logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 689 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tam" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

botam
estam
gitam
pitam
putam
també
tàmil
tamín
tamís
tampa
tampó
tàmul

Paraules que tinguin 6 lletres

brotam
càrtam
dictam
estams
fustam
lactam
portam
postam
sotamà
tàmara
tamaró
tambor
tàmils
tamisa
tammuz
tampoc
tatami
voltam

Paraules que tinguin 7 lletres

aitambé
brostam
crostam
estamer
estampa
Lactama
lactams
metàmer
octàmer
putamen
stampià
sultama
tamarit
tamariu
tambora
tamborí
tambors
Tamerlà
tamisar
tamisat
tampany
tam-tam
trastam

Paraules que tinguin 8 lletres

aitampoc
al·lotam
altament
aptament
butamina
carretam
catamarà
catameus
certamen
dictamen
entameba
estament
estamera
estamers
estampar
estampat
estamper
estampes
estampià
estampir
gatamèus
gitament
glutamat
glutàmic
heptàmer
latament
Matamala
matament
metàmera
metàmers
netament
octàmera
octàmers
patamoll
pentàmer
petament
roquetam
sotamola
tamàndua
tamarell
tamarisc
tamarità
tamarius
tamborer
tamboret
tamissos
tamoxifè
tamponar
tartamut
untament
vitamina

Paraules que tinguin 9 lletres

acatament
acetamida
acetamido
acotament
afitament
agitament
alotament
bastament
brutament
bustamita
castament
catamènia
catamnesi
cautament
certàmens
certament
contamina
cultament
curtament
dictàmens
dictamina
doctament
dretament
Estamariu
estaments
estamenya
estameres
estaminal
estampada
estamparé
estampats
estampava
estampeix
estampera
estampers
estampida
etambutol
fictament
fortament
gastament
gatamoixa
glotament
glutamina
gratament
gustament
heptàmera
heptàmers
hipopòtam
histamina
juntament
justament
lentament
matamalès
metàmeres
metameria
metamèric
mosquitam
muntament
noctàmbul
octàmeres
octàmetre
pastament
pentàmera
pentàmers
portament
protamina
quitament
rectament
rentamans
rentament
reptament
rotàmetre
santament
soltament
stampiana
stampians
tamarigar
tamarinde
tamaritar
tamborera
tamborers
tamborino
tamisador
tamisatge
tampanada
tartamuda
tartamuts
tastament
testament
tortament
tretamina
vastament
ventament
vitaminat
vitamines
vitamínic
vitaminós

Paraules que tinguin 10 lletres

abastament
aclotament
acostament
additament
adustament
afaitament
afartament
afectament
ajuntament
ajustament
alletament
allitament
amfetamina
apartament
aplatament
aportament
apostament
apuntament
assotament
astutament
atentament
avortament
beatamaria
cogitament
contaminar
contaminat
contaminen
contaminin
cotamaller
degotament
devotament
dictaminar
dictaminat
ecartament
eixutament
enantament
enartament
encetament
enfitament
equitamina
ergotamina
escotament
esgotament
estamenera
estamental
estaminals
estaminodi
estamordir
estampació
estampades
estampador
estamperes
estamperia
estampiana
estampians
estampidor
estampilla
exactament
excitament
faustament
frontampla
frontample
heptàmeres
heptàmetre
heretament
incitament
ineptament
inertament
lícitament
llestament
matamalesa
mesopotami
metamèrica
metamèrics
metamòrfic
noctàmbula
noctàmbuls
obertament
ocultament
pentàmeres
pentàmetre
perfetamor
petitament
plantament
portamines
prestament
protamines
quietament
remotament
rutamicina
salbutamol
saltamartí
sotamànega
sotamàniga
stampianes
tàcitament
tamarellar
tamaritana
tamaritans
tamboreres
tamborinar
tamboriner
tamisadora
tamisadors
tartamudes
tractament
triptamina
tristament
vitaminada
vitaminats
vitamínica
vitamínics
vitaminosa
voltàmetre
voltampere

Paraules que tinguin 11 lletres

abjectament
abruptament
additaments
adelitament
afrontament
ajuntaments
allistament
amfetamines
amfetamínic
apartaments
apilotament
aquietament
argentament
assaltament
assentament
augustament
avitaminosi
avortaments
cobertament
concitament
contaminada
contaminant
coquetament
cruentament
decantament
departament
directament
egoistament
empastament
empeltament
emportament
empostament
encantament
encartament
encastament
encistament
endeutament
enfustament
enllitament
enllotament
entestament
entintament
eruditament
escoltament
espantament
espuntament
estamenejar
estameneres
estaminífer
estaminodis
estampadora
estampadors
estampianes
estampillar
estampillat
estretament
estultament
expertament
ferestament
frontamples
funestament
gentamicina
heretaments
honestament
incautament
incertament
incultament
indoctament
infantament
infectament
ingratament
injustament
invictament
matamaleses
matamalesos
matamosques
mediatament
mesopotàmia
mesopotàmic
mesopotamis
metamerisme
metamòrfica
metamòrfics
metamorfosà
metamorfosi
modestament
molestament
noctàmbules
paracetamol
pentamidina
portamantes
potamogèton
potamologia
previtamina
promptament
protaminasa
provitamina
rebentament
recaptament
reclutament
rejuntament
retretament
robustament
saltamarges
santamarier
secretament
selectament
sensatament
somortament
suscitament
tamaritanes
tamborinada
tamborinava
tamborinera
tamboriners
tamisadores
tampatantam
tampografia
tamponament
tartamudeig
tartamudesa
tolbutamida
tractaments
valentament
vitaminades
vitaminoses
vitaminosos
voltamperes
xarbotament

