logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 3515),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tra" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 4 lletres

atra
ctra

Paraules que tinguin 5 lletres

altra
atrau
entra
entrà
extra
mitra
ostra
Petra
potra

Paraules que tinguin 6 lletres

àntrax
astral
atraca
atrapa
atrapà
bultra
cartra
castra
Catral
centra
cintra
citral
citrat
contra
destra
dextrà
entrar
entrat
Estrac
estral
estrat
filtra
fotral
lletra
matràs
mestra
mitral
mitrat
mostra
mostrà
murtra
neutra
nitrar
nitrat
nostra
pitral
pitram
poltra
quitrà
retrat

Paraules que tinguin 7 lletres

adstrat
anartra
antracè
apitrar
arbitra
àrbitra
astraló
atracar
atraçar
atrapar
atrapat
atrapen
atraure
austral
batraci
bertran
castral
castrar
castrat
central
centrar
centrat
ceptrat
cintrar
cintrat
citrats
clastra
clatrat
destral
destrar
dextrat
dioptra
Electra
entrada
entrant
entrava
estrada
estragó
estrall
estramp
estrany
estrats
extrafí
feltrat
filtrar
filtrat
Fortran
frustra
gastral
impetra
lletrat
llostra
lustral
matraca
mestral
mestrat
mitrada
mitrats
mohatra
mostral
mostrar
mostrat
murtrar
neòtrag
neutral
nitrada
nitrats
nostrat
onòtrag
ostraci
penetra
penetrà
piastra
pitrada
pitrals
postrar
quantra
rastral
retrata
retrats
rostral
rostrat

Paraules que tinguin 8 lletres

anostrar
antràcic
arbitral
arbitrar
astracan
astràgal
atracada
atracció
atractiu
atractor
atraient
atrapada
atrapats
atraquin
australs
aviastra
banastra
batracis
biòmetra
cabestra
caliptra
canastra
castrats
centrada
centrals
centrant
centrats
ceptrada
ceptrats
cetrària
cintrada
cintrats
citratat
clatrada
clatrats
claustra
contrada
contrafà
contralt
contramà
contrari
contrast
contravé
demostra
destraló
destrals
detracta
detraure
dextrada
dextrats
egòlatra
empitrar
empitrat
encontra
entrades
entrador
entramat
entrants
entranya
entrapar
entraran
entrarem
entraren
entraven
espitrar
estràbic
estrafer
estrafet
estralls
estranya
estranys
estrassa
estrateg
estratus
extracte
extradir
extradós
extranet
extraplà
extraure
feltrada
feltrats
filtrada
filtrant
filtrava
finestra
foniatra
frustrar
frustrat
geòmetra
geriatra
Idolatra
idòlatra
illetrat
impetrar
impetrat
infiltra
intradós
intranet
llastrar
lletrada
lletraga
lletrats
llustrar
madastra
Maestrat
mestraló
metralla
metratge
metrazol
minestra
ministra
mitrades
mostrant
mostrari
mostrava
netastra
neutrals
nitració
nitrades
nitrants
nostrada
nostramo
nostrats
obstetra
ostràcia
ostracis
òstracon
ostraire
palestra
panistra
patracol
pediatra
penetral
penetrar
penetrat
permetrà
perpetra
Petrarca
pilastra
Pistraus
poltrada
prostrar
prostrat
quitrans
registra
retracta
retracte
retranca
retranga
retratar
retratat
retraure
rostrada
rostrats
sapastra

