logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 561 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tid" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

fètid
nítid
pútid

Paraules que tinguin 6 lletres

Àrtida
botida
bòtids
còtids
fètida
fètids
nítida
nítids
pèptid
pítids
pròtid
pútida
pútids
sítids
tètids

Paraules que tinguin 7 lletres

altídom
anàtids
antídot
àrctids
bastida
batidor
blàtids
botides
cèrtids
cistidi
cotidal
fatídic
fètides
lactida
màntids
mentida
nilòtid
nítides
otídids
ovòtida
paitida
partida
Partido
patidor
pèptids
pròtids
pútides
rostida
sentida
sortida
vestida

Paraules que tinguin 8 lletres

altídoma
altídoms
antídots
antídrom
bastides
bastidor
calàtide
caròtida
caròtide
carotidi
cinètida
cistidis
citidina
cobítids
dipèptid
embotida
escatida
fatídica
fatídics
fetidesa
fosfàtid
hidàtide
mentider
mentides
mentidor
momòtids
negrítid
nilòtida
nilòtids
nitidesa
ofíctids
ommatidi
paròtide
parotidi
partides
partidor
patidora
patidors
peptídic
petidina
plastidi
prístids
quotidià
repetida
ritidoma
rostides
rostidor
sortides
sortidor
sulfàtid
vestides
vestidor
volútids

Paraules que tinguin 9 lletres

acamàntid
advertida
alentidor
altídomes
amortidor
Antàrtida
antidroga
antídroma
antídroms
Aristides
asafètida
assortida
Atlàntida
bagràtida
balantidi
balístids
bastidenc
bastidors
bipartida
cardítids
cariàtide
carotídia
carotidis
catàrtids
cistidiat
citidílic
clemàtide
cricètids
cromàtide
dasiàtids
deglutida
departida
dipèptids
discutida
divertida
embotides
embotidor
enaltidor
envestida
escatidor
estretida
euplòtids
exocètids
fementida
fetiditat
fosfàtids
fregàtids
fructidor
garantida
gimnòtids
haliòtids
hidatídic
histidina
impartida
invertida
investida
lacèrtids
locústids
mentidera
mentiders
mentidora
mentidors
micròtids
negrítida
negrítids
nemíctids
nilòtides
nucleòtid
paròtides
parotídia
parotidis
partidari
partidora
partidors
patidores
peptidasa
peptídica
peptídics
plastidis
quetètids
repartida
repetides
repetidor
revestida
rostidora
sinàptids
tefrítids
Tripèptid
tripètids
vermètids
vestidura

Paraules que tinguin 10 lletres

acamàntida
acamàntids
advertidor
afrodítids
alentidora
alentidors
ammodítids
ammonítids
amortidora
amortidors
anabàntids
antidàctil
antidòping
antidotari
antídromes
antidromia
assafètida
assortides
assortidor
bagràtides
bastidenca
bastidencs
bipartides
buceròtids
buprèstids
carotídies
cimetidina
cistidiada
cistidiats
compartida
competidor
consentida
convertida
corístides
cromàtides
Decapèptid
dermèstids
diodòntids
discutides
discutidor
divertides
elefàntids
embotidora
embotidors
embrutidor
enaltidora
enaltidors
enfastidir
enfastidit
enfortidor
envestides
escarítids
escatidora
escatidors
escolítids
fatídiques
fementides
fètidament
filepítids
fosfatídic
herpèstids
hidatídica
hidatídics
hilobàtids
invertides
la Bastida
mentideres
mentidores
migpartida
negrítides
nítidament
nitidúlids
nucleòtids
octapèptid
ostomàtids
parotídies
partidària
partidaris
partidisme
partidista
pelobàtids
pelodítids
polipèptid
Propòntida
quotidiana
quotidians
ramfàstids
reflectida
repartides
repartidor
repetidora
repetidors
resistidor
ressentida
revestides
rinobàtids
rostidoria
sexpartida
singnàtids
tripartida
unipartida
uropèltids
vestidures

Paraules que tinguin 11 lletres

acamàntides
advertidora
advertidors
alentidores
antideuteró
antidopatge
aplodòntids
assortidora
assortidors
celacàntids
cistidiades
compartides
compartidor
competidora
competidors
consentides
consentidor
convertides
convertidor
desmentidor
dinucleòtid
dipeptidasa
discutidora
discutidors
embotidores
embrutidora
embrutidors
enaltidores
enfastideix
enfortidora
enfortidors
enneapèptid
entristidor
escatidores
espermàtida
glucopròtid
hidrobàtids
inadvertida
indiscutida
investidura
lepismàtids
miliobàtids
multidentat
neocomítids
neornítides
notacàntids
notodòntids
notonèctids
octodòntids
oligopèptid
oomicètides
ortonèctids
parotiditis
partidament
partidàries
Pentapèptid
peptídiques
pervertidor
polipèptids
quotidianes
reflectides
repartidora
repetidores
resistidora
resistidors
ressentides
rinoquètids
semipartida
sentidament
sexpartides
sinodòntids
tripartides
unipartides
xenopèltids