Paraules que tinguin 12 lletres

absolutament
abstretament
acatamatèsia
aclimatament
amfetamínica
amfetamínics
amonestament
antivitamina
aposentament
aprofitament
apromptament
aquilotament
arravatament
arroentament
assentaments
atarantament
bescantament
betametasona
calafatament
caprolactama
compactament
completament
comportament
compostament
concretament
confortament
conhortament
conjuntament
contaminable
contaminació
contaminades
contaminador
contaminants
contritament
correctament
corruptament
debilitament
departaments
desacatament
deslletament
despertament
despintament
despistament
diminutament
discretament
distintament
distretament
empastaments
encabotament
encantaments
enfrontament
enllistament
enquistament
escitamínies
estaminífera
estaminífers
estampadores
estrictament
esvalotament
expeditament
foragitament
fortuïtament
gatamoixeria
gratuïtament
hipopotàmids
imperitament
incontaminat
indòmitament
inexactament
infaustament
infinitament
inquietament
insòlitament
mansuetament
mesopotàmica
mesopotàmics
mesopotàmies
metamèriques
metamielòcit
metamorfisme
metamorfosar
opulentament
perfectament
portamaletes
portamascles
portamonedes
precintament
protestament
provitamines
reajustament
restretament
saltamartins
saltamurades
santamariera
santamariers
subjectament
succintament
tamaricàcies
tamborinaire
tamborinejar
tamborineres
tartamudejar
testamentari
violentament
vitamíniques

Paraules que tinguin 13 lletres

abstractament
aconductament
acontentament
aprofitaments
biotractament
cohonestament
comportaments
confrontament
constretament
contaminadora
contaminadors
contraestampa
contrastament
departamental
desatentament
desbaratament
desheretament
destarotament
destemptament
dissolutament
empaquetament
emparentament
estaminíferes
estamordiment
explícitament
hipòcritament
il·lícitament
immediatament
immodestament
implícitament
incògnitament
incontaminada
incontaminats
indirectament
inexpertament
insensatament
malbaratament
maltractament
manifestament
metamfetamina
metamòrfiques
metamorfitzar
metamorfosada
noctambulisme
presumptament
previtamínics
santamarieres
suculentament
sulfacetamida
testamentaria
testamentària
testamentaris
virulentament

Paraules que tinguin 14 lletres

abrillantament
amfetamíniques
aminopentamida
antihistamínic
contaminacions
contaminadores
departamentals
desargentament
descobertament
desencantament
deshonestament
desimboltament
emballestament
entusiastament
espantamosques
hipovitaminosi
imperfectament
imprevistament
incompletament
incontaminable
incontaminades
incorrectament
incorruptament
indiscretament
indistintament
mesopotàmiques
metamatemàtica
metamerització
potamoplàncton
sol·lícitament
teletractament
testamentàries
transportament
trasplantament
turbulentament
voltampèrmetre

Paraules que tinguin 15 lletres

amfetaminomania
antihistamínica
antihistamínics
desaprofitament
desballestament
descompostament
desconhortament
desconjuntament
descontaminació
descontentament
destrellatament
fraudulentament
hipervitaminosi
malcontentament
metamorfitzades
neotestamentari
pteroïlglutàmic
trasplantaments
vitaminoteràpia
voltamperímetre
voltamperòmetre

Paraules que tinguin 16 lletres

circumspectament
desaconductament
endometamorfisme
hipermetamorfosi
impertèrritament
neotestamentària
neotestamentaris
pirometamorfisme
potamogetonàcies
voltamperometria
voltamperomètric

Paraules que tinguin 17 lletres

antihistamíniques
intertestamentari
neotestamentàries
tamborertamborera
ultrametamorfisme
voltamperomètrica
voltamperomètrics

Paraules que tinguin 18 lletres

dinamometamorfisme
intertestamentària
intertestamentaris
Tamarit de Llitera
veterotestamentari

Paraules que tinguin 19 lletres

intertestamentàries
veterotestamentària
veterotestamentaris
voltamperomètriques

Paraules que tinguin 20 lletres

veterotestamentàries

Paraules que tinguin 24 lletres

glutamil-cisteïl-glicina


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,01 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)