Paraules que tinguin 9 lletres

abstracta
abstracte
abstraure
altostrat
altrament
amonitrat
ancestral
antràcica
antràcics
antracita
antracosi
antralina
apitraven
arbitrals
arbitrari
arquitrau
arrastrar
artràlgia
astràgals
astrància
atrabilis
atracador
atractius
atractiva
atrafegar
atrafegat
atraïment
atrapades
atraparan
australià
Austràlia
austràlid
Austràsia
balustrat
belitrada
bestraure
bimestral
bitartrat
cabestrar
cadastral
Calatrava
calatraví
caliptrat
capistrat
caplletra
carcatràs
castració
castrador
centració
centrades
centrador
centràlid
centraren
ceptrades
cetràries
cintrades
citratada
citratats
clatrades
claustral
claustrat
concentra
contraban
contracop
contracor
contracta
contracte
contrades
contradic
contradir
contradiu
contraent
contrafer
contrafet
contrafil
contrafoc
contrafur
contralts
contramur
contrapal
contrapàs
contrapèl
contrapès
contrapeu
contrapiu
contraplà
contrapou
contraria
contrària
contraris
contrasta
contrasts
contratàs
contratip
contrauen
contraure
cotramesa
demostrar
demostrat
desastrat
destrador
destraler
destramar
destravar
detracció
detractar
detractor
dextrades
diametral
distraure
empitrada
empitrats
encontrar
enfeltrar
enfeltrat
enlletrat
enllustra
ensostrar
entradora
entradors
entrament
entrampar
entrampat
entranyat
entranyes
espectral
espoltrar
estràbica
estràbics
estradiol
estradiot
estrafeta
estrafets
estrallar
estrambot
estramoni
estranger
estranyar
estranyat
estranyes
estrapada
estratega
estrategs
esventrar
esventrat
extracció
extractar
extractat
extractes
extractiu
extractor
extrafina
extrafins
extraïble
extraient
extramurs
extraradi
extraviar
extraviat
feltrades
fenestrat
fillastra
filtrable
filtració
filtrador
filtrants
filtratge
filtraven
filustrar
finestral
finestram
Finestrat
fotracada
fotralada
frustrada
frustrant
frustrats
geometral
giromitra
idolatrar
il·lustra
il·lustrà
illetrada
illetrats
impetrant
infiltrar
infiltrat
intramurs
intranets
litràcies
lletrades
lustració
madrastra
magistral
magistrat
maldestra
maltracta
matràfola
matrassos
menestral
mestrança
mestratge
metjastra
metrallar
metrallen
metraller
ministrar
mitraisme
mostrable
mostrades
mostrador
mostraren
mostratge
nitratina
nostrades
orquestra
ostràcies
ostracita
paratrama
penetrada
penetrant
penetrats
perpetrar
perpetrat
piamatral
Pisístrat
pitralada
pocatraça
poetastra
postració
postrades
prostrada
prostrats
prostrava
reentrada
registral
registrar
registrat
retracció
retractar
retractat
retràctil
retractor
retraduir
retraduït
retraient
rostrades
samotraci
sangtraït

Paraules que tinguin 10 lletres

abstracció
abstractes
abstractiu
administra
ambidextra
ancestrals
andròlatra
anostracis
antitrague
antitragus
antracites
antracític
antracnosi
antranilat
antranílic
arbitrable
arbitració
arbitrador
arbitrària
arbitraris
arbitratge
arbitratiu
aspidistra
atracadora
atracadors
atracallar
atracament
atraccions
atràctilis
atractives
atractívol
atrafegada
atrafegats
austràlida
austràlids
autoretrat
balustrada
barrastral
belitrades
belitralla
bertranada
burgmestra
caliptrada
caliptrats
capistrada
capistrats
caplletrar
castradora
castradors
celastrals
centradora
centradors
centraleta
centràlida
centràlids
centrament
cirrostrat
citratades
claustrada
claustrals
claustrats
comicastra
concentrar
concentrat
contraatac
contrabaix
contrabase
contracant
contracció
contraclau
contractar
contractat
contracten
contractes
contràctil
contractor
contraduna
contraents
contrafase
contrafent
contrafeta
contrafets
contrafloc
contrafort
contrafuga
contraient
contrallum
contramarc
contramina
contramoll
contranota
contraorde
contrapals
contrapart
contraposa
contrapunt
contrariar
contrariat
contràries
contrariïn
contrariós
contraroda
contrastar
contrastat
contrasten
contrastia
contrastiu
contratall
contratapa
contratips
contravall
contravent
contraverí
contraveta
cronometra
demostrada
demostrant
demostrava
desastrada
desastrats
desatracar
descentrar
descentrat
descintrar
destradora
destradors
destralada
destralera
destralers
destraleta
destrament
detractora
detractors
diametrals
diastràtic
distracció
distragueu
distraient
empitrades
emplastrar
enclaustrà
encontrada
endiastrat
enlletrada
enlletrats
enllustrar
enregistra
ensinistra
Ensostrava
entradores
entràmenes
entranyada
entranyats
entravessa
espectrals
estrabisme
estrafetes
estrafolla
estrangera
estrangers
estrangula
estranquis
estranyesa
estraperlo
estratègia
estratègic
estratotip
esventrada
esventrats
eutrapèlia
eventració
extractant
extractius
extractiva
extractora
extractors
extradició
extradural
extrafines
extraplana
extraplans
extrapolar
extrapolat
extrarenal
extrauterí
extravagar
extravasar
extravasat
extravenar
extraviarà
extraviats
fenestrada
fenestrats
filtrables
filtradora
filtradors
finestrada
finestrals
finestratí
frustració
frustrades
frustrador
gastràlgia
iconòlatra
il·lustrar
il·lustrat
illetrades
impetrable
impetració
infiltrada
infiltrant
infiltrats
intraclast
intramiocè
intramural
intranquil
intratecal
intrauterí
intravenós
ligustrals
magistrada
magistrats
maltractar
maltractat
medicastra
menestrala
menestrals
mestralada
metrallera
metrallers
metralleta
mononitrat
mostradora
mostradors
musicastra
nebodastra
nimbostrat
nitrazepam
orquestral
orquestrar
orquestrat
ostracisme
ostracodes
penetrable
penetració
penetrador
penetraren
penetratiu
pilastrada
prostració
prostrades
protràctil
psiquiatra
registrada
registrats
retràctils
retractora
retractors
retraïment
retransmet
retratable
retratador
retratista
samotràcia
samotracis

