infructuoses
infructuosos
inhabituades
institucions
instituïdora
instituïdors
institutrius
intabulatura
iranoturanià
irrespectuós
latitudinari
linguatúlids
longitudinal
luctuosament
magistratura
malacostumar
malacostumat
malacostumen
malaventurat
malaventurós
manufacturar
manufacturat
manufacturer
manufactures
manxú-tungús
masturbadora
masturbadors
masturbatori
menjafestucs
miniaturades
miniaturista
motu proprio
naturalistes
naturalitzar
naturalitzat
nimbostratus
nomenclatura
olivicultura
oportunament
Oportuníssim
oportunitats
orizicultura
Paixtunistan
paralitúrgia
paralitúrgic
pasticultura
pennatulacis
perpetuadora
perpetuadors
perpètuament
petulantment
piscicultura
porcicultura
portusenques
postuladores
praticultura
preaccentuat
prematuritat
presumptuosa
prostituïdor

Paraules que tinguin 13 lletres

actualització
actualitzades
aeroportuària
aeroportuaris
afectuosament
antesignatura
antidisturbis
antitussígena
antitussígens
antulladisses
antulladissos
arboricultura
arquitectural
arquitectures
astacicultura
astuciosament
aventurinades
avitualladora
avitualladors
avituallament
barbitúriques
bastulopúnica
bastulopúnics
benaventurada
benaventurats
benaventurosa
Camp de Túria
canaricultura
capitulacions
capitularment
capituliforme
caricaturesca
caricaturescs
caricaturista
congratulació
congratularen
conjecturable
constitucions
constitueixen
constitutives
contertuliana
contertulians
contracultura
contrafactual
contranatural
contumelioses
contumeliosos
culturització
defectuositat
desacostumada
desacostumats
desafortunada
desafortunats
desconceptuar
desculturació
deshabituació
desinfatuació
desventurades
detumescència
digitipuntura
discoblàstula
disubstituïda
dreturerament
encartutxades
entusiasmadís
entusiasmador
escripturària
escripturaris
escripturista
estatunidenca
estatunidencs
estructuració
estructurades
estructurador
estructurisme
estudiadament
estudiantesca
estudiantescs
estudiantines
estudiosament
estupendament
eventualitats
extranaturals
fissitunicada
fissitunicats
fistulització
fractostratus
freturosament
fructicultura
gratulatòries
helicicultura
hipertextuals
holoturioïdeu
holoturoïdeus
impetuosament
importunament
inaccentuades
inacostumades
indestituïble
inoportunitat
insaturacions
institucional
instituïdores
intel·lectual
interactuants
intercultural
intuïcionisme
intuïtivament
intumescència
irrespectuosa
Josa i Tuixén
latitudinària
latitudinaris
litúrgicament
llicenciatura
longitudinals
magistratures
majestuositat
malaventurada
malaventurats
malaventurosa
maltusianisme
manufacturats
manufacturava
manufacturera
manufacturers
masturbadores
masturbatòria
masturbatoris
matusserament
miniaturitzar
miniaturitzat
mitilicultura
monoinsaturat
montuïrenques
mugilicultura
multicultural
multitudinari
naturalitzada
naturalitzats
neomaltusiana
neomaltusians
nomenclatural
ostreïcultura
paralitúrgica
paralitúrgics
perpetuadores
perpetualment
perpetuenques
populicultura
portulacàcies
preaccentuada
preaccentuats
preconstituït
prematurament
presumptuoses
presumptuosos
preternatural
primogenitura
prostituïdora
prostituïdors
protuberància