Paraules que tinguin 12 lletres

acantisítids
advertidores
antidemoníac
antidetonant
antidiabètic
antidiarreic
antidiftèric
antidiürètic
assortidores
balantidiosi
bastidenques
bipartidisme
camaleòntids
coloquíntida
compartidora
competidores
consentidora
convertidora
dasipròctids
dendrobàtids
desmentidora
desmentidors
discutidores
embrutidores
encalentidor
enfortidores
entristidora
entristidors
escandèntids
euripòntides
exopeptidasa
extravertida
fatídicament
giroceràtids
hidatídiques
inadvertides
intercotidal
introvertida
iponomèutids
lecitidàcies
multidentats
multipartida
nucleotídica
ortoceràtids
pervertidora
pervertidors
pisistràtide
placodòntids
platanístids
polipeptídic
repetidament
resistidores
rinoceròtids
rinocríptids
semipartides
transvestida
troglodítids

Paraules que tinguin 13 lletres

advertidament
antidemoníaca
antidemoníacs
antidepressiu
antidiabètica
antidiabètics
antidiarreica
antidiarreics
antidiftèrica
antidiftèrics
antidisturbis
antidiürètica
antidiürètics
Antoxantidina
arqueornítids
cefalacàntids
centracàntids
ciclopeptídic
contrapartida
controvertida
desmentidores
divertidament
endopeptidasa
entristidores
extravertides
gonostomàtids
harpoceràtids
helodermàtids
heterodòntids
iguanodòntids
introvertides
megadermàtids
mentiderament
mentidorament
mononucleòtid
multipartides
nectonemàtids
netastomàtids
nord-atlàntid
pervertidores
pleuronèctids
polinucleòtid
polipeptidasa
polipeptídica
polipeptídics
quotidianitat
raquianèctids
repartidament
ribonucleòtid
solenodòntids
tetraodòntids
ticodromàtids
transvestides
zigomicètides

Paraules que tinguin 14 lletres

acetalfosfàtid
aminopeptidasa
antideflagrant
antidemocràtic
antidepressius
antidepressiva
ciprinodòntids
controvertides
discomicètides
endopeptidases
espermatiducte
mononucleòtids
nord-atlàntida
nord-atlàntids
oligonucleòtid
palmatipartida
petromizòntids
pinnatipartida
quotidianament

Paraules que tinguin 15 lletres

acetofenetidina
antidemocràtica
antidemocràtics
antidemoníaques
antidepressives
antidiabètiques
antidiarreiques
antidiftèriques
antidiürètiques
dendrocolàptids
fil·lastomàtids
inadvertidament
inositofosfàtid
multipartidisme
nord-atlàntides
palmatipartides
pinnatipartides
pirenomicètides
pluripartidisme
polipeptídiques
prestidigitació
prestidigitador
tresquiornítids

Paraules que tinguin 16 lletres

arqueoplastidiat
bipinnatipartida
carboxipeptidasa
Fosfatidilcolina
glicerilfosfàtid
multipartidistes
prestidigitadora
prestidigitadors
trifosfoinosítid

Paraules que tinguin 17 lletres

antidemocràtiques
arqueoplastidiada
arqueoplastidiats
bipinnatipartides
hemiascomicètides
multidisciplinari
partidorpartidora
piridin-nucleòtid
prestidigitadores

Paraules que tinguin 18 lletres

arqueoplastidiades
multidisciplinària
multidisciplinaris
protoascomicètides

Paraules que tinguin 19 lletres

desoxiribonucleòtid
fosfatidil-inositol
multidisciplinàries

Paraules que tinguin 20 lletres

desoxiribonucleòtids
holobasidiomicètides

Paraules que tinguin 21 lletres

flavina-mononucleòtid

Paraules que tinguin 22 lletres

fragmobasidiomicètides
heterobasidiomicètides

Paraules que tinguin 23 lletres

compartidorcompartidora
convertidorconvertidora

Paraules que tinguin 26 lletres

nicotinamida-mononucleòtid
trifosfopiridina-nucleòtid

Paraules que tinguin 27 lletres

flavina-adenina-dinucleòtid

Paraules que tinguin más de 30

nicotinamida-adenina-dinucleòtid
Nicotinamida-adeninadinucleòtid
Nicotinamida-adenina-dinucleòtid-fosfat


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,55 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)