Paraules que tinguin 11 lletres

abstractesa
abstractius
abstractiva
acantòmetra
acontraltat
administrar
administrat
altostratus
anostrament
antràciques
antracítica
antracítics
arbitradora
arbitradors
arbitrament
arbitràries
arbitratges
arbitratius
arbitrativa
arbitratori
arquitravat
astracanada
astracanita
atrabiliari
atractívola
atractívols
atrafegades
australiana
australians
austràlides
australoide
austrasiana
bacitracina
bertrandita
calatravina
calatravins
caliptrades
capistrades
castradores
catracòlica
centradores
centràlides
centralisme
centralista
centralitat
centralitza
centralment
cirrostrats
claustrades
compenetrar
compenetrat
concentrada
concentrant
concentrats
contrabaixó
contrabanda
contrabarra
contrabatre
contracaixa
contracanal
contracanvi
contracanxa
contracolat
contractada
contractant
contractats
contractava
contràctils
contractora
contractors
contractual
contractura
contradansa
contradient
contradigui
contradiuen
contraenvit
contraestai
contrafaent
contrafagot
contrafaixa
contrafetes
contrafibra
contrafilet
contrafinal
contrafirma
contrafolre
contraforja
contraforts
contrafulla
contragalop
contragalze
contragirar
contramanar
contramarca
contramarea
contramarxa
contraminar
contramotle
contramurar
contraordre
contrapalat
contraparet
contrapassa
contraperna
contrapesar
contrapetja
contrapicat
contrapoder
contraporta
contraposar
contraposat
contraposen
contrapresa
contraprova
contrapunxó
contrarebut
contraresta
contrariosa
contraronda
contrarosca
contrasenya
contrasigna
contrastada
contrastant
contrastats
contrastava
contrastius
contrastiva
contratalla
contratemps
contratenor
contratipat
contratipus
contratònic
contratorta
contravalor
contravenda
contravenir
contraveniu
contraxapar
contraxapat
contraxifra
criticastra
cronometrar
defenestrar
demostrable
demostració
demostrades
demostrador
demostrança
demostratiu
desastrades
descentrada
descentrats
desentranyà
desllustrar
despitralat
destradores
destralejar
destraleres
detractores
diastràtica
diastràtics
empalustrar
empetràcies
empitrament
empolistrar
encabestrar
encadastrar
encalostrar
encanastrar
enclaustrar
enclaustrat
encontradís
encontrador
encontraren
endiastrada
endiastrats
enfinestrat
enlletrades
enllustrada
enquitranar
enquitranat
enregistrar
enregistrat
ensinistrar
ensinistrat
entranyable
entranyades
entravessar
entravessat
envitrallar
estràbiques
estrafolari
estrambòtic
estrangeres
estrangeria
estrangular
estrangulat
estrangúria
estranyeses
estratagema
estratègica
estratègics
estratègies
estrategues
esventrades
exclaustrar
extraccions
extractable
extractives
extractores
extrafloral
extramental
extraplanes
extravagant
extravasada
extravasats
extraversió
extravertit
fenestració
fenestrades
filtracions
filtradores
fractostrat
frustradora
frustradors
frustratori
germanastra
glossopetra
il·lustrada
il·lustrats
impetratori
infiltrable
infiltració
infiltrades
interlletra
intractable
intradèrmic
intraduïble
intranquils
intransitat
intransitiu
intraocular
intravenosa
irretràctil
lletraferit
magistrades
menestralia
mestralejar
metrallador
metralleres
migmetratge
ministrable
mostradores
narcotràfic
neutralisme
neutralista
neutralitat
neutralitza
neutralment
notostracis
orquestrals
paracentral
penetradora
penetradors
penetrament
penetrància
penetratius
penetrativa
perimetrals
perpetrable
perpetració
perpetrador
pollastrada
protràctils
quilometrar
recalcitrar
registració
registrador
retractable
retractació
retractilar
retractores
retratadora
retratadors
retrotraure
samotràcies