Paraules que tinguin 14 lletres

accentuadament
acostumadament
actualitzables
actualitzadors
aeroportuàries
afortunadament
anfractuositat
antituberculós
antitussígenes
avitualladores
benaventurades
benaventurança
benaventuroses
benaventurosos
capituliformes
caricaturitzar
cerealicultura
ciprinicultura
columbicultura
conceptualisme
conceptualista
conceptualment
congratulatori
constitucional
constitucioner
consuetudinari
contertulianes
contracultural
contrafactuals
contranaturals
contraobertura
contundentment
conventualitat
conventualment
coturnicultura
defectuosament
desaccentuació
desacostumades
desafortunades
desentusiasmar
dramatúrgiques
efectuabilitat
electrocultura
entusiasmadora
entusiasmadors
entusiastament
entusiàstiques
escripturàries
escripturístic
espermocultura
espiritualisme
espiritualista
espiritualitat
espiritualment
estructuradora
estructuradors
fissitunicades
holoturioïdeus
incestuosament
infructuositat
inhabitualment
inoportunament
insolutumdació
insubstituïble
intel·lectuals
intussuscepció
iranoturaniana
iranoturanians
irrespectuoses
irrespectuosos
isoestructural
jusnaturalisme
jusnaturalista
latitudinàries
lituanopolonès
majestuosament
malaventurades
malaventuroses
malaventurosos
manufactureres
masturbatòries
miniaturitzada
miniaturitzats
multitudinària
multitudinaris
naturalització
naturalitzades
neomaltusianes
paraliteratura
paratuberculós
pondoestatural
preaccentuació
preaccentuades
prostituïdores
protuberàncies

Paraules que tinguin 15 lletres

altitud-pressió
anfractuositats
antinaturalista
antituberculosa
arquitecturista
bastulopúniques
bituminomacadam
caricaturesques
caricaturitzada
civicoculturals
conceptualitzar
conceptuosament
congratulatòria
congratulatoris
conjecturalment
connaturalitzar
constitucionals
consuetudinària
consuetudinaris
contextualitzar
contextualitzes
contractualisme
contractualista
contrasignatura
criotemperatura
cuniculicultura
desacostumament
desnaturalitzar
desnaturalitzat
d-sedoheptulosa
entusiasmadissa
entusiasmadores
escripturística
escripturístics
espiritualitzar
estatunidenques
estatutàriament
estructuradores
estructuralisme
estructuralista
estructuralment
estudiantesques
etnicoculturals
incisivocontusa
infortunadament
infraestructura
infructuosament
internunciatura
iranoturanianes
latitudinarisme
macroestructura
microestructura
miniaturització
monosubstituïda
multitudinàries
paralitúrgiques
paratuberculosa
paratuberculosi
presumptuositat

Paraules que tinguin 16 lletres

altitud-densitat
anguil·licultura
antituberculoses
antituberculosos
congratulatòries
consuetudinàries
contraescriptura
contumeliosament
desnaturalitzada
desnaturalitzant
desnaturalitzats
desventuradament
dietilbarbitúric
entusiasmadisses
entusiasmadissos
entusiàsticament
estructuradament
galaicoportuguès
hipopituïtarisme
inconstitucional
infraestructural
infraestructures
intertextualitat
longitudinalment
monosubstituïdes
multituberculats
neomaltusianisme
paleotemperatura
paratuberculoses
paratuberculosos
presumptuosament

Paraules que tinguin 17 lletres

artisticocultural
benaventuradament
benaventurosament
conceptualització
conjecturablement
connaturalització
contextualització
costurercosturera
desacostumadament
desnaturalització
desnaturalitzades
escripturístiques
espiritualització
estereoestructura
galaicoportuguesa
hiperpituïtarisme
institucionalisme
institucionalment
intel·lectualisme
intel·lectualista
intel·lectualitat
intel·lectualment
irrespectuosament
labirintulomicets
labirintulomicots
malaventuradament
malaventurosament
pluriculturalisme
Poligalacturonasa
poligalacturònics
preternaturalisme

Paraules que tinguin 18 lletres

actuopaleontologia
anticonstitucional
constitucionalisme
constitucionalista
constitucionalitat
constitucionalment
descontextualitzar
galaicoportugueses
galaicoportuguesos
hortofructicultura
institucionalitzar

Paraules que tinguin 19 lletres

constitucionalistes
consuetudinàriament
institucionalitzada
panhipopituïtarisme

Paraules que tinguin 20 lletres

inconstitucionalitat
inconstitucionalment
institucionalització
microminiaturització

Paraules que tinguin 21 lletres

antiintel·lectualisme

Paraules que tinguin 22 lletres

anticonstitucionalment


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,64 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)