Paraules que tinguin 12 lletres

abstraccions
abstractives
acontraltada
acontraltats
administrada
administrant
administrats
administrava
Alt Maestrat
antracolític
antraflavona
antragal·lol
antraquinona
arbitradores
arbitralment
arbitratives
arbitratòria
arbitratoris
arquitravada
arquitravats
assilvestrat
atrabiliària
atrabiliaris
atractivitat
atractívoles
atrafegament
australianes
australoides
australopapú
calatravines
celastràcies
centralitzar
centralitzen
cirrostratus
cloronitrats
comprometran
concentració
concentrades
concentrador
contraagulla
contraalisis
contraantena
contraatacar
contrabalanç
contrabandat
contrabandes
contrabarana
contrabarrat
contrabarres
contracalcar
contracarena
contracarril
contraccions
contracèdula
contracepció
contraceptiu
contraceptor
contraclaror
contracodast
contractació
contractades
contractants
contractista
contractores
contradicció
contradictor
contradiguem
contradiguin
contradiment
contraespiga
contrafacció
contrafaedor
contrafagots
contrafaixat
contrafaixes
contrafallar
contrafilera
contrafirmar
contraforjar
contraguieta
contrallibre
contramarcar
contramarxar
contramatriu
contramestra
contramestre
contramostra
contramotlle
contramurada
contraoferta
contrapalada
contrapalats
contrapassar
contraperfil
contrapernes
contrapetges
contrapetjat
contraplacar
contraplacat
contraposada
contraposant
contraposats
contrapuntar
contraquilla
contrarestar
contrarestat
contrariejar
contrarietat
contrarioses
contrariosos
contrasegell
contrasemble
contrasentit
contrasignar
contrastable
contrastació
contrastives
contratirant
contratònica
contratònics
contravenció
contraventor
contravindre
contravingut
curtmetratge
demostrables
demostradora
demostradors
demostratius
demostrativa
descabestrat
descentrades
desensostrar
desensostrat
desentrampar
desentranyar
despitralada
despitralats
distraccions
ditetragonal
dorsiventral
emplastració
encontradora
encontradors
endiastrades
enfeltrament
enfinestrada
enfinestrats
enllustrador
enquitranada
enregistrada
enregistrats
ensinistrada
ensinistrant
ensinistrats
Ensinistrava
ensostrament
entra-i-surt
entravessada
entravessats
entravessava
estrabòmetre
estrabotomia
estrabul·lat
estrafolària
estrafolaris
estrambòtica
estrambòtics
estrangulada
estranyament
estraperlada
estratificar
estratificat
estratiforme
estratocúmul
estratopausa
estratosfera
esventrament
extracorrent
extraescolar
extralimitar
extramediana
extrameridià
extranormals
extraoficial
extrapolable
extrapolació
extrasístole
extrauterina
extrauterins
extravagants
extravaginal
extravasació
extravertida
extravertits
filosofastra
finestratina
finestratins
frustracions
frustradores
frustratòria
frustratoris
hidrocentral
il·lustració
il·lustrades
il·lustrador
il·lustratiu
impenetrable
impetratòria
impetratoris
intracelòmic
intracranial
intradèrmica
intradèrmics
intraluminal
intrameningi
intramitable
intransigent
intransitada
intransitats
intransitius
intransitiva
intrapleural
intrapsíquic
intraraquidi
intrauterina
intrauterins
intravaginal
intravasació
intravenoses
intravenosos
irretratable
isoperímetra
leptostracis
lletraferida
lletraferits
magistratura
malacostraci
malentranyat
menestralenc
metralladora
metralladors
metrallament
microcentral
mil·limetrat
mixogastrals
neutralitzar
neutralitzat
nimbostratus
orquestració
osteostracis
ostracoderms
penetradores
penetratives
perpetradora
perpetradors
petrarquisme
petrarquista
pisistràtide
politicastra
pollastraire
precontracte
publitramesa
recalcitrant
reconcentrar
registradora
registradors
registrament
reorquestrar
retransmetre
retratadores
retrotracció

Paraules que tinguin 13 lletres

abstractament
acontraltades
administrable
administració
administrades
administrador
administratiu
aerotransport
antracítiques
antracolítica
antracolítics
antraquinònic
arbitrarietat
arbitratgista
arbitratòries
arquitravades
assilvestrada
assilvestrats
atrabiliàries
atractivament
atrapamosques
australopitec
autocentrador
autocontracte
Baix Maestrat
biotractament
biotransistor
castrametació
catric-catrac
centracàntids
centralitzats
compenetració
concentradora
concentradors
contrabandada
contrabandats
contrabarrada
contrabarrats
contrabarrera
contrabateria
contracantell
contraceptius
contraceptiva
contraceptora
contraceptors
contracoberta
contracorrent
contracultura
contradefensa
contradictora
contradictori
contradictors
contraenvidar
contraescarpa
contraestampa
contraexemple
contrafactual
contrafaedora
contrafaedors
contrafaïment
contrafaixada
contrafaixats
contrafallada
contrafemella
contraforadar
contraguàrdia
contraindicar
contraindicat
contramestres
contramesures
contrametzina
contramitjana
contramuralla
contranatural
contraordenar
contrapalades
contrapartida
contrapassant
contrapendent
contraplacats
contrapolitja
contraportada
contraposades
contraposició
contrapressió
contrapunteja
contrarasquet
contrareacció
contrareforma
contrarelador
contrarèplica
contràriament
contrarietats
contrastament
contratirants
contravariant
contraventora
contraventors
contraxapatge
cronometrades
cronometrador
cronometratge
curtmetratges
defenestració
demostracions
demostradores
demostratives
descabestrada
descabestrats
descentrament
desconcentrar
desenllustrar
desenllustrat
desensostrada
desensostrats
despitralades
diametralment
diastràtiques
dorsiventrals
dorsoventrals
encontradissa
encontradores
enfinestrades
enllustradora
enllustradors
enllustrament
enregistrades
enregistrador
enregistraven
ensinistrades
ensinistrador
entomostracis
entra-i-surts
entravessades
entrefinestra
entrepilastra
epigastràlgia
estrabul·lada
estrabul·lats
estrafolàries
estrafolleria
estrangerisme
estrangulació
estrangulador
estraperlista
estratègiques
estratificada
estratificats
estratigrafia
estratigràfic
estratocràcia
estratografia
estratosfèric
exclaustració
extraaxil·lar
extracorpòria
extrajudicial
extralimitant
extranaturals
extraordinari
extraregional
extrasístoles
extratropical
extrauterines
extravagància
extravascular
extravertides
fil·lotràquea
finestratines
fractostratus
frustratòries
gramaticastra
hexatetraedre
hexatetràedre
il·lustradora
il·lustradors
il·lustratius
il·lustrativa
impetratòries
indemostrable
intracerebral
intracranials
intragingival
intrahepàtics
intramuscular
intranquil·la
intransigents
intransitable
intransitades
intransitives
intraprenedor
intrapsíquica
intraraquídia
intraraquidis
intrauterines
irretractable
llargmetratge
lletraferides
magistralment
magistratures
malacostracis
maldestrament
malentranyada
malentranyats
maltractament
megalobatraci
menestralalla
menestralenca
menestralencs
metralladores
mil·limetrada
mil·limetrats
neutralitzant
perpetradores
posttraumàtic
premonstratès
quadrimestral
quilometratge
reconcentrava
registradores
retractilació
retractilitat
retransmissió
retransmissor
retropilastra

Paraules que tinguin 14 lletres

abstractivitat
administradora
administradors
administratius
administrativa
antraquinònica
antraquinònics
arbitràriament
assilvestrades
atrafegadament
australopitecs
autocentradora
autocentradors
autotransfusió
centralitzable
centralització
centralitzador
concentracions
concentradores
contraacusació
contraalmirall
contrabaixista
contrabalançar
contrabandades
contrabandista
contrabarrades
contrablocatge
contraceptives
contraceptores
contraclavilla
contracoixinet
contractilitat
contracultural
contradespulla
contradiccions
contradictores
contradictòria
contradictoris
contraenquesta
contrafactuals
contrafaedores
contrafaixades
contrafinestra
contragrafisme
contraindicada
contraindicats
contramaniobra
contranaturals
contraobertura
contraofensiva
contrapassaire
contraperfilar
contrapilastra
contraplacades
contraplacatge
contraplegador
contraproduent
contraprojecte
contraproposta
contrapuntejar
contrapuntista
contrapunxonar
contraquerella
contraregistre
contrarequesta
contrarestades
contrasegellar
contrasubjecte
contratòniques
contratrinxera
contraventores
contravidriera
cronometradora
cronometradors
cronometratges
desastradament
descabestrades
descentralitza
desencabestrar
desenquitranar
desensostrades
desentravessar
encontradisses
encontradissos
enllustradores
enquitranament
enregistradora
enregistradors
enregistrament
ensinistradora
ensinistradors
ensinistrament
entravessament
envitrallament
estrabul·lades
estrambòtiques
estrangeritzar
estranguladora
estranguladors
estratificació
estratificades
estratigràfica
estratigràfics
estratocúmulus
estratosfèrica
estratosfèrics
extracel·lular
extralimitació
extrameridiana
extrameridians
extraordinària
extraordinaris
extrapictòrics
extrapiramidal
extrasensorial
extraterrestre
fototransistor
gigantostracis
hidroextracció
hidroextractor
icositetraedre
icositetràedre
il·lustracions
il·lustradores
il·lustratives
incontrastable
interlletratge
intraabdominal
intraarticular
intracel·lular
intradèrmiques
intramolecular
intranquil·les
intranscendent
intransferible
intransfusible
intransigència
intransmutable
intraprenedora
intraprenedors
intraraquídies
intraslladable
intraspecífica
intratel·lúric
intratimpànica
malentranyades
microfiltració
mil·limetrades
narcotraficant
neutralitzable
neutralització
neutralitzades
neutralitzador
penetrabilitat
posttraumàtica
posttraumàtics
preenregistrat
premonstratenc
premonstratesa
quasicontracte
reconcentració
retransmissora
retransmissors

Paraules que tinguin 15 lletres

abstractivament
administracions
administradores
administratives
aerotransportar
antitranspirant
antracitització
antracolítiques
autocentradores
barotraumatisme
biostratigrafia
biostratigràfic
centralitzadora
centralitzadors
ciclooctatetraè
contrabalançava
contrabastiment
contractualisme
contractualista
contradictòries
contraemboscada
contraexposició
contraguerrilla
contraindicació
contraindicades
contraprestació
contraproduents
contrapuntístic
contrarevolució
contrasignatura
contraval·lació
cronometradores
demostrabilitat
descentralitzar
descentralitzat
desconcentració
enregistradores
enregistraments
ensinistradores
entranyablement
estranguladores
estratègicament
etinilestradiol
extraatmosfèric
extracel·lulars
extracomunitari
extracromosòmic
extraembrionari
extrahepàtiques
extralingüístic
extrameridianes
extraordinàries
extravagantment
hidrogentartrat
interpenetració
intracel·lulars
intracomunitari
intracromosòmic
intrahepàtiques
intramedul·lars
intranquilil·la
intranscendents
intransformable
intransitivitat
intransmissible
intransparència
intransportable
intraprenedores
intraprenedoria
intratel·lúrica
intratel·lúrics
menestralenques
monostratificat
neuropsiquiatra
neutralitzadora
neutralitzadors
oxitetraciclina
politraumatisme
preenregistrada
preenregistrats
premonstratenca
premonstrateses
premonstratesos
retractabilitat
retransmissores

Paraules que tinguin 16 lletres

al·lotetraploide
antraquinòniques
autometralladora
batracomiomàquia
biostratigràfica
biostratigràfics
biotransformació
Caldes d''Estrac
centralitzadores
clortetraciclina
contradeclaració
contraescriptura
contraespionatge
contrainformació
contrapropaganda
contraproposició
contrapuntística
contrapuntístics
contrareformista
demostrativament
descentralitzada
dorsiventralment
dorsoventralment
estrafolàriament
estrambòticament
estrangerització
estratigràfiques
estratosfèriques
extraatmosfèrica
extraatmosfèrics
extracomunitària
extracomunitaris
extraembrionària
extraembrionaris
extralingüística
extralingüístics
extramatrimonial
extramediterrani
extraoficialment
extraterritorial
hemoconcentració
himenogastràcies
impenetrabilitat
impenetrablement
intracomunitària
intracomunitaris
intraformacional
intranquil·litat
intranquil·litza
intransitivament
litostratigrafia
microtraumatisme
monostratificada
monostratificats
neurotransmissor
neutralitzadores
posttraumàtiques
preenregistrades
radiotransmissió
radiotransmissor
radiotransparent
retrotranscipció
rolitetraciclina

Paraules que tinguin 17 lletres

administrativista
al·lotetraploïdia
aminoantraquinona
Ares del Maestrat
autotransformador
autotrasplantació
contraassegurança
contraflordelisat
contratorpediners
cronostratigrafia
cronostratigràfic
descentralitzable
descentralització
descentralitzador
desenquitranament
evapotranspiració
extracomunitàries
extraembrionàries
extrajudicialment
extramediterrània
extramediterranis
extraparlamentari
extratel·lúriques
hidroxiantranílic
indemostrabilitat
interestratificat
intracomunitàries
intradermoreacció
intranquil·lament
intranquil·litzar
intratel·lúriques
irretractabilitat
microtraumatismes
monostratificades
neurotransmissors
pentilentetrazole
pluriestratificat
preenregistrament
radiotransparents
retrotranscripció

Paraules que tinguin 18 lletres

administrativament
al·lotrasplantació
biostratigràfiques
contraalmirallessa
contradictòriament
contraelectromotor
contrapuntístiques
cronostratigràfica
cronostratigràfics
descentralitzadora
descentralitzadors
estratigràficament
extraatmosfèriques
extralingüístiques
extramediterrànies
extraordinàriament
extraparlamentària
extraparlamentaris
incontrastablement
interestratificada
interestratificats
intramolecularment
intransmutabilitat
Pentilenetetrazole
pluriestratificada
pluriestratificats

Paraules que tinguin 19 lletres

atracadoratracadora
contraelectromotora
contraelectromotors
contraelectromotriu
contrarevolucionari
contratestimoniatge
contratransferència
descentralitzadores
extraparlamentàries
heterotrasplantació
interestratificació
interestratificades
intransmissibilitat
magnetostratigrafia
pluriestratificades

Paraules que tinguin 20 lletres

Cervera del Maestrat
contraelectromotores
contrarevolucionària
contrarevolucionaris
cronostratigràfiques
exsanguinotransfusió
extraterritorialitat
hexametilentetramina
politetrafluoroetilè

Paraules que tinguin 21 lletres

antraquinoncarboxílic
Atzeneta del Maestrat
contrarevolucionàries
politicoadministratiu

Paraules que tinguin 22 lletres

politicoadministrativa

Paraules que tinguin 23 lletres

politicoadministratives
Sant Rafel del Maestrat

Paraules que tinguin 24 lletres

Sant Rafael del Maestrat

Paraules que tinguin 25 lletres

Colina-acetil-transferasa

Paraules que tinguin 26 lletres

etilenediamino-tetraacètic


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,30 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)